Sökning: "new material"

Hittade 769 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet new material.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-28Next generation X-ray detectors (inaktivt)
2012-03-15Vilka är Wikipedias största brister och hur kan man övervinna dem (inaktivt)
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad varulogistik. (inaktivt)
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad bygglogistik. (inaktivt)
2012-02-27Thesis project Volvo Aero (inaktivt)
2012-02-17Utveckla MRP-system för lagerhantering i elektronikproduktion (Material requirements planning) (inaktivt)
2012-02-15Low-friction coating on NDE probes (inaktivt)
2012-02-15Improvement of ultrasound backing on NDE probes (inaktivt)
2012-02-10SiC semiconductors in switched mode power supply (inaktivt)
2012-02-06Skapa on-line fortbildning för lärare i kemipedagogik baserat på existerande bild och videomaterial (inaktivt)
2012-01-31Master thesis project “Characterization of enzyme sensitive responsive hydrogel/lipid system for triggered release“ (inaktivt)
2012-01-27Exjobba med datorsimulerade molekyler! (inaktivt)
2012-01-26Förbättra effekten av konserverande ämnen genom inkapsling (2 examensarbeten) (inaktivt)
2011-12-13Kartläggning av material för användning i avgasmiljöer i temperaturintervall 25-300°C med fokus på EGR teknik (inaktivt)
2011-12-01Using Google Solutions for System Design (inaktivt)
2011-12-01Nya material och byggsätt för kraftelektronik (inaktivt)
2011-11-24Leverantörsmanual för varvsindustri (inaktivt)
2011-11-24Förstudie för leverantörsportal på Kockums AB (inaktivt)
2011-11-23Analysmetoder för bearbetningsgrad (inaktivt)
2011-11-23Biopolymerer för kalandrering (inaktivt)
2011-11-23Certifiering av kartongprodukt enligt Cradle to Cradle (inaktivt)
2011-11-23Software tool for the real-time generation and control of footstep sounds (inaktivt)
2011-11-18Hygienisering av toalettvatten (inaktivt)
2011-11-17Hanteras varsamt? Vit eller oblekt utsida på förpackningen, blir det skillnader i hantering vid transport? (inaktivt)
2011-11-17Lågtemperaturegenskaper hos gummimaterial (inaktivt)
2011-11-17MSc/BSc project on Marine Piston Ring Corrosion, spring term 2012 (inaktivt)
2011-11-14MIM: Formsprutbarhet och partikelstorleksfördelning (inaktivt)
2011-11-10Thesis project: Investigate new materials for IKEA vases, bowls and plant pot range IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2011-11-08Thesis work - Global Purchasing Volvo Logistics (inaktivt)
2011-11-04Wear Model for Teeth and Segments (Wear Parts) (inaktivt)
2011-10-28Utveckla interaktiv barnmedia på temat "Ett Leksaksliv" kopplat till QR-koder (inaktivt)
2011-10-27Förstudie: Potential för förbättring av materialförsörjning i exploateringsområden - en aktörsstudie (inaktivt)
2011-10-27Jämförelse av olika ballastmaterial och deras försörjningssystem – miljö och samhällskonsekvenser (inaktivt)
2011-10-27Urban agrikultur och aqukultur – en möjlig väg för delförsörjning av framtidens hållbara och attraktiva städer (inaktivt)
2011-10-24Nanomaterial i konstruktionen (inaktivt)
2011-10-24High temperature ZnO nanoparticles sensors (inaktivt)
2011-10-20Planeringsverktyg för läger "Camp Design Tool" (inaktivt)
2011-10-13Kringgjutning av låg- och medelaktivt kärnavfall (inaktivt)
2011-10-13Renewable packaging material (inaktivt)
2011-10-05The use of critical raw materials in passenger cars (inaktivt)
2011-10-05Optimization of Enzymatic Process Step (inaktivt)
2011-09-30Examenarbete- Syntesresurs för utveckling av kromatografimedia. (inaktivt)
2011-09-27Övergång till ”Grön betong” – marknadspotential och drivkrafter (inaktivt)
2011-09-16Examensarbete om Sveriges största och viktigaste industrier (inaktivt)
2011-09-13Skapa ett kul läromedel till årskurs 4-6 kring sopsorteringen i Östersund (inaktivt)
2011-09-09M.Sc. Thesis Project Proposal - Investigations of Micromixing in Alfa Laval’s ART® Plate Reactors (inaktivt)
2011-09-09Green Product Design (inaktivt)
2011-08-29Green Product Design (inaktivt)
2011-08-17Master’s Thesis Project in Machine and Process Technology (inaktivt)
2011-07-12One common system, compence development (inaktivt)
2011-07-04Optimering av stärkelsens molekylära egenskaper för framställning av miljövänliga förpackningsmaterial (inaktivt)
2011-07-01Förbättra effekten av konserverande ämnen (inaktivt)
2011-06-27Frisörers perception av risker i arbetsmiljön (inaktivt)
2011-06-19Inverkan av alternativa bränslen på SCR-kemin (inaktivt)
2011-06-19DANE - Migration of the X.509 Public Key Infrastructure towards DNS (inaktivt)
2011-06-09Thesis project: Analyze laws and standards for product development and product requirements IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2011-05-10Detaljerad förståelse kring syntes av hårda titankarbidfilmer (inaktivt)
2011-04-29Master Thesis proposal - SKF Group Manufacturing Development Centre (inaktivt)
2011-04-26Planeringsverktyg för läger "Camp Design Tool" (inaktivt)
2011-04-21Thesis project/ Student assignment: Surface and mechanical definition- a quality project IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2011-04-21Inductive charging of electrical vehicles – technology transfer (inaktivt)
2011-04-19Produktionsutveckling på Aratron AB. Aratron AB bildades 1971 och ingår idag i Addtech-koncernen som är registrerat på Stockholms Fondbörs. Aratron förser svensk industri med högkvalitativa transmissioner och linjärsystem. (inaktivt)
2011-04-11Thesis: The influence of surface roughness on the corrosion resistance of stainless steel. (inaktivt)
2011-04-04Framtagning av morgondagens lyftar till monteringsliner. (inaktivt)
2011-03-31Skyddsnivåer på Kungälvs vattendrag (inaktivt)
2011-03-28Astroturf robot wars (inaktivt)
2011-03-23Ekonomisk målstyrning i ett företag som satsar på Lean (inaktivt)
2011-03-23Testing device for assessment of elastic materials for transmission of force impulses in ultra fast electrical switches - modelling (inaktivt)
2011-03-15Studie av olika tillsatsämnens effekt på stålets strukturstabilitet (inaktivt)
2011-03-10“BEDÖMNING AV SÅRBARHET FÖR MILJÖINCIDENTER I HORNDALS TRANSFORMATORSTATION”. (inaktivt)
2011-03-08Jämförelse av olika behandlingsmetoder av trä (inaktivt)
2011-03-02Design of biopolymer mixtures to enhance material functionality (inaktivt)
2011-02-25Utomhuspedagogik - utveckling av "pedagogiska ryggsäckar" (inaktivt)
2011-02-23Karakterisering av SCR-katalysatorers termiska materialegenskaper (inaktivt)
2011-02-22Konceptstudie ”Tillverkningsmetod av vattensystem till Scania Retarder” (inaktivt)
2011-02-15Faror i varor - riskuppfattningar och kemikaliesamhället (inaktivt)
2011-02-10Utvärdering av BIH installation av golvvärme i flerbostadshus (inaktivt)
2011-02-10Korrosionsegenskaper hos aluminium i biobränslen (inaktivt)
2011-02-07Materialkaraktärisering av friktionslameller i våta kopplingar utsatta för nötning (inaktivt)
2011-02-07FE modelling technique for NVH (inaktivt)
2011-02-07Kan Du anpassa information till barn och unga med funktionsnedsättningar? (inaktivt)
2011-01-17Metodutveckling och jämförelse av analysmetoder för kvantifiering av värdcells DNA (inaktivt)
2010-12-20Planritning 3D CAD (inaktivt)
2010-12-17Beläggning av titanimplantat med biopolymera nanofibrer med hjälp av elektrospinning (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom grafisk design för användarvänlighet (inaktivt)
2010-12-03Supramolecular materials with catalytic function (inaktivt)
2010-11-26Standardisering av utgasningsprov för lasersystem (inaktivt)
2010-11-23Possibilities to apply nanotechnology to improve PEX pipe properties (inaktivt)
2010-11-22Thesis work: Analysis of the vigor wave energy converter prototype (inaktivt)
