Sökning: "our organisation"

Hittade 365 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet our organisation.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad varulogistik. (inaktivt)
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad bygglogistik. (inaktivt)
2012-02-27Intranät- hjälp oss med struktur (inaktivt)
2012-02-22Access & Roles Managment within Product/Part Description area (inaktivt)
2012-02-13Öka trafiksäkerheten på våra svenska vägar (inaktivt)
2011-12-13Examensarbete för Internationella kontoret i Borlänge (inaktivt)
2011-11-23System för uppdatering av djupinformation på sjökort i realtid (inaktivt)
2011-11-21Risk and reliability optimization with storage and distributed generation (inaktivt)
2011-11-15Strategi för hållbar utveckling (inaktivt)
2011-11-14Utvärdering och utveckling av principer för mobila annonssystem med extremt hög transaktionsvolym (inaktivt)
2011-11-08Varför flyttar människor? En studie om flyttrender och faktorer. (inaktivt)
2011-11-04Metodikutveckling återkommande helhetsbedömning av säkerheten i kärnkraftverk (inaktivt)
2011-10-24Utvärdering av projektet Samhällsorientering på modersmål i Kalmar län (inaktivt)
2011-10-13Hjälp oss att utveckla våran karriärsida! (inaktivt)
2011-09-19Minska mil i bil - vilka åtgärder kan hjälpa oss? (inaktivt)
2011-09-09Jämförelse mellan olika former av entreprenader inom järnvägsprojekt (inaktivt)
2011-09-05Volvo IT - attraktiv arbetsplats ur ett arbetsmiljöperspektiv (inaktivt)
2011-09-05Var med och utveckla ICA Logistik (inaktivt)
2011-08-29Marknadsundersökning/ traine-jobb Kiev (inaktivt)
2011-08-23sponsored project: "Non-contact high voltage and high current measurements" (inaktivt)
2011-08-12Vattenplanering och VA-planering – nulägesbeskrivning och behov för Stockholms läns kommuner (inaktivt)
2011-07-01Workplace Interventions on HIV - Issues for Research (inaktivt)
2011-05-02Hållbart ledarskap (inaktivt)
2011-04-20Kartläggning av framtida behov av nedan specificerade kompetenser* inom upplevelseindustrin *Kompetenser = Projektledare/Producent/Koordinator och Säkerhetsansvarig inom Musik- och Eventarrangörs-området (inaktivt)
2011-04-08Avfallshantering på Sahlgrenska Universitetssjukhus (inaktivt)
2011-04-04Styrning av flödessystem (inaktivt)
2011-03-23Ekonomisk målstyrning i ett företag som satsar på Lean (inaktivt)
2011-02-28Casestudie av informellt lärande inom företag (inaktivt)
2011-02-28Morgondagens lärande organisation (inaktivt)
2011-02-22Mångfaldskartläggning (inaktivt)
2011-02-11Verksamhetsstyrning och intern kommunikation (inaktivt)
2011-02-10Development of a DSC technique for analysis of aluminium in collaboration with Sapa (inaktivt)
2011-02-07Var med och utveckla en ny metod socioekonomiska bokslut (inaktivt)
2011-01-27Tillväxtföretag- och tillväxtbranscher (inaktivt)
2011-01-21Empowermentarbetet i vår organisation (inaktivt)
2011-01-20Kommunikation kring förbättringsarbete (inaktivt)
2011-01-17Metodutveckling och jämförelse av analysmetoder för kvantifiering av värdcells DNA (inaktivt)
2011-01-05Motorsport är idag en av Sveriges största publiksporter. (inaktivt)
2010-12-22Hur löser vi vår tillverkning och logistik vid en framtida expansion? (inaktivt)
2010-12-15Sociala medier och Försäkringskassan (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom kultur- och ekonomisk geografi (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom logistik, transport och emballage för export (inaktivt)
2010-12-08Schneider Electric utlyser ett examensarbete inom organisationsutveckling (inaktivt)
2010-11-25Metodval för utveckling mot smarta telefoner och webb (inaktivt)
