Sökning: "olika typer .."

Hittade 385 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet olika typer ...


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-01Automatisk nivåreglering av strålkastare (inaktivt)
2012-02-20Lakvatten från f.d. deponi – påverkan på fiskars hormonsystem – förslag till examensarbete för en eller flera personer i Säters kommun, Dalarna (inaktivt)
2012-02-135 spännande exjobb (inaktivt)
2012-01-26Förbättra effekten av konserverande ämnen genom inkapsling (2 examensarbeten) (inaktivt)
2011-12-19Utveckling av simuleringsmodell för ett komplett pneumatiskt bromsystem (inaktivt)
2011-12-16Ett exjobb som kan gör skillnad - för dig som vill ha en utmaning och hjälpa till att spara energi. (inaktivt)
2011-12-12Modell för omvandling av det ökande antalet operationer till krav på operationsresurser (inaktivt)
2011-12-01Nya material och byggsätt för kraftelektronik (inaktivt)
2011-11-29Motorvägshållplatser (inaktivt)
2011-11-23Prioritering mellan förorenade områden som behöver åtgärdas (inaktivt)
2011-11-23Certifiering av kartongprodukt enligt Cradle to Cradle (inaktivt)
2011-11-23Energiinriktad processoptimering (inaktivt)
2011-11-23Maximerad styvhet för kartong (inaktivt)
2011-10-27Förstudie: Potential för förbättring av materialförsörjning i exploateringsområden - en aktörsstudie (inaktivt)
2011-10-27Kvalitativ kartläggning av omfattning och möjligheter för kommuner att öka konkurrens och kostnadseffektivitet A) i bygg- och anläggningsupphandlingar och/eller B) genom agerande i plan- och exploateringsprocesser. (inaktivt)
2011-10-24Nanomaterial i konstruktionen (inaktivt)
2011-10-24Modularitet för Saab EDS markprodukter (inaktivt)
2011-10-14Betydelsen av självantigen vid artrit (inaktivt)
2011-10-13Klassificera flygande objekt med hjälp av kinematik (inaktivt)
2011-10-13Utveckling och programmering av beräkningsmodul till hållfasthetsdimensioneringssystem (inaktivt)
2011-10-05Nämndernas policies, riktlinjer och handlingsplaner viktiga styrdokument eller hyllvärmare? (inaktivt)
2011-09-30Examenarbete- Syntesresurs för utveckling av kromatografimedia. (inaktivt)
2011-09-12Samband mellan slipning och Barkhausenvärde på vevaxlar (inaktivt)
2011-08-12VA i omvandlingsområden - Vilken strategi är hållbar för Östersjön? Fallstudie i Sverige och i Estland (inaktivt)
2011-08-12Vattenplanering och VA-planering – nulägesbeskrivning och behov för Stockholms läns kommuner (inaktivt)
2011-07-22Styrning och övervakning av smarta hemmet via Zigbee (inaktivt)
2011-07-22Känna igen ljud för trigga larm! (inaktivt)
2011-06-27Frisörers perception av risker i arbetsmiljön (inaktivt)
2011-06-17Utveckling av system mellan smartphone och web (2 pers) (inaktivt)
2011-05-23Ultrafiltrering och molekylär detektion av patogena mikroorganismer i vatten (inaktivt)
2011-05-02Hållbart ledarskap (inaktivt)
2011-04-19Implementation av mätinstrument på pappersbruk – var med och skapa framtidens mätteknik! (inaktivt)
2011-04-19Utvärdering av signalbehandlingsmetoder (inaktivt)
2011-04-14Konstruktion av kylsystem för telekrigutrustning, 10 veckor (inaktivt)
2011-04-08Verktyg för miljöåtgärder för bostadsrättsföreningar (inaktivt)
2011-03-29Sigma söker exjobbare inom processautomation med BMP (inaktivt)
2011-03-28Livscykelanalys av golvmaterial och utveckling av kriterier för miljömärkning (inaktivt)
2011-03-23Odlingssäkerhet hos sortblandningar av åkerböna (inaktivt)
2011-03-07Uppbyggnad av trådlös testbädd med sensorer och sensornät för applicering på järnvägsvagn med avseende på mätning på hjullager och överföring av data till RFID tagg. (inaktivt)
2011-02-16Beskrivning och rendering av kurvade speglar (inaktivt)
2011-02-10Mobiltelefonanvändning i hemmet (inaktivt)
2011-02-07Riktlinjer för kravställning och dimensionering av drivsteg (inaktivt)
2011-02-07Materialkaraktärisering av friktionslameller i våta kopplingar utsatta för nötning (inaktivt)
