Sökning: "mönster av"

Hittade 52 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet mönster av.


Inkom Exjobbsförslag
2011-12-16Ett exjobb som kan gör skillnad - för dig som vill ha en utmaning och hjälpa till att spara energi. (inaktivt)
2011-12-13Limbeläggning av stålplåt (inaktivt)
2011-11-29Strategier för distribuerad cache för transaktionsintensiva system (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom kultur- och ekonomisk geografi (inaktivt)
2010-04-23Java i finansvärlden (inaktivt)
2010-01-26Barkskalning av kronvilt (inaktivt)
2009-12-30Uppsats/Ex-jobb – Transportoptimering (inaktivt)
2009-11-25Förbättring av ärendehanteringsprocess för patentärenden (inaktivt)
2009-11-24Kopia av Flyttkedjestudier (inaktivt)
2009-02-13Framtidens köpbeteende gällande kapitalvaror på centralort kontra lokalort (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av en robust point matching-algoritm för att leta efter biomarkörer (inaktivt)
2008-03-20Marknadsföra reklam med reklam – en dubbelbottnad utmaning? (Ljusdal) (inaktivt)
2007-10-18UML-mönster för FPGA-utveckling (inaktivt)
2007-09-21Bioinformatiska studier av allergikers immunsvar för identifiering av samvariation mellan olika allergener (inaktivt)
2007-05-14Karaktärisering av förskjutningar i symmetriska mönster genom kontinuerlig bildbehandling (inaktivt)
2007-04-04Modellering (inaktivt)
2007-04-04Marknadsundersökning och marknadsföringsplan för Blomkruksfabrik. (Nordanstig) (inaktivt)
2007-04-04Bättre logistik för ökad lönsamhet (Nordanstig) (inaktivt)
2007-02-16Har ALP lett till skolutveckling? Utvärdering av ett utvecklingsarbete (inaktivt)
2007-02-02Vad är det som är svårt i svenskan för barnen i Lövgärdet? (inaktivt)
2007-02-02Vad är det som är svårt i matten för barnen i Lövgärdet? (inaktivt)
2007-01-08Digital marknadsföring för webb-butik inom design (inaktivt)
2006-12-07Detektera robothandel genom realtidsanalys av börsdata (inaktivt)
2006-10-11Selektion av defekta IR-kameror med ett lärande system för detektion av bildartefakter (inaktivt)
2006-09-04Tryck på mikrolinser för 3-D och vinkelberoende bildsekvenser (inaktivt)
2006-08-18Programmering av biotekniskt analysinstrument (inaktivt)
2006-05-09Osynlig IR-färg (inaktivt)
2006-05-09Uppbyggnad av arkitektur för distribuerade realtidssystem med UML 2.0 i Rhapsody (inaktivt)
2006-03-06Vilka positiva effekter av offentligt skyddade anställningar ur samhällsekonomiskt och individuellt rehabiliterande perspektiv? (inaktivt)
2005-04-28Dränagetestutrustning: utveckla, testa och konstruera. (inaktivt)
2005-04-06Mönsterklassificiering av material (inaktivt)
2005-03-22Texturanalys av papper och tryck (inaktivt)
2005-02-02Klassificering av variationer i Trycksaker (inaktivt)
2004-12-15Integrering av analytiska funktioner på en PDMS plattform (inaktivt)
2004-06-30Ekonometrisk analys av beslutsprocess (inaktivt)
2004-05-03Läcker kod - designregler - en praktiskt studie av estetik/kvalité (inaktivt)
2004-05-03Läcker kod - designregler - en praktiskt studie av estetik/kvalité (inaktivt)
2004-04-01Utveckling av mätmetod för variation i tryck (inaktivt)
2004-03-26Förökning av barrträd via somatisk embryogenes (inaktivt)
2004-03-18Att vara förälder och arbeta skift (inaktivt)
2004-03-05Formgivarna och hemslöjden (inaktivt)
2004-02-18RSV - Systemutveckling. System of interconnected systems. Kan detta mönster vara till nytta i RSVs arkitektur samt för den sorts system RSV utvecklar. (inaktivt)
2004-02-02Attitydundersökning - begreppet Hemslöjd och Hemslöjdsrörelse (inaktivt)
2004-02-02Hemslöjdens roll för producenter och konsumenter (inaktivt)
2004-02-02Kriterier för och användning av Hemslöjdens samlingar i Ångermanland (inaktivt)
2004-02-02Textilinventeringar i Ångermanland (inaktivt)
2004-02-02Den ångermanländska lärtftillverkningen och industrialiseringen (inaktivt)
2004-02-02Textil-/Beklädnadsindustri i Ångermanland (inaktivt)
2004-02-02Textilarbetets samhällsekonomiska betydelse (inaktivt)
2004-01-26Företagande, regional utveckling samt attityder mot entreprenörer (Gävle) (inaktivt)
2003-05-27Examensarbete i strömningsmekanik på mikroskala. (inaktivt)
2003-02-25Formgivarna och Hemslöjden (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.