Sökning: "livsmedel och miljö"

Hittade 16 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet livsmedel och miljö.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-20Lakvatten från f.d. deponi – påverkan på fiskars hormonsystem – förslag till examensarbete för en eller flera personer i Säters kommun, Dalarna (inaktivt)
2012-01-10Livscykelanalyser och estimeringar på minskade koldioxidutsläpp vid omställning till Beat- produkter inom offentlig sektor (inaktivt)
2011-10-27Urban agrikultur och aqukultur – en möjlig väg för delförsörjning av framtidens hållbara och attraktiva städer (inaktivt)
2011-06-19Stressfaktorers betydelse för Listeria monocytogenes lag-fas i livsmedel (inaktivt)
2011-02-02Avloppsinventering och åtgärdsförslag (inaktivt)
2009-11-30Avloppsinventering och åtgärdsförslag (inaktivt)
2006-10-03Avlopp i kretslopp (inaktivt)
2006-09-28Vindkraft i Falköping för ett hållbart samhälle (inaktivt)
2006-09-28Energiplan (inaktivt)
2006-09-06Mat och miljö (inaktivt)
2005-10-06Kartering och karaktärisering av avfall från livsmedelsindustri. Avfallet består av förpackningsmaterial, pulver och flytande produkter. (inaktivt)
2005-09-28Intern brandskyddskontroll på Kraft Foods (inaktivt)
2005-02-17Implementera ISO 14001 (inaktivt)
2004-01-27Utvärdering av Sveriges största permanenta miljöutställning på Ekocentrum (inaktivt)
2003-02-25Miljöpåverkan av förädlad potatis, Livscykelanalys (LCA) (inaktivt)
2002-10-31Öka verkningsgraden på företagets reningsanläggning genom minskad mängd avloppsvatten innehållande fett (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.