2011-01-28Vilken köttproduktion är giftigast ur ett livscykelperspektiv? (inaktivt)
2011-01-27Tillväxtföretag- och tillväxtbranscher (inaktivt)
2011-01-24Metoder för analys och förädling av 3D-laserdata och bilder (inaktivt)
2011-01-24Mikrober istället för kemikalier? (inaktivt)
2011-01-18Framtagning av Databasapplikationer CM-Modul (inaktivt)
2011-01-13Energieffektiv signalbehandling (inaktivt)
2011-01-10Utveckling och programmering av fläktvalsprogram. (inaktivt)
2011-01-05Miljöutredning (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom exportstrategier för Finland (inaktivt)
2010-12-08Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2010-12-08Framtagning av ett webbaserat digitalt dashboard för presentation av driftstörningar (inaktivt)
2010-11-18Stockholms läns framtida materialförsörjning- scenarier beroende på val av byggmetoder (inaktivt)
2010-11-10Nanomaterial i konstruktionen (inaktivt)
2010-11-08Nätneutralitet hos svenska ISP:er (inaktivt)
2010-11-03A(temp) verklig och schablonmässig (inaktivt)
2010-11-02Bygge av testrigg för utveckling av framtidens mätteknik. Vill du vara med och utveckla framtidens mätutrustning? (inaktivt)
2010-11-02Programmering av framtidens mätteknik. (inaktivt)
2010-11-02Signalanalys inom framtidens mätteknik. (inaktivt)
2010-11-02Utveckling av elektronik för mätutrustning i industriella applikationer. (inaktivt)
2010-11-02Vill du vara med och utveckla framtidens mätutrustning? (inaktivt)
2010-11-01Bevarande av Vattenfalls historiska minne i en digital värld (inaktivt)
2010-10-15Livsmedelsverkets mikrobiologiska enhet söker en examensarbetare till projektet ”Validering av metod för att detektion och isolering av VTEC i livsmedel”. (inaktivt)
2010-10-08Miljövänlig nedbrytning av bioplast från evenemang (inaktivt)
2010-09-01Avfallsplan (inaktivt)
2010-08-17Hur känner levande organismer igen och kan reagera på ultraviolett strålning (UV-B) - 1. Strukturen och funktionen hos en UV-B-fotoreceptor i växter (inaktivt)
2010-08-17Hur känner levande organismer igen och kan reagera på ultraviolett strålning (UV-B) - 2. Våglängdsberoendet hos induktionen av olika UV-B-responsgener (inaktivt)
2010-08-17Strukturella studier av en ny typ av bakteriella glykosyltransferaser. 2 – Proteinet från Lactobacillus (inaktivt)
2010-08-16Strukturella studier av en ny typ av bakteriella glykosyltransferaser. 1 – Proteinet från Rhodobacter blasticus (inaktivt)
2010-08-11Design av artificiella rev (inaktivt)
2010-08-11Vattenflödesförändringar vid anläggande av stenpir (inaktivt)
2010-08-02Examensarbete på E.ON - En utvärdering av IT-säkerhetsincidenter (inaktivt)
2010-07-09Hållbar utveckling av stockholm – scenarier för materialförsörjning med fokus på transporter, markanvändning och återvinning (inaktivt)
2010-07-07Mikrober istället för kemikalier? (inaktivt)
2010-07-02Miljömässiga effekter av Klimatinitiativet och liknande projekt (inaktivt)
2010-06-29Gemensamhetsanläggningar för VA i omvandlingsområden (inaktivt)
2010-06-29Utvärdering av korrosion i spalter där material med olika ytbeläggningar kombinerats (inaktivt)
2010-06-21Metoder för förbättrad rumsuppfattning i körsimulatorer (inaktivt)
2010-06-10Effektiva tekniker och strategier för att stödja funktionshindrade personer att nå, få och behålla en anställning? (inaktivt)
2010-05-283D-generering med Time-of-Flight kameror för användning inom civil säkerhet (inaktivt)
2010-05-28Bildbehandling. Distribuerad följning i skalbara sensornätverk (inaktivt)
2010-05-28Bildbehandling. Sensorplanering för övervakning med hjälp av 3D-kameror (inaktivt)
2010-05-28Bildbehandling: Automatiserad konfiguration och kalibrering av kameror i nätverk (inaktivt)
2010-05-19Simulering av prestanda för RF-mottagare (inaktivt)
2010-05-12Spegelglas i plast (inaktivt)
2010-05-06Kartor med utökad energiinformation - Ur både ett makro- och mikroperspektiv, från 2D till 3D (inaktivt)