2010-10-18Landstinget - för ofokuserat, för dyrt? (inaktivt)
2010-10-07Estimation of Key Product Qualities (inaktivt)
2010-10-07Högskolan Kristianstads LärandeResursCentrum söker studenter i biblioteks- och informationsvetenskap som i sitt examensarbete kan utvärdera högskolans arbete med informationskompetens. (inaktivt)
2010-09-01Avfallsplan (inaktivt)
2010-08-20Ex-job/thesis work: Raw Material Purchasing IKEA Components, Älmhult (inaktivt)
2010-08-20Ex-job/thesis work: Purchase Market Analyze IKEA Components, Älmhult (inaktivt)
2010-06-30Vad kostar det att få bort skräpet från det offentliga rummet? (inaktivt)
2010-06-23Virtual Machine-based program modification (inaktivt)
2010-06-21Utvärdering av Destination: Såld, ett informations- och påverkansprojekt om prostitution och människohandel. (inaktivt)
2010-05-31Thesis project: How to measure total cost when failing in performance IKEA Components AB, Älmhult (inaktivt)
2010-05-31Thesis project: Energy mapping – best practice IKEA Components AB, Älmhult (inaktivt)
2010-05-31Thesis project: KPIs for Sustainability IKEA Components AB, Älmhult (inaktivt)
2010-05-07Examensarbete inom Operational Excellence (inaktivt)
2010-04-20Ex-job/thesis work: Push open solution IKEA Components, Älmhult (inaktivt)
2010-03-22Miljöprofilering av hantverksföretag (inaktivt)
2010-03-03Fördjupning Mänskliga Rättigheter, teori med praktik (inaktivt)
2010-03-01Sätta upp en certifikattjänst för att etablera ett tillitsnav (inaktivt)
2010-02-23Attraktivare Särna (inaktivt)
2010-02-23Attraktivare Malung (inaktivt)
2010-01-29Industriell IT: Demo-väska Didrik (inaktivt)
2010-01-29Konstruera för tillverkning (inaktivt)
2010-01-18”Open innovation” – en modell för utvecklingsarbete (inaktivt)
2010-01-13Uppstart av hospice - kartläggning av praktiskt arbete, behov och möjligheter (inaktivt)
2010-01-07Hur uppfattas varumärket Hassela Göteborg? (inaktivt)
2010-01-07Undersök kommunikationsvägarna inom den sociala sektorn (inaktivt)
2010-01-07Att utvärdera effekten av röda korsets program Mentor till Mentor i Kalmar (inaktivt)
2009-12-30Uppsats/Ex-jobb – Transportoptimering (inaktivt)
2009-12-15Bli en del av Svensk Alarm när du framgånsrikt utvecklar vår hemsida till att generera försäljning! (inaktivt)
2009-12-15Intern miljökommunikation (inaktivt)
2009-12-14Utveckla arbetet med kommunikation inom en organisation (inaktivt)
2009-12-09Ex-jobb/Uppsats – 100% frisknärvaro! (inaktivt)
2009-12-08Hållbart HR-arbete (inaktivt)
2009-12-07Hur kan Vägverket bedriva förbättringsarbete med gott resultat? (inaktivt)
2009-12-02Hur kan Vägverket bedriva förbättringsarbete med gott resultat? (inaktivt)
2009-12-01Ex-jobb: Beräkning parasollfotsvikter (inaktivt)
2009-11-25Miljösmarta lättfyllnadsmaterial i geokonstruktioner för väg (inaktivt)
2009-11-25IT LEAN Assessment – skapa en utvärdering för att avgöra möjligheterna till effektivisering med LEAN inom en IT organisation (inaktivt)
2009-11-23Praktisk tillämpning av fyrstegsprincipen i Vägverkets planering (inaktivt)
2009-08-21Förslag på organisationsstruktur o affärskoncept (inaktivt)
2009-08-20Yrkesguide - en väg till arbete! (inaktivt)
2009-06-11Examensarbete/Uppsats - Utvärdering och utveckling av strategiskt kommunikationsarbete (inaktivt)
2009-02-13Stresshantering och kommunikationseffektivisering (inaktivt)
2009-02-11Utredningsarbete (Hofors) (inaktivt)
2009-01-21Utveckling av e-handelsplattform (inaktivt)
2008-12-08Studier av Parkinsons Sjukdom i genetiska cellmodeller (inaktivt)
2008-11-04Fördjupning i MIO-modellen (Marknad-Interaktion-Organisation) (inaktivt)
