Sökning: "leda utveckling"

Hittade 74 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet leda utveckling.


Inkom Exjobbsförslag
2011-12-01Analys av systemsvagheter för att öka användandet av biomassa i Kina (inaktivt)
2011-11-22Klimatanpassning och ekosystemtjänster i stadsbebyggelse (inaktivt)
2011-11-22Regnvatten som resurs i det hållbara samhället (inaktivt)
2011-11-17Examensarbete i Göteborg: Mobilitet i hållbar stadsutveckling (inaktivt)
2011-11-14Handlingsplan för att effektivisera energianvändningen (inaktivt)
2011-02-07Regenerativa Mekanismer i Alzheimer’s Sjukdom (inaktivt)
2011-01-13Vikten av rätt verifieringsinformation i kontrakt (inaktivt)
2010-11-23Status och åtgärdstakt för enskilda avlopp i länder kring Östersjön (inaktivt)
2010-11-16Steer-by-wire applikation i Simulink (inaktivt)
2010-10-14Utveckling av mobil version av Offerta.se (inaktivt)
2010-02-09Konflikter mellan cyklister och cyklister samt cyklister och gående (inaktivt)
2010-01-12Utveckling av Internationell E-handelsplats (inaktivt)
2009-12-07Värdering av bostäder enligt Göteborgs stads program för miljöanpassat byggande (inaktivt)
2009-06-17Energi- och klimatsmarta vägar (inaktivt)
2009-06-10Konflikter mellan cyklister och cyklister samt cyklister och gående (inaktivt)
2008-06-16Utveckling av en annonsportal - förslag för beteendevetare, systemutvecklare och företagsekonomer (inaktivt)
2008-06-02Studier av redoxproteiner i cancerceller med fokus på reglering av thioredoxin reduktas (inaktivt)
2008-05-16”EUs relation med Indien och Kina. Fonder och program som riktar sig till projekt mellan Eu-land och Kina/Indien”. (inaktivt)
2008-04-29ASP.NET 2.0 kursanmälningssystem (inaktivt)
2008-01-22Framtidens uthålliga avloppssystem (inaktivt)
2007-12-07Inventering av installerade absorptionskylmaskiner – drifterfarenheter och argument för inköp (inaktivt)
2007-12-07Utveckling av designverktyg i .Net med inbyggd hantering av/export till formaten PDF, PS, XPS, PNG, APP. (inaktivt)
2007-10-24Antikroppar som nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2007-09-26Regional inventering av energiresurser (inaktivt)
2007-08-13Utveckling och lansering av ny produktgrupp - Internationell marknadsföring och försäljning. (inaktivt)
2007-05-11Realtime visualization and development of a user interface for motion capture applications (inaktivt)
2007-04-04Hur ska vi kunna höja statusen och attraktionskraften i ett kommunområde? Väster i Örebro - en attraktiv stadsdel (inaktivt)
2007-03-01Internationell Marknadsföring - Exportplan/Marknadsplan (inaktivt)
2006-12-13Framtidens uthålliga avloppssystem (inaktivt)
2006-12-11Ta fram en modell för att identifiera ett företags identitet, värderingar och budskap (ke) (inaktivt)
2006-12-11Ta fram en modell för moduluppbyggda tjänster med tillhörande prissättning (ke) (inaktivt)
2006-11-30Utveckling av intranät (inaktivt)
2006-10-02In vitro studier av tau-mutationer som orsakar frontotemporal demens (inaktivt)
2006-10-01Internationell marknadsföring - Exportplan/marknadsplan (Lämpligt för 1-2st studenter) (inaktivt)
2006-08-22Utvärdering av utlandspraktik (Ljusdal 57) (inaktivt)
2006-06-20Information Worker - Dokument- och projekthanteringssystem (inaktivt)
2006-02-02Utveckling av en isstormsmodell och dess påverkan på en begränsad del av det svenska nätet (inaktivt)
2006-01-19Utveckling av isstormsmodell för tillförlitlighetsberäkningar på transmissionsnätet (inaktivt)
2005-11-23Inventering av kompetensutvecklingsbehov (inaktivt)
2005-11-17Kan ett projekt bidra till vidgade vyer hos företag? Utvärdering av projektet Nordanstig - Världens Plats!(Nordanstig) (inaktivt)
2005-11-14Idéer från Motala kommun (inaktivt)
2005-10-13Kan ett projekt bidra till vidgade vyer hos företag? Utvärdering av projektet ¿Nordanstig Världens Plats! (inaktivt)
2005-06-01Skapa en automatiserad tillverkningsprocess med tyngpunkt på arbetsmiljö, effektivitet och kvalitet (inaktivt)
2005-05-23Unscented kalman filter (UKF) - exjobb inom reglerteknik (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: In vitro studier av aktinfilament som rör sig över återskapade myosinfilament på en yta (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: Förbättrad fastsättning av kvantprickar på aktintrådar (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: Fluorescensmärkning av myosinmolekyler för mätning av proteintäthet på nanomönstrade ytor (inaktivt)
2005-02-03Polyuretanblock i inloppslåda (inaktivt)
2005-02-03Målning av stativsystem (inaktivt)
2004-11-29NYA ALGORITMER OCH VERKTYG FÖR KARAKTERISERING AV STORA ANTAL GEN- OCH PROTEIN SEKVENSER (inaktivt)
2004-08-09Metodik för att beräkna aerodynamisk uppvärmning (inaktivt)
2004-06-30Friskvård till 100 procent (Sandviken) (inaktivt)
2004-06-14Metodik för att beräkna aerodynamisk uppvärmning (inaktivt)
2004-05-03Inventering av kompetensutvecklingsbehov (inaktivt)
2004-03-25Fröproduktion hos italienskt rajgräs som fånggröda (inaktivt)
2004-03-09Bayesianskt nätverk i ett system för övervakning av en gasturbin (aw) (inaktivt)
2004-01-26Företagande, regional utveckling samt attityder mot entreprenörer (Gävle) (inaktivt)
2003-11-14Automatisering av patentprocess i snabbväxande företag (inaktivt)
2003-11-14Zappa med mobilen (inaktivt)
2003-11-14Home spot roaming (inaktivt)
2003-11-14Remote control set-top-box over IP (inaktivt)
2003-11-14Developers community (inaktivt)
2003-10-27Ekonomistyrningsmodell för snabbväxande företag (inaktivt)
2003-10-27Betalningsmodell och betalningslösning för interaktivt innehåll (inaktivt)
2003-10-27P2P services platform (inaktivt)
2003-10-27Home Gateway Services Platform (inaktivt)
2003-10-27Personanpassat GUI till interaktiv TV (inaktivt)
2003-10-27IP-telefoni i mobiltelefonen (inaktivt)
2003-10-27Soft Conditional Access (inaktivt)
2003-10-21Automatisering av EU-bidragsprocess i snabbväxande företag (inaktivt)
2003-10-21Webmail till TV:n (inaktivt)
2003-09-05Optimering av underhåll i kärnkraftverk, inventera tendenser, skapa prognos, belys informationsbehov (inaktivt)
2003-05-27Utveckling av Artificiell Intelligens för spelmotor till multiplayer online-rollspel (inaktivt)
2003-02-03Utveckling av Artificiell Intelligens för spelmotor till multiplayer online-rollspel (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.