Sökning: "marknad i sverige"

Hittade 56 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet marknad i sverige.


Inkom Exjobbsförslag
2011-02-11Marknadsundersökning avseende medicinteknisk produkt för mätning av perifera blodtryck (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom exportstrategier för Finland (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom logistik, transport och emballage för export (inaktivt)
2010-10-27Kostnadseffektiv hantering av växtnäring genom uppströmsarbete – pilotstudie i livsmedelsindustri och detaljhandel (inaktivt)
2010-10-27Nutrient footprint – bedömning av livsmedelsproduktionens dolda miljöpåverkan (inaktivt)
2010-07-08Marknadsundersökning av fixtursystemet BoxJoint för nya tillämpningar (inaktivt)
2010-05-18Utveckling av fotvolumeter (inaktivt)
2010-03-31Rosenrot (inaktivt)
2010-03-01Nordisk marknadsplan för Sveriges ledande E-supportsystem, SmartAss (inaktivt)
2009-12-08Marknadsundersökning Norden och Europa (inaktivt)
2009-11-30Examensarbete inom logistik AEO-certifiering (inaktivt)
2009-01-13Integration med TV-Kort (inaktivt)
2009-01-13Integration med Microsoft Office 2007 (inaktivt)
2008-09-02Att analysera marknaden för badrumsinredningar i England (inaktivt)
2008-04-08Utrullningsprocess och certifiering för Windows Vista (inaktivt)
2008-02-13Vindkraft – en ny marknad för Inspecta? (inaktivt)
2008-02-08Utveckla metod för marknadsanalyser av svensk industrimarknad (inaktivt)
2008-02-05Folkuniversitetets marknad och marknadsföringsaktiviteter (aw) (inaktivt)
2007-10-18Reflektormaterial för solenergi (inaktivt)
2007-10-11Införande av Kvalitetssystem för litet bolag (inaktivt)
2007-10-10Införande av Kvalitetssystem för litet bolag (inaktivt)
2007-09-05Effektivisering av bilskadereparations-processen (inaktivt)
2007-06-18Byggande av databas / webshop för Launch Design Partner (inaktivt)
2007-05-15Marknadsanalys rostfria kärl (kr) (inaktivt)
2007-04-11BET-projekt: Examensarbeten i ny form genom samverkan med företag och organisationer (inaktivt)
2007-04-04Kan värmländsk björk ersätta regnskog? (inaktivt)
2007-04-04Kan värmländsk björk ersätta regnskog? (inaktivt)
2007-04-04Marknadsundersökning för utveckling av trädfällare (Nordanstig) (inaktivt)
2007-03-16Examensarbete 20p, civilingenjör maskinteknik (inaktivt)
2007-03-01Internationell Marknadsföring - Exportplan/Marknadsplan (inaktivt)
2006-10-27Öppna Ateljeer på Gotland (inaktivt)
2006-10-11Analys av informationsflöde och marknadsundersökning (Ljusdal 53) (inaktivt)
2006-10-01Internationell marknadsföring - Exportplan/marknadsplan (Lämpligt för 1-2st studenter) (inaktivt)
2006-08-07Nytt marknadsföringskoncept för underhållsfria fönster (inaktivt)
2006-06-30Framtagning av verktyg för automatisering av produktionsmoment (inaktivt)
2006-05-18Marknadsanalys i Polen (JH 08) (inaktivt)
2006-02-02Utveckling av en isstormsmodell och dess påverkan på en begränsad del av det svenska nätet (inaktivt)
2006-01-19Utveckling av isstormsmodell för tillförlitlighetsberäkningar på transmissionsnätet (inaktivt)
2006-01-18Isstormars påverkan på transmissionsnät (inaktivt)
2005-09-07Marknadsstudie: Simulatorer för programvaruutveckling innan hårdvara finns (inaktivt)
2005-09-07Marknadsanalys: Virtualiserade testmiljöer (inaktivt)
2004-12-15Nytt marknadsföringskoncept för underhållsfria fönster (inaktivt)
2004-10-13Effekter för koldioxidutsläppen från värmesystem (inaktivt)
2004-09-20Analys av marknad kopplat till produktdesign (jj) (inaktivt)
2004-07-07Marknadsundersökning av ny förpackningsprodukt (inaktivt)
2004-05-10Miljöarbete på Lidköpingsföretag (inaktivt)
2004-04-15Marknadsföringsdesign, fotografiska bilder för export (inaktivt)
2004-02-17Marknadsundersökning av ny förpackningsprodukt (inaktivt)
2004-01-07Marknadsundersökning av larmproduktsproducenter i Sverige/Europa (inaktivt)
2003-09-30Marknadsanalys samt marknadsundersökning (inaktivt)
2003-08-13Analys av marknad kopplat till produktdesign (jj) (inaktivt)
2003-07-04Marknadsundersökning för ny produkt (JH 06) (inaktivt)
2003-04-11Koldioxidhandelns inverkan på svenska företag (inaktivt)
2003-04-08Marknadsanalys inom mobilhydraulik (inaktivt)
2003-04-04Intrum Justitia Sverige AB önskar genomföra en marknadsundersökning inom outsourcing av ekonomitjänster (inaktivt)
2002-12-13Marknadsundersökning - potentiell marknad (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.