Sökning: "parametrar"

Hittade 195 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet parametrar.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad bygglogistik. (inaktivt)
2012-03-07Marknadsutveckling för ekolog-konsulter (inaktivt)
2012-02-22Smörjfilmsberäkning i kuggväxlar (inaktivt)
2011-11-23Examensarbete: Modellering av svängningar i noshjul (inaktivt)
2011-11-18Utvärdera enantioselektivitet inom kiral kromatografi, HPLC och SFC (inaktivt)
2011-11-01Modellering och validering av luftbälgsmodeller i ADAMS/Car (inaktivt)
2011-11-01MBS-simulering av lastbil för lastgenerering (inaktivt)
2011-10-28Examensarbete inom Strukturteknik: Utmattningsdimensionering av dragbelastade skruvförband (inaktivt)
2011-10-27Jämförelse av olika ballastmaterial och deras försörjningssystem – miljö och samhällskonsekvenser (inaktivt)
2011-10-14Användbarhets analys av applikation ParameterSettingModule (inaktivt)
2011-10-14Utredning av arkitektur för ParameterSettingModule (inaktivt)
2011-09-23Utveckla oförstörande mättekniker för kärnbränsle på Los Alamos National Laboratory (LANL) (inaktivt)
2011-09-16Examensarbete om Sveriges största och viktigaste industrier (inaktivt)
2011-09-13Utveckla oförstörande mättekniker för kärnbränsle på Los Alamos National Laboratory (LANL) (inaktivt)
2011-09-12Samband mellan slipning och Barkhausenvärde på vevaxlar (inaktivt)
2011-06-27Framtida konsekvenser från hantering av förorenade sediment (inaktivt)
2011-04-14Test och kalibrering av indikatorer för att beskriva tillstånd på det svenska vägnätet (inaktivt)
2011-04-08Verktyg för miljöåtgärder för bostadsrättsföreningar (inaktivt)
2011-04-05Simulering av lastvariationer i motorns ventildrivning (inaktivt)
2011-03-31Skyddsnivåer på Kungälvs vattendrag (inaktivt)
2011-03-23Kontextstyrd tröskling och bildfiltrering för optimal OCR (inaktivt)
2011-02-10Korrosionsegenskaper hos aluminium i biobränslen (inaktivt)
2011-02-07Riktlinjer för kravställning och dimensionering av drivsteg (inaktivt)
2011-01-19Ekonomiska samband kopplat till "Turn around times" inom vårt Part Exchange Program (inaktivt)
2011-01-05Hur viktig är miljön inom privat hemtjänst? (inaktivt)
2010-12-15RF-baserad skogsbrandsdetektering (inaktivt)
2010-12-14Konfigurationsstöd för framtagning av QMS (inaktivt)
2010-11-19Profilering & simulering av HMI (Human Machine Interface) (inaktivt)
2010-11-18Realtidsberäkning av parametrar i motorstyrsystemet (inaktivt)
2010-11-07Metodikutveckling provning av avgaskemiska förlopp (inaktivt)
2010-10-22PU10-89 Förbättrad funktionalitet för detektering av misständning på gasmotorer (inaktivt)
2010-09-17Ethernetkommunikation för radarsensor (inaktivt)
2010-08-11Vattenflödesförändringar vid anläggande av stenpir (inaktivt)
2010-05-19Simulering av prestanda för RF-mottagare (inaktivt)
2010-05-06Stokastisk modellering av vägkurvor baserat på GPS-data (inaktivt)
2010-04-23Optimering av insugskanal med hjälp av datorsimulering (inaktivt)
2010-04-20Utveckla metod för utmattningsbedömning med FEM (inaktivt)
2010-03-29Vad styr valet av bank när man köper sitt boende? (inaktivt)
2010-03-22Identifiering och utvärdering av nyckelparametrar för gassensorers tillämpning inom läckageanalys. (inaktivt)
2010-03-22Datavetare eller civ. ingenjör för dokumentlayout-identifiering med klustringslagoritmer i Uppsala (inaktivt)
