Sökning: "om kommunen"

Hittade 173 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet om kommunen.


Inkom Exjobbsförslag
2011-12-27Vattenåtervinning för framtidens bostadsområde (inaktivt)
2011-12-27Förbättrad medborgardialog om Kalmars utveckling (inaktivt)
2011-12-21"Gröna" fasader och tak (inaktivt)
2011-12-13Examensarbete för Internationella kontoret i Borlänge (inaktivt)
2011-12-01Uppföljning av lokala Miljömål (inaktivt)
2011-11-24Spårbarhet av installerade plastgolv (inaktivt)
2011-11-23Analysmetoder för bearbetningsgrad (inaktivt)
2011-11-23Biopolymerer för kalandrering (inaktivt)
2011-11-23Certifiering av kartongprodukt enligt Cradle to Cradle (inaktivt)
2011-11-23Demonterbart plastgolv (inaktivt)
2011-11-23Design av miljövänliga fartyg för återvinning (inaktivt)
2011-11-23Energiinriktad processoptimering (inaktivt)
2011-11-23Ersättning av fossila bränslen i värmeproduktion (inaktivt)
2011-11-23Maximerad styvhet för kartong (inaktivt)
2011-10-27Kvalitativ kartläggning av omfattning och möjligheter för kommuner att öka konkurrens och kostnadseffektivitet A) i bygg- och anläggningsupphandlingar och/eller B) genom agerande i plan- och exploateringsprocesser. (inaktivt)
2011-09-13Skapa ett kul läromedel till årskurs 4-6 kring sopsorteringen i Östersund (inaktivt)
2011-08-08Hur bygger vi ett hållbart kulturhus? (inaktivt)
2011-07-01Kortfilm om vattnets väg (inaktivt)
2011-04-11Miljökonsekvensbeskrivning för Sannebo brygga, planerad småbåtshamn (inaktivt)
2011-03-31Skyddsnivåer på Kungälvs vattendrag (inaktivt)
2011-02-02Avloppsinventering och åtgärdsförslag (inaktivt)
2011-01-27Tillväxtföretag- och tillväxtbranscher (inaktivt)
2011-01-11Utveckling av måttdatabas för kommuner (inaktivt)
2011-01-11Analys av kommuners inställning till uppförande av mindre vindkraftverk (inaktivt)
2010-12-10Kartläggning av nyföretagandets omfattning samt faktorer som påverkar viljan att starta eget företag i Mölndals stad. (inaktivt)
2010-12-06Miljömärkta frisörer, pris och utbud i Jönköpings kommun. (inaktivt)
2010-12-06Restaurang/fik med ekologisk mat, pris och utbud i Jönköpings kommun (inaktivt)
2010-12-06Miljömärkta kläder, pris och utbud i Jönköpings kommun (inaktivt)
2010-09-01Miljöutrednin för olika förvatningar i Lysekils kommun (inaktivt)
2010-08-31Vattensäkerhet på bostadskajer - hur arbetar kommunerna med sitt anläggningsansvar ur ett juridiskt perspektiv? (inaktivt)
2010-08-18Avloppslösning för landsbygden (inaktivt)
2010-06-17Nordiske cykelbyer (inaktivt)
2010-06-10Miljöutredning för storkök (inaktivt)
2010-05-24Rapport om ungdomars livsvillkor - LUPP (Lokal Uppföljning av ungdomspolitiken) Kungsbacka kommun (inaktivt)
2010-05-12Miljöbilar, pris och utbud i Jönköpings kommun (inaktivt)
2010-04-12Miljö- och kvalitetsledning för mindre åkeri (inaktivt)
2010-03-25Miljövinster genom effektivare transporter (inaktivt)
2010-02-23Attraktivare Särna (inaktivt)
2010-02-23Attraktivare Malung (inaktivt)
2010-02-02Cykla på Öckerö (inaktivt)
2010-01-14Förlag på utnyttjande av garage (inaktivt)
2010-01-14Ombyggnad av dagislokal till bostadsrätter. (inaktivt)
2010-01-07Vilka faktorer gör Uddevalla till en attraktiv inflyttningskommun? (inaktivt)
2009-11-30Avloppsinventering och åtgärdsförslag (inaktivt)
2009-11-23Miljöutredning av Bengtsfors kommun och analys av miljöutredningsmetod för småkommuner (inaktivt)
2009-11-16Röda Korset söker dig som vill skriva en kandidat- eller magisteruppsats (inaktivt)
