Sökning: "om energi"

Hittade 171 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet om energi.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad bygglogistik. (inaktivt)
2012-01-04Analys av avkastning och vinster med ny teknik på pappersbruk (inaktivt)
2011-12-16Ett exjobb som kan gör skillnad - för dig som vill ha en utmaning och hjälpa till att spara energi. (inaktivt)
2011-11-24Uppströmsarbete i Eskilstuna för renare vatten och slam (inaktivt)
2011-11-23Certifiering av kartongprodukt enligt Cradle to Cradle (inaktivt)
2011-11-23Energiinriktad processoptimering (inaktivt)
2011-11-18Hygienisering av toalettvatten (inaktivt)
2011-11-14Energieffektivisering i verksamheten (inaktivt)
2011-11-14Handlingsplan för att effektivisera energianvändningen (inaktivt)
2011-11-08Prognostik för elkraftsystem i tunga fordon (inaktivt)
2011-11-01Moldavien- en möjlighet för företag från Borlänge/Dalarna? (inaktivt)
2011-09-05Koncept, avtal och benchmarking - utveckling av Café Peace & Love (inaktivt)
2011-09-05Sponsorpaket - Peace & Love Foundation (inaktivt)
2011-08-22Carbon footprint (inaktivt)
2011-08-18Energieffektiva butiker (inaktivt)
2011-08-08Hur bygger vi ett hållbart kulturhus? (inaktivt)
2011-07-21Utredning av kylning med havsvatten (inaktivt)
2011-07-18Leananalys - Europa (inaktivt)
2011-07-18Exportanalys - Internationalisering som utvecklingsstrategi (inaktivt)
2011-07-18Leananalys - USA (inaktivt)
2011-07-11Göra metod och information tillgänglig genom IT-lösningar (inaktivt)
2011-07-11Goda exempel och information för hållbar upphandling (inaktivt)
2011-07-01Kortfilm om vattnets väg (inaktivt)
2011-04-08Verktyg för miljöåtgärder för bostadsrättsföreningar (inaktivt)
2011-03-29Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2011-03-04Uppsats inom ämnet Ekoteknik/Miljö (inaktivt)
2011-03-03Teknisk vidareutveckling av energivisualiseringsverktyg hos Interactive Institute (inaktivt)
2011-03-03Vidareutveckling av GUI/webgränssnitt för energivisualiseringssystem hos Interactive Institute (inaktivt)
2011-01-05Livscykelanalys av elmätare (inaktivt)
2011-01-05Miljövänlig bankkund (inaktivt)
2010-12-22Attityder till småskaligt producerad energi (inaktivt)
2010-12-22Hur löser vi vår tillverkning och logistik vid en framtida expansion? (inaktivt)
2010-12-10INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN utlyses till våren2011/hösten2011 - fokus HÅLLBAR UTVECKLING (inaktivt)
2010-11-25Energiinventering och plan för hållbar energianvändning (inaktivt)
2010-11-22Metod för vattenflödesmätning (inaktivt)
2010-11-10HÅLLBAR HANTERING AV BOTTENASKA FRÅN AVFALLSFÖRBRÄNNING, OMVÄRLDSANALYS – KLIMAT OCH ENERGIPOTENTIAL (inaktivt)
2010-11-01Examensarbete Energiåtervinning kylvatten (inaktivt)
2010-10-20Energi ur spinning (inaktivt)
2010-10-14Typbyggnader och energieffektiviseringsåtgärder i Dalarnas byggnadsbestånd (inaktivt)
2010-09-16Torkning av matavfall (inaktivt)
2010-09-07Energioptimeringar av torkmaskinen (inaktivt)
2010-09-01Miljöutrednin för olika förvatningar i Lysekils kommun (inaktivt)
2010-08-02Examensarbete på E.ON - En utvärdering av IT-säkerhetsincidenter (inaktivt)
2010-07-01Energismarta vägar – Utveckling av metod för energioptimering i vägprojekt (inaktivt)
2010-06-29Gemensamhetsanläggningar för VA i omvandlingsområden (inaktivt)
