Sökning: "på 7,5 poäng"

Hittade 224 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet på 7,5 poäng.


Inkom Exjobbsförslag
2011-12-01Utveckling av mobilapplikation för befintlig webtjänst (inaktivt)
2011-11-29Examensarbete - Kvantifiering av aggregerde protiner i ryggmärgsvätska- biomarkörer för neurodegenerativa sjukdomar - 30 poäng (inaktivt)
2011-11-14Utvärdering och utveckling av principer för mobila annonssystem med extremt hög transaktionsvolym (inaktivt)
2011-10-17Open source-baserad telematiklösning för inbyggda system (inaktivt)
2011-10-14Vattenundersökning, utökning av kontrollprogrammet för vatten på Falu Återvinning, Falu Energi & Vatten AB (inaktivt)
2011-10-14Vattenundersökning; utredning av lokal behandling av dagvatten och släckvatten på Falu Återvinning, Falu Energi & Vatten AB (inaktivt)
2011-03-24Examensarbete inom ergonomi till OfficeGame - en tävling i friskvård (inaktivt)
2011-02-15Studie för utvärdering av effekten av att träna fokusering med Mindball Trainer, produkten som du styr med dina hjärnvågor (inaktivt)
2010-11-25Utveckling av mobilapplikation för Android eller iPhone (inaktivt)
2010-05-31Examensarbete - Rouging i vatten renat, WFI och renångesystem (inaktivt)
2010-05-19Simulering av prestanda för RF-mottagare (inaktivt)
2010-05-19PU10-43 Visualisering av förbrukade reservdelar på lastbil (inaktivt)
2010-04-29Lönsamhet med RFid (RadioFrequencyIDentification) och VMI (VendorManagedInventory) i försörjningskedjan (inaktivt)
2010-04-06Ny mät-trigger i motorprovningen (inaktivt)
2010-03-22iDoc24 Fråga Doktorn- Betal webbformular med språkstöd (inaktivt)
2010-02-25Utsläpp av växthusgaser från hemkomposter (inaktivt)
2010-02-01Fråga Hudläkaren i Mobilen (inaktivt)
2009-02-13Utvärdera/undersöka effekterna av ett science center (inaktivt)
2009-01-21Miljöanalys av hel truck (inaktivt)
2009-01-21LCC uppföljning gaffeltruckar (inaktivt)
2009-01-21Flödesoptimering (inaktivt)
2008-07-10Byggnader och miljö - Miljövärdera två svenska fastigheter (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-05-30Diagnostikplattform för fordonsindustrin (inaktivt)
2008-05-30IKEA- Framtagning av utbildningsmaterial (inaktivt)
2008-05-30Exjobb i Shanghai (inaktivt)
2008-05-30IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2008-04-29Dynamiskt Stabilitetssystem (inaktivt)
2008-04-29Beräkningsprogram för livslängdsberäkningar från trådtöjningsmätningar (inaktivt)
2008-04-29Examensarbete inom Ringhals AB, 20 poäng,Granskning av kvalitetssystem (inaktivt)
2008-03-04Outsourcing – Vad innebär det för ASSA AB? (inaktivt)
2008-02-18IKEA - Jämställdhetsplan (inaktivt)
2008-02-13Vindkraft – en ny marknad för Inspecta? (inaktivt)
2008-02-06STÖTFÖRLOPP OCH SKADEMEKANISK ANALYS AV HÖGHÅLLFAST STÅL, 2 KOPPLADE EXJOBB (inaktivt)
2008-02-06Utvärdera/undersöka effekterna av ett science center (inaktivt)
2008-02-02Distribution av multimediacontent till mobil applikation, Server (inaktivt)
2008-01-22Verifiering av AUTOSAR Basic Software Module. (inaktivt)
2007-12-19Förbättring av mätutrustning för minneselektronik. Inriktning: Kommandoenheten (inaktivt)
2007-12-07Inventering av installerade absorptionskylmaskiner – drifterfarenheter och argument för inköp (inaktivt)
2007-12-04Kopia av Vinnande affärsplan för snabbväxande IT-bolag (aw) (inaktivt)
2007-11-30Vinnande affärsplan för snabbväxande IT-bolag (aw) (inaktivt)
2007-11-06Modellbaserad felinjicering i MATLAB/Simulink (inaktivt)
