Sökning: "myndigheter e-tjänster"

Hittade 118 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet myndigheter e-tjänster.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-26ISO 39001 – Ledningssystem för trafiksäkerhet (jämförelser andra standarder, spridning och betydelse i verksamheter) (inaktivt)
2011-11-22"Facebook" för organisationer (inaktivt)
2011-11-22Utveckla ramverk för att återanvända webb applikation till mobilt gränssnitt (inaktivt)
2011-11-04Jämförelsestudie av tillämpningen av Safety mellan olika verksamheter och länder (inaktivt)
2011-10-17Open source-baserad telematiklösning för inbyggda system (inaktivt)
2011-06-23Golfens miljöpåverkan (inaktivt)
2011-06-19Utveckling av applikation för mobiltelefon (inaktivt)
2011-03-02Kriterier för Bra Miljöval (inaktivt)
2011-01-31Röda korset: förstudie - vardagsrummet (inaktivt)
2010-12-15Sociala medier och Försäkringskassan (inaktivt)
2010-11-04Miljöutredning Grön IT på Försäkringskassan (inaktivt)
2010-09-01Examensarbete inom vindkraft (inaktivt)
2010-08-24Rättsliga aspekter på offentlig-privat samverkan inom informationsbearbetning. (inaktivt)
2010-08-20Optimering och kvalitetssäkring av informationsflöde (inaktivt)
2010-06-09E-samhället och dess konsekvenser: risk och säkerhet, integritet och övervakningsteknologi (inaktivt)
2010-05-31Examensarbete - Rouging i vatten renat, WFI och renångesystem (inaktivt)
2010-05-19Utvärdering Internationella Torget på Bokmässan (inaktivt)
2010-04-28Förorenade sediment i Östersjön – vad krävs för att de ska kunna hanteras på ett uthålligt sätt? (inaktivt)
2010-04-09Ahlberg data - sveriges ledande företag inom dataåterställning. (inaktivt)
2010-03-31Examensarbete – Plattform för övning av IT-försvar (inaktivt)
2010-03-01Examensarbete om statistik inom godstransporter och logistik (inaktivt)
2010-01-20Marknadsföring av ett nytt fossilfritt bränsle – bio-DME (inaktivt)
2010-01-15Optimal Slingkonstruktion (inaktivt)
2009-12-18Hur kan vi öka trafiken till vår hemsida - med fokus på yngre jobbsökande? (inaktivt)
2009-12-16Konkurrensanalys av den nordiska FM-marknaden (inaktivt)
2009-12-16Marknadsanalys av den nordiska energieffektiviseringsmarknaden (inaktivt)
2009-11-16Röda Korset söker dig som vill skriva en kandidat- eller magisteruppsats (inaktivt)
2009-05-26Socioekonomiskt bokslut (inaktivt)
2009-02-23Vilken roll kan och ska etiska riktlinjer och gemensamma värderingar spela i en hel bransch? Fallstudie svensk bussbransch. (inaktivt)
2008-06-16Företagande och attityder till företagande i pressen (inaktivt)
2008-06-16Framväxt av samverkan mellan olika myndigheter (inaktivt)
2008-04-29Examensarbete inom Ringhals AB, 20 poäng,Granskning av kvalitetssystem (inaktivt)
2008-02-07Maskinförare i skogen byter bransch (inaktivt)
2008-01-29Värdering av IT-säkerhet (inaktivt)
2008-01-29Demonstrator för tjänstebaserade krisledningssystem (inaktivt)
2008-01-04Oberoende undersökning av Skaraborgs regementes roll i Skövde Beskrivning av regementet (inaktivt)
2007-12-05Integration med United States Patent and Trademark Office (USPTO)! (inaktivt)
2007-10-18Utforma mätteknik för hälsa och mående (Hudiksvall) (inaktivt)
2007-10-04C++ programmering i överordnat säkerhetssystem (inaktivt)