2009-02-19Skogsavverkningens betydelse på hänsynskrävande arter (inaktivt)
2009-02-13Studie på hur pensionärernas behov i bostadsfrågor ser ut i framtiden (inaktivt)
2008-09-12In- och utflyttning i ett 20-årigt perspektiv – en komparativ studie (Ljusdal) (inaktivt)
2008-08-25Digitalisera lokalt aktivitetsstöd i kommunen. (inaktivt)
2008-08-15Utvärdering av anhörigstöd i samverkan 2007 (inaktivt)
2008-06-16Varför flyttar människor från Askersund? (inaktivt)
2008-06-16Utvärdering av dansformen Earthheart dance (inaktivt)
2008-06-16Vad tycker våra medborgare? Underlag för intern och extern kommunikation i Västerås (inaktivt)
2008-02-07Utvärdering av arbetstidssystem (inaktivt)
2008-01-30Modell för utvärdering av den uppsökande verksamheten (inaktivt)
2008-01-21Projekt ”Ny i Sverige”- ett projekt kring social mobilisering och frivilligt socialt arbete i Svenska kyrkans förortsförsamlingar i Göteborg. (inaktivt)
2008-01-21Projekt ”Ny i Sverige” - om social mobilisering och frivilligt socialt arbete Angereds, Bergsjöns, Biskopsgårdens samt Gunnareds församlingar, Svenska kyrkan i Göteborg. (inaktivt)
2008-01-17En turistbyrå med två kontor - hur arbetar man mest effektivt med ett helhetsperspektiv utifrån givna förustättningar? (aw) (inaktivt)
2008-01-16Digitalt kvalitetsprogram för Mark- och exploateringsenheten i Nyköpings kommun (inaktivt)
2007-11-28Kopia av Vi söker någon som vill göra en utvärdering av dansformen Earthheart dance. (inaktivt)
2007-10-22Utvärdering av Klimp-projekt med vägverkets modell SUMO (System för utvärdering av mobilitetsprojekt) (inaktivt)
2007-10-22Arbetslivshistoria i Skinnskattebergs (aw) (inaktivt)
2007-10-22Visualisera histoirebeskrivning i ett ”ett fysiskt rum” (aw) (inaktivt)
2007-09-24Ekonomiska och andra effekter av att äldre tvingas bo kvar hemma (inaktivt)
2007-09-19Marknadsundersökning för FMLS lokalförening i Kungsbacka. (FMLS=föreningen för funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter) (inaktivt)
2007-09-18Framtidsvision för Ölmbrotorp/Ervalla (inaktivt)
2007-08-17Hur kan samverkan mellan företag i nätverk vidareutvecklas? ¿ Fallstudie av ett företagarnätverk inom träbranschen i östra Värmland (inaktivt)
2007-08-17Personalhandbok (inaktivt)
2007-08-14Marknadsundersökning för Enköping Kommun (aw) (inaktivt)
2007-06-20Attraktiv livsmiljö - vilken betydelse har sociala faktorer? (inaktivt)
2007-05-31Utvärdering av Familjecentralen Nyckelspiken i Bengtsfors kommun (inaktivt)
2007-05-29Att kartlägga flöden av energi inom bioenergiområdet i Ljusdal kommun (Ljusdal) (inaktivt)
2007-05-21Ansvarsutredning avseende markföroreningar (inaktivt)
2007-04-20Kommunala relationer – Åsby Hem & Trädgård (aw) (inaktivt)
2007-04-20Turistområde i utveckling Turistområde i utveckling - Åsby hem & trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-04Examensarbete/C/D-uppsats: Attityd till Skinnskatteberg (FP) (inaktivt)
2007-04-04Examensarbete/C/D-uppsats: Marknadsplan för Skinnskatteberg (FP) (inaktivt)
2007-04-04Examensarbete/C/D-uppsats: Informationsbladet 0222:an (inaktivt)
2007-04-04Gynnar lagstiftningen om kommunala taxor och avgifter en hushållning med naturresurser? (inaktivt)
2007-04-04Kvalitetssäkring (inaktivt)
2007-04-04Fördjupning av flyttstudie i Torsby kommun (inaktivt)
2007-04-04Utvärdering av informationsinsatser om ett cykelprojekt och ett komposteringsprojekt (jämförelse av två metoder) (inaktivt)
2007-03-29Bostadsanpassningsbidrag (inaktivt)