2010-06-23Framtagande av handlingsplan för 20% energireduktion i större BRF (inaktivt)
2010-06-09Energi ur spinning (inaktivt)
2010-06-09Analys av lageregenskaper utifrån mätningar i testrigg. (inaktivt)
2010-06-02Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2010-06-01Förutsättningar för Slide-in-hybrider i Göteborgs spårvagnsnät (inaktivt)
2010-05-26Katalytisk förbränning och reformering i fordon (inaktivt)
2010-05-26Miljövinster med tilläggsisolering (inaktivt)
2010-05-21Teknikframtagning av energivisualiseringsverktyg hos Interactive Institute (inaktivt)
2010-04-08Energibesparande åtgärder i lackeringsföretag (inaktivt)
2010-02-23Attraktivare Särna (inaktivt)
2010-02-23Attraktivare Malung (inaktivt)
2010-02-18Hemsida och grafisk profil för Johan Solar Energy (inaktivt)
2010-02-18Design och tillverkningsmetod av solparabol (inaktivt)
2010-02-17Internship/Examensarbete/Paris (inaktivt)
2010-02-11Energioptimering av lackeringsföretag (inaktivt)
2010-02-04Energikartläggning/-optimering på Havets Hus (inaktivt)
2010-01-28Spillvärmesituation på Scanias norra område i Södertälje (inaktivt)
2010-01-18Marknadsplan folkbildning (inaktivt)
2010-01-08Produktutveckling av designidé hos Interactive Institute (inaktivt)
2010-01-07PROVNING AV SOLCELLER OCH UTVECKLING AV INKAPSLINGAR (inaktivt)
2010-01-07Användbarhetsutvärdering av ett simuleringsspel för förståelse av energianvändning i hemmet (kr) (inaktivt)
2009-12-07Värdering av bostäder enligt Göteborgs stads program för miljöanpassat byggande (inaktivt)
2009-12-04Utveckling av verktyg för uppströmsarbete (inaktivt)
2009-11-26Minskad energi- och vattenförbrukning (inaktivt)
2009-07-23Examensarbete i ämnet bioenergimarknader (inaktivt)
2009-06-29Internationell miljörätt (inaktivt)
2009-06-17Energi- och klimatsmarta vägar (inaktivt)
2009-06-16Ny belysningsteknik för växthus (inaktivt)
2009-02-20Minskad energikonsumtion (inaktivt)
2009-01-21Miljöanalys av hel truck (inaktivt)
2008-11-05Energianalys av vintersportarenor (inaktivt)
2008-06-09Prognosmodell för reglerpriser (inaktivt)
2008-05-30Miljösystemanalys sluttäckning av deponier (inaktivt)
2008-05-30Intelli-lamp, ett intelligent ljussystem som komunicerar trådlöst (inaktivt)
2008-05-30Framtagning av energiincitamentavtal (inaktivt)
2008-05-30Miljövänligare tvätt i Europa - vägen framåt (inaktivt)
2008-05-30Effekt på lastkurvan i ett lokalt elnät av omfattande konverteringar till fjärr- respektive bergvärme i småhus – en jämförande teknisk analys (inaktivt)
2008-05-30Examensarbete i teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära – energilagring Diploma work in the area of energy storage (inaktivt)
2008-05-30Automatiskt Snörasvarningssystem [Mekatronik] (inaktivt)
2008-05-30Framtagandet av representativa testnät för svenska eldistributionsnät – Ett samarbete mellan industrin, myndighet och KTH (inaktivt)
2008-05-16”EUs relation med Indien och Kina. Fonder och program som riktar sig till projekt mellan Eu-land och Kina/Indien”. (inaktivt)
2008-04-15MARKNADSANALYS AV GEOGRAFISKTOMRÅDE (inaktivt)
2008-04-15Omvärldsanalys av bransch (inaktivt)
2008-04-15Marknadsanalys av nyetablering samt befintlig marknad (inaktivt)
2008-02-27Examensarbete i teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära – Styrsystem för vindkraftgenerator (inaktivt)
