Sökning: "marknadsutveckling"

Hittade 12 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet marknadsutveckling.

Inkom Exjobbsförslag
2012-03-07Marknadsutveckling för ekolog-konsulter (inaktivt)
2008-11-04Fördjupning i MIO-modellen (Marknad-Interaktion-Organisation) (inaktivt)
2008-05-29Marknadsplan, marknadsutveckling inom IT (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-09-21Livstecken - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings universitet (inaktivt)
2007-08-20Webbutveckling i start-up (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-02-12Konstruktion och design av hemsida (aw) (inaktivt)
2006-01-04Marknadsundersökning - Hantverksmarknaden (inaktivt)
2005-05-19Marknadsundersökning - hantverksmarknaden (inaktivt)
2005-02-02Hållbar och strategisk marknadsutveckling för NYLI kvalitets- & kontrollteknik AB (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.