2010-05-06Att sätta energieffektivisering på kartan (inaktivt)
2010-04-29Lönsamhet med RFid (RadioFrequencyIDentification) och VMI (VendorManagedInventory) i försörjningskedjan (inaktivt)
2010-04-20Utveckla metod för utmattningsbedömning med FEM (inaktivt)
2010-04-16Miljöutredning (inaktivt)
2010-04-08Energibesparande åtgärder i lackeringsföretag (inaktivt)
2010-04-06Livscykelanalys av fönster (inaktivt)
2010-03-11Kundtillfredsställelse (inaktivt)
2010-03-01Robusthetstester av DNS-resolvrar (inaktivt)
2010-02-26Visualisera rekreationsområde (inaktivt)
2010-02-25Livscykelanalys/Carbon footprint av panncentral (inaktivt)
2010-02-23Visualiseringsplattform för kartdata och sensorer (inaktivt)
2010-02-11Energioptimering av lackeringsföretag (inaktivt)
2010-02-04Mjukvaruarkitektur för feltoleranta inbyggda system (inaktivt)
2010-02-04Marknadsundersökning för automatiserad analysutrustning (inaktivt)
2010-02-02Förbättrad metod för beskrivning av eko-toxicitet i livscykelanalys – en fallstudie på potatis (inaktivt)
2010-02-02Återvinning av tross (inaktivt)
2010-01-29Standardiserade lösningar på processutsug (inaktivt)
2010-01-26Barkskalning av kronvilt (inaktivt)
2010-01-26Grafisk profil för webbaserad samarbetstjänst (inaktivt)
2010-01-25Water footprint – för att överblicka ett företags vattenanvändning (inaktivt)
2010-01-11Framtagning av marknadsplan för framtidens mätteknik (inaktivt)
2010-01-11Anpassning av mätutrustning för industriella applikationer (inaktivt)
2010-01-11Bygge av testrigg för utveckling av framtidens mätteknik (inaktivt)
2010-01-11Programmering av framtidens mätteknik (inaktivt)
2010-01-11Signalanalys inom framtidens mätteknik (inaktivt)
2010-01-11Utveckling av framtidens mätteknik (inaktivt)
2010-01-07Messaging applikation i en PND (inaktivt)
2010-01-04EA inom Scania R&D – Utvärdering av applikationsportfölj (inaktivt)
2010-01-04Utvärdera metoder för att läsa in, lagra och kontrollera gigantiska datavolymer (inaktivt)
2009-12-16Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2009-12-14Strategi för analys av användande och ROI av virtuella tjänster (inaktivt)
2009-11-25Miljösmarta lättfyllnadsmaterial i geokonstruktioner för väg (inaktivt)
2009-11-24Kopia av Flyttkedjestudier (inaktivt)
2009-08-21Analysera marknaden (JH 01) (inaktivt)
2009-08-21Förbättra reningsprocess (inaktivt)
2009-08-13Visualisering och undersökning av levande cellers respons på flöden (inaktivt)
2009-06-17Energi- och klimatsmarta vägar (inaktivt)
2009-04-20Litteraturstudie inför rationell produktion av syrade grönsaker.(74) (inaktivt)
2009-02-25Utvärdering av dialogen i vägbyggnadsprocessen (kr) (inaktivt)
2009-02-23Design av möbler (inaktivt)
2009-02-13Produktionslayout för montering av industrifläktar. (inaktivt)
2008-12-19Produktionsteknik för katetrar (inaktivt)
2008-12-09Kopia av Kopia av Analys av laser- och bilddata för tillämpningar inom natur och miljö (inaktivt)
2008-11-04Fördjupning i MIO-modellen (Marknad-Interaktion-Organisation) (inaktivt)
2008-10-29Marknadsföringsplan för en företagarförening(79) (inaktivt)
2008-09-17Om eko- och naturturism i Sverige (TH 02) (inaktivt)
2008-09-09Utveckla strategier inom affärsutveckling (JH 11) (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-06-16IT-säkerhet: Hur medvetandegör företag anställda om vikten av informationssäkerhet? (inaktivt)
2008-06-16Webbprogrammerare (inaktivt)
2008-06-16Statistikredovisning för stiftelse Actíva (inaktivt)
2008-06-16Trafikcenter: utbildning-trafik-säkerhet-miljö (inaktivt)
2008-06-02Studier av redoxproteiner i cancerceller med fokus på reglering av thioredoxin reduktas (inaktivt)
2008-05-30Marknadsanalys och identifiering av kundsegment för kommersialisering av forskningsresultat inom biotech/functional food (inaktivt)
2008-05-30Imagingstudier av hjärnans funktion - neurovetenskap (inaktivt)