2007-09-24Trygghetscertifiering (inaktivt)
2007-09-21Effektivisering av IT inom offentlig sektor – Konsolidering av myndighetsgemensamma IT-tjänster (inaktivt)
2007-09-06eGovernment /24timmarsmyndigheten - Hur långt har den offentliga sektorn kommit när det gäller eGovernment? (inaktivt)
2007-09-06Effektivisering av IT inom offentlig sektor - Outsourcing av IT-drift i kommuner och i statliga myndigheter (inaktivt)
2007-08-17Hur kan samverkan mellan företag i nätverk vidareutvecklas? ¿ Fallstudie av ett företagarnätverk inom träbranschen i östra Värmland (inaktivt)
2007-08-11Hur integreras resurser och mål i planeringsarbetet (inaktivt)
2007-08-11Processorientering i Vägverket (inaktivt)
2007-07-06Kartläggning av marint liv i Drammensfjorden (inaktivt)
2007-06-13Living Lab - Samhällsutveckling (inaktivt)
2007-04-16Arbetsmiljö vid insamling av källsorterat matavfall, litteraturstudie och fältstudie (inaktivt)
2007-04-13Examensarbete i social nätverksanalys (inaktivt)
2007-04-04Myndigheters policy för bilanvändning (inaktivt)
2007-03-16Oberoende undersökning av Skaraborgs regementes roll i Skövde (inaktivt)
2007-03-14AFFÄRSPLAN FÖR WWW. WALKME . SE - hälsa, stegräkning i den mobila åldern (inaktivt)
2007-03-12Experimentell design vid bioteknisk processutsutveckling: Installation, kvalificering och användning av multi-fermentorsystem (inaktivt)
2007-02-28Utvärdering av mångfald i Arbetslivet (aw) (inaktivt)
2007-02-19Projektledare/Samordnare/LIA (inaktivt)
2007-01-22Användning av utvärderingsresultat - en studie av utvärderingsverksamheten vid några statliga myndigheter (inaktivt)
2007-01-17Internationell etablering? (inaktivt)
2007-01-12Arbetsmiljö vid insamling av källsorterat matavfall, litteraturstudie och fältstudie (inaktivt)
2007-01-05AFFÄRSPLAN FÖR WWW.WALKME.SE - hälsa, stegräkning i den mobila åldern (inaktivt)
2006-12-20Affärsplan: Ett nytt IT- och nanoteknikbaserat material för fordon, säkerhetsprodukter, flyg behöver investorer. Fokus på HÅLLBAR UTVECKLING (inaktivt)
2006-12-08Fördelning av administrationskostnader (inaktivt)
2006-12-08Konsumentbeteende - Self-scanning sett ur konsumentens samt daglivaruhandelns perspektiv (inaktivt)
2006-12-08Svensk Handel - Framtidens butik - hur kan upplevelseshopping stärka konsumentens köpkraft och helhetsupplevelse? (inaktivt)
2006-12-07Hur upplevs Arbetsmiljöverkets varumärke? (inaktivt)
2006-10-30Utvärdering av kooperativet Olivens verksamhet (inaktivt)
2006-10-23Juristavdelningen på Assistansia AB söker en jur. stud. med intresse för förvaltningsrätt som vill skriva uppsats på C eller D nivå under hösten 2006 (inaktivt)
2006-10-18Kartlägga intresse för ny marknad (GH) (inaktivt)
2006-10-02Vill du skriva en uppsats om klienter på socialkontor som får extra stöd att söka jobb? (inaktivt)
2006-10-02Affärsplan: Ett nytt IT- och nanoteknikbaserat material för fordon, säkerhetsprodukter, flyg behöver investorer. Fokus på HÅLLBAR UTVECKLING. (inaktivt)
2006-08-23Marknadsundersökning av nya utbildningar inom brandförsvar (inaktivt)
2006-08-14Hur göra Folkuniversitetet mer känt? (inaktivt)
2006-07-05Sammanställning av mikrobiologiska arbetsmiljöproblem vid insamling av källsorterat bioavfall (inaktivt)
2006-06-20Hur fungerar regionwebben? (inaktivt)