2008-09-12Att lösa infrastruktur (avlopp, el, avfall, etc.) för anläggningar placerade utanför stadsplanerat område (Ljusdal) (inaktivt)
2008-08-19Organisationsförändringars påverkan på sjukfrånvaro (inaktivt)
2008-06-16Examensarbete för SISU Idrottsutbildarna (inaktivt)
2008-06-16Demokrati, jämställdhet och inflytande inom folkrörelsen Hyresgästföreningen (inaktivt)
2008-05-30Konstruktion av fristående Cirkustält med buss som pundare - typ Musses husvagn (inaktivt)
2008-05-30BET-projekt läsåret 2007-2008: Examensarbeten i ny form genom samverkan med företag och organisationer (inaktivt)
2008-05-30Samband mellan simulering och verklighet för vibrationstestade produkter i lastbilar (inaktivt)
2008-05-30Modelling of the folding of thin-film space structures (inaktivt)
2008-05-30Hjälp Stockholms Hemlösa! (inaktivt)
2008-05-30Generation of statically indeterminate strut-and-tie models for structural concrete by topology optimization methods (inaktivt)
2008-05-30Effektiv IR (Investor Relations) (inaktivt)
2008-04-24Karaktärisering av receptorproteinet EphA4 i neuronala kretsar (inaktivt)
2008-03-04Outsourcing – Vad innebär det för ASSA AB? (inaktivt)
2008-02-06STÖTFÖRLOPP OCH SKADEMEKANISK ANALYS AV HÖGHÅLLFAST STÅL, 2 KOPPLADE EXJOBB (inaktivt)
2008-01-22Verifiering av AUTOSAR Basic Software Module. (inaktivt)
2008-01-18Analys av informationsarbetet på ett Europa Direkt-kontor (inaktivt)
2008-01-18Arbetsmiljön på vårdcentral (inaktivt)
2008-01-17Rotary i tiden! (kr) (inaktivt)
2008-01-16Hur kan Acando som IT-företag, öka synligheten och närvaron i Mälardalen? (ke) (inaktivt)
2008-01-16Utveckling av värmebord till vakuumpressning (inaktivt)
2008-01-04Master Thesis Work on Alternative Fuels for Internal Combustion Engines (inaktivt)
2007-12-05BET-PROJEKT; Examensarbetet där Näringsliv möter Akademi (inaktivt)
2007-12-04Hur ser demokratin ut inom Röda Korset, Region Väst? (inaktivt)
2007-12-03INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN UTLYSES TILL HÖSTEN 2008 (inaktivt)
2007-10-29Marknadsstrategi för entreprenörsnätverket inom upplevelseindustrin Hjälmaren Runt! (inaktivt)
2007-10-22Deployment simulation of lightweight inflatable space structures (inaktivt)
2007-10-22Framgångsrika visionsarbeten där visionen fick genomslag. Goda exempel på utvecklingsarbeten i världen och en analys av processer och resultat (aw) (inaktivt)
2007-10-22Varumärkesundersökning (inaktivt)
2007-10-18 Hur minimerar man personalomsättningen i en ständigt föränderlig CRM-verksamhet? (inaktivt)
2007-10-18Verktygsoptimering för kravarbete (inaktivt)
2007-10-18Friidrotten i Norr organiserar för framtiden (inaktivt)
2007-10-16Hur påverkar hydrauliken avskiljningen av fosfor i reaktiva filterbäddar för avloppsvattenrening? Utvärdering av reningsanläggning vid Ångersjöns rastplats (inaktivt)
2007-10-15Exjobb i Rädda barnens lokalförening, Eskilstuna (inaktivt)
2007-10-08Marknadsundersökning inför utveckling av nytt affärsområde (inaktivt)
2007-09-25Prototypframtagning i innovationprojekt/start-up (inaktivt)
2007-09-24Avvikelsehantering i en administrativ verksamhet (inaktivt)
2007-09-24Avvikelsehantering i en tjänstebaserad verksamhet (inaktivt)
2007-09-21Kontroll över administratörskonton - Finns det en praktisk lösning på problemet? (inaktivt)
2007-09-21Hur påverkar hydrauliken avskiljningen av fosfor i reaktiva filterbäddar för avloppsvattenrening? Utvärdering av reningsanläggning vid Ångersjöns rastplats (inaktivt)
2007-09-21Att sälja en produkt med lång historia som majoriteten av svenska folket redan har en relation till... (inaktivt)