2010-03-05Kylsystemets värmetransporter i Scania dieselmotorer (inaktivt)
2010-02-23Korrosionsegenskaper hos stål i bio diesel (inaktivt)
2010-02-16Yoga och smärta (fibromyalgi) (inaktivt)
2010-02-12Självinducerade oscillationer i våta kopplingar (inaktivt)
2010-02-02Exjobbsförslag mottages gärna! (inaktivt)
2010-01-29Att studera krympspänningar och sprickor i betonggolv på mark som förorsakas av skillnader i relativ fuktighet mellan plattans ovan- och undersida. (inaktivt)
2010-01-28PROGRAMMERING AV ADAPTIV SOLFÖLJARE TILL KONCENTRERANDE SOLENERGISYSTEM (inaktivt)
2010-01-27Simuleringsmodell för analys av värmetransporter i Scania dieselmotorer (inaktivt)
2010-01-26Experimentell studie av interaktionen mellan luftflöde och ureaspray (inaktivt)
2010-01-19Droppstorleksmätning av ureaspray (inaktivt)
2009-12-15Automatiserad kalibrering av fordons nivågivare i produktion (inaktivt)
2009-12-14Reglering av pneumatisk aktuator (inaktivt)
2009-12-09Modellutveckling för förångning av urea i mixer (inaktivt)
2009-11-17Studier av ett proteinläkemedels post-translationella modifieringar (inaktivt)
2009-01-21Miljöanalys av hel truck (inaktivt)
2008-06-16Sanering av blandförorenad mark, desorptionsförsök av högförorenade jordar i labskala. (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-06-16Tolerans mot UV-B-strålning hos olika ekotyper av Arabidopsis thaliana (inaktivt)
2008-05-30Ökad katodlivslängd -ett industrinära projekt (inaktivt)
2008-05-30En ny och modern utvecklingsmiljö för snabbutveckling av styrsystem direkt på Target-processor: On-Target-Prototyping (OTP) (inaktivt)
2008-05-30Framtagning av energiincitamentavtal (inaktivt)
2008-02-29Beräkningsprogram för gasfjädrar (inaktivt)
2008-02-08Utveckla metod för marknadsanalyser av svensk industrimarknad (inaktivt)
2008-02-04Vill du hjälpa oss att styra mot en effektivare kommunal utförarförvaltning? (inaktivt)
2008-01-31Analys av SAS Sveriges Punktlighet - påverkande faktorer (inaktivt)
2008-01-17H2AX-metoden för mätning av DNA-skador efter exponering för joniserande strålning (inaktivt)
2008-01-17Kometmetoden (Comet assay) för mätning av DNA-skador efter exponering för joniserande strålning (inaktivt)
2008-01-16Optimering av torkprocessen för funktionellt förpackningsmaterial (inaktivt)
2007-12-14Tillverkning av lågbrusiga tunnlingsmagnetoresistorer (inaktivt)
2007-11-30Sensor-fusion (inaktivt)
2007-11-09Hur kan man uppmärksamma elanvändningen i hemmet samt bidra till en medveten energianvändning? (kr) (inaktivt)
2007-11-05Ekonomisk modell för att värdera egenvikt mot maskininvestering (inaktivt)
2007-09-21Dokumentation och uppbyggnad av databas samt analys av applikationer inom oljedimavskiljning i verkstadsindustrin (inaktivt)
2007-09-21Analys av laser- och bilddata för skogliga tillämpningar. (inaktivt)
2007-09-21Utvärdering av Fastoxidbränslecellen i GlashusEtt, Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2007-09-04Utveckla en plattformsoberoende programkomponent till industriell identifieringsutrustning (inaktivt)
2007-08-30Utveckling av Artificiella Neurala Nätverk för handel på valutamarknaden (inaktivt)
2007-08-16Skelettmuskelfunktion - Examensarbeten på institutionen för Medicinsk teknik Skolan för Teknik och Hälsa, KTH (inaktivt)
2007-08-01Energistudie Mejeri Kallhäll (inaktivt)