2008-05-30Programutvecklare sökes (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av webbgränssnitt för Windowsprogramvara (inaktivt)
2008-05-30E-learning – virtuella utbildningar (inaktivt)
2008-05-30Internetbaserade samarbetsverktyg (inaktivt)
2008-04-16STABILISERING OCH SOLIDIFIERING AV FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT, BESTÄNDIGHET/NEDBRYTNING (inaktivt)
2008-04-01Tools for simulation of color in digital prints (inaktivt)
2008-03-17Teknisk Internationalisering/Lokalisering av generell workflowprodukt (inaktivt)
2008-02-13Utvärdering av flames som utvecklings- och simuleringsramverk (inaktivt)
2008-02-07Informationsanalys OLAP/Data Mining (kr) (inaktivt)
2008-02-04Vill du hjälpa oss att styra mot en effektivare kommunal utförarförvaltning? (inaktivt)
2008-02-04Vilka är Sveriges soloföretagare idag? (inaktivt)
2008-01-30Investeringskalkyl och inventering av belysningsarmatur för park- och gatubelysning (inaktivt)
2008-01-29Intelligent igenkänning av rackar och provrör vid vätskekromatografi (inaktivt)
2008-01-18Konstruktioner i stål (aw) (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso - RCM-baserade underhållsplaner anpassade för olika driftförhållanden (inaktivt)
2008-01-17Granskning av livscykelanalyser för biogas, etanol och RME – kartläggning av behovet av nytt dataunderlag (inaktivt)
2007-12-14Tillverkning av lågbrusiga tunnlingsmagnetoresistorer (inaktivt)
2007-12-05Virtuella Möten (Virtual Meeting) (inaktivt)
2007-11-13Skapa kommunikation mellan MySQL-databas och andra typer av filformat samt mellan CRM-system och e-post server. (ke) (inaktivt)
2007-11-13ASSERT - SYSTEMUTVECKLING -Web Viewer (aw) (inaktivt)
2007-11-13ASSERT - SYSTEMUTVECKLING - Licens- och användarhantering (aw) (inaktivt)
2007-10-22Programmera om en befintlig applikation (aw) (inaktivt)
2007-10-18Användande av kulturbyggnader i turistiskt syfte (inaktivt)
2007-10-17Utsmyckning av Examensenhetens besöksmottagning på Studentavdelningen vid Göteborgs universitet (inaktivt)
2007-10-08Analys av global genreglering (inaktivt)
2007-10-08Analys av global genreglering (inaktivt)
2007-10-04Utveckling och undersökning av algoritmer för MEMS-gyron (inaktivt)
2007-10-03Analys av global genreglering (inaktivt)
2007-09-26Längs ån – Eskilstunaåns betydelse ur ett näringslivsperspektiv (AP) (inaktivt)
2007-09-21Behaviour and welfare of laboratory mice (inaktivt)
2007-09-21Mätning av föroreningar i mark med elektronisk näsa (inaktivt)
2007-09-21Utarbetande och genomförande av strategi för att införa Windows Workflow Foundation som ärendehanteringsmotor i en generell, webbaserad ärendehanteringsprodukt (inaktivt)
2007-09-21Analys av laser- och bilddata för skogliga tillämpningar. (inaktivt)
2007-09-21Utveckling av ett lärande system för detektion och identifiering av gas i IR-bilder (inaktivt)
2007-09-12Examensarbete på 3! Prestandaoptimeringar av faktureringsprocessen (inaktivt)
2007-08-24Diabetesforskning KISÖS (inaktivt)
2007-08-17Attitydundersökning Vad slängs i avloppet? (inaktivt)
2007-08-16Marknad för ny hjärtkateter (inaktivt)
2007-08-16Design av ett användarvänligt gränsnitt för hantering av olika typer av kundserviceärenden (inaktivt)
2007-07-09Marknadsföring och utveckling av elektriska solceller - är det rätt i tiden? (inaktivt)
2007-07-06Påverkan på benvävnaden i får exponerade för PCBer (inaktivt)
2007-07-06Utveckling av smarta applikations-specifikationer för webb eller tryck (inaktivt)
2007-07-03Marknadsundersökningar i Arboga (aw) (inaktivt)
2007-06-30Förpackningsmetoder avgående gods (aw) (inaktivt)
2007-06-13Fogningsteknik för flour-polymera material (Söderhamn) (inaktivt)
2007-06-01Fjärrstyrning av UGV via WLAN (inaktivt)
2007-05-30Presentation och analys av prestanda hos komplexa realtidssystem (KR) (inaktivt)
2007-05-25Korta omställningstider vid en produktionsslina (JH 01) (inaktivt)
2007-05-23Utveckling av ett centralt annonssystem till ett existerande portalmotorsystem. (inaktivt)
