Sökning: "medier utveckling"

Hittade 11 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet medier utveckling.

Inkom Exjobbsförslag
2011-11-24Appar och sociala medier (1-2 pers) (inaktivt)
2011-09-07Information och kommunikation, behov av kommunikationsplan och strategi för användandet av sociala medier (inaktivt)
2011-03-31Lärares och elvers syn på digitala medier Hur används digitala medier i undervisningen och varför? (inaktivt)
2010-12-15Sociala medier och Försäkringskassan (inaktivt)
2010-11-01Bevarande av Vattenfalls historiska minne i en digital värld (inaktivt)
2010-03-01Omvärldsanalys, försäljningsstrategier, hemsida (inaktivt)
2010-01-26Hur ser svenska marknaden på internetmarknadsföring idag och i framtiden? (inaktivt)
2008-07-10Gävle Cityfest ur ett samhällsekonomiskt perspektiv (Gävle) (inaktivt)
2007-06-30Etablering i Second Life (aw) (inaktivt)
2007-04-04Utveckling och karaktärinsering av en tredimensionell mikroelektrodarray för en elektronisk tunga (inaktivt)
2005-01-28Utveckling och karaktärinsering av en tredimensionell mikroelektrodarray för en elektronisk tunga. (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.