Sökning: "no-experiment"

Hittade 97 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet no-experiment.


Inkom Exjobbsförslag
2011-12-01Nya material och byggsätt för kraftelektronik (inaktivt)
2011-08-23Erosion during brazing (inaktivt)
2011-08-23Optical observation of aurora on an astrophysical balloon (inaktivt)
2011-03-09PIV (Particle Image Velocimetry) experiment på strömning i cylinder i blåsbänk med stillastående ventiler. (inaktivt)
2011-02-23Karakterisering av SCR-katalysatorers termiska materialegenskaper (inaktivt)
2011-02-07Trajektoriereglering för hinderundvikande (inaktivt)
2011-01-17Development and comparison of analytical methods for the quantification of residual host cell DNA (inaktivt)
2010-11-02Mekaniska egenskaper hos nioblegerat gråjärn (inaktivt)
2010-10-08Can you read tongue movements? (inaktivt)
2010-08-11Designing validation experiment(s) (inaktivt)
2010-06-08Utveckling av serveringssystem mousserande vin (inaktivt)
2010-05-24Mechanical/Thermal design for Veo+ mobile projector platform (inaktivt)
2010-04-23Optimering av insugskanal med hjälp av datorsimulering (inaktivt)
2010-04-14Studier av mitokondriefunktion i fibroblaster från ApoE3/4 bärare med en lång poly-T variant i TOMM40 genen. (inaktivt)
2010-04-07Examensarbete inom Värmebehandlingscentrum: Studie av karbonitrerade och sätthärdade komponenters utmattningshållfasthet (inaktivt)
2010-03-22Studier av "plasma detachment" i projektet VASIMR (Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket) (inaktivt)
2010-03-01Analys av DNS-trafik till en TLD (inaktivt)
2010-02-24Går det att utveckla Laxön? (inaktivt)
2010-01-07PROVNING AV SOLCELLER OCH UTVECKLING AV INKAPSLINGAR (inaktivt)
2010-01-07Application development on microfluidic multiple cell patch-clamp system (inaktivt)
2009-12-09Modellutveckling för förångning av urea i mixer (inaktivt)
2009-08-21Using spatial heterogeneity to reduce pest problems in organic farming: studies on cabbage butterflies (inaktivt)
2009-02-13Utveckla Dalénium med nya experiment eller nya teman (inaktivt)
2008-05-30Wave phenomena in complex plasmas under microgravity conditions (inaktivt)
2008-05-30De-charging of dust grains suspended in plasma under microgravity conditions (inaktivt)
2008-05-30Mathematical Modelling of Cable Entanglement in Deployable Space Structures (inaktivt)
2008-05-30Inkjetdroppars dynamik på papper (inaktivt)
2008-02-15Study of coagulation of microparticles under zero-gravity conditions (inaktivt)
2008-02-06Utveckla Dalénium med nya experiment eller nya teman (inaktivt)
2008-01-24Study of coagulation of microparticles under zero-gravity conditions (inaktivt)
2008-01-21Smycken i blandade metaller alt. trä (inaktivt)
2008-01-17H2AX-metoden för mätning av DNA-skador efter exponering för joniserande strålning (inaktivt)
2007-10-18Databasdesign för loggdata från fältförsök med mätbil och från en av världens mest avancerade körsimulatorer (inaktivt)
2007-09-04Analys av loggdata från riktad hälsoportal (inaktivt)
2007-08-16Analysis of Results from the Complex (Dusty) Plasma Experiment on board the International Space Station (inaktivt)
2007-08-16Applicering av visuellt interaktiv fuktighetssensor i papper (inaktivt)
2007-07-06Negative index materials (inaktivt)
2007-06-04Haptic Feedback Forces Applied to Radiation Treatment Planning (inaktivt)
2007-06-04Utvärdering av metoder att göra löstagbara nanofilmer (inaktivt)
2007-06-01Penetration simulation of the magnetopause (inaktivt)
2007-05-14Visuell fuktighetssensor med hjälp av kemi och nanoteknik (inaktivt)
2007-05-11Examensarbete om semantisk wiki (inaktivt)
2007-05-08Utveckla Dalénium med nya experiment eller nya teman (inaktivt)
2007-05-07Mediaproduktion för Dalénium Upptäckarcentrum (inaktivt)
2007-05-07Ingenjörsämnen på Dalénium, upptäckarcentrum (inaktivt)
2007-04-25Överföring av digital bild mellan sondraket och mark (inaktivt)
2007-04-20Densitetsbestämning med optisk metod (inaktivt)
2007-04-04Signalkänslighet, kognitiv bias, och taluppfattning (inaktivt)