2007-05-15Tillståndsbaserat underhåll för UTEK (aw) (inaktivt)
2007-05-08Utreda alternativa metoder för färgning av spets på projektil (inaktivt)
2007-05-08Konkurrensanalys för marknaden – Field marketing och Staffing (inaktivt)
2007-05-07Undersökning och implementering av effektiv kollisionsdetektion (inaktivt)
2007-04-16LJUD & VIDEO ANALYS BASERAD PÅ ENF (inaktivt)
2007-04-16BILDFÖRBÄTTRING ÖVER EN BILDSEKVENS (inaktivt)
2007-04-16Användarinterface mot provplattform för strålningstester av minneselektronik (inaktivt)
2007-04-16Marknadsanalys/kundanalys/konkurrentanalys/förändringsförslag åt Brotonic (AP) (inaktivt)
2007-04-16Materialutveckling hos Brotonic (AP) (inaktivt)
2007-04-16Utveckling av Supply Micro (AP) (inaktivt)
2007-04-16ROBOJ - ROBotstyrning Järnflöde fragg, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-16MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-11Framtidens hantering av muddermassor och förorenade sediment (inaktivt)
2007-04-04EX-jobb Datakommunikation (inaktivt)
2007-04-04Hygienisering (inaktivt)
2007-04-04Behaviour and welfare of laboratory mice (inaktivt)
2007-03-29Bostadsanpassningsbidrag (inaktivt)
2007-03-28Erasteel Kloster AB söker två examensarbetare: 1. MIFO 1-inventering av föroreningar i industrimark och 2. Miljöutredning (inaktivt)
2007-03-28Användning av digitaltryck vid tryck av orienteringskartor (inaktivt)
2007-03-05Höghastighetsväxlar (el- och turbinmotorer (inaktivt)
2007-03-01Motion tracking med mobiltelefonens kamera (inaktivt)
2007-03-01Linuxdator för datorinsamling, kontroll m m (inaktivt)
2007-02-19Webbprogrammerare (inaktivt)
2007-02-12Spännande Behovsanalys och Marknadssegmentering av entreprenöriell målgrupp (inaktivt)
2007-02-09Användarinterface mot provplattform för strålningstester av minneselektronik (inaktivt)
2007-02-08Konkurrensanalys för marknaden – Field marketing och Staffing (aw) (inaktivt)
2007-02-06Gör ditt examensarbete på metso i Sundsvall - Utvärdering av väggvillkor för strömning flerfassystem (inaktivt)
2007-01-31Utarbetande och genomförande av strategi för att införa Windows Workflow Foundation som ärendehanteringsmotor i en generell, webbaserad ärendehanteringsprodukt (inaktivt)
2007-01-29Marknadsundersökningar för affärsverksamhet i Arboga (aw) (inaktivt)
2007-01-23Redovisningssystem för inköp och hantering av fasta bränslen (Ljusdal 63) (inaktivt)
2007-01-22Användning av utvärderingsresultat - en studie av utvärderingsverksamheten vid några statliga myndigheter (inaktivt)
2007-01-18Analys inom marknaden för gravurnor (JH 01) (inaktivt)
2007-01-152 dagars forum med inriktning på audiovisuell teknik! (aw) (inaktivt)
2007-01-12Ex-jobb(447957) på GE Healthcare, Chemical Synthesis & Chemical Characterisation (inaktivt)
2007-01-12Ex-jobb på GE Healthcare, Chemical Synthesis & Chemical Characterisation (inaktivt)
2007-01-03Förstudie kring ett 2 dagars forum med inriktning på audiovisuell teknik! (aw) (inaktivt)
2006-12-21Övervakningsutrustning till Hydraulik- och smörjoljeanläggningar (aw) (inaktivt)
2006-12-20Medicinsk forskning inom neurofysiologi - styrning av två synkroniserade servomotorer (inaktivt)
2006-12-14Kartläggning, marknadsundersökning och hälsobokslut för nätverket Hälsosam Sverige. (AP) (inaktivt)
2006-12-12Omvärldsanalys, verksamhetsplan samt budget till Nätverket HälsoSam Sverige (AP) (inaktivt)
2006-12-11Skillnad i bemötande av män och kvinnor i företags- och lånesituationer? (aw) (inaktivt)
2006-12-07Hur upplevs Arbetsmiljöverkets varumärke? (inaktivt)
2006-12-07Detektera robothandel genom realtidsanalys av börsdata (inaktivt)
2006-12-01MARE - MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2006-12-01MIFO 1-inventering av industrimark. (inaktivt)
2006-11-23System för föraraktivitetsanalys, 10 p, Scania CV AB (inaktivt)
2006-11-17Kalibreringsprogram för ögonrörelsemätningar (inaktivt)
