Sökning: "logistik Inköp"

Hittade 13 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet logistik Inköp.

Inkom Exjobbsförslag
2011-11-24Leverantörsmanual för varvsindustri (inaktivt)
2011-11-24Förstudie för leverantörsportal på Kockums AB (inaktivt)
2011-01-19Ekonomiska samband kopplat till "Turn around times" inom vårt Part Exchange Program (inaktivt)
2010-08-16Utveckling och design av en website för ett nystartat Holdingbolag som tillhandahåller molnbaserade informationslösningar, strategisk rådgivning och internationell spedition. (inaktivt)
2009-11-30Examensarbete inom logistik AEO-certifiering (inaktivt)
2008-01-04Utforming och Implementering av Process för Leveransstöd (så kallat SCM - Supply Chain Management) (inaktivt)
2007-03-30Kreativ produktveckling och effektivisering för bro och vägräcken (aw) (inaktivt)
2006-07-20Centrallager - en lönsam strategi? (inaktivt)
2005-11-14Produktflödesanalys, tids- och kostnadsberäkning åt PaperPak Sweden AB (inaktivt)
2005-09-20Orderstopptidens påverkan på logistikkostnaden (inaktivt)
2004-12-08Logistikutveckling för skär & verktygshållare (inaktivt)
2004-09-06Miljömässiga och ekonomiska vinster vid samordning av inköp för mindre företag med hjälp av ett inköpsverktyg på Internet (inaktivt)
2003-04-16Utveckling av logistik (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.