2010-11-18Stockholms läns framtida materialförsörjning- scenarier beroende på val av byggmetoder (inaktivt)
2010-11-17New opportunities based on PE-Xa material properties (inaktivt)
2010-11-10HÅLLBAR HANTERING AV BOTTENASKA FRÅN AVFALLSFÖRBRÄNNING, OMVÄRLDSANALYS – KLIMAT OCH ENERGIPOTENTIAL (inaktivt)
2010-11-10Nanomaterial i konstruktionen (inaktivt)
2010-11-10Development of graphene-based transparent conductive nanocomposite (inaktivt)
2010-11-02Mekaniska egenskaper hos nioblegerat gråjärn (inaktivt)
2010-10-28Nytt unikt utbildningspaket inom tätkontroll! (inaktivt)
2010-10-18Transplantation of mesenchymal stem cells to treat pronounced smooth tissue defects in congenital malformations. (inaktivt)
2010-10-18Ultra Low Energy Battery (inaktivt)
2010-10-08Vibration Stability for Components (inaktivt)
2010-10-08Miljövänlig nedbrytning av bioplast från evenemang (inaktivt)
2010-10-07Nanocellulose films and coatings (inaktivt)
2010-09-30Investigation of PDM/PLM systems and management of environmental regulatory needs (inaktivt)
2010-09-21Ultra Low Energy Battery (inaktivt)
2010-09-20Utveckling av multifunktionella förgrenade organiska nanomaterial (inaktivt)
2010-09-20Biogasproduktion - inverkan av processförändringar Biogas production- the inlfuence of process changes (inaktivt)
2010-09-20MASTER THESIS PROJECT: “THE OH LINE SAG DEPENDENCE ON WEATHER PARAMETERS AND LINE CURRENT” (inaktivt)
2010-09-16Utvärdering av projektet "Teknik för flickor" (inaktivt)
2010-09-16Biogas från svårnedbrytbara substrat – förbehandlingsmetoder (inaktivt)
2010-09-16Torkning av matavfall (inaktivt)
2010-09-16Torrötning av avfall (inaktivt)
2010-09-16Uppgradering av biogas i systemperspektiv (inaktivt)
2010-09-07High Tg polymeric materials for heated microfluidic systems (inaktivt)
2010-08-26Thesis work: 1:500 scale test of the SeaTwirl technology. (inaktivt)
2010-08-26Produktutveckling av miljöanpassad transportoptimerad portabel toalett (inaktivt)
2010-08-25Ökad biogasproduktion vid rötning av slam vid Hammarby Sjöstadsverk (inaktivt)
2010-08-20Ex-job/thesis work: Raw Material Purchasing IKEA Components, Älmhult (inaktivt)
2010-08-20Ex-job/thesis work: Purchase Market Analyze IKEA Components, Älmhult (inaktivt)
2010-08-19Thesis project: Develop a study for an IKEA product using the concept of design for manufacturing. IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2010-08-18Avloppslösning för landsbygden (inaktivt)
2010-08-16Green coatings (inaktivt)
2010-08-11Design av artificiella rev (inaktivt)
2010-07-09Internship at Mantex, Diploma thesis- Mathematic models for calibration of X-ray based biomass analyzer (inaktivt)
2010-07-09Thesis project/ Student assignment: Cost Analyzes Appliances IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2010-07-09Hållbar utveckling av stockholm – scenarier för materialförsörjning med fokus på transporter, markanvändning och återvinning (inaktivt)
2010-07-05Novel method for electrical and mechanical characterisation of biological material (inaktivt)
2010-07-02Miljömässiga effekter av Klimatinitiativet och liknande projekt (inaktivt)
2010-07-01Energismarta vägar – Utveckling av metod för energioptimering i vägprojekt (inaktivt)
2010-07-01Rekommendationer på materialval i krävande miljöer (inaktivt)
2010-06-30Life cycle assessment of plastic from wood (inaktivt)
2010-06-29Utvärdering av korrosion i spalter där material med olika ytbeläggningar kombinerats (inaktivt)
2010-06-18Faror i varor - riskuppfattningar och kemikaliesamhället (inaktivt)
2010-06-16Analys av prediktiva faktorer för fonders framtida avkastning (inaktivt)
2010-06-14Thesis project: Stress distribution in mechanical dampers IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2010-06-10Grödors upptag av näringsämnen och tungmetaller från jord berikad med slam från vattenverk (inaktivt)
2010-06-10Deposit of side streams from xylan isolation process (inaktivt)
2010-06-10Inmärkning av bakterier med GFP för in situ analys (inaktivt)
2010-06-09Investigation of ZnO nanorods for UV detection (inaktivt)
2010-06-09E-samhället och dess konsekvenser: risk och säkerhet, integritet och övervakningsteknologi (inaktivt)
2010-06-08Miljöbedömning av avfallshantering (inaktivt)
2010-06-02The influence of emulsifiers on fat bloom development on chocolate (inaktivt)
2010-05-31Konstruktion och produktionssättning av innovativ projektionsduk (inaktivt)
2010-05-31Thesis project: Energy mapping – best practice IKEA Components AB, Älmhult (inaktivt)
2010-05-31Thesis project: KPIs for Sustainability IKEA Components AB, Älmhult (inaktivt)
2010-05-28Analys av magnetometer (inaktivt)
2010-05-21New technique to determine mass transport in soft biomaterials (inaktivt)
2010-05-21Vill du vara med och utveckla våra produkter gällande korrosionsbeständighet? (inaktivt)
2010-05-18Utvärdering av en verksamhet som använda sig av det , för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Timebanking” (inaktivt)
2010-05-18Vill du vara med och utveckla våra processer inom svetsning av pulvermetallurgiska komponenter? (inaktivt)
2010-05-18Vill du vara med och utveckla våra produkter gällande mekaniska egenskaper? (inaktivt)
2010-05-18Vill du vara med och utveckla våra produkter gällande mekaniska egenskaper? (inaktivt)
2010-05-12Spegelglas i plast (inaktivt)
2010-05-10Process and machine capability studies in heat treatment/automotive industry (inaktivt)
2010-05-07TERMISKA EGENSKAPER HOS INNOVATIVA MATERIAL (inaktivt)
2010-05-04Structured 2D/3D material using DNA as building blocks (inaktivt)
2010-04-14Studier av mitokondriefunktion i fibroblaster från ApoE3/4 bärare med en lång poly-T variant i TOMM40 genen. (inaktivt)
2010-03-22Exjobb förorenade områden-datalagring och presentation (inaktivt)
2010-03-22Method for testing sealing properties in pipe fitting connections (inaktivt)
2010-03-22Effects of high temperature on cross-linked PEX. Methods to detect and calculate effect of high temperature. (inaktivt)
2010-03-22Possibiities to apply nanotechnology to improve PEX pipe properties (inaktivt)
2010-03-18Brazed Aluminium cycled ageing behavior (inaktivt)
2010-03-12On the survival of dehydrated microorganisms – the role of the extracellular matrix (inaktivt)
2010-03-11Undersökning av kontaktslitage (inaktivt)
2010-03-09Undersökning av kontaktslitage (inaktivt)
2010-03-08Utveckling av fixationsmetod för stereotaktiskt system (inaktivt)
2010-03-08Internship-Market Analysis (inaktivt)
2010-03-05Internship-Market Analysis (inaktivt)
2010-03-05Kan Sverige minska klimatpåverkan från deponier? (inaktivt)
2010-02-26Miljöpåverkan från olika behandlingsmetoder av trä (inaktivt)
2010-02-25Utsläpp av växthusgaser från hemkomposter (inaktivt)
2010-02-23Korrosionsegenskaper hos stål i bio diesel (inaktivt)
2010-02-23Kontrollerad åtdragning (moment/vinkeldragning) av skruvförband på fordonshjul. (inaktivt)
2010-02-16Metal-Organic Frameworks (MOFs) A one year diploma work (master student) in collaboration with YKI, Institute for Surface Chemistry and Stockholm University (inaktivt)
2010-02-11Examensarbete inom logistik: effektivisering av materialförsörjningsprocess (inaktivt)
2010-02-04Marknadsundersökning för automatiserad analysutrustning (inaktivt)
2010-01-28Mixing for enhanced biogas production (inaktivt)
2010-01-25Evaluation of a maximum likelihood approach to improve spatial resolution in TOF-PET (inaktivt)
2010-01-25Optimizing x-ray spectrum shape for different clinical computed tomography imaging tasks (inaktivt)
2010-01-22Kopia av Omarbetning av hemsida (inaktivt)
2010-01-22Miljöpåverkan i samband med användande av lastpallar (inaktivt)