2007-03-12Experimentell design vid bioteknisk processutsutveckling: Installation, kvalificering och användning av multi-fermentorsystem (inaktivt)
2007-02-13Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2007-01-15Implementering av ett brake-by-wire-system i ett styrsystem av fordonselektronik (inaktivt)
2006-12-21Study of the Development and Performance of FPGA-based Communication Applications (inaktivt)
2006-10-27Symbolic Fault Injection (inaktivt)
2006-09-04Diploma work on determination of diffusion rates directly in the microscope using fluorescence recovery after photobleaching (FRAP) (inaktivt)
2006-05-16Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2006-05-09Kontaktförbindningar på räls (inaktivt)
2006-05-02Hur påverkar blomningstiden hos växten backtrav toleransen gentemot insektsangrepp? (inaktivt)
2006-04-24Förstudie och test av navigation/positioneringsystem för robot (inaktivt)
2006-04-02Marknadsplan för Nya Lapphyttan (jj) (inaktivt)
2006-04-02Omvärldsanalys - Nya Lapphyttan(jj) (inaktivt)
2006-01-30Development of a Virtual Reality tool for site surveying during the placement of new IKEA stores (inaktivt)
2006-01-20Programvaror i säkerhetskritiska system. (inaktivt)
2005-11-28Utveckling av arbetsmodell för mätning och uppföljning (jj). (inaktivt)
2005-11-28Budgetering och framtagning av lönsamhetskalkyler (jj) (inaktivt)
2005-11-25Presentationsfilm om Gustaf Daléns Upptäckarcentrum (inaktivt)
2005-11-15Utveckling av metod för Spin Coating av Blu-Ray skivor; experimentell del (inaktivt)
2005-10-17Marketing Strategy and Commercialization of innovative telemedicine solution TeleMedIS (inaktivt)
2005-06-17Modelling of an electric antenna for a Mercury orbiting spacecraft (inaktivt)
2005-06-08Experimentuppställning för pulsföljdsanalys av elektriska urladdningar (inaktivt)
2005-04-22Kompakt bredbandsantenn (inaktivt)
2005-03-15Linux development of security solutions for embedded processor in mobile phones (inaktivt)
2005-01-25Hur omvärlden ser på Framtidshyttans verksamhet och dess utbud (jj) (inaktivt)
2004-09-29Effekt och effektivitet av viltstängsel (inaktivt)
2004-09-01Omvärldsanalys - Nya Lapphyttan(jj) (inaktivt)
2004-09-01Marknadsplan för Nya Lapphyttan (jj) (inaktivt)
2004-08-16Experimentella studier och modellering av kinetik för litiuminterkalation (inaktivt)
2004-05-17Attitydundersökning (inaktivt)
2004-05-12Inverkan av processvariationer på spridning i egenskaper hos hårdmetallämnen (aw) (inaktivt)
2004-05-11Naturvetenskapliga experiment kring energi och vatten. (inaktivt)
2004-05-11Hur god iakttagare är du? (inaktivt)
2004-05-11Simuleringsprogram, experiment (inaktivt)
2004-05-04Expo & Eventdesign (aw) (inaktivt)
2004-04-16Utveckling, tillverkning och verifiering av en biosensor för detektion av substanser (inaktivt)
2004-03-25Effekten av blomstertripsen på tre sorters krukkrysantemum: kvantitativa och kvalitativa skador (inaktivt)
2004-03-12Effekt och effektivitet av viltstängsel (inaktivt)
2004-02-02Alternativa uppvärmningsmetoder i bindningsmaskin (inaktivt)
2004-02-02Structural and biochemical studies of leukotriene A4 hydrolas (inaktivt)
2004-01-23Budgetering och framtagning av lönsamhetskalkyler (jj) (inaktivt)
2003-11-14Pegylation of proteins: investigation of coupling techniques (inaktivt)
2003-11-14The effect of viral clearance techniques on protein quality (inaktivt)
2003-09-15Mätning av vikters magnetiska egenskaper ¿ utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-07-22Spraytorkning av kolhydratmatriser för läkemedel (inaktivt)
2003-06-13Creating an interface between theory and experiment (inaktivt)
2003-04-04Elektrokemisk tumörbehanling in vivo (inaktivt)
2003-01-20Analys av peptidadsorption till ytor i CD-mikrostrukturer (lab-on-a-chip) (inaktivt)
2003-01-02NANOSEKUNDPULSARE (inaktivt)
2002-10-30Förbättrad signalanalys vid gasutbytesmätningar med turbulenta flödes-metoden (Ockelbo) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.