2006-10-25Analys, design, implementation och testning av digitala filter i micro- controller. (inaktivt)
2006-10-20Registrering av IR- och visuellbilder (inaktivt)
2006-10-20Vad styr kundens val av handelsplats? (inaktivt)
2006-10-18Utvärdera projektet KvinnTätt! – vars mål är att få fler företagarkvinnor i Västmanland (ke) (inaktivt)
2006-10-18Marknadsundersökning: Hur har projektet KvinnTätt! nått ut? (ke) (inaktivt)
2006-10-11Selektion av defekta IR-kameror med ett lärande system för detektion av bildartefakter (inaktivt)
2006-09-22Filtrering och kategorisering av ögonrörelser (inaktivt)
2006-09-18Kartäggning av marknaden för Personal Identification (inaktivt)
2006-09-18Kartläggning av B2B försäljning av underhållsprodukter(MRO) till Nordisk industri. (inaktivt)
2006-09-04Tryck på mikrolinser för 3-D och vinkelberoende bildsekvenser (inaktivt)
2006-09-04Behaviour and welfare of laboratory mice (inaktivt)
2006-07-27Utveckling av 3D (inaktivt)
2006-06-28Nanopartiklars toxiska effekter på humana lungceller (inaktivt)
2006-06-20Utveckling av 1-dagskurser för näringslivet i VoIP och LINUX (inaktivt)
2006-06-19Utvärdera klimatinvesterings-program - KLIMP (inaktivt)
2006-06-16Tillståndsbaserat underhåll (aw) (inaktivt)
2006-06-07Företagsbesök & Fadderföretag som kompetensutveckling (inaktivt)
2006-05-29Slutfasstyrning av robot (inaktivt)
2006-05-29Design av accelerometer med integrerad MEMS givare (inaktivt)
2006-05-10Styrning av Paternosterverk (JH 09) (inaktivt)
2006-05-09Kontaktförbindningar på räls (inaktivt)
2006-05-07Accelerometer baserad på MEMS givare (inaktivt)
2006-04-19Test och utvärdering av bränslecellsbussar inom demonstrations- och utvärderingsprojektet CUTE (Clean Urban Transport for Europe) (inaktivt)
2006-03-24Utveckla strategier inom affärsutveckling (JH 11) (inaktivt)
2006-03-16Utveckling av flerskiktslaminat för livsmedelsförpackningar (inaktivt)
2006-03-10Hur ska vi minska de miljöbelastade förluster i produktionen? (inaktivt)
2006-02-28Användningstester och jämförelse av olika typer av Wiki gränssnitt (inaktivt)
2006-02-28Insamling av tillförlitlig biogasstatistik i Sverige (inaktivt)
2006-02-28Programmering och utformning av fläktvalsprogram. (inaktivt)
2006-02-27Framtagning av beslutstödsmodeller för bostadsföretag (aw) (inaktivt)
2006-02-01Framtagning av kalkylmodell (inaktivt)
2006-02-01Kartläggning och analys av användningsmönster (inaktivt)
2006-02-01Påverkan av produktivitet (inaktivt)
2006-01-27Informationsstrategier - hur vill våra medborgare möta oss? (UK 01) (inaktivt)
2006-01-18Cellulosafibrer i nya typer av miljöanpassade kompositmaterial (inaktivt)
2006-01-18Tillsatsmedel för pappersstyrka (inaktivt)
2006-01-18Effekt av fiberns ytladdningstäthet på papperskemiska enhetsoperationer (inaktivt)
2006-01-18Högfyllda papperskompositer (inaktivt)
2006-01-12Examensarbetare till Diabetesgruppen vid KISÖS (inaktivt)
2006-01-04Intelligent dynamics processor for voice recordings (inaktivt)
2006-01-04Experimentellt examensarbete i elektrisk mätteknik/teoretisk elektroteknik/elektrokemi (inaktivt)
2006-01-04Glansvariationer vid elektrofotografiskt tryck (inaktivt)
2005-11-24Molekylär receptor farmakologi (GPCR studier) (inaktivt)
2005-11-20En marknadsundersökning och en konkurrentanalys för Impera Kommunikation AB (inaktivt)
2005-11-16Strukturering av Skyltning i Götene Kommun (inaktivt)
2005-10-27Införande av generellt språkstöd i ett webbaserat ärendehanteringssystem (inaktivt)
2005-10-25Att undersöka och dokumentera energisparfunktionerna hos en nyutvecklad värmeväxlare i flerbostadshus (inaktivt)
2005-10-20Bildanalys av strömavtagare (inaktivt)
2005-10-07Studier av kristallisation i gjutslagger och dess inverkan på värmeflödet vid stränggjutning (inaktivt)
2005-10-04Lathund för val av transportslag med avseende på miljö och ekonomi för NCC Roads AB. (inaktivt)
2005-09-22Arbete med nytt underlag för Natur och kulturvårdsprogram för Göteborgs Stad (inaktivt)
