Sökning: "manuellt arbete"

Hittade 19 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet manuellt arbete.


Inkom Exjobbsförslag
2011-09-02E-blanketter istället för pappersblanketter för en effektivare och kvalitetssäker handläggning (inaktivt)
2011-01-27Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2011-01-24Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2010-02-09Visuell generering av testscript för automatiserad testexekvering (inaktivt)
2010-01-18Utveckling av IT-baserat produktionsuppföljningssystem (inaktivt)
2009-12-17Individanpassat robotprogram för gjutgodsrensning (inaktivt)
2009-12-15Automatiserad kalibrering av fordons nivågivare i produktion (inaktivt)
2008-05-30Automatisering/förenkling av mätsystem (inaktivt)
2007-09-21Analys av laser- och bilddata för skogliga tillämpningar. (inaktivt)
2007-09-06Utveckling av nytt styrsystem för ytkemisk analysutrustning. Framtagning av ny programvara och interface för Ellipsometer (inaktivt)
2007-07-06Automatisering/förenkling av mätsystem (inaktivt)
2006-01-30Testsystem för VoIP (inaktivt)
2005-11-15Kundprojekt Internetsurfning (inaktivt)
2005-09-15Kundprojekt bilregister (inaktivt)
2005-02-24Spektroskopisk karaktärisering av substanser, produkter och excipienter med syfte att generera en databas för kemometrisk utvärdering (inaktivt)
2004-09-27Automatisering av laddning och ev. tömning av härdugn. (inaktivt)
2004-09-09Klassificering av komponenter (inaktivt)
2004-05-03Läcker kod - designregler - en praktiskt studie av estetik/kvalité (inaktivt)
2004-04-13Kartläggning av stödsystem för Bredband (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.