2007-07-19Modell för vätsketemperatur i rör (inaktivt)
2007-07-09Utveckling av dataprogram som köper och säljer aktier (inaktivt)
2007-07-09Utveckling av dataprogram som köper och säljer aktier (inaktivt)
2007-07-06Examensarbete på GE Capital Solutions - Generisk Rapportpublicerartjänst (inaktivt)
2007-06-04Har ekosystemförändringar påverkat storskarvens populationstillväxt i Östersjön? (inaktivt)
2007-06-04Exemensarbete gällande utveckling av konfigurationsgränssnitt gentemot en SIP baserad IP-telefonväxel (inaktivt)
2007-06-04Utveckling av metod för lösning av parameterberoende initialvärdesproblem (inaktivt)
2007-06-04Rayleigh -Taylor-instabiliteten i nytt ljus (inaktivt)
2007-05-22Rekryteringssystem till en existerande portallösning (inaktivt)
2007-05-16Utveckla en plattformsoberoende programkomponent till industriell identifieringsutrustning (inaktivt)
2007-05-14Undersökning av luftkvalitet (inaktivt)
2007-04-16Optimering av pay-per-click funktion (inaktivt)
2007-04-16Utrustning för insamling av medicinska parametrar (inaktivt)
2007-04-04SIGNIFICANCE OF PRINT QUALITY IN VARIABLE DATA PRINTING (inaktivt)
2007-04-04Behaviour and welfare of laboratory mice (inaktivt)
2007-03-28Beräknig av spänningstreaxlighet (constraint) vid sprickspetsen m h a finita element metoder (inaktivt)
2007-03-19Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Momentbehov för valspressning (inaktivt)
2007-03-01Biogasinmatning på gasnätet - säkerställande av korrekt propandosering (inaktivt)
2007-02-26Konstruktionshjälpmedel för val av motor och växlar i ett mutterdragarssystem (inaktivt)
2007-02-26Tolerans mot UV-B-strålning hos olika ekotyper av Arabidopsis thaliana (inaktivt)
2007-02-12Kapacitetsberäkning av mätning i mätmaskiner (aw) (inaktivt)
2007-02-05Examensarbete inom projektledning, IT och kommunikation (inaktivt)
2007-02-05DTS & Partners AB söker om ex-jobbare och/eller LiA studenter (inaktivt)
2007-01-31Extraktion av hemicellulosa ur biomassa (inaktivt)
2007-01-04Matematisk modellering av dopamin-modulering av arbetsminnes-relaterad hjärnaktivitet (inaktivt)
2006-12-21Övervakningsutrustning till Hydraulik- och smörjoljeanläggningar (aw) (inaktivt)
2006-12-20Medicinsk forskning inom neurofysiologi - styrning av två synkroniserade servomotorer (inaktivt)
2006-12-19Ink-jet printing of color optical filters for LCD applications (inaktivt)
2006-12-08Svensk Handel - Framtidens butik - hur kan upplevelseshopping stärka konsumentens köpkraft och helhetsupplevelse? (inaktivt)
2006-12-07Detektera robothandel genom realtidsanalys av börsdata (inaktivt)
2006-11-22Matematisk och biokemisk modellering av carcinogena ämnens dynamik i cellen (interaktion med membran, protein och DNA) (inaktivt)
2006-11-14Sökmotorpositionering (inaktivt)
2006-11-06Adaptiv respons på joniserande strålning (ej UV) (inaktivt)
2006-10-11Utveckling av ett on-line spel inom fiske (Ljusdal 68) (inaktivt)
2006-10-02Utforska en ny generation solfångar-system: optimera utformningen av tunnfilmssolceller för koncentrerat ljus (inaktivt)
2006-09-22Lättviktseldrör för kanon (inaktivt)
2006-08-25Automatisk konfiguration av minneshierarkier till Simics (inaktivt)
2006-08-02Överförbara krafter mellan vals och pappersbana vid olika hastigheter och slip (inaktivt)
