Sökning: "offentlig miljö"

Hittade 28 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet offentlig miljö.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-10Livscykelanalyser och estimeringar på minskade koldioxidutsläpp vid omställning till Beat- produkter inom offentlig sektor (inaktivt)
2011-11-15Strategi för hållbar utveckling (inaktivt)
2011-10-27Kvalitativ kartläggning av omfattning och möjligheter för kommuner att öka konkurrens och kostnadseffektivitet A) i bygg- och anläggningsupphandlingar och/eller B) genom agerande i plan- och exploateringsprocesser. (inaktivt)
2011-01-27Applikationer (appar) för verksamhetssystem i offentlig miljö (inaktivt)
2010-09-20Undersökning av energiaspekter i bäddprojekt (inaktivt)
2010-04-09Undersökning av energiaspekter i bäddprojekt (inaktivt)
2010-03-08Uppdatering av miljöutredning och metod för värdering av miljöaspekter. (inaktivt)
2010-02-05Miljö- och prestandakrav (miljömärkning) vid inköp och upphandling i Frankrike (inaktivt)
2010-02-05Miljö- och prestandakrav (miljömärkning) vid inköp och upphandling i Tyskland (inaktivt)
2008-05-30Produktutveckling akustikpanel (inaktivt)
2008-05-20Miljökrav vid Upphandling (inaktivt)
2008-02-22Konstruktion av mobil dammsugare för betongdamm (inaktivt)
2007-11-14Vidareutveckling av monteringssystem för inredningspaneler (inaktivt)
2007-09-18Miljöutredning i möbelföretag (JH 01) (inaktivt)
2007-09-06Hur spegla VisStaden Västervik i offentlig miljö? (TH 03) (inaktivt)
2007-08-16Rättsfall till miljöinformationstjänst (inaktivt)
2007-06-20Attraktiv livsmiljö - vilken betydelse har sociala faktorer? (inaktivt)
2007-04-04Marknadsundersökning för utveckling av trädfällare (Nordanstig) (inaktivt)
2007-01-18Miljöutredning i möbelföretag (JH 01) (inaktivt)
2006-01-27Miljöutredning i möbelföretag (JH 01) (inaktivt)
2005-08-24Ny målgrupp av arkitekter och inredare, en marknadsundersökning (inaktivt)
2005-01-26Produktutveckling (inaktivt)
2005-01-26Design och konstruktion av ny möbelserie (inaktivt)
2004-12-15Områdesutveckling i Örebro kommun - samverkan för levande bostadsområden (inaktivt)
2003-10-09Ta fram underlag till CE-märkning (inaktivt)
2002-12-05Affärsutveckling (inaktivt)
2002-12-05Förbättra återvinningsgraden av utslitna fordonsdäck (inaktivt)
2002-12-05Marknadsundersökning - Produktlansering (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.