Sökning: "offentlig b-"

Hittade 102 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet offentlig b-.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-23Systemutveckling .NET (inaktivt)
2012-01-10Livscykelanalyser och estimeringar på minskade koldioxidutsläpp vid omställning till Beat- produkter inom offentlig sektor (inaktivt)
2011-12-06e- och IT-strategier inom offentlig sektor (inaktivt)
2011-11-15Strategi för hållbar utveckling (inaktivt)
2011-10-27Kvalitativ kartläggning av omfattning och möjligheter för kommuner att öka konkurrens och kostnadseffektivitet A) i bygg- och anläggningsupphandlingar och/eller B) genom agerande i plan- och exploateringsprocesser. (inaktivt)
2011-07-18Leananalys - Europa (inaktivt)
2011-07-18Exportanalys - Internationalisering som utvecklingsstrategi (inaktivt)
2011-07-18Leananalys - USA (inaktivt)
2011-07-11Göra metod och information tillgänglig genom IT-lösningar (inaktivt)
2011-02-17Miljöledningssystem idag och imorgon (inaktivt)
2011-02-10Välkomst/informationsskärmar (inaktivt)
2011-02-10Tjänsteövervakning (inaktivt)
2011-02-10Digitala arkivsystem (eArkiv) (inaktivt)
2011-01-27Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2011-01-27Applikationer (appar) för verksamhetssystem i offentlig miljö (inaktivt)
2011-01-24Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2010-11-19Affärsplan Atlantbanan (inaktivt)
2010-10-07Webbstrategier (inaktivt)
2010-09-20Undersökning av energiaspekter i bäddprojekt (inaktivt)
2010-08-24Rättsliga aspekter på offentlig-privat samverkan inom informationsbearbetning. (inaktivt)
2010-05-17Operationell Excellens (Lean) i tjänsteproducerande företag och offentlig sektor (inaktivt)
2010-04-09Undersökning av energiaspekter i bäddprojekt (inaktivt)
2010-03-08Uppdatering av miljöutredning och metod för värdering av miljöaspekter. (inaktivt)
2010-02-05Miljö- och prestandakrav (miljömärkning) vid inköp och upphandling i Frankrike (inaktivt)
2010-02-05Miljö- och prestandakrav (miljömärkning) vid inköp och upphandling i Tyskland (inaktivt)
2010-01-13Förekomst av kvinnor i mediebilden - behov av databas med kvinnlig expertis (inaktivt)
2009-12-08Miljökrav och miljömärkning vid inköp och upphandling i Spanien (inaktivt)
2009-08-21Bildbank/Data (inaktivt)
2009-08-03Samband mellan etablerandet av samordningsförbund och ökad partsamverkan (inaktivt)
2009-05-26Varför är en rondell en investering medan utbildning är en kostnad? (inaktivt)
2009-05-11Hur ser kapitalmarknaden ut för miljöinnovationer i Sverige och Europa? (inaktivt)
2008-08-15Behov av en flygplats i Skövde? (inaktivt)
2008-07-10Web-portal till USource (inaktivt)
2008-05-30Virtuellt Whiteboard - Utvecklingsprojekt i Java (inaktivt)
2008-05-30Produktutveckling akustikpanel (inaktivt)
2008-05-30Miljövänligare tvätt i Europa - vägen framåt (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av koncept för personallogistik (inaktivt)
2008-05-30Grön IT (inaktivt)
2008-05-30E-learning – virtuella utbildningar (inaktivt)
2008-05-30Internetbaserade samarbetsverktyg (inaktivt)
2008-05-30Virtualiserade applikationer vs paketerade applikationer (inaktivt)
2008-05-20Miljökrav vid Upphandling (inaktivt)
2008-02-22Konstruktion av mobil dammsugare för betongdamm (inaktivt)
2008-02-08RESAM - vad betyder det för kunden? Samverkan inom offentlig sektor (inaktivt)
2008-01-17En turistbyrå med två kontor - hur arbetar man mest effektivt med ett helhetsperspektiv utifrån givna förustättningar? (aw) (inaktivt)
2007-12-14Marknadsundersökning Infonova (inaktivt)
2007-11-14Vidareutveckling av monteringssystem för inredningspaneler (inaktivt)
2007-10-24Systeminventering logistikstöd (inaktivt)
2007-10-17Utsmyckning av Examensenhetens besöksmottagning på Studentavdelningen vid Göteborgs universitet (inaktivt)
2007-10-08Personalförsörjning i offentlig sektor (inaktivt)