2010-01-18Omarbetning av hemsida (inaktivt)
2010-01-13Historiebeskrivning och presentationer av Röda Korset i Göteborg (inaktivt)
2010-01-08Produktutveckling av designidé hos Interactive Institute (inaktivt)
2010-01-07PROVNING AV SOLCELLER OCH UTVECKLING AV INKAPSLINGAR (inaktivt)
2010-01-07Vilka faktorer gör Uddevalla till en attraktiv inflyttningskommun? (inaktivt)
2009-12-22Materialhantering på byggarbetsplatsen (inaktivt)
2009-12-21Development of piezo electric polymer fibrers (inaktivt)
2009-12-21Konceptstudie för automatiserad återvinning av plattskärmar (inaktivt)
2009-12-16Utan könsstereotypa bilder och budskap? (inaktivt)
2009-12-14Sonification of dental drill in oral surgery simulator (inaktivt)
2009-12-09Modellutveckling för förångning av urea i mixer (inaktivt)
2009-12-07Master thesis: 3D Parameterized FEM Modelling of a Piston Ring in a Marine Diesel Engine (inaktivt)
2009-12-07Värdering av bostäder enligt Göteborgs stads program för miljöanpassat byggande (inaktivt)
2009-12-03Material optimization for slide-plates used for brazing of stainless-steel heat exchanger (inaktivt)
2009-12-01Uppsats/Exjobb: Effekt eller ingen effekt- Har friskvårdscoachningen haft effekt på livsstilen? (inaktivt)
2009-11-25Miljösmarta lättfyllnadsmaterial i geokonstruktioner för väg (inaktivt)
2009-11-24Våtspinning av mikrofibrillär cellulosa (MFC) (inaktivt)
2009-08-21Förslag på logistiska lösningar (JH 12) (inaktivt)
2009-08-21Impregnering (JH 01) (inaktivt)
2009-07-23Examensarbete i ämnet bioenergimarknader (inaktivt)
2009-07-03Kopia av Studier av humana embryonala celler från innerörat. (inaktivt)
2009-07-03Studier av humana embryonala celler från innerörat (inaktivt)
2009-06-22Lean och layout (inaktivt)
2009-06-17Energi- och klimatsmarta vägar (inaktivt)
2009-06-10Elektrospinning av carboxymetylcellulosa (CMC) (inaktivt)
2009-05-15LCA of Electronic Control Unit at Autoliv (inaktivt)
2009-02-20Kartläggning av svensk kompetens inom Materials Science (inaktivt)
2009-02-20Kopia av Studier av humana embryonala celler från innerörat. (inaktivt)
2009-02-13Hur ska företaget öka sin omsättning? (inaktivt)
2009-02-02Establish a process to follow-up all material cost changes on a regular basis and in full alignment with accounted actuals. (inaktivt)
2009-01-21Flödesoptimering (inaktivt)
2009-01-13Integration med TV-Kort (inaktivt)
2009-01-13Integration med Microsoft Office 2007 (inaktivt)
2008-10-13Släppfilm/Ytbehandling (inaktivt)
2008-10-09Grönstruktur och barn (inaktivt)
2008-09-30Bio-booze boosting - Improving bio-ethanol fermentation by enzymatic pretreatment (inaktivt)
2008-09-09Utveckla strategier inom affärsutveckling (JH 11) (inaktivt)
2008-07-10Gävle Cityfest ur ett samhällsekonomiskt perspektiv (Gävle) (inaktivt)
2008-07-10Mechanosorptive creep – structural origin on the single fibre level (inaktivt)
2008-07-10Fibre bonding affecting mechanosorptive creep (inaktivt)
2008-07-10Utvärdering av skärgeometriska utföranden på sk dubbeländade vändbara stickstålsskär försedda med två skäreggar (Gävle). (inaktivt)
2008-06-16Hur har språk och kultur utvecklats genom åren? Analys av kontaktannonser, för ämnen svenska och retorik (inaktivt)
2008-06-16IT-policy för ett företag i Örebro (inaktivt)
2008-05-30M.Sc. Thesis in Solid Mechanics-Packaging Technology (inaktivt)
2008-05-30Study of size and shape distribution of Glaciofluvium compared to Till with 3-D image analysis (inaktivt)
2008-05-30Los Angeles Test of aggregate material evaluated with image analysis (inaktivt)
2008-05-30Thin section analysis of microstructures of till boulders compared to Los Angeles Values (inaktivt)
2008-05-30Comparison between the mineralogical compositions of the fines (clay to sand fractions) of till and crushed bedrock (inaktivt)
2008-05-30Total size distribution of coarse clastic sediment (inaktivt)
2008-05-30A comparison between the mineral composition of till matrix and the fines produced by the Los Angeles Drum test of till clasts (inaktivt)
2008-05-30Miljösystemanalys sluttäckning av deponier (inaktivt)
2008-05-30Materialförsörjningsplaner (inaktivt)
2008-05-30Mathematical Modelling of Cable Entanglement in Deployable Space Structures (inaktivt)
2008-05-30Kartläggning av kornstorlekar och förlustvärden hos höglegerad elektroplåt (inaktivt)
2008-05-30Development of a virtual 3D environment and user inteface implemented in a surgical VR-simulator (inaktivt)
2008-05-30Mängdberäkningar direkt från CAD-ritningar (inaktivt)
2008-05-30Modelling of the folding of thin-film space structures (inaktivt)
2008-05-30Processing and mechanical properties of novel wood fiber reinforced cellular composites (inaktivt)
2008-05-30Sintering of porous materials (inaktivt)
2008-05-30IKEA- Framtagning av utbildningsmaterial (inaktivt)
2008-05-30Undersökning av svetskvalitet i befintlig produktion (inaktivt)
2008-05-30Surface Modification of Inorganic Nanoparticles (inaktivt)
2008-05-30Materialförsörjning i framtidens Stockholm (inaktivt)
2008-05-30Examensarbete i teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära – energilagring Diploma work in the area of energy storage (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av nya fiberbaserade material för pappers- och förpackningsindustrin (inaktivt)
2008-05-30Examensarbete inom keramiska material (inaktivt)
2008-05-30Surface Modification of Inorganic Nanoparticles (inaktivt)
2008-05-30Automatiskt Snörasvarningssystem [Mekatronik] (inaktivt)
2008-05-30Global application segmentation of unique Transformer solution (inaktivt)
2008-05-30Polymerteknologi ”Självsmörjande material” (inaktivt)
2008-04-08Utrullningsprocess och certifiering för Windows Vista (inaktivt)
2008-03-27Exjobb i Kina, Thailand och Singapore inom miljöanpassad produktutveckling (inaktivt)
2008-02-28Examensarbete “Magnesiumgafflar” (inaktivt)
2008-02-06Ecological studies on tardigrades (Björndjur) (inaktivt)
2008-02-06STÖTFÖRLOPP OCH SKADEMEKANISK ANALYS AV HÖGHÅLLFAST STÅL, 2 KOPPLADE EXJOBB (inaktivt)
2008-01-30Juridiska bestämmelser om rötrester (inaktivt)
2008-01-29Stabilisering av förorenade muddermassor med alternativa material (inaktivt)
2008-01-29Marknadsundersökning för att klarlägga behov av en rekommendationstjänst för kläder och skor på internet (inaktivt)
2008-01-28Konkurrensanalys på företaget e-logistik AB (inaktivt)
2008-01-28Kravspecifikation på system på företaget e-logistik AB (inaktivt)
2008-01-28Automatisering av en process på en stämpelmaskin (inaktivt)
2008-01-25Assessment of simple sanitation systems 3 - kitchen and tolet waste - amounts and composition in relation to diet (inaktivt)
2008-01-25Assessment of simple sanitation systems 2 - composting of kitchen and faecal waste (inaktivt)
2008-01-23Pre-drying of polymers (inaktivt)
2008-01-22Verktyg för strategiska miljöbeslut (inaktivt)
2008-01-22Verktyg för strategiska miljöbeslut (inaktivt)
2008-01-21Evaluation of the welding properties of the surface layer on extruded polyethylene (inaktivt)
2008-01-18Material Development Anorganic Composite Material (inaktivt)
2008-01-18Metso Paper Sundsvall AB Metso Panelboard AB (inaktivt)
2008-01-18Laminering av solceller för solföljande, koncentrerande solcellssystem (inaktivt)
2008-01-17Kreativt skrivande - Hur kan författarkortleken användas av mellanstadie/högstadielärare/lärare i svenska som andra språk som ett verktyg i undervisningen? (inaktivt)
2008-01-17Kopia av Framtida vägar för varor och material (JH 10) (inaktivt)
2008-01-16Optimering av torkprocessen för funktionellt förpackningsmaterial (inaktivt)
2007-12-18 Recycling of passenger car tyres and plastics (three projects) (inaktivt)
2007-12-17Three master theses available: Recycling of passenger car tyres and plastics (inaktivt)