2006-06-16Hur speglar media företagande och attityder till företagande i regionen? (inaktivt)
2006-06-16Utvärdering av ett webbprojekt (inaktivt)
2006-05-22Utveckling av systemstöd för revision och ärendehantering (inaktivt)
2006-05-02Vilka faktorer styr etablering av kringservice utmed våra vägar? (inaktivt)
2006-02-28Insamling av tillförlitlig biogasstatistik i Sverige (inaktivt)
2006-02-15Utveckla nytt affärssystem (inaktivt)
2006-02-01Framtagning av kalkylmodell (inaktivt)
2006-02-01Kartläggning och analys av användningsmönster (inaktivt)
2006-02-01Påverkan av produktivitet (inaktivt)
2006-01-24Visualisering i BaseTool (inaktivt)
2005-12-19Undersökning om informationsinhämtning bland användare av geografisk informationsteknik (Gävle) (inaktivt)
2005-11-28Från prototyp till produkt (aw) (inaktivt)
2005-10-17Affärsplanering kring patenterat högteknologiskt produktkoncept med mycket stor marknadspotential. (inaktivt)
2005-08-15Tillit till Internet - ett exjobb inom iTrust (inaktivt)
2005-07-06Kommersialisering av forskningsprototyper (inaktivt)
2005-04-20Hitta former och innehåll för att producera Sveriges bästa och bredaste studentsajt - Mr Map ­ Studentsajt (inaktivt)
2005-03-30Lever Nyföretagarcentrum i Falun upp till sin kvalitetspolicy? (inaktivt)
2005-02-07Attraktivt besöksmål (gh) (inaktivt)
2005-02-07U5 Mälardalen - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (aw) (inaktivt)
2005-01-20Kartläggning av insamling av bioavfall (inaktivt)
2004-12-15U5 Norrland - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt)
2004-12-14Skulle du ta tjänstledigt för att starta företag?! (Gävle) (inaktivt)
2004-12-10Marknadsundersökning sprinklers (inaktivt)
2004-10-28U5 Småland - Ubilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt)
2004-10-07U5 Öresundsregionen - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt)
2004-10-04U5 Västra Sverige - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt)
2004-09-13Entreprenörorganisationer i Sverige (inaktivt)
2004-08-11ExJobb på SMHI: Meteorologiska objekt (inaktivt)
2004-04-19Infrastruktur och transportprojekt, Utvärdering av Mål 1-projekt Kombiterminalen (inaktivt)
2004-03-18Sexuell läggning (inaktivt)
2004-02-02Modern marknadsföring av ett museum (inaktivt)
2003-12-18BTP och SHS - Ida Infront Ab (inaktivt)
2003-12-18Mobbningsproblemet i barnomsorg och skola (12) (inaktivt)
2003-12-15Analysera händelser mellan företag och människor i ett miljönätverk (inaktivt)
2003-12-12Rapportering med GPS teknik (Ljusdal 24) (inaktivt)
2003-11-26Nöjeskulturen på Gotland (20) (inaktivt)
2003-11-02Hur blir statlig sektor attraktiv på arbetsmarknaden? (inaktivt)
2003-10-09Ta fram underlag till CE-märkning (inaktivt)
2003-09-11Regelstyrd Ärendehantering - Ida Infront Ab (inaktivt)
2003-07-28Konstruktion och strukturering av inventeringsdatabas (53) (inaktivt)
2003-06-13Biologisk mångfalt i grustäkter, en inventering i avslutade täkter (inaktivt)
2003-06-10Internaktiv e-handels applikation (Ljusdal 12) (inaktivt)
2003-02-17Datorbaserade beslutsstöd - Knowledge Management (KM)(04) (inaktivt)
2003-01-08Marknadsundersökning för lokal mat i Småland och på Öland (JN 12) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.