2007-03-23Lärarhandledning i Miljö (inaktivt)
2007-03-15Hur ser ungdomar i Karlstad på äldre- och handikappomsorgen som ett framtida yrke? (inaktivt)
2007-03-12Attitydundersökning bland medarbetarna i Herrljunga kommun (inaktivt)
2007-02-23Varför väljer man att flytta till och från en kommun? (inaktivt)
2007-02-15Transportrevision (inaktivt)
2007-02-12Potential för lokal biobränsleproduktion (inaktivt)
2007-01-23Hur vill vi bo i Sandvikens kommun? (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-23Dubbelriktad kommunikation - insamlig av information/data via fasta nät (Ljusdal 59) (inaktivt)
2006-11-23Kartläggning av villkoren för mindre företag i allmänhet och av möjligheter och svårigheter för tillväxt i synnerhet i Bollnäs kommun. (Bollnäs) (inaktivt)
2006-11-14Koppling mellan grundskola/gymnasieskola och näringslivet (AP) (inaktivt)
2006-11-01Om näringsbelastning, reglering av vattendrag, grundvattenpåverkan m fl exjobb inom miljö i Marks kommun (inaktivt)
2006-10-30Utvärdering av kooperativet Olivens verksamhet (inaktivt)
2006-10-13Analys av enkätsvar gällande ungdommar (inaktivt)
2006-10-03Energioptimering av kombinerade kontors- och bostadshus i en blandstad (inaktivt)
2006-10-03Kvalitetssäkring av praktiksamordning (TH 09) (inaktivt)
2006-09-29Konsumentundersökning av utbud av varor och tjänster (aw) (inaktivt)
2006-09-21Möjligheternas skola - kartläggning av psykosocial arbetsmiljö (inaktivt)
2006-09-18Konsekvensanalys av en ev. nedläggning av byskolan i Ekesjö, Vingåker (inaktivt)
2006-08-30Informations- och kommunikationsutvärdering - Hur kan Näringlivskontoret i Kungälv utveckla sin kommunikation med företag? (inaktivt)
2006-08-07Vilka faktorer hindrar en person från att välja cykeln som färdmedel (inaktivt)
2006-08-07Hur påverkar förebilder människors beslut att börja cykla (inaktivt)
2006-06-20Utvärdering av projektet ÖtiL (Ökad tillväxt i Lekeberg) (inaktivt)
2006-06-20Urban studie om sponsorbidrag (inaktivt)
2006-06-16Vem flyttar från Askersunds kommun? (inaktivt)
2006-05-19Utvärdering av projekt Meningsfull tillvaro. (inaktivt)
2006-05-11Utvärdering av Livsmiljörådet i Sandviken (Sandviken) (inaktivt)
2006-04-06Kommunikation med medborgare (inaktivt)
2006-03-31Ta fram underlag för beslut om nytt reningsverk (inaktivt)
2006-03-27Energianalys Nossebro reningsverk (inaktivt)
2006-02-28Jämställdhet i en gästhamn (UK 11) (inaktivt)
2006-02-06Hur har Hälsosatsningen uppfattats och förståtts bland de kommunanställda? (inaktivt)
2006-01-19Attitydundersökning (inaktivt)
2005-11-30Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2005-11-25Om näringsbelastning, läkemedelsrester, reglering av vattendrag med flera exjobb inom miljö finns i Marks kommun (inaktivt)
2005-11-24Hur uppfattar tidigare sportfiskebesökare Forshaga kommun? (inaktivt)
2005-11-23En kartläggning av företagen i Bollnäs Kommun. Deras behov av stöd, service och samverkan. (Bollnäs) (inaktivt)
2005-11-17Kan ett projekt bidra till vidgade vyer hos företag? Utvärdering av projektet Nordanstig - Världens Plats!(Nordanstig) (inaktivt)
2005-11-17Ger en attraktiv kollektivtrafik en billigare kommunal verksamhet? (Sandviken) (inaktivt)
2005-11-16Livslångt Lärande (inaktivt)
2005-11-15Får mellanstadieelever kunskapsbas att bygga vidare på i högstadiet? (inaktivt)
2005-11-09Guide för nyetablering och expansion av nya och befintliga företag (inaktivt)
2005-11-09Energianalys Nossebro reningsverk (inaktivt)