2006-05-053 exjobb: Success Stories inom jämställdhet, Hur blir jämställdhet en del av verksamheten samt Finansiärers påverkan i innovationsföretag (inaktivt)
2006-05-02Avtrycksmetoden - parametrisk lösning av initialvärdesproblem (inaktivt)
2006-04-24Marknadsföringsuppdrag för FöreningsSparbanken i Torslanda (inaktivt)
2006-04-19Test och utvärdering av bränslecellsbussar inom demonstrations- och utvärderingsprojektet CUTE (Clean Urban Transport for Europe) (inaktivt)
2006-04-18Framtagande av användargränssnitt för simuleringsprogram (inaktivt)
2006-03-14Optimering av selektionsalgoritm (inaktivt)
2006-03-02Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård ¿ vårdgivarapplikation (inaktivt)
2006-02-28Undersökning av tåg som transportmedel i Europa (inaktivt)
2006-02-15Digitaltryck av läkemedelsförpackningar - en studie av ett nytt affärskoncept (inaktivt)
2006-01-27Överförbara krafter mellan vals och pappersbana vid olika hastigheter och slip (inaktivt)
2006-01-24Kvalitetsvariation i ensilage ¿ en pilotstudie av källor, konservering och effekter av variation på Nötcenter Viken (inaktivt)
2006-01-04Kapacitetsberäkning av mätning i mätmaskiner (aw) (inaktivt)
2006-01-04Intelligent dynamics processor for voice recordings (inaktivt)
2005-12-05Semi-analytisk lösning av resistiva MHD-ekvationer (inaktivt)
2005-11-24Naturvårdsbränning-Uppföljning (inaktivt)
2005-11-15Kundprojekt Internetsurfning (inaktivt)
2005-11-15Analys av aluminiummaterial (inaktivt)
2005-11-15Att som första utbildningsbolag utveckla en metod för fastställande av kompetensbristkostnader (inaktivt)
2005-09-20Orderstopptidens påverkan på logistikkostnaden (inaktivt)
2005-09-15Kundprojekt bilregister (inaktivt)
2005-09-07Automatisk konfiguration av minneshierarkier till Simics (inaktivt)
2005-05-18Projektbeskrivning för lödrobot program fas 3 (inaktivt)
2005-04-20Utvärdering av alternativa alkalikällor vid peroxidblekning av mekaniska massor (inaktivt)
2005-04-20Utvärdering av peroxidblekning på mekaniska massor genom multivariat modellering (inaktivt)
2005-01-26Automatisering och vidareutveckling av visionssystem (inaktivt)
2005-01-21Beräkning av fordonsfjädring (inaktivt)
2005-01-21Miljösystemanalys av fjärrvärme och avfallshantering i Gävle (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: Automatisk konfiguration av minneshierarkier (inaktivt)
2005-01-19Simulering av elektrisk partiell urladdning med Finita Element Metoden (FEM) (inaktivt)
2005-01-19Spridning av elektriska laddningar på isolatoryta (inaktivt)
2005-01-12Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård ¿ vårdgivarapplikation (inaktivt)
2005-01-12Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård ¿ patientmodul (inaktivt)
2005-01-12Matematisk och biokemisk modellering av carcinogena ämnens dynamik i cellen (interaktion med membran, protein och DNA) (inaktivt)
2005-01-12Modellering av verktygstemperaturer och termiska effekter vid torr skärande bearbetning (inaktivt)
2004-12-22Studie av analytisk metod för lösning av fysikaliska initialvärdesproblem (inaktivt)
2004-11-30Elstyrning HF plastsvetsmaskin (inaktivt)
2004-10-21Elektronisk tunga för mätning av salthalt och andra parametrar i jord (inaktivt)
2004-10-21Värdeskala för kundtjänstarbete och -arbetsgivare? (UK 10) (inaktivt)
2004-10-06Jämföra textilt presentpapper med traditionellt (inaktivt)