2007-09-19Marknadsundersökning för FMLS lokalförening i Kungsbacka. (FMLS=föreningen för funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter) (inaktivt)
2007-09-10Miljöutredning: Solna stads betydande miljöaspekter. (AP) (inaktivt)
2007-09-07Marknadsundersökning - Rambölls arbetsgivarmärke bland studenter (inaktivt)
2007-09-05Effektivisering av bilskadereparations-processen (inaktivt)
2007-08-20Stresshantering och kommunikationseffektivisering (inaktivt)
2007-08-20Webbutveckling i start-up (inaktivt)
2007-08-16Marknadsundersökning: Vattensäkerhet i större kommuner - Hur säkerställer man uthålliga rutiner för anläggningars säkerhet vid vatten? (inaktivt)
2007-08-14Miljögeoteknik, Modellering av partikelemissioner för alternativa byggnadsmaterial (inaktivt)
2007-08-14Marknadsundersökning för Enköping Kommun (aw) (inaktivt)
2007-08-13Utredningsarbete (Hofors) (inaktivt)
2007-08-11Processorientering i Vägverket (inaktivt)
2007-08-09Global Thesis project: eCollaboration strategy for IT Services in AstraZeneca (inaktivt)
2007-07-19Adaptiv reglering (inaktivt)
2007-07-19Modell för vätsketemperatur i rör (inaktivt)
2007-06-14Beröringsfri mätteknik (inaktivt)
2007-05-24Miljöhänsyn vid inköp (inaktivt)
2007-05-21Vill akademiker arbeta utomlands? (aw) (inaktivt)
2007-05-18Vill akademiker arbeta utomlands? (kr) (inaktivt)
2007-04-26Företags- och produktpresentation med animeringar (inaktivt)
2007-04-25Coompanion - Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2007-04-20Förvärvande av annan verksamhet Åsby hem & trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-16Ny hemsida åt riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (inaktivt)
2007-04-11BET-projekt: Examensarbeten i ny form genom samverkan med företag och organisationer (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av hemsida hos Stiftelsen Skog & Trä AP) (inaktivt)
2007-04-04Utveckling och marknadsföring av Stiftelsen Skog & Trä (AP) (inaktivt)
2007-04-04Gynnar lagstiftningen om kommunala taxor och avgifter en hushållning med naturresurser? (inaktivt)
2007-04-04Omvärldsananlys av organisationer inom nyföretagande och entreprenörskap (inaktivt)
2007-04-02Marknadsföra en ideell organisation (inaktivt)
2007-03-29Från varu- till tjänsteproduktion. Nya affärsområden? (67) (inaktivt)
2007-03-28Organisationsutveckling (inaktivt)
2007-03-28Verksamhetsutveckling och kartläggning inom enhet med snabba rörelser (inaktivt)
2007-03-28Utveckling av mediaplattform med hjälp av open source verktyg som Python i Linux miljö (inaktivt)
2007-03-16VGIS stipendie till examensarbete inom GIS med anknytning till Västerbotten (inaktivt)
2007-03-15Placera en röd liten stuga på månen (ke) (inaktivt)
2007-03-07Miljöhus Lindholmen – miljövärdering av nästan 10 års förvaltning (inaktivt)
2007-03-01Organisationsutveckling hos Högskolecentrum i Arboga (ap) (inaktivt)
2007-02-28Hur ser förutsättningarna för ledarskap ut i Piteå kommun utifrån ett genusperspektiv? (inaktivt)
2007-02-23Organisation av äldreomsorgen i Uppsala (inaktivt)
2007-02-19Lärarstudenters kunskap och förberedelse inför Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan (inaktivt)
2007-02-14Förstudie av dynamisk webbplattform för affärsutbyte - Affärscommunity (inaktivt)
2007-02-13Utvärdering av projekt Rid- och körled Gotland - HovLeden (81) (inaktivt)
2007-02-12Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) 2007 (inaktivt)
2007-02-12Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) 2006 (inaktivt)
2007-02-09Utvärdering av Open Source för affärskritiska internetbaserade tjänster (inaktivt)
