Sökning: "olja idag"

Hittade 22 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet olja idag.


Inkom Exjobbsförslag
2011-12-22Kartläggning av axelväxelns lastoberoende förluster (inaktivt)
2011-03-10“BEDÖMNING AV SÅRBARHET FÖR MILJÖINCIDENTER I HORNDALS TRANSFORMATORSTATION”. (inaktivt)
2010-07-07Mikrober istället för kemikalier? (inaktivt)
2008-07-09Utveckling av havre som bränsle (inaktivt)
2008-01-16Optimering av torkprocessen för funktionellt förpackningsmaterial (inaktivt)
2007-10-18Reflektormaterial för solenergi (inaktivt)
2007-09-25Extraktion av hemicellulosa ur biomassa (inaktivt)
2007-09-20Examensarbete om extraktion av hemicellulosa ur biomassa (inaktivt)
2007-09-20Effektivisering av bestrykningsprocess för funktionellt förpackningsmaterial (inaktivt)
2007-05-22Havre i förädlad form, utveckling av bindemedel. (inaktivt)
2007-04-16ROBOJ - ROBotstyrning Järnflöde fragg, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-16MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-01-31Extraktion av hemicellulosa ur biomassa (inaktivt)
2006-12-21Övervakningsutrustning till Hydraulik- och smörjoljeanläggningar (aw) (inaktivt)
2006-12-01MARE - MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2006-12-01MARE - MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2006-10-13Cannabis till köttdjur (inaktivt)
2005-04-22Utveckla och konstruera en digital handelsplats för tid inom det Europeiska näringslivet (inaktivt)
2004-06-08Utvärdering av minimalsmörjningsteknikens tillämpning vid svarvning (Gävle) (inaktivt)
2003-11-03Förbättrad kontroll av alkydoljeemulsioner (inaktivt)
2003-09-17Sol-gel beläggningar för användning inom verkstadsindustritillämpningar (inaktivt)
2003-05-07Utvärdering av minimalsmörjningsteknikens tillämpning vid svarvning (Gävle) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.