2005-09-15Odlingsbetingelsernas inverkan på grönsakers kvalitet avseende halten hälsofrämjande och toxiska sekundära metaboliter (inaktivt)
2005-08-15Tillit till Internet - ett exjobb inom iTrust (inaktivt)
2005-07-05Utveckling av programvara för kommunikation i Configura miljö (inaktivt)
2005-05-16Teoretisk elektroteknik: demonstrationsmodul för modanpassningsmetoden tillämpad på vågledare (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: In vitro studier av aktinfilament som rör sig över återskapade myosinfilament på en yta (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: Förbättrad fastsättning av kvantprickar på aktintrådar (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: Fluorescensmärkning av myosinmolekyler för mätning av proteintäthet på nanomönstrade ytor (inaktivt)
2005-05-12Kartläggning av effektiviteten hos kommunikationen inom företag och organisationer (inaktivt)
2005-04-26Makroporösa och cellulära material (inaktivt)
2005-04-26Tillverkningsenhet i Polen (inaktivt)
2005-04-25Tillståndsbaserat Underhåll (aw) (inaktivt)
2005-04-15Logistik: interna rutiner, kostnadsövervakning, systematisering av materialflöden till och från kund. (inaktivt)
2005-04-06Mönsterklassificiering av material (inaktivt)
2005-04-01Karaktärisering av bandningsfenomen i flexotryckt wellpapp (inaktivt)
2005-03-22Texturanalys av papper och tryck (inaktivt)
2005-03-21Inventering av belysningsanläggningar (inaktivt)
2005-03-21Vägarbetens nytta kontra negativ påverkan på framkomligheten (inaktivt)
2005-03-17Informationsstrategier - hur vill våra medborgare möta oss? (UK 01) (inaktivt)
2005-03-14Tillståndsbaserat underhåll (aw) (inaktivt)
2005-03-02Vidareutveckling av en webbaserad plattform för elektronisk ärendehantering (workflow) (inaktivt)
2005-02-24Spektroskopisk karaktärisering av substanser, produkter och excipienter med syfte att generera en databas för kemometrisk utvärdering (inaktivt)
2005-02-22Tekniska applikationer för Skidindustrin (inaktivt)
2005-02-22Utveckla strategier inom affärsutveckling (JH 11) (inaktivt)
2005-02-02Klassificering av variationer i Trycksaker (inaktivt)
2005-01-31Informationsstrategier - hur vill våra medborgare möta oss? (UK 01) (inaktivt)
2005-01-11Flampunktsbestämning av gas och vätska (inaktivt)
2004-12-20Signalbehandling och visualisering av nya typer av laserdata (inaktivt)
2004-11-26Aktiv kompensering av MHD-instabiliteter av RWM-typ (inaktivt)
2004-11-09Utveckling av framtidens CRM-system (inaktivt)
2004-11-09Ytkemiska studier av dynamik och struktur hos skum (inaktivt)
2004-11-04Bygga ett intranät (inaktivt)
2004-10-27Friktionsförband för infästning av vattenkraftgeneratorer (inaktivt)
2004-10-22Implementation av seriella interface i VHDL (inaktivt)
2004-10-21Värdeskala för kundtjänstarbete och -arbetsgivare? (UK 10) (inaktivt)
2004-10-19Utvärdering av miljöanpassade hydrauloljors påverkan på entreprenadmaskiner och miljön (inaktivt)
2004-10-14Miljövarudeklaration av väg- och järnvägsbyggnadsmaterial (inaktivt)
2004-10-12Värmeflöden orsakade av magnetohydrodynamiska moder i fusionsplasma (inaktivt)
2004-10-11Kommunikations/informations/marknadsföringsanalys - Hur uppfattas vårt budskap? (UK 01) (inaktivt)
2004-09-02Kvalitetskontroll av insamlade mätvärden (inaktivt)
2004-08-30Mapping och kvantifiering av proteaser vid eukaryot cellodling och vid nedströms processrening för produktion av rekombinanta proteinläkemedel (inaktivt)
2004-08-19Teoretisk och experimentell utvärdering av Fe-C-Cr-Nb systemet (inaktivt)
2004-08-17Utvärdering av ny teknik för avloppsbehandling i Hammarby Sjöstad (inaktivt)
2004-06-16Experimentell utvärdering av systemet Fe-20%Cr-5%Al-Ni (inaktivt)
2004-04-19Optimization of phage display selection methods for Affibody® molecules (inaktivt)
2004-04-19EXAMENSARBETE - TILLSTÅNDBASERAT UNDERHÅLL (aw) (inaktivt)
2004-04-15Utarbeta analysmetoder för driftstatistik (inaktivt)