2007-02-08Kartläggning av byggbranschens status (inaktivt)
2007-02-02Vatten och sanitet i peri-urbana områden (inaktivt)
2007-01-30Informationsbehov i Stadsdelsförvaltningen Tynnered, Göteborg (inaktivt)
2007-01-22Automatiserade processer inom IT-drift (inaktivt)
2007-01-22Design och utveckling av tjänstekonfigurator (inaktivt)
2006-12-18Databas för relationsmarknadsföring (inaktivt)
2006-12-15Hur använder vi vår tid? (inaktivt)
2006-12-11Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-12-07System eller kultur, ett modernt ledningssystem (inaktivt)
2006-12-05Stödprocesser/affärssystem för mindre företag (Söderhamn) (inaktivt)
2006-12-04Hyresgästföreningen och omvärlden; en studie i omvärldsanalys gällande Hyresgästföreningens renommé och påverkansmöjligheter i framtiden (inaktivt)
2006-12-04Förtroendevaldas uppdrag i Hyresgästföreningen; en studie om måluppfyllelse utifrån stadgar med fokus på organisationsstrukturer och organisationskultur (inaktivt)
2006-11-23Utvärdering och utveckling av algoritmer för katalogimport med tunga prestandakrav (inaktivt)
2006-11-21Implementering av nya tjänster (inaktivt)
2006-11-16Hur kan Funova ekonomi, som liten byrå, utnyttja sina styrkor för att nå en bredare marknad? (ke) (inaktivt)
2006-11-14Förändringsförslag åt enhet på Hallstahammars Kommun (AP) (inaktivt)
2006-11-14Återföring av erfarenhet - Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw 2006) (inaktivt)
2006-11-13Tillståndsbaserat underhåll igår, nu och i framtiden (aw) (inaktivt)
2006-11-13Industriell automation, industriell IT och Standard (aw) (inaktivt)
2006-11-13Redovisningsekonomi, marknadsföring och organisation i små företag (aw) (inaktivt)
2006-10-31Dynamisk data populering av SVG (Scalable Vector Graphics) (inaktivt)
2006-10-31IT-management och kostnader för IT (inaktivt)
2006-10-20Registrering av IR- och visuellbilder (inaktivt)
2006-10-20Vad styr kundens val av handelsplats? (inaktivt)
2006-10-20Parkeringsanalys i stadskärnan (inaktivt)
2006-10-13Utveckling av system för balanserade styrkort (inaktivt)
2006-10-02Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-09-18Må bra-utredning (inaktivt)
2006-09-15AUTOSAR Reference Implementation (aw) (inaktivt)
2006-09-04Examensjobb- Market Analysis, Atlas Copco Tools AB (inaktivt)
2006-09-03Organisationsanalys RFSU Göteborg (inaktivt)
2006-08-23Marknadsundersökning av nya utbildningar inom brandförsvar (inaktivt)
2006-08-21Att skapa en Webb plats för besökare i Hälsingland (turistdatabas)(Ljusdal) (inaktivt)
2006-08-10Exjobb för SISU - idrottsrörelsens stödorganisation i Örebro län (inaktivt)
2006-08-07Stabilisering av gruvavfall (inaktivt)
2006-07-27Energioptimering av kontorshus (inaktivt)
2006-06-14Utveckling av produktionsflöde centrerat kring 3D-CAD (inaktivt)
2006-05-10Hållbar regional utveckling (UK 04) (inaktivt)
2006-05-02PAO- eller ekonomstudent sökes för C- eller D-uppsats på Brain Bemanning i Stockholm! (inaktivt)
2006-04-21Företagsutveckling med människan som tillgång (inaktivt)
2006-04-03Arbetsflöde, logistik och organisation I butik (aw) (inaktivt)
2006-02-24Affärsplan: IT-stöd för inmatning av strukturerad data inom hälso- och sjukvård (inaktivt)
2006-02-23Uthålliga små avlopp - Kretsloppsanpassade filterbäddar (inaktivt)
2006-02-01Framtagning av kalkylmodell (inaktivt)
2006-02-01Kartläggning och analys av användningsmönster (inaktivt)
2006-02-01Påverkan av produktivitet (inaktivt)
2006-01-18Hur upplevs Arkenbutikernas butikskoncept av kunderna? (inaktivt)
2006-01-04Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) 2005 (inaktivt)