2008-02-27Examensarbete i teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära – Vindmätningssystem för vindkraftgenerator (inaktivt)
2008-02-13Modell för värmeförluster under godstransporter (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Förvärmning av fibermattor med ång/luft-blandning, effekt på densitetsprofil efter pressning (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Energiutredning (inaktivt)
2007-12-03INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN UTLYSES TILL HÖSTEN 2008 (inaktivt)
2007-11-20Hur skapar man en intressant och hållbar utställning av projektet Statics prototyper? (kr) (inaktivt)
2007-11-12Marknadsanalys/undersökning - Appro AB (inaktivt)
2007-11-09Affärsutveckling av energitjänsten Wattch (kr) (inaktivt)
2007-11-09Hur kan man uppmärksamma elanvändningen i hemmet samt bidra till en medveten energianvändning? (kr) (inaktivt)
2007-10-09Kopia av Examensarbete i teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära – Styrsystem för vindkraftgenerator (inaktivt)
2007-09-21Utvärdering av Fastoxidbränslecellen i GlashusEtt, Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2007-09-12Analys av behovet vid produkt- och affärsutveckling bland entreprenörer inom energi- och miljöteknikbranschen (inaktivt)
2007-08-27Marknadsföring (inaktivt)
2007-08-23Effekt av konvertering till fjärr- respektive bergvärme i småhus – en jämförande konsekvensanalys (aw) (inaktivt)
2007-08-14Grafisk Visualisering - informativa skisser, modellering och scenarios (aw) (inaktivt)
2007-08-01Energistudie Mejeri Kallhäll (inaktivt)
2007-07-09Marknadsföring och utveckling av elektriska solceller - är det rätt i tiden? (inaktivt)
2007-07-09Logistik inom energientreprenader (inaktivt)
2007-07-09Solenergi - framtidens energi ! Behöver hjälp med en affärsplan. (inaktivt)
2007-07-06Temperaturkontrollerande byggmaterial (inaktivt)
2007-05-31Miljö- och marknadsekonomiskt korrekta alternativ för värme- & kylproduktion (aw) (inaktivt)
2007-05-29Att kartlägga flöden av energi inom bioenergiområdet i Ljusdal kommun (Ljusdal) (inaktivt)
2007-05-21EU-projektet ERE - Energize Regional Economies (inaktivt)
2007-05-15Energianalys av oljepanna (kr) (inaktivt)
2007-05-14Undersökning av luftkvalitet (inaktivt)
2007-04-16Transkritiskt koldioxidsystem för isbanetillämpningar (inaktivt)
2007-04-16GreenIT skall bli klimatneutral (inaktivt)
2007-04-04Gynnar lagstiftningen om kommunala taxor och avgifter en hushållning med naturresurser? (inaktivt)
2007-04-04Anordning för upptagande och överförande av medias kinetiska energi avsedd för miljöopåverkande elproducent-generator. (inaktivt)
2007-04-03Utveckling av Maskinprojektet– en mötesplats för internationell scenkonst (AP) (inaktivt)
2007-03-28Kvalitets- och kostnadskontroll med standardiserad Desktop Lifecycel Management (DLM) (inaktivt)
2007-03-28Uppföljning av befintliga och potentiella kundrelationer (inaktivt)
2007-03-01Biogasinmatning på gasnätet - säkerställande av korrekt propandosering (inaktivt)
2007-02-22Prototyp för presentation av ett hushålls energianvändning (inaktivt)
2007-02-05Energianalys av ishall med koldioxid som köldbärare och värmeåtervinningssystem (inaktivt)
2007-01-31Intelli-lamp, ett intelligent ljussystem som komunicerar trådlöst (aw) (inaktivt)
