Sökning: "målgrupper"

Hittade 120 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet målgrupper.


Inkom Exjobbsförslag
2011-12-27Vattenåtervinning för framtidens bostadsområde (inaktivt)
2011-12-21"Gröna" fasader och tak (inaktivt)
2011-11-24Spårbarhet av installerade plastgolv (inaktivt)
2011-11-23Analysmetoder för bearbetningsgrad (inaktivt)
2011-11-23Biopolymerer för kalandrering (inaktivt)
2011-11-23Certifiering av kartongprodukt enligt Cradle to Cradle (inaktivt)
2011-11-23Demonterbart plastgolv (inaktivt)
2011-11-23Design av miljövänliga fartyg för återvinning (inaktivt)
2011-11-23Energiinriktad processoptimering (inaktivt)
2011-11-23Ersättning av fossila bränslen i värmeproduktion (inaktivt)
2011-11-23Maximerad styvhet för kartong (inaktivt)
2011-11-15Strategi för hållbar utveckling (inaktivt)
2011-09-13Skapa ett kul läromedel till årskurs 4-6 kring sopsorteringen i Östersund (inaktivt)
2011-07-11Göra metod och information tillgänglig genom IT-lösningar (inaktivt)
2011-07-11Goda exempel och information för hållbar upphandling (inaktivt)
2011-02-10Marknadsstrategier för svensktillverkad ved/pelletskamin (inaktivt)
2011-02-10Analys av nya målgrupper och marknadsstrategier för innovativ produkt (inaktivt)
2011-01-17Medieproduktion filmproduktion biogas (inaktivt)
2011-01-12Utveckling och marknadsföring av en ny och unik verksamhet (inaktivt)
2010-12-22Attityder till småskaligt producerad energi (inaktivt)
2010-12-14Utveckling och marknadsföring av en ny och unik verksamhet (inaktivt)
2010-11-19Sociala medier i framtidens kollektivtrafik (inaktivt)
2010-06-21Utvärdering av Destination: Såld, ett informations- och påverkansprojekt om prostitution och människohandel. (inaktivt)
2010-05-18Flexibelt användargränssnitt (inaktivt)
2010-03-01Målgruppsanalys inför uppdatering av webbplats (inaktivt)
2009-08-21Målgrupper turism (JH 12) (inaktivt)
2009-08-21Målgruppsanalys, beteendeanalys, produktutveckling för ÖländskaBröd (inaktivt)
2009-07-07Eventmarknadsföring - Hur kan Aeroseum förbättra sitt marknadsföringsarbete? (inaktivt)
2009-04-17Hur ska Aeroseum göra för att behålla sina volontärer? (inaktivt)
2009-02-25Målgruppanalys, beteendeanalys, produktutveckling av ÖländskaBröd (inaktivt)
2008-06-16Varför flyttar människor från Askersund? (inaktivt)
2008-06-16Hur har språk och kultur utvecklats genom åren? Analys av kontaktannonser, för ämnen svenska och retorik (inaktivt)
2008-05-30Marknadsanalys och identifiering av kundsegment för kommersialisering av forskningsresultat inom biotech/functional food (inaktivt)
2008-05-30Skapa en virtuell resebyrå/resesite (inaktivt)
2008-05-30IKEA- Framtagning av utbildningsmaterial (inaktivt)
2008-05-30Internetbaserade samarbetsverktyg (inaktivt)
2008-02-12Användarvänlig webbförmedling opensource (inaktivt)
2008-01-21Marknadsundersökning - Utbildning i Klinisk Prövning (inaktivt)
2007-11-26Utveckling av ett integrerat e-postsystem till ett existerande portalmotorsystem. (inaktivt)
2007-11-12Marknadsanalys/undersökning - Appro AB (inaktivt)
2007-11-06Guide/handbok för besökare och forskare (inaktivt)
2007-10-31Design av kommersiell information med hänsyn till målgrupp, användningsområde och media.(aw) (inaktivt)
2007-10-29Marknadsstrategi för entreprenörsnätverket inom upplevelseindustrin Hjälmaren Runt! (inaktivt)
2007-08-27Marknadsföring (inaktivt)
2007-08-14Grafisk Visualisering - informativa skisser, modellering och scenarios (aw) (inaktivt)
2007-05-23Utveckling av ett centralt annonssystem till ett existerande portalmotorsystem. (inaktivt)
2007-05-23Utveckling av ett centralt Content Management system till ett existerande portalmotorsystem. (inaktivt)
2007-05-22Rekryteringssystem till en existerande portallösning (inaktivt)
2007-05-14IKEA, Ex-jobb - Framtagning av utbildningsmaterial (inaktivt)
2007-04-25Marknadsundersökning - internationell marknadsföring av Göteborgs universitet (inaktivt)
2007-04-04Varumärket ¿Handelskammaren Värmland¿ (inaktivt)
2007-04-03Kartläggning av rid- och körleder i Sverige och hela världen (80) (inaktivt)
2007-04-02Att locka utländska turister till gästhamn & hamncafé (aw) (inaktivt)
2007-04-02Brukshotell med nya målgrupper i sikte (aw) (inaktivt)
2007-03-05Utvärdering av projektet RUN vars syfte är att motverka övervikt och inaktivitet bland barn på Hisingen. (inaktivt)
2007-03-01Marknadsanalys för en Camping (KE) (inaktivt)
2007-02-21Betagrupp och betalningsmodeller för Lifestyle game. För 1 - 2 exarbetare. (inaktivt)
2007-02-12Marknadsföringsuppdrag åt Aguélimuseet (aw) (inaktivt)