2006-01-04Intelligent dynamics processor for voice recordings (inaktivt)
2005-12-13Att lösa infrastruktur (avlopp, el, avfall, etc.) för anläggningar placerade utanför stadsplanerat område (Ljusdal 60) (inaktivt)
2005-12-06En skola på en stabil och gemensam grund med klar och tydlig organisation? Stämmer det in på oss - Nya Lövgärdesskolan? (inaktivt)
2005-12-06Utvärdering och uppföljning av psykosocial arbetsmiljöutbildning i individ- och grupputveckling vid Bolagsverket (inaktivt)
2005-12-05Effektivisering av husutställning (inaktivt)
2005-11-30Intern miljörevision på Länsstyerlsen Örebro län (aw) (inaktivt)
2005-11-29Arbetsgivare i Sollefteå kommun söker dig som vill göra ditt exjobb eller uppsats hos dem! (inaktivt)
2005-11-23Organisationsstruktur i en demokratiskt styrd organisation Skara Kommun (inaktivt)
2005-11-23En kartläggning av företagen i Bollnäs Kommun. Deras behov av stöd, service och samverkan. (Bollnäs) (inaktivt)
2005-11-16Gymnasieskolan - optimal organisation ? (inaktivt)
2005-11-15Call Session Control Function Element Manager (inaktivt)
2005-11-15Utvärdering av uthålliga avloppssystem med URWARE - modellen (inaktivt)
2005-11-10Utveckla friskvårdsanläggningen Fysikens kommunikationsplattform (inaktivt)
2005-11-09Affärsplanering för folkrörelse i tiden - Frisksportarna (inaktivt)
2005-11-07Vilket bemötande får flickor/kvinnor respektive pojkar/män vid Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium? (inaktivt)
2005-09-29Utvärdering av Thermotech Scandinavia profilutveckling (inaktivt)
2005-09-19Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) (inaktivt)
2005-09-14Utvärdering av organisation (inaktivt)
2005-06-30Genomföra tillståndsprövning av Motala Verkstads verksamhet i Motala (inaktivt)
2005-06-30Organisationsöversyn (Hofors) (inaktivt)
2005-06-17Omställningstider och rutiner vid gjutning av chokladkakor (inaktivt)
2005-05-31Optimering av omställningar på Frostbitelinjen (inaktivt)
2005-05-18Närsaltsbehov vid olika årstider vid rening av avloppsvatten i luftad damm (inaktivt)
2005-05-16Basis of SHE (inaktivt)
2005-05-10IPTV och Video on Demand ¿ en Demoplattform (english will follow) (inaktivt)
2005-05-10Organisation i Fiskeviks förskola och F- 3 utvärderas förutsättningslöst (inaktivt)
2005-04-29Genomföra tillståndsprövning av Motala Verkstads verksamhet i Motala (inaktivt)
2005-04-27Kommunikationsmedel för datorbaserad distribuerad samverkan (inaktivt)
2005-04-22Utveckling av tjänsteportal för Telematik (inaktivt)
2005-04-22Avtalsdatabas med SQL,webgränssnitt, SecureID, kopplingar mellan externa program (inaktivt)
2005-04-20Mätmodeller för kostnadseffektivitet i systemutveckling (inaktivt)
2005-04-20Utvärdering och utveckling av Sundsvall Energis traineeprogram (inaktivt)
2005-04-18Marknadsundersökning för att utreda intresset inom Svenska Kyrkans enheter för ett centralt IT-stöd (inaktivt)
2005-04-12GWP-beräkningar på HFC-gaser (inaktivt)
2005-03-31Tjänstebaserad arkitektur/Service Oriented Architecture (inaktivt)
2005-03-31Att skapa en databas/hemsida för dialekter i Hälsingland (Ljusdal 61) (inaktivt)
2005-03-313D visualisering av en turistanläggning i vildmarken (Ljusdal 61) (inaktivt)
2005-03-17Datorgrafik/Texturkomprimering (inaktivt)
2005-03-15Medlemsgestaltning i en HSB organisaiton (inaktivt)
2005-03-15Kommunikation mellan medlemmar och styrelse i HSB (inaktivt)
2005-03-15Analys av bristfälligt medlemsengagemang - Ett kommunikationsproblem? (inaktivt)
2005-02-18Film om första hjälpen (inaktivt)
2005-02-11Förändring av organisation, arbetssätt och kultur. Hyresbostäder i Norrköping AB (inaktivt)