2007-01-30Prototyp för presentation av ett hushålls energianvändning (aw) (inaktivt)
2007-01-23Redovisningssystem för inköp och hantering av fasta bränslen (Ljusdal 63) (inaktivt)
2007-01-23Dubbelriktad kommunikation - insamlig av information/data via fasta nät (Ljusdal 59) (inaktivt)
2006-12-19Status dagvatten och möjligheten att avleda dagvatten till insjö utan naturlig tillrinning (inaktivt)
2006-12-13Miljösystemanalys sluttäckning av deponier (inaktivt)
2006-11-21Hur får man lärare och elever att lära sig mer om hushållsapparaters elförbrukning med hjälp av ett datorspel? (kr) (inaktivt)
2006-11-21Hur skapar man ett mobilspel som får dagens ungdomar att reflektera över sin egen energianvändning? (kr) (inaktivt)
2006-11-14Enegi & miljö för väme och tappvattensystem. (aw) (inaktivt)
2006-11-13Ett projekt vid Affärsområdet Energi, Katrineholm Energi AB. (inaktivt)
2006-10-30Energipriskalkylator på Internet (inaktivt)
2006-09-20Avskiljning av uran från dricksvatten (inaktivt)
2006-09-18Koppling och synkronisering av data i multipla databaser (Ljusdal 62) (inaktivt)
2006-07-27Energioptimering av kontorshus (inaktivt)
2006-04-25Kartläggning av energiflöden (inaktivt)
2006-03-31Ta fram underlag för beslut om nytt reningsverk (inaktivt)
2006-02-28Insamling av tillförlitlig biogasstatistik i Sverige (inaktivt)
2006-01-18Cellulosafibrer i nya typer av miljöanpassade kompositmaterial (inaktivt)
2005-11-17Täckning av deponier i ett livscykelperspektiv (inaktivt)
2005-09-28Energieffektivisering på Käppalaverket, Lidingö (inaktivt)
2005-06-30Energibesparing (Hofors) (inaktivt)
2005-06-27Det levande mötet - affärsutveckling (inaktivt)
2005-04-27Exjobb för statsvetare i ett framtidsprojekt (TH 11) (inaktivt)
2005-03-31Kundtjänst på nätet (Ljusdal 64) (inaktivt)
2005-03-31Telemetri i sektioneringsfrånskiljare (Ljusdal 58) (inaktivt)
2005-03-10Energilösningar på Norra Älvstranden (inaktivt)
2005-01-21Miljösystemanalys av fjärrvärme och avfallshantering i Gävle (inaktivt)
2004-12-03Det levande mötet - affärsutveckling (inaktivt)
2004-11-15Kartläggning och analys av Gävle Energis logistikprocesser (Gävle) (inaktivt)
2004-08-19Energiåtervinning i mejeri (inaktivt)
2004-08-17Avskiljning av fosfor och ammonium från avloppsvatten (inaktivt)
2004-07-01Optimera och lagra energiuttaget ur befintligt bergvärmesystem (inaktivt)
2004-05-12Interstellära rekombinationsreaktioner (inaktivt)
2004-04-20Utveckla och automatisera borrigg (maskinkonstruktion) (inaktivt)
2004-01-27Utvärdering av Sveriges största permanenta miljöutställning på Ekocentrum (inaktivt)
2004-01-12Ökad hänsyn till naturvärden (inaktivt)
2003-07-16Elektrisk urladdning i samband med tappning av aluminium (inaktivt)
2003-04-07Direkt omvandling av fusionsenergi (inaktivt)
2003-04-04Förnyelsebar energi ur havsrörelser (inaktivt)
2003-04-04Energilagring med pumpkraftverk (inaktivt)
2003-04-04Undervattensgenerering (inaktivt)
2003-02-24Elektriska egenskaper hos vatten och is (inaktivt)
2003-02-18Verkningsgraden hos vindkraftverk (inaktivt)
2003-01-20Miljöpotentialen hos bredbandstjänster (inaktivt)
2003-01-02Styrning av elektriskt energilager (inaktivt)
2002-10-09Torkning och avfuktning av vätskebemängda organiska och oorganiska material (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.