Sökning: "kostnad analys"

Hittade 20 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet kostnad analys.


Inkom Exjobbsförslag
2011-03-15Analys av kostnadsavvikelser mellan budget och slutkostnad i entreprenadarbeten (inaktivt)
2010-10-22PU10-89 Förbättrad funktionalitet för detektering av misständning på gasmotorer (inaktivt)
2010-08-16Framtagande av metod för kontinuerlig mätning av luft-luft-värmepumpars prestanda i fält. / Development of a method for continous mewasurement of air-air heat pumps performance in the field. (inaktivt)
2010-04-29Uthållig hantering av förorenade sediment i Östersjön - Livscykelanalys av muddringsteknik (inaktivt)
2010-04-28Förorenade sediment i Östersjön – vad krävs för att de ska kunna hanteras på ett uthålligt sätt? (inaktivt)
2009-06-17Kostnadseffektiva förstärkningsåtgärder för tjälskadade vägar (inaktivt)
2007-11-22Differentialkoncept för hjullastare (kr) (inaktivt)
2007-09-21Hållfasthetsanalys av flexibel monteringsfixtur för flygplansmontering (inaktivt)
2007-08-27Jämförande analys av Content Management-system: Polopoly (inaktivt)
2007-08-24Effektivisering av flöde i fabrik (kr) (inaktivt)
2007-07-02Hållfasthetsanalys av flexibel monteringsfixtur för flygplansmontering (inaktivt)
2007-06-27Stabilisering av metallförorenade jordmassor med gips (inaktivt)
2007-05-22Bygglogistik (inaktivt)
2007-04-11Na/S balanser för sulfatmassabruk (inaktivt)
2006-09-28Utvärdering av tillverkningsmetoder för kompositmaterial inom marinindustrin (inaktivt)
2005-06-10Riskanalys, marknadsundersökning för fastighetsbolag (inaktivt)
2004-02-18Nöjda kunder i tjänsteverksamheter (Ljusdal 32) (inaktivt)
2003-12-03Bygger vi dyra bostäder? (inaktivt)
2003-04-11Koldioxidhandelns inverkan på svenska företag (inaktivt)
2003-03-20RFID-teknik i fordonstillämpningar (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.