2007-11-06Perception av Frukt- & Gröntavdelningen på svenska varuhus (inaktivt)
2007-11-06Planering för önskad servicegrad (inaktivt)
2007-11-04Vinnande affärsplan för snabbväxande IT-bolag (aw) (inaktivt)
2007-10-23Valkar i pappersrullar och deras effekt på slappa stråk i pappersbanan. (inaktivt)
2007-10-22Modellbaserad felinjicering och formell verifiering i verktyget SCADE (inaktivt)
2007-10-12Marknadföring av ny webbservice (inaktivt)
2007-10-02IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2007-09-25Fyllningdammars förmåga att tåla överströmning (inaktivt)
2007-09-24Insect Behaviour/Chemical Ecology- Uppsala (inaktivt)
2007-09-24Distribution av multimediacontent till mobil applikation, Klient (inaktivt)
2007-09-21Verksamhetssystem (inaktivt)
2007-09-21Utveckling av ett lärande system för detektion och identifiering av gas i IR-bilder (inaktivt)
2007-09-21Kostnadseffektiv inbränningsprocess (burn-in) (inaktivt)
2007-09-18IKEA - Utvärdering av arbetsmiljöprojekt (inaktivt)
2007-09-06Databasutveckling (inaktivt)
2007-09-04Examensarbeten inom säkerhetssystem och SIL-verifiering (inaktivt)
2007-08-27Ett riktigt ingenjörsprojekt! (inaktivt)
2007-08-23Kartering, modellering och simulering för ny indunstning (inaktivt)
2007-08-23Utredning och kartläggning av bakterietillväxt (inaktivt)
2007-08-23Effektiv databearbetning och analys av provningsresultat med statistiska metoder (inaktivt)
2007-08-20Optimering av framtida separatmalning (inaktivt)
2007-08-17Utvärdering av nystartad gymnasieutbildning på Älvkullegymnasiet - Karlstads internationella TIME-utbildning. (inaktivt)
2007-08-17Dimensionsförändringar hos papper vid kalendrering (inaktivt)
2007-08-16Studie av möjlighet till ny relativ metod för flödesbestämning inom vattenkraft Ämnesområde: Vattenkraft, Produktionsplanering (inaktivt)
2007-08-06Kampanjhanteringssystem med analysverktyg för dagligvaruhandelsindustrin (inaktivt)
2007-07-18Examensarbete inom området test av elmotorer m.m. ALL-TEST - tekniska mätinstrument (inaktivt)
2007-07-18Examensarbete inom området test av elmotorer m.m. 20 p. Ämne: ALL-TEST. Tekniska mätinstrument. (inaktivt)
2007-07-06Optiskt kamouflage (inaktivt)
2007-06-30Ex-jobb i aluminiumbranschen (inaktivt)
2007-06-25Systemstudie av förpackningar för frukt och grönt transporter i Europa (inaktivt)
2007-06-04RFID-betalningar med hjälp av Betala.se (inaktivt)
2007-06-04Hantering av gröna växter i försörjningskedjan, IKEA (inaktivt)
2007-06-01Verktyg för verfiering av datakommunikationslänk (aw) (inaktivt)
2007-06-01Utveckling av IR-kameraemulator för PC (inaktivt)
2007-05-29Fixed Asset Management (inaktivt)
2007-05-22Automatisering av funktionstester för en webbplattform för poker (inaktivt)
2007-05-14IKEA, Ex-jobb - Framtagning av utbildningsmaterial (inaktivt)
2007-05-11Examensarbete om semantisk wiki (inaktivt)
2007-05-08Programmering av IRB 140 (inaktivt)
2007-05-08Utveckla Dalénium med nya experiment eller nya teman (inaktivt)
2007-04-27Framtagandet av en interaktiv lösning för kompetensförsörjningsprocessen (inaktivt)
2007-04-20Utreda och ta fram hjälpmedel för stambyte/stamrenovering + Halvtidstjänst att medverka i projektet att övergå till digital arkiv(aw) (inaktivt)
2007-04-17Marknadsanalys av musikindustrin (inaktivt)
2007-04-16Förfina beräkningsmodell på minneselektronik med avseende på mjuka fel (inaktivt)
2007-04-16Användarinterface mot provplattform för strålningstester av minneselektronik (inaktivt)