2004-09-27Materialegenskaper-gjutstål (inaktivt)
2004-09-27Optimering av substrat och kolloider för proteinstudier med SERS (Surface Enhanced Raman Spectroscopy) (inaktivt)
2004-09-02Kvalitetskontroll av insamlade mätvärden (inaktivt)
2004-08-19Teoretisk och experimentell utvärdering av Fe-C-Cr-Nb systemet (inaktivt)
2004-08-19Energiåtervinning i mejeri (inaktivt)
2004-04-15Utarbeta analysmetoder för driftstatistik (inaktivt)
2004-04-13Automatisk konfiguration av minneshierarkier till simuleringsplattformen Simics (inaktivt)
2004-03-26IT och medicinsk teknik vid hjärtsvikt Utveckling av teknikstöd för vård av hjärtsviktspatienter i hemmet (inaktivt)
2004-03-26Gas in vitro metoden för att bättre beskriva den kemiska sammansättningen i Grovfoder (inaktivt)
2004-03-25Effekter av ekologisk odling på markfysikaliska och markbiologiska faktorer (inaktivt)
2004-03-22Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård (inaktivt)
2004-03-19Stabilitet hos luftbubblor i härdande betong (inaktivt)
2004-03-17Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård (inaktivt)
2004-03-17Undersökning av olika kommuners modeller för likvärdighetsgaranti (aw) (inaktivt)
2004-03-02Metodikutveckling ¿ Försilvring av kaviteter med pulsteknik (inaktivt)
2004-02-06Identifiering av polära läkemedelsmetaboliter med hjälp av LC-SPE-NMR (inaktivt)
2004-02-02Röstanalys, utarbeta programvara med tillämpliga akustiska parametrar (inaktivt)
2004-02-02On-line mätning av bränsleflöde och bränslefraktion (inaktivt)
2004-01-26Inkjettryck ¿ växelverkan tryckfärg/papper (inaktivt)
2003-12-04Termodynamisk databas med molära volymer för verktygsstål och snabbstål (inaktivt)
2003-12-04Kaos och självorganisation (inaktivt)
2003-11-03Förbättrad kontroll av alkydoljeemulsioner (inaktivt)
2003-10-14Metodikutveckling ¿ Försilvring av kaviteter med pulsteknik (inaktivt)
2003-08-11Karaktärisering av friktionsytor i kopplingslameller för fyrhjulsdriftsystem (inaktivt)
2003-07-22Förbränningsegenskaper och utsläpp av kväveoxider vid användning av biobränslepulver (inaktivt)
2003-06-26Skogskanter som indikatorer för framtida stress på skogar i sydvästra Sverige (inaktivt)
2003-04-29Analys av peptidadsorption till ytor i CD-mikrostrukturer (lab-on-a-chip) (inaktivt)
2003-04-22Riskklassning av förorenad mark vid kemtvättar (inaktivt)
2003-04-22Riskklassning av förorenad mark vid kemtvättar (inaktivt)
2003-04-22Indelning av verkstäder efter deras miljöpåverkan (inaktivt)
2003-03-20RFID-teknik i fordonstillämpningar (inaktivt)
2003-01-20Karaktärisering av litiumbatterier (inaktivt)
2003-01-20Analys av peptidadsorption till ytor i CD-mikrostrukturer (lab-on-a-chip) (inaktivt)
2002-12-05Studie av automatiskt beräknade inköpskvantiteter kontra manuellt genomförda (inaktivt)
2002-11-14Utveckling av våra formler för uträkning av volatilitetskurva mm (avancerad)(Sandviken) (inaktivt)
2002-11-14TCP/IP. Optimering av realtidstransaktioner (buffrad/obuffrad, TCP vs UDP, realtidskomprimering etc.)(Sandviken) (inaktivt)
2002-11-05Röst och tal - utarbeta programvara med tillämpliga akustiska parametrar (inaktivt)
2002-10-30Förbättrad signalanalys vid gasutbytesmätningar med turbulenta flödes-metoden (Ockelbo) (inaktivt)
2002-10-18Flyktig korrosionsförhindrare (TH 11) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.