2007-02-08Hur får man Stockholmare att flytta till Västerås? (AP) (inaktivt)
2007-02-08Vilka marknadsföringskanaler passar oss? (AP) (inaktivt)
2007-02-08Hur får man Stockholmare att flytta till Västerås? (AP) (inaktivt)
2007-02-05Marknadsföring av butiken Önskebrunnen (aw) (inaktivt)
2007-02-02Hur får man Stockholmare att flytta till Västerås? (AP) (inaktivt)
2007-01-24Undersökning bland pendlare som arbetar i centrala Stockholm. (AP) (inaktivt)
2007-01-24Undersökning bland pendlare som arbetar i Kista (AP) (inaktivt)
2006-12-19Marknadsföringskampanj -metod och tillvägagångssätt (inaktivt)
2006-12-13Webbdesign för en portallösning (inaktivt)
2006-12-12Kalender och schemasystem till en existerande portallösning. (inaktivt)
2006-11-30Analys av annonsutformning och informationskanaler för RealMexicans räkning (ke) (inaktivt)
2006-11-29Marknadsundersökning/kundundersökning åt Digital Mechanics (AP) (inaktivt)
2006-10-03Kvalitetssäkring av praktiksamordning (TH 09) (inaktivt)
2006-09-18Kommunikationsstrategi (inaktivt)
2006-08-08Skriva B eller C-uppsats i retorik eller svenska? Analysera kontaktannonser och se hur språk och struktur utvecklats genom åren! (inaktivt)
2006-06-16Vem flyttar från Askersunds kommun? (inaktivt)
2006-05-09Betagrupp och betalningsmodeller för Lifestyle game (inaktivt)
2006-04-10Utvärderare sökes för projektet Enter (inaktivt)
2006-03-07Marknadsföring av Bastedalens Herrgård och Kinapark (inaktivt)
2006-02-27Utvärdering av kampanjen Rädda Vasaloppet (inaktivt)
2006-02-24Marknadsanalys av Sveriges äldsta konsttidskrift (inaktivt)
2006-02-20Marknadsundersökning inför företagsetablering (inaktivt)
2006-01-27Informationsstrategier - hur vill våra medborgare möta oss? (UK 01) (inaktivt)
2006-01-11Marknadsföring av befintligt produktsortiment (inaktivt)
2006-01-03Utveckling av biståndsverksamheten inom Frälsningsarmen (aw) (inaktivt)
2005-12-20Quality-projektet: Gruppdynamik, rekrytering och marknadsföring inom innovationssystemet i Västra Götaland (inaktivt)
2005-12-14Sälja konst till utlandet (inaktivt)
2005-11-17Marknadsföring av fäbodar (Sandviken) (inaktivt)
2005-11-16Livslångt Lärande (inaktivt)
2005-09-16Kvalitetssäkring av praktiksamordning (TH 09) (inaktivt)
2005-09-16Attitydundersökning (inaktivt)
2005-06-01Marknadsföringskampanj -metod och tillvägagångssätt (inaktivt)
2005-04-20Kommunikationsstrateg sökes! (inaktivt)
2005-04-15Kommunikationsplattform för ett nytt upplevelseföretag(76) (inaktivt)
2005-03-17Informationsstrategier - hur vill våra medborgare möta oss? (UK 01) (inaktivt)
2005-01-31Informationsstrategier - hur vill våra medborgare möta oss? (UK 01) (inaktivt)
2004-10-22Marknadsplanering för måleriföretag. (inaktivt)
2004-05-14Marknadsplan (inaktivt)
2004-05-11Vem flyttar till Askersunds kommun (inaktivt)
2004-04-30Utvärdering över en anläggnings marknadsföring (JH 03) (inaktivt)
2004-04-30Möjlighet för mindre anläggningar att lyckas på konferensmarknaden (JH 03) (inaktivt)
2004-04-01Utvärdering över en anläggnings marknadsföring (JH 03) (inaktivt)
2004-04-01Möjlighet för mindre anläggningar att lyckas på konferensmarknaden (JH 03) (inaktivt)
2004-01-30Guideteknik (TH 10) (inaktivt)
2004-01-12Vem flyttar till Askersunds kommun (inaktivt)
2004-01-12Vasaloppen 2002 Ekonomiska effekter (inaktivt)
2003-12-11Marknadsundersökning Swebus (Gävle) (inaktivt)
2003-11-14Dokumentation och utvärdering av riktat föräldrastöd till pappor (inaktivt)
2003-10-21Marknads- och lönsamhetsanalys för kulturtidskrift (36) (inaktivt)
2003-10-09Marknadsplan (inaktivt)
2003-10-08Utveckling av ögonstyrningstillämpning (inaktivt)
2003-09-17Framtagning och optimering av viskoelastisk gel för dragering av tabletter (inaktivt)
2003-06-18Uppläggning av kärnkompetensutbildning för Electrolux i Mariestad (inaktivt)
2003-04-30Utvärdering av projekt Vågbrytaren - Arbetslösa socialbidragstagares möjlighet till egen långsiktig försörjning. (inaktivt)
2003-03-27Kartläggning av besökare på travet (UK 03) (inaktivt)
2003-03-11Utvärdering över en anläggnings marknadsföring (JH 03) (inaktivt)
2003-03-11Möjlighet för mindre anläggningar att lyckas på konferensmarknaden (JH 03) (inaktivt)
2003-03-10Kartläggning av besökare på travet (KA 02) (inaktivt)
2002-12-07Informationskanal på Internet (inaktivt)
2002-11-086000 bilar med Intellegent Stöd för Anpassning av hastighet (ISA) (inaktivt)
2002-10-17Kreativt marknadsföringsuppdrag (inaktivt)
2002-10-08Analys av marknadsföringsvägar att nå målgrupper (KA 10) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.