2007-04-11Bildhantering i Java-applikation (inaktivt)
2007-04-04Konkurrentkartläggning (inaktivt)
2007-04-04Verksamhetssystem (inaktivt)
2007-03-28Verksamhetsutveckling och kartläggning inom enhet med snabba rörelser (inaktivt)
2007-03-21Utvärdering av informationssäkerhet - utveckling av ett Java-baserat verktygsstöd (inaktivt)
2007-03-20Optimization and validation of a Sandwich ELISA for detection of Streptococcus equi subspecies equi (inaktivt)
2007-03-15Ex-jobb: Flödesanalys, Distribution inom IKEA (inaktivt)
2007-03-15Hantering av Gröna växter i försörjningskedjan inom IKEA (inaktivt)
2007-03-05Användning av digital terränginformation vid markmålföljning med hjälp av partikelfilter (inaktivt)
2007-03-01Användbarhets- och tillgänglighetsaspekter av LIBRIS webbsök (inaktivt)
2007-03-01Tilläggstjänster till LIBRIS webbsök (inaktivt)
2007-03-01Uppsatser - juridiska frågor gällande poker! (inaktivt)
2007-03-01Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - 3D-modell i PRO-E av cykloner (inaktivt)
2007-02-23Beräkning av strömningsförhållanden uppströms Laxede damm (inaktivt)
2007-02-22Miljökonsekvensbeskrivning vid ombyggnad av dammar (inaktivt)
2007-02-19Spännande utvecklingsprojekt inom IT/ekonomiadministration (inaktivt)
2007-02-09Utvärdering av Open Source för affärskritiska internetbaserade tjänster (inaktivt)
2007-02-09Användarinterface mot provplattform för strålningstester av minneselektronik (inaktivt)
2007-01-03Utveckling av verksamhet inom försäljning av datorer (FP) (inaktivt)
2007-01-02TIFF-stöd i Java-applikation (inaktivt)
2006-12-12Vidareutveckling av provplattform för DRAM (inaktivt)
2006-11-30Marknads- och affärsplan (inaktivt)
2006-11-23Utvärdering och utveckling av algoritmer för katalogimport med tunga prestandakrav (inaktivt)
2006-11-21Implementering av nya tjänster (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-13Internetbaserade tjänster (inaktivt)
2006-11-13Utredning på Junilistans kansli i Bryssel (aw) (inaktivt)
2006-10-20Registrering av IR- och visuellbilder (inaktivt)
2006-10-13Cannabis till köttdjur (inaktivt)
2006-10-11Selektion av defekta IR-kameror med ett lärande system för detektion av bildartefakter (inaktivt)
2006-10-11Utvärdering/optimering av affinitetsligander (inaktivt)
2006-10-05Presentations film/CD om verksamheten (inaktivt)
2006-10-03Energioptimering av kombinerade kontors- och bostadshus i en blandstad (inaktivt)
2006-10-01Uppsatser inom idrott - alla vetenskapsområden (Riksidrottsförbundet) (inaktivt)
2006-09-22Lättviktseldrör för kanon (inaktivt)
2006-09-21Praktikarbete hos Junilistan i EU-parlamententet (FP) (inaktivt)
2006-09-20Kostnadsmodellering och simulering (inaktivt)
2006-09-18Vidareutveckling av mediadatabas inom områdena bildbehandling och tillgänglighet. (inaktivt)
2006-08-22Beräkning av Brand-, Tryck- och annan Restverkan (inaktivt)
2006-07-27Energioptimering av kontorshus (inaktivt)
2006-07-10Flödesanalys på Stockholm Arlanda Airport (inaktivt)
2006-06-15Miljömärkning av papper (inaktivt)
2006-05-18Personligt digitalt fotoalbum för mobiltelefonen. (inaktivt)
2006-05-16Kostnads och lönsamhetsanalys vid introduktion av nya produkter (aw) (inaktivt)
2006-04-04Ny målmodell ”Water Jet” till AVAL (inaktivt)
2006-04-04Ny programmodul för bekämpning av små rörliga luftmål (inaktivt)
2006-03-23Engineering Portal Volvo IT (inaktivt)
2006-03-02Framtagning av kompletta processer för tim-takt underhåll av järnvägsfordon. (inaktivt)
