Sökning: "kostar det så"

Hittade 19 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet kostar det så.


Inkom Exjobbsförslag
2011-06-19Utbildning i Kongo-Brazzaville - möjligheter och begränsningar (inaktivt)
2011-05-17Vill du hjälpa oss med att ta reda på hur världens bästa industriella datakommunikation fungerar? (inaktivt)
2011-01-05Livscykelanalys av elmätare (inaktivt)
2010-10-01Vad kostar det att göra fel? (inaktivt)
2010-06-07Konstruktion och strömningsvisualisering i motorlik flödesrigg (inaktivt)
2010-06-07Provning och simulering av variabel ventilprofil och dess effekter på emissioner (inaktivt)
2010-02-02Återvinning av tross (inaktivt)
2009-03-12Rovdjurskostnader i Sverige (inaktivt)
2008-06-16IT-säkerhet: Hur medvetandegör företag anställda om vikten av informationssäkerhet? (inaktivt)
2008-05-30Exjobb på DesignGlas Larm - utveckling av larmteknik i fönster (inaktivt)
2008-01-31Analys av SAS Sveriges Punktlighet - påverkande faktorer (inaktivt)
2007-09-24Ekonomiska och andra effekter av att äldre tvingas bo kvar hemma (inaktivt)
2007-07-06Hur skall Sveriges ungdomar intresseras för sin pension? (inaktivt)
2006-10-26Makulaturhantering på NAtryck AB (inaktivt)
2006-05-02Reklam på cykeltaxi (inaktivt)
2006-01-18Två examensarbeten inom IT-management och IT-nytta vid konsolidering av informationssystem i samarbete med Vattenfall (inaktivt)
2005-12-19Produktionskostnad ¿ Maskinutnyttjande (Ockelbo) (inaktivt)
2005-11-17Ger en attraktiv kollektivtrafik en billigare kommunal verksamhet? (Sandviken) (inaktivt)
2005-08-15Ekonomiska aspekter av funktionshindrade IT-användares medverkan i produktutveckling (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.