2007-12-14Tillverkning av lågbrusiga tunnlingsmagnetoresistorer (inaktivt)
2007-12-13Functional Nanofibers and Nanostructures (inaktivt)
2007-12-13Kopia av Functional Nanofibers and Nanostructures (inaktivt)
2007-12-13Kopia av Kopia av Functional Nanofibers and Nanostructures (inaktivt)
2007-11-30Learning to control mass transport in heterogeneous materials (inaktivt)
2007-11-28Examensarbete – Optimering av fällning med kolsyra vid Norsborgs vattenverk (inaktivt)
2007-11-26Presenting the CO2 - footprint of a Bombardier Transportation rail vehicle - based upon a Life Cycle Assessment (LCA) (inaktivt)
2007-11-22Functional Nanofibers and Nanostructures (inaktivt)
2007-11-15Göteborgsandan - vad kännetecknade denna - när stod den på topp? (inaktivt)
2007-11-06Perception av Frukt- & Gröntavdelningen på svenska varuhus (inaktivt)
2007-10-22Studie kring uppbyggnad av webbsidor för Vingaker Energetic Science Park (kr) (inaktivt)
2007-10-22Kommunikationsplan för Vingaker Energetic Science Park (kr) (inaktivt)
2007-10-22Konceptframtagning från idé till verklighet (kr) (inaktivt)
2007-10-22Development of sustainable fillers in paper (inaktivt)
2007-10-18Friidrotten i Norr organiserar för framtiden (inaktivt)
2007-10-16Utveckla och designa en latrin i ett nytt material(Reboard) för användning i bland annat katastrofdrabbade områden (inaktivt)
2007-10-08Litet handelsbolag i modebranschen skall göra en affärsplan som mynnar ut i en konkret handlingsplan (inaktivt)
2007-09-25Growth of carbon nanofibers for microelectronic applications (inaktivt)
2007-09-25Rapid prototyping of catalysts for growth of nanostructures (inaktivt)
2007-09-25Biodegradability of novel biomaterials (inaktivt)
2007-09-25Hur påverkas vedsvampsuccession på eklågor av gallring i lövskog? (inaktivt)
2007-09-25Extraktion av hemicellulosa ur biomassa (inaktivt)
2007-09-25Examensarbete 20 p – Kartläggning av Astra Techs utsläpp av klimatpåverkande gaser (inaktivt)
2007-09-24Inverkan av jordbearbetning på markens biologiska aktivitet, kvävemineralisering och kolbalans (inaktivt)
2007-09-24Fiberoptisk kommunikationslänk för mikroubåt (inaktivt)
2007-09-21Post-consumer tyre granulation: products and applications (inaktivt)
2007-09-21Regional riskanalys av askanvändning (inaktivt)
2007-09-21Processing and characterization of materials sensitive to ambient oxygen concentration for application in field effect based oxygen sensor devices (inaktivt)
2007-09-21Development of solid-state catalytic filters for enhancement of the performance of field effect based gas sensors (inaktivt)
2007-09-20Examensarbete om extraktion av hemicellulosa ur biomassa (inaktivt)
2007-09-20Effektivisering av bestrykningsprocess för funktionellt förpackningsmaterial (inaktivt)
2007-09-18Trappställning (inaktivt)
2007-09-13Flera uppdrag inom livsmedel och hälsokostindustrin med inriktning på logistik, marknadsföring, functional food m.m. (inaktivt)
2007-09-07Fixation of Oleophilic Colloidal Material in Recycling and Papermaking (inaktivt)
2007-08-24“Deisotoping” — ett steg för att finna biomarkörer i data från LC/MS-analys av biologiskt material (inaktivt)
2007-08-23Kartering, modellering och simulering för ny indunstning (inaktivt)
2007-08-23Utredning och kartläggning av bakterietillväxt (inaktivt)
2007-08-23Effektiv databearbetning och analys av provningsresultat med statistiska metoder (inaktivt)
2007-08-23Energieffektivisering- Kartering av pumpar (inaktivt)
2007-08-21Minimising the sulphur content of kraft lignin (inaktivt)
2007-08-20Optimering av framtida separatmalning (inaktivt)
2007-08-17Skapande av info-material för VA-enheten (inaktivt)
2007-08-16Applicering av visuellt interaktiv fuktighetssensor i papper (inaktivt)
2007-08-14Miljögeoteknik, Modellering av partikelemissioner för alternativa byggnadsmaterial (inaktivt)
2007-08-11Effekter av långvariga körkortsindragningar (inaktivt)
2007-08-07New extraordinary methods for simulation of Brownian motion in biological gels (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-08-06Kampanjhanteringssystem med analysverktyg för dagligvaruhandelsindustrin (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-07-19Modell för vätsketemperatur i rör (inaktivt)
2007-07-19Creation of Educational ergonomic online video (inaktivt)
2007-07-19Online Educational program for ergonomic products (inaktivt)
2007-07-09Logistik inom energientreprenader (inaktivt)
2007-07-06Temperaturkontrollerande byggmaterial (inaktivt)
2007-07-06Påverkan på benvävnaden i får exponerade för PCBer (inaktivt)
2007-07-06Projection Screen Solutions (inaktivt)
2007-07-06Utveckling av smarta applikations-specifikationer för webb eller tryck (inaktivt)
2007-07-06Negative index materials (inaktivt)
2007-06-30Förpackningsmetoder avgående gods (aw) (inaktivt)
2007-06-30In-situ TEM force sensor/Nanoindenter - MEMS sensor development (inaktivt)
2007-06-28Cooling of an integrated magnetic sensor by using microfluidics channels (inaktivt)
2007-06-27Stabilisering av metallförorenade jordmassor med gips (inaktivt)
2007-06-25Utveckling och validering av haptiska kraftalgoritmer för fräsning i ben med implementering i kirurgisk VR simulator (inaktivt)
2007-06-20Medier, mänskliga rättigheter och funktionshinder (inaktivt)
2007-06-15Modularization of routing protocols (inaktivt)
2007-06-15Network systems interconnection (inaktivt)
2007-06-14Microencapsulation of Oxidation Sensitive Oils through Spray Drying (inaktivt)
2007-06-13Fogningsteknik för flour-polymera material (Söderhamn) (inaktivt)
2007-06-04Utvärdering av metoder att göra löstagbara nanofilmer (inaktivt)
2007-05-29Att kartlägga flöden av energi inom bioenergiområdet i Ljusdal kommun (Ljusdal) (inaktivt)
2007-05-25Korta omställningstider vid en produktionsslina (JH 01) (inaktivt)
2007-05-22Bygglogistik (inaktivt)
2007-05-22Automatisering av funktionstester för en webbplattform för poker (inaktivt)
2007-05-15Tillståndsbaserat underhåll för UTEK (aw) (inaktivt)
2007-05-15Grafisk design – AB Idesta (kr) (inaktivt)
2007-05-14Överföring av WAMPS till webapplikation kopplad mot databas (inaktivt)
2007-05-14Examensarbete – Karakterisering av Kvantbrunns termistorer (inaktivt)
2007-05-14Visuell fuktighetssensor med hjälp av kemi och nanoteknik (inaktivt)
2007-05-14IKEA, Ex-jobb - Framtagning av utbildningsmaterial (inaktivt)
2007-05-11Konkurrensanalys på företaget e-logistik AB (inaktivt)
2007-05-11Kravspecifikation på system på företaget e-logistik AB (inaktivt)
2007-05-09Genomgång, toleransanalys, vikts- och produktions-optimering av trådbomsmekanism (inaktivt)
2007-05-08Kartläggning av vårt flöde av gods inkluderande lagring, hantering, transporter, plockning, inköp, kvantiteter och kontroller. (inaktivt)
2007-04-27Framtagandet av en interaktiv lösning för kompetensförsörjningsprocessen (inaktivt)
2007-04-23Functional Nanofibers and Nanostructures (inaktivt)
2007-04-17Marknadsanalys av musikindustrin (inaktivt)
2007-04-16Visual search patterns in digital games (inaktivt)
2007-04-16Medical Command and Control in digital games (inaktivt)
2007-04-16Materialutveckling hos Brotonic (AP) (inaktivt)
2007-04-16ROBOJ - ROBotstyrning Järnflöde fragg, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-16MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-16IDA-exjobb: A study of explanation facilities for a meal planning system and the relation to trust (inaktivt)
2007-04-12Chlamydiae - how to trace who has been with whom. An unsexy task about sexual infections (inaktivt)
2007-04-11Study of creep in annealed copper with slow strain rate tensile tests (inaktivt)
2007-04-11Miljöbedömningssystem,väg- och anläggningsmaterial (inaktivt)