2004-04-13Migrering av ASP-applikation till .NET, prestandautredning mellan de olika operativsystemen efter genomförd migrering (inaktivt)
2004-03-30Utvidgning av webbaserat workflowsystem med inköpsmodul (2 pers.) (inaktivt)
2004-03-25Luftkvalitet i lastbilar för nötkreaturstransporter (inaktivt)
2004-03-19Stabilitet hos luftbubblor i härdande betong (inaktivt)
2004-02-10Teknik för resurssnål bevattning i Semi-Arida områden (inaktivt)
2004-02-02Analys av protein-protein-interaktioner för glutamatreceptorer med jäst-två-hybrid teknik (inaktivt)
2004-02-02Analys av protein-protein-interaktioner för glutamatreceptorer med jäst-två-hybrid teknik (inaktivt)
2004-01-30Guideteknik (TH 10) (inaktivt)
2004-01-26Företagande, regional utveckling samt attityder mot entreprenörer (Gävle) (inaktivt)
2003-12-19Produktutveckling och konstruktion (JH 12) (inaktivt)
2003-12-03Bygger vi dyra bostäder? (inaktivt)
2003-11-28RSV - metodbeskrivningar och modeller för utvärderingar för användbarhet samt tester av lämlighet av modellerna. (inaktivt)
2003-11-17Mekanismer för deaktivering av SCR vid eldning av biobränslen (inaktivt)
2003-10-07Databas för kundkommunikation (Ljusdal 11) (inaktivt)
2003-09-17IP-baserade nätlösningar med differentierad servicekvalitet (inaktivt)
2003-09-17Sol-gel beläggningar för användning inom verkstadsindustritillämpningar (inaktivt)
2003-09-09Datorbaserat verktyg/hjälpmedel för dimensionering av fiberoptiskt accessnät (inaktivt)
2003-06-26Nyttiggörande av alternativa fillermaterial i självkompakterande betong (inaktivt)
2003-06-19Konstruktion (JH 06) (inaktivt)
2003-06-13Biologisk mångfalt i grustäkter, en inventering i avslutade täkter (inaktivt)
2003-05-27Påverkan på benvävnaden i alligatorer som exponerats för bekämpningsmedel (inaktivt)
2003-05-13Jämföra Javakomponenter i CORBA/WLE med EJB i WLS (inaktivt)
2003-04-30Produktkalkylering inom avfallshantering (JH 03) (inaktivt)
2003-04-29Interaktioner mellan glutamatreceptorer och intracellulära proteiner i nervceller (inaktivt)
2003-04-22Indelning av verkstäder efter deras miljöpåverkan (inaktivt)
2003-04-04Elektrokemisk tumörbehanling in vivo (inaktivt)
2003-03-27Automatiserad testning av Simics distributionspaket (inaktivt)
2003-03-11Produktkalkylering inom avfallshantering (JH 03) (inaktivt)
2003-03-07Spel och berättelser - design av upplevelser i gränslandet mellan virtuellt och verkligt, samt vid tillfälliga möten under en resa. (inaktivt)
2003-03-03Göteborgs kretsloppsplan ¿ innehållsanalys och utveckling (inaktivt)
2003-03-03Analys och provning av svetsade provstavar (inaktivt)
2003-02-18Boendes konsumtionsmönster av dricksvatten ¿ vilket och varför? (inaktivt)
2003-02-18Nyttoberäkning av trafikinformation (inaktivt)
2003-02-03Bärighetsproblematik på det lågtrafikerade vägnätet (inaktivt)
2003-01-27Studie av konduktiviteten hos elektriskt ledande polymerer (inaktivt)
2003-01-23MArknadsföring/analys av EMI MUSIC (inaktivt)
2003-01-23Marknadsundersökning/Analys av Emi Music (inaktivt)
2003-01-20Karaktärisering av litiumbatterier (inaktivt)
2003-01-20Modellering av litiumbatterier (inaktivt)
2003-01-20Distribuerade databaser - en jämförelse mellan databas-specifik teknik och XA-standarden (inaktivt)
2003-01-20Bildanalys program för säkerhetsutrustning (inaktivt)
2003-01-07Askrelaterade driftproblem vid biobränsleförbränning (inaktivt)
2003-01-05Analys av spårväxelkorsningar (inaktivt)
2003-01-05Operatörsgränssnitt för manöversystem (inaktivt)
2002-12-02Implementation av automatiserat testsystem för DSL (inaktivt)
2002-11-14Uppbyggnad av datasystem (JH 10) (inaktivt)
2002-11-13Integrera och utveckla databas (inaktivt)
2002-10-30Förbättrad signalanalys vid gasutbytesmätningar med turbulenta flödes-metoden (Ockelbo) (inaktivt)
2002-10-09Analys av kupévibrationer i modeller av ambulansbilar (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.