2005-02-02Branschanalys inför miljöutbildning (inaktivt)
2005-02-02Spatial organisation av gener i cellkärnan (inaktivt)
2005-02-01Internationellt projektarbete marknadsföring och IT i Afrika (inaktivt)
2005-01-31Undersökning av Kunskapsbladet och Idea Plant (aw) (inaktivt)
2005-01-20Kartläggning av insamling av bioavfall (inaktivt)
2005-01-20Effekter av medarbetarenkät inom Göteborgs stad (inaktivt)
2005-01-13Implementation av webbsajt för diabetesfamiljer (inaktivt)
2005-01-11Kvalitet vid simulering (inaktivt)
2004-12-20Utvärdering av tretimmarsverksamhet för barn till föräldralediga (inaktivt)
2004-12-15Projektutvärdering Turism (Ljusdal 33) (inaktivt)
2004-12-10Marknadsundersökning sprinklers (inaktivt)
2004-11-12Gör företagshälsovård i form av massage någon skillnad? (inaktivt)
2004-11-04Bygga ett intranät (inaktivt)
2004-10-22Utvärdering av Röda korsets insatser i Örebro region (inaktivt)
2004-10-22Marknadsanalys för Röda korset i Örebro (inaktivt)
2004-10-13Utvärdering av förändrad skolorganisation (inaktivt)
2004-10-11Ett nytt sätt att ta emot och hantera interna och externa idéer! - Marknadsundersökning (aw) (inaktivt)
2004-10-07Gapanalys av svensk och internationell standard i projektledning (inaktivt)
2004-09-20Vilken information skickar Örebro kommun ut till målgruppen företag och vilka informations behov har företagen i Örebro? En informationsanalys. (inaktivt)
2004-09-17Informationssäkerhet vid internationell IT-infrastrukturintegration (inaktivt)
2004-09-09Införande av ett Human Resource Management system i en organisation (inaktivt)
2004-09-07Akzo Nobel (inaktivt)
2004-08-25Är ekologiskt odlade livsmedel nyttigare? (inaktivt)
2004-08-11Arbetsmiljö för bättre konkurrenskraft -Framtagning av arbetsmiljöhandbok och praktiskt genomförande (inaktivt)
2004-06-21Logistikoptimering (inaktivt)
2004-06-08Dokumenthanteringssytem för Gästrike Återvinnare i Gävle (Gävle) (inaktivt)
2004-06-07Databas för fackordlista (aw) (inaktivt)
2004-05-25Personalekonomi (Hofors) (inaktivt)
2004-05-18Webbaserat frågesystem för kartläggning av en individs och grupps kulturkarta (inaktivt)
2004-04-15Miljöredovisning av företag i städbranschen (inaktivt)
2004-03-29Konvertering och uppgradering av diabetessimulator till onlineversion (inaktivt)
2004-03-26Två exjobb om torra toalettsystem ¿ teknisk funktion (inaktivt)
2004-03-25Marknadsundersökning - Publiceringsverktyg (inaktivt)
2004-03-16Hur påverkas vår region med jobbrotation mellan företag? (inaktivt)
2004-02-10Market Study - Business Process Analysis and Strategic Positioning of a Business Support System in the Mobile Telecom Wholesale Industry (inaktivt)
2004-02-10Beräkningsmodeller för längsgående krafter i spår (inaktivt)
2004-02-10Stomljud och stomvibrationer (inaktivt)
2004-02-09Spänningskvalité i tunnelbanenätet (inaktivt)
2004-02-09Hur får vi balans på krav, kontroll, stöd och arbetsuppgifter (Gävle) (inaktivt)
2004-02-02Utredningsarbete (Hofors) (inaktivt)
2004-01-26Förslag till exjobb om avfallsbeteende och sopbeteende inom företag/organisation (Gävle) (inaktivt)
2004-01-16Utvärdering av projektet Se till din styrelse (inaktivt)
2004-01-12Marknads- och strategianalys. Examensarbete vid byggbolag som genomgår stor förändring (inaktivt)
2004-01-12Marknads- och strategianalys. Examensarbete vid byggbolag som genomgår stor förändring (inaktivt)
2004-01-12Marknads- och strategianalys. Examensarbete vid byggbolag som genomgår stor förändring (inaktivt)
2004-01-12Ökad hänsyn till naturvärden (inaktivt)
2004-01-12Marknadsföring av ett nystartat företag med unik affärsidé (inaktivt)