2007-04-11Sluttäckning av deponier (inaktivt)
2007-04-11Animer- och tilebara procedurella 3D-materialstexturer och meshar genererade på grafikprocessorn (inaktivt)
2007-04-04Simulering av Brand i Kompositer (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av webbportal (aw) (inaktivt)
2007-04-04Mikrovågseffekt/luftgenomströmning (inaktivt)
2007-04-04Diploma project: Pillar gate devices for gas sensing (inaktivt)
2007-04-04SIGNIFICANCE OF PRINT QUALITY IN VARIABLE DATA PRINTING (inaktivt)
2007-04-04Senserby i Kalv ¿ en social innovation! (inaktivt)
2007-04-02Kvalitetsbedömning av biobränslen (inaktivt)
2007-04-02”Vision system” för kvalitetssäkring i produktion (aw) (inaktivt)
2007-03-29Microbial population dynamics in fermented pig feed (inaktivt)
2007-03-26Kundundersökning för en tjänsteproducent (aw) (inaktivt)
2007-03-16Industrial method for non destructive measurement of mercury contents in lamps (inaktivt)
2007-03-16Examensarbete 20p, civilingenjör maskinteknik (inaktivt)
2007-03-16Transmission Fluids for Limited Slip Differentials in Arctic Conditions (inaktivt)
2007-03-07New ”green” uses of by-products from bio-ethanol production (inaktivt)
2007-03-01Användbarhets- och tillgänglighetsaspekter av LIBRIS webbsök (inaktivt)
2007-03-01Tilläggstjänster till LIBRIS webbsök (inaktivt)
2007-03-01Modifiering av polymera material med superkritisk koldioxid (inaktivt)
2007-03-01Tillverkning och utprovning av en jonbytaranläggning (rening av vatten) (inaktivt)
2007-02-22Hur söker företag affärspartners utomlands? – Verksamhetsanalys Chamber Trade Business to Business AB (inaktivt)
2007-02-19Holographic Screen Development (inaktivt)
2007-02-14Produktidéer för utnyttjande av textilt spill från svensk tekoindustri (inaktivt)
2007-02-12Marknadsundersökning VVSsiffror.se Sveriges enda finansiella omvärldsanalys för VVS-branschen (aw) (inaktivt)
2007-02-12Arosstudion - Att marknadsföra en taltidning, hur ser framtiden ut? (aw) (inaktivt)
2007-02-07Design av ett nytt granatgevärssystem, M4, inom Carl-Gustaf-familjen (aw) (inaktivt)
2007-02-05Utveckling av hemsida (inaktivt)
2007-02-01Analys av genuttryck vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2007-01-31Extraktion av hemicellulosa ur biomassa (inaktivt)
2007-01-31Industriell marknadsföring av bro och vägräcken (aw) (inaktivt)
2007-01-29Gör ditt examensarbete hos Metso i Sundsvall! (inaktivt)
2007-01-26Produktutveckling (inaktivt)
2007-01-26Nya biopolymera beläggningar som transportskydd för byggnadsmaterial (inaktivt)
2007-01-23Sandvik söker examensarbetare (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-22Utveckling nya applikationsområden - gas (inaktivt)
2007-01-152 dagars forum med inriktning på audiovisuell teknik! (aw) (inaktivt)
2007-01-12Markstabilisering med alternativa material (inaktivt)
2007-01-12Ex-jobb(447957) på GE Healthcare, Chemical Synthesis & Chemical Characterisation (inaktivt)
2007-01-08Design, refine and evaluate book concept (inaktivt)
2007-01-05Vilka förväntningar har man på Svenska kyrkan i Landvetter och Härryda församlingar? (inaktivt)
2007-01-04(GH) Informativ design på användarmanualer och produktbeskrivningar (inaktivt)
2007-01-04 Informativ design på användarmanualer och produktbeskrivningar (aw) (inaktivt)
2007-01-04Livscykelkostnad (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-03Simulation of OFDM transmitter radio channel - receiver (Gävle) (inaktivt)
2007-01-03Förstudie kring ett 2 dagars forum med inriktning på audiovisuell teknik! (aw) (inaktivt)
2006-12-21Prevention av levercancer vid kronisk leversjukdom (inaktivt)
2006-12-20Affärsplan: Ett nytt IT- och nanoteknikbaserat material för fordon, säkerhetsprodukter, flyg behöver investorer. Fokus på HÅLLBAR UTVECKLING (inaktivt)
2006-12-20Att flyga SpaceShip 2 med rymdturister genom norrskenet från Kiruna. Space Radiation effects on suborbital space tourists above Kiruna (inaktivt)
2006-12-20Utvärdering av Studentguiden (inaktivt)
2006-12-19Införande av modernt lagerstyrningssystem i mindre företag (inaktivt)
2006-12-19Införande av modernt lagerstyrningssystem i mindre företag (inaktivt)
2006-12-19CPT-sondering i torv (inaktivt)
2006-12-13Miljösystemanalys sluttäckning av deponier (inaktivt)
2006-12-13Materialförsörjningsplaner (inaktivt)
2006-12-11Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-12-04Kundundersökning för en tjänsteproducent (inaktivt)
2006-12-01Tillämpning av avancerad avloppsreningsteknik – läkemedelsrester, anaerobi och RO (inaktivt)
2006-12-01MARE - MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2006-11-21Utveckling av hemsida hos Dataliner AB (AP) (inaktivt)
2006-11-21Projekt nutrition och livsmedelsvetenskap (JN 10) (inaktivt)
2006-11-21Webprojekt - logistik- CRM för dataingenjör/systemarkitekt/programmerare (JN 10) (inaktivt)
2006-11-15Översyn av IT-säkerheten på företaget. Ett examensjobb för framtida IT-tekniker (inaktivt)
2006-11-02Functional Nanofibers and Nanostructures (inaktivt)
2006-10-31Nitrerskikts mekaniska egenskaper (inaktivt)
2006-10-24Examensjobb på ett tjänstekonsultföretag (inaktivt)
2006-10-20Utvärdering av Studentguiden (inaktivt)
2006-10-13Cannabis till köttdjur (inaktivt)
2006-10-13Kokvigeproduktion ¿ en fältstudie (inaktivt)
2006-10-11Hur många celler kan vi väga? (inaktivt)
2006-10-11Konstruktion av en ny typ av maskin för bearbetning av tunna board-material (Ljusdal 56) (inaktivt)
2006-10-11Applikation för bildregistrering (databas)(Ljusdal 52) (inaktivt)
2006-10-02Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-10-02Visuellt programmeringssystem för real-tids 3D-material till 3D-spel och CAD- applikationer (inaktivt)
2006-10-02Affärsplan: Ett nytt IT- och nanoteknikbaserat material för fordon, säkerhetsprodukter, flyg behöver investorer. Fokus på HÅLLBAR UTVECKLING. (inaktivt)
2006-09-28Utvärdering av tillverkningsmetoder för kompositmaterial inom marinindustrin (inaktivt)
2006-09-22Sprayfrystorkning av enzym. Formuleringens påverkan på partikelstruktur och enzymaktivitet (inaktivt)
2006-09-22Lättviktseldrör för kanon (inaktivt)
2006-09-22Kreativt skrivande - Hur kan författarkortleken användas av mellanstadie/högstadielärare/lärare i svenska som andra språk som ett verktyg i undervisningen? (inaktivt)
2006-09-21Mobil kommunikation (inaktivt)
2006-09-20Avskiljning av uran från dricksvatten (inaktivt)
2006-09-08Measurement and analysis of light absorption in GaN-based material and its use in detectors and modulators (inaktivt)
2006-09-04Utvärdering av ny teknik för resurseffektiv avloppsrening (inaktivt)
2006-08-27Miljöbedömningssystem, väg- och anläggningsmaterial (inaktivt)
2006-08-23Kartläggning av kemikalier (inaktivt)
2006-08-23Marknadsundersökning av nya utbildningar inom brandförsvar (inaktivt)
2006-08-08Skriva B eller C-uppsats i retorik eller svenska? Analysera kontaktannonser och se hur språk och struktur utvecklats genom åren! (inaktivt)
2006-08-07Högtemperaturkorrosion i förbränningsmiljöer (inaktivt)
2006-08-07Nytt marknadsföringskoncept för underhållsfria fönster (inaktivt)
2006-08-02Modelling and evaluation of a minituarised fluxgate sensor (inaktivt)
2006-08-02Skogstrafik och vattenvägar (inaktivt)
2006-07-27Utveckling av 3D (inaktivt)
2006-07-03Simulation of Brownian motion in biopolymer gels (inaktivt)
2006-06-20Tester och katalogisering av krympning för olika EPP-material (inaktivt)
2006-06-16Tillståndsbaserat underhåll (aw) (inaktivt)
2006-06-14Mechanical design of Mega Watt offshore wind generators (inaktivt)
2006-06-12Många olika förslag från medlemsföretag i Aluminiumriket i Småland (inaktivt)
2006-06-07Produktutveckling av produktidé - Ergonomisk bärsele för barn (FP) (inaktivt)