2006-02-241-2 exjobbare sökes för analys av designprinciper för rendering av mobila webbsidor (inaktivt)
2006-01-30Testsystem för VoIP (inaktivt)
2006-01-04Glansvariationer vid elektrofotografiskt tryck (inaktivt)
2005-11-28Inventering av svetsade förband samt skurna kanter i en produktionsanläggning (inaktivt)
2005-11-18Förändring av pappersegenskaper vid lagring under dragspänning (inaktivt)
2005-11-17Barriäregenskaper hos medicinska papper (inaktivt)
2005-10-05Miniatyriserade system för bioanalys (inaktivt)
2005-09-14Förändring av layout och produktionsutrustning i gjuteri (inaktivt)
2005-09-07Metodutveckling av kulörmatchningsprocessen för effektkulörer (inaktivt)
2005-09-05Inventering av svetsade förband samt skurna kanter i en produktionsanläggning (inaktivt)
2005-08-17Växthus på humleängen ¿ ritning (inaktivt)
2005-08-15Förbättring av den interna logistiken på Fosie Mekaniska AB, Malmö. (inaktivt)
2005-06-01Examensarbete om hydrofila metallytor (inaktivt)
2005-04-26Makroporösa och cellulära material (inaktivt)
2005-03-11Skapa en anläggningsstrategi för norra älvstrandens grönområden (inaktivt)
2005-03-11Återvinning i KF-butikerna ¿ miljömässiga och ekonomiska vinster (inaktivt)
2005-02-08Automatisk identifiering av kärnbränsle med bildbehandling (inaktivt)
2005-02-02Utvärdering av Statisk Tidsanalys för CC-Systems AB (Eng: Evaluation of Static Timing Analysis for CC-Systems AB) (aw) (inaktivt)
2005-01-31Kundanpassade rapporter - strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation av pilot (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: Super Mtools (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: Implementation av inbyggnadsprocessorer (embedded processors) (inaktivt)
2005-01-20Sammankoppling av simulator med felinjiceringsverktyg (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: Testning av virus i simulerad miljö (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: Automatisk konfiguration av minneshierarkier (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: (inaktivt)
2005-01-13Implementation av webbsajt för diabetesfamiljer (inaktivt)
2005-01-11Centralisera eller decentralisera IT? (inaktivt)
2005-01-03Utvärdering av olika stabilisatorer för rekombinanta proteinläkemedel med hjälp av en spektrometrisk metod (inaktivt)
2004-12-08Pengar och ekonomi i och kring online-dataspel (inaktivt)
2004-11-09Ytkemiska studier av dynamik och struktur hos skum (inaktivt)
2004-11-05Examensarbete inom Telecom & programmering 20 poäng (inaktivt)
2004-10-26Adsorption av sockerbaserade tensider på polymerlatex (inaktivt)
2004-09-24Utveckling av system för trådlös kommunikation. (inaktivt)
2004-09-23Terapeutiska Affibody (inaktivt)
2004-09-22Organisk kemi - läkemedelskemi (inaktivt)
2004-08-30Mapping och kvantifiering av proteaser vid eukaryot cellodling och vid nedströms processrening för produktion av rekombinanta proteinläkemedel (inaktivt)
2004-08-09Webbaserat Bokninssystem (inaktivt)
2004-07-22Rådjurets parningssytem (inaktivt)
2004-07-023D-visualisering av enstaka moln (inaktivt)
2004-07-01Utveckling av OSA/Parlay-gränssnitt på Tjänsteplattform (inaktivt)
2004-06-21Logistikoptimering (inaktivt)
2004-06-21Adhesionsmekanismer mellan papper-polymer (inaktivt)
2004-06-04Avancerade formulär. Strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation (inaktivt)
2004-06-01Blyfri process för avancerad elektronikproduktion (inaktivt)