2007-09-21Effektivisering av IT inom offentlig sektor – Konsolidering av myndighetsgemensamma IT-tjänster (inaktivt)
2007-09-18Miljöutredning i möbelföretag (JH 01) (inaktivt)
2007-09-06eGovernment /24timmarsmyndigheten - Hur långt har den offentliga sektorn kommit när det gäller eGovernment? (inaktivt)
2007-09-06Effektivisering av IT inom offentlig sektor - Outsourcing av IT-drift i kommuner och i statliga myndigheter (inaktivt)
2007-09-06Hur spegla VisStaden Västervik i offentlig miljö? (TH 03) (inaktivt)
2007-09-04Windows Embedded på OMAP plattform (inaktivt)
2007-08-31WM-data söker exjobbare till Göteborg inom Business Intelligence (inaktivt)
2007-08-16Rättsfall till miljöinformationstjänst (inaktivt)
2007-06-20Attraktiv livsmiljö - vilken betydelse har sociala faktorer? (inaktivt)
2007-04-25Coompanion - Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2007-04-04Säffle Åmål som etableringsregion (inaktivt)
2007-04-04Marknadsundersökning för utveckling av trädfällare (Nordanstig) (inaktivt)
2007-03-28Kvalitets- och kostnadskontroll med standardiserad Desktop Lifecycel Management (DLM) (inaktivt)
2007-01-18Miljöutredning i möbelföretag (JH 01) (inaktivt)
2007-01-03Exjobb inom kommunal planeringsavdelning (fp) (inaktivt)
2006-12-19Varför är en rondell en investering medan utbildning är en kostnad? (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-07Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2006-10-02Vill du skriva en uppsats om klienter på socialkontor som får extra stöd att söka jobb? (inaktivt)
2006-09-18Kunskapsbaserad utveckling utanför de stora tillväxtregionerna (Ljusdal 51) (inaktivt)
2006-06-08Kartläggning och analys av skapandet av resurser och socialt kapital (inaktivt)
2006-05-09Interaktionsdesign (inaktivt)
2006-05-03Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2006-02-01Marknadsstategi inför etablering i Tyskland (TH 01) (inaktivt)
2006-01-27Miljöutredning i möbelföretag (JH 01) (inaktivt)
2006-01-20Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2005-12-15Vad avgör valet av ledarskapsutbildning ¿ forskningsförankringen eller relationen till utbildaren? (Sundsvall) (inaktivt)
2005-11-09Kartläggning av viljan och attidyden till förändring av den egna arbetssituationen (inaktivt)
2005-11-09Kartläggning och analys av skapandet av resurser och socialt kapital (inaktivt)
2005-08-24Ny målgrupp av arkitekter och inredare, en marknadsundersökning (inaktivt)
2005-03-31Presentationsvideo av verksamheten på Sahlins Struts (inaktivt)
2005-01-26Produktutveckling (inaktivt)
2005-01-26Design och konstruktion av ny möbelserie (inaktivt)
2004-12-15Områdesutveckling i Örebro kommun - samverkan för levande bostadsområden (inaktivt)
2004-11-01Varför är en rondell en investering medan utbildning är en kostnad? (inaktivt)
2004-10-28Presentationsvideo av verksamheten på Sahlins Struts. (inaktivt)
2004-10-22Effekter av en omorganisation (inaktivt)
2004-10-14Miljövarudeklaration av väg- och järnvägsbyggnadsmaterial (inaktivt)
2004-10-04Logistik (inaktivt)
2004-03-22Hur kan vi kommunicera samverkansuppgiften på vår hemsida? (inaktivt)
2004-02-12Marknadsundersökning av ett hälsohem (inaktivt)
2004-02-11MARKNADSUNDERSÖKNING FRISKVÅRD (inaktivt)
2003-10-21Exjobb inom kommunal planeringsavdelning (inaktivt)
2003-10-09Ta fram underlag till CE-märkning (inaktivt)
2003-07-16Utvärdering av organisationsförändring (inaktivt)
2003-02-17Vad är viktigt för ett bra företagsklimat? (inaktivt)
2002-12-05Affärsutveckling (inaktivt)
2002-12-05Förbättra återvinningsgraden av utslitna fordonsdäck (inaktivt)
2002-12-05Marknadsundersökning - Produktlansering (inaktivt)
2002-10-25Kartläggning av marknaden för bok om ledarskap och samarbete (inaktivt)
2002-10-17Exjobb effektivitetsstudie (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.