2006-06-07Utvärdering av skärgeometriska utföranden på s k dubbeländade vändbara stickstålsskär försedda med två skäreggar. (Gävle) (inaktivt)
2006-05-31Utveckling av websida och webshop (inaktivt)
2006-05-22Examensarbete - Förpackningsdirektivet (inaktivt)
2006-05-22Strategi / Fallstudier utförda objekt (inaktivt)
2006-05-22Lakningsmetoders påverkan på lakningsresultat (inaktivt)
2006-05-10Styrning av Paternosterverk (JH 09) (inaktivt)
2006-05-09Osynlig IR-färg (inaktivt)
2006-05-08Grafisk profil och formgivning (inaktivt)
2006-05-03Mobil kommunikation (inaktivt)
2006-04-27Vilka förväntningar har man på Svenska kyrkan i Landvetter och Härryda församlingar? (inaktivt)
2006-04-24Biosensorer baserade på FET sensorer av breda bandgaps material (inaktivt)
2006-04-07Barnsäkerhet - Skaderisk för barn i bakåtvända och framåtvända bilbarnstolar (inaktivt)
2006-04-07Att hitta hästkonturer med datoriserad bildanalys (inaktivt)
2006-04-05Ny teknik för resurseffektiv avloppsrening testas i Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2006-04-03Konstruktion av jonbytarhållare samt dimensionering av jonbytarmetod för fram-ställning av miljövänlig lösning som tar bort svampar, alger mm från målade ytor. (inaktivt)
2006-03-28Igensättning vattenskrubber vid uppgradering av biogas till fordonsbränsle (inaktivt)
2006-03-24Utveckla strategier inom affärsutveckling (JH 11) (inaktivt)
2006-03-23Hur kommunicera med högskolestuderande i Göteborg? (inaktivt)
2006-03-20Cannabinoid-receptorers roll vid mantelcellslymfom (inaktivt)
2006-03-07Packning av färdiga hjul från maskin ner i kartong (inaktivt)
2006-03-07Byte av upprullningshjul i löpande produktion (inaktivt)
2006-03-07Fästa carriertapen vid det tomma hjulets kärna - ett produktionsutvecklingsprojekt (inaktivt)
2006-03-07Effektivisering och automatisering i produktionen (inaktivt)
2006-03-07Färdigställande av ett visionssystem (inaktivt)
2006-03-02Framtagning av kompletta processer för tim-takt underhåll av järnvägsfordon. (inaktivt)
2006-02-28Molecular characterisation of the microbial community in moist cereal grain storage (inaktivt)
2006-02-28Insamling av tillförlitlig biogasstatistik i Sverige (inaktivt)
2006-02-28Översiktlig bedömning av järnvägars barriärpotential för vilt (inaktivt)
2006-02-23Uthålliga små avlopp - Kretsloppsanpassade filterbäddar (inaktivt)
2006-02-06Microbial Fuel Cell (MFC) based sensor for Biochemical Oxygen Demand (BOD) (inaktivt)
2006-02-06Electricity from wastewater - Microbial Fuel Cell (MFC) (inaktivt)
2006-01-30Optimering av aktiva ljusspridare i pappersdisplayer (inaktivt)
2006-01-25Flexible and sustainable interior design for trains (inaktivt)
2006-01-24Kvalitetsvariation i ensilage ¿ en pilotstudie av källor, konservering och effekter av variation på Nötcenter Viken (inaktivt)
2006-01-18Ny teknik för resurseffektiv avloppsrening testas i Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2006-01-18Examensarbete för ingenjörer på PaperPak Sweden AB i Aneby (inaktivt)
2006-01-18Tekniska användningsområden för mikrofibrillär cellulosa (nanocellulosa) (inaktivt)
2006-01-18Chlamydiae - how to trace who has been with whom. An unsexy task about sexual infections (inaktivt)
2006-01-18Inverkan av partiella urladdningar på ytkonduktiviteten hos polymera material (inaktivt)
2006-01-11Diploma work on image analysis as a tool for site specific weed control (inaktivt)
2006-01-11Research, kategorisering och analys av material till bok (inaktivt)
2006-01-04Experimentellt examensarbete i elektrisk mätteknik/teoretisk elektroteknik/elektrokemi (inaktivt)
2005-12-13Sensorarrayer för pannor och bilavgaser (inaktivt)
2005-12-12Paketering och marknadsföring av tjänster för mervärde. (inaktivt)
2005-11-24Finite element modelling of mechanical properties of geometrically characterized wood fibres (inaktivt)
2005-11-18Krossat berg / schaktmassor ¿ potential för emissioner (inaktivt)
2005-11-17Barriäregenskaper hos medicinska papper (inaktivt)
2005-11-17Täckning av deponier i ett livscykelperspektiv (inaktivt)
2005-11-17Naturresursplaner och restmaterial, MFP (inaktivt)
2005-11-17IMPLEMENTERING AV PROVNINGSMETODEN CRUSH RESISTANCE (Hudiksvall) (inaktivt)
2005-11-15Analys av vattenströmning vid dammsugning av pooler (inaktivt)
2005-11-14Produktflödesanalys, tids- och kostnadsberäkning åt PaperPak Sweden AB (inaktivt)
2005-11-09Affärsplanering för folkrörelse i tiden - Frisksportarna (inaktivt)
2005-10-19Indikatorer på teknikutveckling inom drift och underhåll av vägar och järnvägar (inaktivt)
2005-10-07Modellering av dynamisk tryckgivare (inaktivt)
2005-09-20Orderstopptidens påverkan på logistikkostnaden (inaktivt)
2005-09-16Hygien i kretslopp (mikrobiologisk kvalitet hos återförd växtnäring) (inaktivt)
2005-09-073-D Cathode for Hydrogen Evolution (inaktivt)
2005-08-24Produktutveckling på Alfapac AB (inaktivt)
2005-08-24Hitta nya kunder till en befintlig och en ny produkt (inaktivt)
2005-08-24Maskinutveckling på Alfapac AB (inaktivt)
2005-06-29Ny teknik för resurseffektiv avloppsrening testas i Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2005-06-21Examensarbete inom logistik (inaktivt)
2005-06-13Utvärdering av skärgeometriska utföranden på s k dubbeländade vändbara stickstålsskär försedda med två skäreggar.(Gävle) (inaktivt)
2005-05-13Market study: Services related to industrial gas supply in the pharmaceutical production (inaktivt)
2005-05-10Flora och Fauna - lättläst publikation (inaktivt)
2005-05-02Designspråk för utemiljö ¿ design för bygge direkt i skogen (inaktivt)
2005-04-28Blekning av Kemisk massa (inaktivt)
2005-04-28Tvättning av pappersmassa (inaktivt)
2005-04-28Outsourcing TWP - Inköp och tillverkning av Twin Wire Press för avvattning av pappersmassa. (inaktivt)
2005-04-28Wiretracking TWP (inaktivt)
2005-04-28Metod/Apparat för spädning av pappersmassa (inaktivt)
2005-04-28Moduluppbyggnad transportskruvar (inaktivt)
2005-04-26Smart plombering och märkning (inaktivt)
2005-04-26Makroporösa och cellulära material (inaktivt)
2005-04-25Tillståndsbaserat Underhåll (aw) (inaktivt)
2005-04-22Klassificering av HTML dokument (inaktivt)
2005-04-20Mervärdet av att bo i trähus! - En undersökning av boendeupplevelsen i Sundsvalls Inre Hamn (inaktivt)
2005-04-20Internship for drawing up a dissemination plan (inaktivt)
2005-04-20Internship for drawing up a dissemination plan (inaktivt)
2005-04-20Kritisk spetstorlek vid tillverkning av kemisk massa (inaktivt)
2005-04-20Utvärdering av alternativa alkalikällor vid peroxidblekning av mekaniska massor (inaktivt)
2005-04-20Utvärdering av peroxidblekning på mekaniska massor genom multivariat modellering (inaktivt)
2005-04-20Optimal inmatningsprocess och utrustning för Defibratorer. (inaktivt)
2005-04-20Genomgång materialklassificering med avseende på nya och reviderade standarder (inaktivt)
2005-04-20Utvärdering och utveckling av Sundsvall Energis traineeprogram (inaktivt)
2005-04-20Skapa en företagspresentation (inaktivt)
2005-04-20Jakt för en aktiv landsbygd (inaktivt)
2005-04-15Logistik: interna rutiner, kostnadsövervakning, systematisering av materialflöden till och från kund. (inaktivt)
2005-04-07Vad har det ekonomiska stödet från Vägverkets Skyltfond, för trafiksäkerhetsprojekt, resulterat i? (inaktivt)
2005-04-06Dynamic of flat shell elements (inaktivt)
2005-04-06Mönsterklassificiering av material (inaktivt)
2005-03-31Att skapa en databas/hemsida för dialekter i Hälsingland (Ljusdal 61) (inaktivt)
2005-03-31Design av hållare för stora PET-flaskor (Ljusdal 46) (inaktivt)
2005-03-31Marknadsföringsmaterial till företagsnätverk (inaktivt)
2005-03-29Toxikologisk information på Internet: är den relevant för struktur-aktivitetsmodellering? (inaktivt)