2004-05-25Komplett programflöde på systemnivå (System level whole program paths) (inaktivt)
2004-04-02Region of Interest definition i bilder för analys av Eye-Tracking Data (inaktivt)
2004-04-01Utveckling av mätmetod för variation i tryck (inaktivt)
2004-03-29Utveckla användargränssnitt för små skärmar genom studie och/eller programmering (inaktivt)
2004-03-23Biomimetisk vävnad från cellulosa (inaktivt)
2004-03-17Verktyg för efterjustering av rostfria kragar (inaktivt)
2004-02-27C-programmering av mikroprocessor med stöd för Bluetooth och flashminne (inaktivt)
2004-02-243D-MID, tredimensionella kretskort (inaktivt)
2004-02-20Webbaserat stöd för diabetesvård (inaktivt)
2004-02-18Automatiserad verifiering och test av större mjukvarusystem (inaktivt)
2004-02-10Verktyg för efterjustering av rostfria kragar (inaktivt)
2004-02-10Verktyg för efterjustering av rostfria kragar (inaktivt)
2004-02-10Framtidens identifikationssystem (inaktivt)
2004-02-06Produktinriktad applikationsutveckling i .NET (Visual Basic) inom Health&Fitness-området (inaktivt)
2003-11-11Lag och ordning i online-dataspel (inaktivt)
2003-10-20Marknadsundersökning kundundersökning-Balfour Beatty Rail AB (inaktivt)
2003-09-18Utveckling av en ny generell metod för kemisk ytanalys med GD-OES (inaktivt)
2003-09-17Examensarbete inom informationsteknologi (inaktivt)
2003-09-17Examensarbete inom informationsteknologi (inaktivt)
2003-09-17Utveckling av ett test för diagnos av tandlossning. (inaktivt)
2003-09-17Dynamisk vägning med checkweigher - utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-09-15Mätning av vikters magnetiska egenskaper ¿ utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-09-15Dynamisk vägning med checkweigher - utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-08-30UML 2.0 och OSE (inaktivt)
2003-08-18Implementering av ett objektorienterat webbaserat forum (inaktivt)
2003-08-07Verifiering av ytpreparationer för studier av membranbundna proteiner - samarbete Chalmers, Layerlab och AstraZeneca. (inaktivt)
2003-06-26Java-utveckling på GSM-terminaler i M2M-system (inaktivt)
2003-06-04Utvärdering av ytpreparationer för proteinetstudier, i ett samarbete mellan universitet och industri (inaktivt)
2003-05-27ORGANISK KEMI - LÄKEMEDELSKEMI - VT-2003/Uppsala (inaktivt)
2003-05-22Utveckling av interaktiva leksaker (inaktivt)
2003-05-21Modellering och presentation av nätverk (inaktivt)
2003-04-09Kedjespolutveckling till kedjesvetsrobot (inaktivt)
2003-03-27Automatiserad testning av Simics distributionspaket (inaktivt)
2003-03-19Dynamisk vägning med checkweigher - utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-02-14Utveckling av mätmetod för färgflammighet i tryck (inaktivt)
2003-02-10Implementera språkoberoende i ett MPS-system (inaktivt)
2003-02-03Attityd undersökning angående droger och folkhälsa (inaktivt)
2003-01-20Modellera nytt grafiskt gränssnitt i befintlig MPS-applikation (inaktivt)
2003-01-20Organisk kemi-läkemedelskemi (inaktivt)
2003-01-09Välordnade nanokompositer ¿ syntes, karakterisering och funktionalisering av nya hybridmaterial (inaktivt)
2002-12-04Implementera interaktiv hjälpmotor i befintlig applikation (inaktivt)
2002-12-03ORGANISK KEMI - LÄKEMEDELSKEMI - VT-2003/Stockholm (inaktivt)
2002-11-18Modellera webbgränssnitt för kalkylprogram (inaktivt)
2002-11-18Sökbara kretsschema via XML (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.