2003-12-18Integration av skola och barnomsorg (22) (inaktivt)
2003-12-15Multi protocol message brokering - Ida Infront Ab (inaktivt)
2003-11-14Utveckling och konstruktion av utomhussiren (inaktivt)
2003-11-14Utveckling och konstruktion av ljudgranat (inaktivt)
2003-11-12Initiering av VisionOrsa (inaktivt)
2003-11-12Marknadsföringsperspektiv för hur ett IT-företag kan utvecklas (inaktivt)
2003-11-12Dala Pronet & IT-företag, hur kan de samverkan i norra Dalaregionen? (inaktivt)
2003-11-12Undersökning av bredband i glesbygd (inaktivt)
2003-11-12IT Marknadsundersökning (inaktivt)
2003-11-06Marknadsplanering till webbaserat telefonpassnings och bokföringsföretag (UK 01) (inaktivt)
2003-10-27Produktion, upphandling och transport av avancerade set-top-boxar (inaktivt)
2003-10-27Strategier för värdeskapande och lärande i snabbväxande organisation (inaktivt)
2003-10-09Organistionsutveckling för expansiv fordonsteknik (jj) (inaktivt)
2003-10-06Miljökostnader längs en produkts livscykel, Akzo Nobel Surface Chemistry (inaktivt)
2003-10-06Jämför ekologiska och konventionella gödningsmedel (inaktivt)
2003-09-25Svenska företags strategier för Facilities Management (inaktivt)
2003-09-17Examensarbete inom informationsteknologi (inaktivt)
2003-09-17Examensarbete inom informationsteknologi (inaktivt)
2003-09-17Prisstrategi (inaktivt)
2003-09-17Staroffice (inaktivt)
2003-09-16Mobila applikationer (inaktivt)
2003-09-10Intern prissättning inom företag (jj) (inaktivt)
2003-07-16Personal, organisation och arbetsbelastning (inaktivt)
2003-06-13Bilddatabas/webcrawler (inaktivt)
2003-06-13Organisation och outsourcing av litet expansivt företag (inaktivt)
2003-05-27Bio-informatics and database construction for the interpretation of human gene variation. (inaktivt)
2003-05-27Organisationsutveckling (inaktivt)
2003-04-25Personalekonomi (Hofors) (inaktivt)
2003-04-22Pilot studie om förändrad skolstruktur och skolorganisation i Ockelbo (inaktivt)
2003-04-04Europeisk marknadsplan för M2M-företag (inaktivt)
2003-04-04Produktionstekniska utredningar (Hofors) (inaktivt)
2003-04-01Dynamiska sammanhangskartor för Netscapes Open Directory Project (inaktivt)
2003-03-27Förändring av varumärke (UK 03) (inaktivt)
2003-03-17Kommunikation och Delaktighet (inaktivt)
2003-03-17Att kartlägga och utvärdera ett definierat kundområde (inaktivt)
2003-03-11Undersökning bland företags kunder (KA 09) (inaktivt)
2003-03-10Affärskoncept och varumärkes uppbyggnad (KA 09) (inaktivt)
2003-03-03Göteborgs kretsloppsplan ¿ innehållsanalys och utveckling (inaktivt)
2003-02-25Examensarbete organisation Sandbacka Park (Sandviken) (inaktivt)
2003-02-25Hjul- och rälsslitage (inaktivt)
2003-02-25Hjul- och rälsslitage (inaktivt)
2003-02-18Nyttoberäkning av trafikinformation (inaktivt)
2003-02-06Olika system för dricksvattenförsörjning ¿ organisatoriska utmaningar och möjligheter (inaktivt)
2003-01-20Utredningsarbete (Hofors) (inaktivt)
2003-01-09Amerikansk affärsplan för lansering av GSM-baserad M2M-lösning i USA (inaktivt)
2003-01-05Spänningskvalité i tunnelbanenätet (inaktivt)
2003-01-05Analys av spårväxelkorsningar (inaktivt)
2003-01-03Utveckling av organisation (inaktivt)
2003-01-03Organisation av näringslivsbolag (inaktivt)
2002-12-19Samordnad rehabilitering i Flen - facit saknas! (inaktivt)
2002-12-17Business Process Analysis and Strategic Positioning of a Business Support System in the Asian Telecom Wholesale Industry (inaktivt)
2002-11-28Marknadsföring - Ockelbo Food (Ockelbo) (inaktivt)
2002-10-25Kartläggning av marknaden för bok om ledarskap och samarbete (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.