Sökning: "lägga under sig"

Hittade 52 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet lägga under sig.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-06Realisering av Space-Time Adaptive Processing i FPGA (inaktivt)
2012-01-13Vilka är miljövinsterna med Beanbutler? (inaktivt)
2011-12-19Förbättring av en Open Source GeoCoding server (inaktivt)
2011-12-19Windows Phone 7 app till ett taxibokningssystem (inaktivt)
2011-11-15Strategi för hållbar utveckling (inaktivt)
2011-06-27Framtida konsekvenser från hantering av förorenade sediment (inaktivt)
2011-04-19Connected TV Move (inaktivt)
2011-01-14Upprättande av marknadsplan och marknadsföringsstrategi för en ny produkt (inaktivt)
2010-09-03Minimering av ventildräneringsläckage (inaktivt)
2010-03-22Exjobb förorenade områden-datalagring och presentation (inaktivt)
2010-03-01Testmodul för DKIM/ADSP (inaktivt)
2010-02-24Går det att utveckla Laxön? (inaktivt)
2009-01-26Lönsamhet för småskalig slakt och förädling. En jämförelse mellan att sälja djuren till slakteri och att hantera hela kedjan själv från uppfödning till försäljning till kund (inaktivt)
2009-01-13Integration med Microsoft Office 2007 (inaktivt)
2008-07-31Utveckling och design av webbsida (inaktivt)
2008-07-31Utveckling och design av webbsida (inaktivt)
2008-05-30IKEA- Framtagning av utbildningsmaterial (inaktivt)
2008-03-19IKEA - ANALYS AV BRÄNNBART AVFALL (inaktivt)
2007-12-06Automatisk matchning och tracking av speciella objekt i IR-bilder med objektmodellering och lärande system (inaktivt)
2007-11-22IKEA - Internkommunikation (inaktivt)
2007-10-18MARKNADSSTRATEGIER HOS TILLVERKARE AV UTRUSTNING FÖR DIGITALTRYCK (inaktivt)
2007-10-08Marknadsundersökning inför utveckling av nytt affärsområde (inaktivt)
2007-08-16Rättsfall till miljöinformationstjänst (inaktivt)
2007-07-31Web-baserad kunddatabas för konsultföretag (inaktivt)
2007-06-27Uppföljning av strategikommunikation (inaktivt)
2007-06-05Skriptbar trading-bot till ett börshandelssystem (inaktivt)
2007-05-14Överföring av WAMPS till webapplikation kopplad mot databas (inaktivt)
2007-05-14IKEA, Ex-jobb - Framtagning av utbildningsmaterial (inaktivt)
2007-04-04Besöksundersökning - Hovfjällets naturreservat (inaktivt)
2007-04-04MARKNADSFÖRING VIA INTERNET (inaktivt)
2007-03-01Tilläggstjänster till LIBRIS webbsök (inaktivt)
2007-02-12Marknadsföringsuppdrag åt Aguélimuseet (aw) (inaktivt)
2007-01-08Utveckling av korrelationstracker för följning av rörliga objekt i IR-bilder (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-02Finns intresse och behov av fakturabevakning och inkasso? (ke) (inaktivt)
2006-09-04Elektronisk dokumentinläsning (inaktivt)
2006-08-14Utveckling och design av webbsida (inaktivt)
2006-06-15Artificiell Intelligens för situationsanalys (inaktivt)
2006-05-16Kostnads och lönsamhetsanalys vid introduktion av nya produkter (aw) (inaktivt)
2006-02-06¿ Användarverifieringsverktyg (inaktivt)
2005-11-17Marknadsanalys och teknikutveckling för förbättrad marknadspositionering (Söderhamn) (inaktivt)
2005-08-15Idébanken.se - problem finner lösning på Internet (inaktivt)
2005-06-29Sitescanner, webbövervakning (inaktivt)
2005-04-27Exjobb för statsvetare i ett framtidsprojekt (TH 11) (inaktivt)
2005-03-31Att skapa en databas/hemsida för dialekter i Hälsingland (Ljusdal 61) (inaktivt)
2005-03-31CRM-simulering med spelinriktning (Ljusdal 50) (inaktivt)
2005-02-22Företagsprofil med Marknadsföring som skall presenteras internt och extern. (inaktivt)
2004-03-30Spårbarhetssystem och generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2003-07-28Konstruktion och strukturering av inventeringsdatabas (53) (inaktivt)
2003-04-01Spårmärkning av artiklar via Internet (inaktivt)
2003-01-08Marknadsanalys - Att nå nya kunder (KA 12) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.