2005-10-13Kan ett projekt bidra till vidgade vyer hos företag? Utvärdering av projektet ¿Nordanstig Världens Plats! (inaktivt)
2005-10-06Lärcentrum i Bromölla - en motor för regional och lokal utveckling! Marknadsundersökning (inaktivt)
2005-10-03Utveckla och förbättra källsorteringen i Sundbybergs stad (inaktivt)
2005-09-22Arbete med nytt underlag för Natur och kulturvårdsprogram för Göteborgs Stad (inaktivt)
2005-09-16Kvalitetssäkring av praktiksamordning (TH 09) (inaktivt)
2005-09-16Attitydundersökning (inaktivt)
2005-09-14Utvärdering av organisation (inaktivt)
2005-09-12Varför är så många alltid friska? (inaktivt)
2005-09-12Arvika Kommun som framtida arbetsgivare? Vad styr ungdomars yrkesval? (inaktivt)
2005-09-06Pedagogiska processer i ett arbetslag (inaktivt)
2005-09-05Kvalitetssäkring (inaktivt)
2005-09-02Affärs- och kvalitetsutveckling av enskilda turistanläggningar (inaktivt)
2005-05-31Enkätundersökning av vårdtagare (inaktivt)
2005-05-26Nytt lärcentrum som mötesplats för vuxenlärande (inaktivt)
2005-05-25Konsekvensanalys av en ev. nedläggning av byskolan i Ekesjö, Vingåker (inaktivt)
2005-05-19Attitydundersökning (inaktivt)
2005-05-18Internkontroll (inaktivt)
2005-05-13Marknadsanalys (JH 11) (inaktivt)
2005-05-10Vad styr ungdomars yrkesval ¿ är Arvika kommun ett alternativ? (inaktivt)
2005-04-27Exjobb för statsvetare i ett framtidsprojekt (TH 11) (inaktivt)
2005-03-313D visualisering av industriområde och promenadstråk (Ljusdal 67) (inaktivt)
2005-02-11Förändring av organisation, arbetssätt och kultur. Hyresbostäder i Norrköping AB (inaktivt)
2005-02-07Realistiskt behov av rastplats vid Kalklinbanan (gh) (inaktivt)
2005-01-17Översiktlig inventering av förorenade områden i Östergötlands kommuner (inaktivt)
2004-12-15Projektutvärdering Turism (Ljusdal 33) (inaktivt)
2004-12-08Fördjupning av flyttstudie i Torsby kommun (inaktivt)
2004-12-07Översiktlig inventering av förorenade områden i Östergötlands kommuner (inaktivt)
2004-11-04Marknadsföringsplan (inaktivt)
2004-10-11Marknadsundersökning för Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2004-09-27Attitydundersökning i Herrljunga kommun (inaktivt)
2004-09-02Hushållens kemikalieanvändning (inaktivt)
2004-08-19Descentralisera inköpsprocessen med Intranätet som verktyg (inaktivt)
2004-06-07Projektutvärdering (Ljusdal 25) (inaktivt)
2004-06-04Socioekonomiska effekter av ideellt arbete inom föreningslivet (inaktivt)
2004-05-11Simuleringsprogram, experiment (inaktivt)
2004-04-29Förebyggande och uppsökande verksamhet av äldre (aw) (inaktivt)
2004-04-13Marknadsanalys ¿ publika arrangemang (JJ) (inaktivt)
2004-03-02Lokaler för småindustrier ¿ ett försummat område i arbetet med hållbart byggande. (inaktivt)
2004-02-16Kartläggning av nyföretagandets omfattning samt faktorer som påverkar viljan att starta eget företag i Mölndals kommun (inaktivt)
2003-11-26Smidiga Gotland (21) (inaktivt)
2003-11-21Benägenhet att byta till kollektivtrafik från andra transportslag vid arbetsresor (inaktivt)
2003-09-25Vilken betydelse har Framtidsrummet för invånarna i Kristinehamn? (inaktivt)
2003-05-15Jämställdhet i stadsplaneprocessen (inaktivt)
2003-03-10Inflyttandes åsikter och flyttningstrender (JN 02) (inaktivt)
2003-02-25Examensarbete organisation Sandbacka Park (Sandviken) (inaktivt)
2003-02-03Attityd undersökning angående droger och folkhälsa (inaktivt)
2002-12-19Samordnad rehabilitering i Flen - facit saknas! (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.