2005-03-23Stenkolstjäreasfaltens utbredning i Sverige (inaktivt)
2005-03-15Medlemsgestaltning i en HSB organisaiton (inaktivt)
2005-03-14Utveckling av webbportal (aw) (inaktivt)
2005-03-14Tillståndsbaserat underhåll (aw) (inaktivt)
2005-02-24Havsbaserade vindkraftverk i Kalmarsund (JH 03) (inaktivt)
2005-02-23Material kombinerade med diamanter (inaktivt)
2005-02-22Utveckla strategier inom affärsutveckling (JH 11) (inaktivt)
2005-02-07Arbetsplatsutformning ¿ Montering i höga volymer (Söderhamn) (inaktivt)
2005-02-07Utveckling av webbportal (JJ) (inaktivt)
2005-02-07Practical Application of Mathematical Modelling On the Copper-Base Connector Design (gh) (inaktivt)
2005-02-07Practical Application of Mathematical Modelling On the copper-base heat exchanger design (gh) (inaktivt)
2005-02-03Polyuretanblock i inloppslåda (inaktivt)
2005-02-03Målning av stativsystem (inaktivt)
2005-01-31Porting a WCET analysis tool to Hitachi H8 and Lego Mindstorms. (aw) (inaktivt)
2005-01-26Automatisering och vidareutveckling av visionssystem (inaktivt)
2005-01-26Vad ska vi ha för optimal storlek på lagret? (inaktivt)
2005-01-26Ergonomisk och ekonomisk hantering av säckar med granulat (inaktivt)
2005-01-21Miljösystemanalys av fjärrvärme och avfallshantering i Gävle (inaktivt)
2005-01-20Kartläggning av insamling av bioavfall (inaktivt)
2005-01-17Översiktlig inventering av förorenade områden i Östergötlands kommuner (inaktivt)
2005-01-17Investigating the effect of magnetized fuel cell cathodes for improved oxygen reduction (inaktivt)
2005-01-12Ny teknik för resurseffektiv avloppsrening testas i Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2005-01-12Imaging with a hard X-ray microscope (inaktivt)
2005-01-12Finita-elementberäkningar på ytförtätning av kugghjul (inaktivt)
2005-01-11Sluttäckning med restprodukter i dag och i framtiden (inaktivt)
2005-01-11Schaktmassor ¿ potential för emissioner (inaktivt)
2005-01-11Krossat berg ¿ potential för emissioner (inaktivt)
2005-01-11Materialtekniska egenskaper hos skumglas (inaktivt)
2005-01-11Ekotox/humantox för kritiska ämnen i mark- och anläggningsbyggande (inaktivt)
2005-01-11Risker i tekniska system, emissioner från väg- och bankonstruktioner (inaktivt)
2005-01-11Fallstudier utförda objekt (med alternativa material) (inaktivt)
2005-01-11Ämnestransport med vatten i olika typmiljöer (inaktivt)
2005-01-11ECO-scarcity, kritiska ämnen i en region (inaktivt)
2005-01-04Schaberoscillator (inaktivt)
2004-12-15Nytt marknadsföringskoncept för underhållsfria fönster (inaktivt)
2004-12-15Integrering av analytiska funktioner på en PDMS plattform (inaktivt)
2004-12-10Marknadsundersökning sprinklers (inaktivt)
2004-12-07Översiktlig inventering av förorenade områden i Östergötlands kommuner (inaktivt)
2004-11-30Marknadskommunikation för produkt med stora miljöfördelar (inaktivt)
2004-11-23Manual & utbildning för personlighetstester (inaktivt)
2004-11-09Ytkemiska studier av dynamik och struktur hos skum (inaktivt)
2004-11-04CPT-sondering i torv (inaktivt)
2004-10-28Utvärdering av SMS-tjänster (inaktivt)
2004-10-27Friktionsförband för infästning av vattenkraftgeneratorer (inaktivt)
2004-10-25Strategisk struktur för Intranet (Ljusdal 39) (inaktivt)
2004-10-19Genetiska variationer i androgenmetabolismen (inaktivt)
2004-10-14Miljövarudeklaration av väg- och järnvägsbyggnadsmaterial (inaktivt)
2004-10-12Kretsloppsanpassade filterbäddar (inaktivt)
2004-10-12Miljösystemanalys för utnyttjande av askor (inaktivt)
2004-10-11Hur miljöbra är en eldriven transportmoped ? (aw) (inaktivt)
2004-10-07Fungerar den interna informationen så som den beskrivs i policyn? (inaktivt)
2004-10-07Bestämning av kompenseringsfaktorer (k-faktorer) vid plåtbockning, företrädesvis för aluminiumlegerade plåtmaterial. (inaktivt)
2004-09-30Naturresursplaner och restprodukter (inaktivt)
2004-09-30Nya produkter på nya marknader (JH 09) (inaktivt)
2004-09-27Borttag av lunkerpulver (inaktivt)
2004-09-26Filtermaterial för vattenbehandling - bergkrossmaterial som alternativ till naturgrus och sand (inaktivt)
2004-09-09Klassificering av komponenter (inaktivt)
2004-09-03Avancerad bildbehandling och programmering (inaktivt)
2004-08-25Produktlansering: Strategi, genomförande och uppföljning (inaktivt)
2004-08-17Avskiljning av fosfor och ammonium från avloppsvatten (inaktivt)
2004-08-17ANALYS AV DEFEKTFÖRKOMST OCH BEDÖMNING AV HAVERIRISK I GJUTNA KOMPONENTER (inaktivt)
2004-08-16Experimentella studier och modellering av kinetik för litiuminterkalation (inaktivt)
2004-07-22Rådjurets parningssytem (inaktivt)
2004-07-02MPS- system (inaktivt)
2004-06-30Livscykelkostnad med miljövänlig byggnadsisolering (Sandviken) (inaktivt)
2004-06-21Adhesionsmekanismer mellan papper-polymer (inaktivt)
2004-06-10Åtgärder mot damning från fasta bränslen vid värmeverk (inaktivt)
2004-06-07Databas för fackordlista (aw) (inaktivt)
2004-06-07Gävle och dess historia för barn och ungdom (Gävle) (inaktivt)
2004-06-04Sammanställning av utbildningsmaterial i lek (inaktivt)
2004-05-26Tester och katalogisering av krympning för olika EPP-material (inaktivt)
2004-04-19EXAMENSARBETE - TILLSTÅNDBASERAT UNDERHÅLL (aw) (inaktivt)
2004-04-15Marknadsföringsdesign, fotografiska bilder för export (inaktivt)
2004-04-13Utvärdering av vak-effekter och laster på vindkraftverk (inaktivt)
2004-04-13Elektrokemisk syntes av pentazolatjon (N5-) (inaktivt)
2004-04-08Spillingsskatten - rekonstruktion av byggnaden (58) (inaktivt)
2004-04-08Spillingsskatten - förslag till arkeologisk undersökningsplan, metod och logistik (57) (inaktivt)
2004-03-26Consequences of global warming on plant biochemistry in European shrublands (inaktivt)
2004-03-23Biomimetisk vävnad från cellulosa (inaktivt)
2004-03-19Stabilitet hos luftbubblor i härdande betong (inaktivt)
2004-03-15Analys av korttidssjukfrånvaro inom callcenterbranschen (Ljusdal 8) (inaktivt)
2004-03-12Filmbildning av pulverfärg (inaktivt)
2004-03-10Uppbyggnad av databas för Kvalitetsvärdering av produkt i löpande produktion (inaktivt)
2004-03-05Formgivarna och hemslöjden (inaktivt)
2004-03-02Metodikutveckling ¿ Försilvring av kaviteter med pulsteknik (inaktivt)
2004-03-01Konstruktion/fixturer (JH 10) (inaktivt)
2004-02-243D-MID, tredimensionella kretskort (inaktivt)
2004-02-23Modelling and design of photonic crystal-based optical integrated circuits (inaktivt)
2004-02-11BYGGNADSRITNING OCH MODELL PÅ TRÄDKOJA I VÄSTRA GÖTALANDS ÅTERHÄMTNINGSTRÄDGÅRDAR (inaktivt)
2004-02-11OMBYGGNAD AV EN SNICKERIFABRIK TILL SPA (inaktivt)
2004-02-11Förslag till hårda strukturer/ytor i återhämtningsträdgårdar inom friskvård (inaktivt)
2004-02-06The effect of freeze-drying and granulation on the swelling properties of polymers (inaktivt)
2004-02-05Design av hållare för stora PET-flaskor (Ljusdal 31) (inaktivt)
2004-02-02Modellering av dynamisk tryckgivare (inaktivt)
2004-02-02Attitydundersökning - begreppet Hemslöjd och Hemslöjdsrörelse (inaktivt)
2004-02-02Hemslöjdens roll för producenter och konsumenter (inaktivt)
2004-02-02Kriterier för och användning av Hemslöjdens samlingar i Ångermanland (inaktivt)
2004-02-02Textilinventeringar i Ångermanland (inaktivt)
2004-02-02Den ångermanländska lärtftillverkningen och industrialiseringen (inaktivt)
2004-02-02Textil-/Beklädnadsindustri i Ångermanland (inaktivt)
2004-02-02Textilarbetets samhällsekonomiska betydelse (inaktivt)
2004-01-30Optimering av nosformer för reduktion av strukturell påverkan av aerodynamisk uppvärmning (inaktivt)
2004-01-30Marknad för pellets och briketter från återbruk (TH 05) (inaktivt)
2004-01-27Effektivare logistik genom förbättrad styrning och hantering av emballage inom SAS Component, Logistics (inaktivt)
2004-01-26New techniques for analysing film splitting in offset printing (inaktivt)
2004-01-26Förslag till exjobb om avfallsbeteende och sopbeteende inom företag/organisation (Gävle) (inaktivt)
2004-01-26AVFALLSHANTERING OCH SOPBETEENDE (Gävle) (inaktivt)
2004-01-23Marknadssatsning promotion-material i USA (inaktivt)
2004-01-12Ökad hänsyn till naturvärden (inaktivt)
2004-01-07DRICKSVATTENBEREDNING ¿ utredning av ozonering i kombination med reduktion av turbiditet (inaktivt)
2004-01-07Enhanced swelling before bleaching (inaktivt)
2004-01-07Finita elementsimulering av utmattningsprestanda hos fogar i lättviktsbilar (inaktivt)
2003-12-18Marknadsföring via Internet (14) (inaktivt)
2003-12-18Marknadsföring i Europa (13) (inaktivt)
2003-12-15Scientific Visualisation with Haptics using VTK and Reachin API (inaktivt)
2003-12-04Marknadsföringsmaterial PaperPak (inaktivt)
2003-11-24Simulering av laddningstransport i halvledare (inaktivt)
2003-11-20Spänningskorrision hos rostfria stål (inaktivt)
2003-11-17Craftsmanship (inaktivt)
2003-11-13Kvantifiering av HSM-teknikens vinster vid maskinbearbetning av MMC (inaktivt)
2003-11-11Lag och ordning i online-dataspel (inaktivt)
2003-11-10Kvantifiering av nyttan med vevstakar i MMC (inaktivt)
2003-11-03Förbättrad kontroll av alkydoljeemulsioner (inaktivt)
2003-10-21Marknads- och lönsamhetsanalys för kulturtidskrift (36) (inaktivt)
2003-10-20Materialplanering för krockskador (inaktivt)
2003-10-16Genetic analysis in familial dementia (inaktivt)
2003-10-14Metodikutveckling ¿ Försilvring av kaviteter med pulsteknik (inaktivt)
2003-10-09Alternativa material för strålskydd (inaktivt)
2003-10-06Gradients of structural properties in paper and board (inaktivt)
2003-09-18Utveckling av en ny generell metod för kemisk ytanalys med GD-OES (inaktivt)
2003-09-17Characterization of the process of electrochemical patterning (inaktivt)
2003-09-17Processing and Evaluation of RF-MEMS Switches (inaktivt)
2003-09-17Laserhärdning av låg och hög legerade verktygstål (inaktivt)
2003-09-17Sol-gel beläggningar för användning inom verkstadsindustritillämpningar (inaktivt)
2003-09-17Urgasning ur material för högteknologiska vakuumsystem (inaktivt)
2003-09-17Behaviour and welfare of laboratory mice (inaktivt)
2003-09-16Utvärdering och utveckling av innovativ kolfiberarmering ¿ högpresterande applikationer (inaktivt)
2003-09-05Optimering av underhåll i kärnkraftverk, inventera tendenser, skapa prognos, belys informationsbehov (inaktivt)
2003-08-22Characterization of an electrochemical transistor (inaktivt)
2003-08-11Karaktärisering av friktionsytor i kopplingslameller för fyrhjulsdriftsystem (inaktivt)
2003-08-07Konstruktion av doseringskork till bondingflaska i miljöprojekt inom Västra Götalandsregionens tandvård (inaktivt)
2003-07-04Utvärdering av Barngruppsverksamhet i Oskarshamn. (inaktivt)
2003-07-04Material och produktionsflöden i träföretag (TH 03) (inaktivt)
2003-06-26Measurements of shielding effectiveness of communication tower cables (inaktivt)
2003-06-26Design and construction of a multipulse impulse generator (inaktivt)
2003-06-26Characterisation of arc channel (inaktivt)
2003-06-26Nyttiggörande av alternativa fillermaterial i självkompakterande betong (inaktivt)
2003-06-26Utvärdering av molära volymer i hårdmetallsystem (inaktivt)
2003-06-19Miljöklassificering av produkter (TH 04) (inaktivt)
2003-06-19Sveriges vägmärken (inaktivt)
2003-06-19Konstruktion (JH 06) (inaktivt)
2003-06-19Logistik i svets- och montageföretag (JH 02) (inaktivt)
2003-06-13Finita-element beräkningar på ytförtätning av kugghjul (inaktivt)
2003-06-13Diamond as a Biosensor Material (inaktivt)
2003-06-11Effekter av långvariga körkortsindragningar (inaktivt)
2003-06-06MEMS force sensor for nanoindenter experiments (inaktivt)
2003-05-28NDE of heat and fatigue damages in CFRP composite laminates. (inaktivt)
2003-05-27Release/lakning av legeringselement till media i värmeväxlare (inaktivt)
2003-05-27Legeringsdesign av kopparlod med optimerade mekaniska egenskaper (inaktivt)
2003-05-07Marknad för pellets och briketter från återbruk (TH 05) (inaktivt)
2003-04-30Miljöklassificering av produkter (TH 05) (inaktivt)
2003-04-24Framställning av personalhandbok (inaktivt)
2003-04-23Material och produktionsflöden i fönsterföretag (TH 02) (inaktivt)
2003-04-11Utveckling av spindel/crawler för dynamiskt webinnehåll (inaktivt)
2003-04-09Investigation of catalysts based on non-noble metals for polymer electrolyte fuel cells (inaktivt)
2003-03-17Att kartlägga och utvärdera ett definierat kundområde (inaktivt)
2003-03-06Ta fram informationsmaterial, Bygga interaktiv hemsida. (inaktivt)
2003-03-03Innovativt återbruk av restprodukter (inaktivt)
2003-02-28Screening of potential applications and markets for a new ultra lightweight concrete material (inaktivt)
2003-02-28Analys av inverkan av svetsreparationer på komplexa stålgjutgods m a p utmattningshållfasthet (inaktivt)
2003-02-25Formgivarna och Hemslöjden (inaktivt)
2003-02-20Miljöcertifiering (inaktivt)
2003-02-19New polymer foam materials and their applications (inaktivt)
2003-02-18Livscykelkostnad med miljövänlig byggnadsisolering (Sandviken) (inaktivt)
2003-02-18Livscykelkostnad med miljövänlig byggnadsisolering (Sandviken) (inaktivt)
2003-02-06Syntes och karaktärisering av pentazoler (inaktivt)
2003-02-03Informationsdatabas för känsligt material - Rädda Barnen (inaktivt)
2003-01-30The effect of fire on the microbial activity and nutrient availability in Dipterocarp rainforest and Acacia plantations (Sabah, Malaysia). (inaktivt)
2003-01-30Computational methods for the analysis and design of photonic crystals in optical integrated circuits (inaktivt)
2003-01-27Studie av konduktiviteten hos elektriskt ledande polymerer (inaktivt)
2003-01-23Marknadsanalys Inriktning, finna nya produkter för tillverkning i Lingbo. (Ockelbo) (inaktivt)
2003-01-22Företagares drivkrafter och samhällets hinder eller stöd. (Gävle) (inaktivt)
2003-01-20Karaktärisering av litiumbatterier (inaktivt)
2003-01-20Genetic control of susceptibility to tuberculosis (inaktivt)
2003-01-17SCA Hygiene Products söker exjobbare inom Improved process accuracy (inaktivt)
2003-01-17SCA Hygiene Products söker exjobbare inom Electrostatic web conveying (inaktivt)
2003-01-09Välordnade nanokompositer ¿ syntes, karakterisering och funktionalisering av nya hybridmaterial (inaktivt)
2003-01-05Analys av spårväxelkorsningar (inaktivt)
2003-01-05Nytt produktionsadministrativt system (inaktivt)
2003-01-02Högproduktiv MAG-svetsning med dubbeltråd - en processutvärdering (inaktivt)
2003-01-02Svetsdefekter vid högproduktiv svetsning (inaktivt)
2003-01-02Konstruera 100 kW generator (inaktivt)
2002-12-23Urgasning ur material för användning i vakuumsystem. (inaktivt)
2002-12-13Förbättring av produktionsprocess (inaktivt)
2002-12-05Högproduktiv sammanfogning av höghållfasta stål (inaktivt)
2002-12-05Underlag för kvalitetscertifiering (inaktivt)
2002-12-05Underlag till miljöledningssystem (inaktivt)
2002-11-27Hyresundersökning bland butiker och företagare (inaktivt)
2002-11-27Utveckling av återvinningsmetoder (inaktivt)
2002-11-27Miljöanalys och arbetsprogram - Miljöbalken (Ockelbo) (inaktivt)
2002-11-18Marknadsanalys - Betongprodukter för byggmarknaden (Ockelbo) (inaktivt)
2002-11-14Produktutveckling (JH 09) (inaktivt)
2002-11-07Framtagande av faktablad till företagen om olika material och hur de skall hanteras. (inaktivt)
2002-11-05Skaldragning av rostfri valstråd (inaktivt)
2002-11-05Ytreduktionsstudier för sinterstål (inaktivt)
2002-10-09Torkning och avfuktning av vätskebemängda organiska och oorganiska material (inaktivt)
2002-10-07LCA analys på ett luftverktyg (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.