Sökning: "patient-vårdrelation"

Hittade 36 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet patient-vårdrelation.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-25Thesis work - Assess the feasibility of using an open-source code for parallel fluid dynamics calculations (inaktivt)
2012-01-17Metal Artifact reduction for Cone-Beam Computed Tomography (CBCT) (inaktivt)
2012-01-12En ny process för att upptäcka hudcancer i tidigt skede med hjälp av ett dermatoskop anpassad till en iPhone (inaktivt)
2011-12-08Metoder att hantera kommunikation mellan patient och klinik vid Reumatologiska kliniken (Karolinska Universitetssjukhuset) (inaktivt)
2011-11-08Cluster analysis for patterns of temporal association in Uppsala (inaktivt)
2011-11-01Semantic Formats for Emergency Management (inaktivt)
2011-09-23Understanding drug resistance by characterization of transcription factor complexes by mass spectrometry (inaktivt)
2011-08-17Språkteknologi för kvalitetsutveckling och medicinsk forskning (inaktivt)
2011-07-28True 3D visualization for neurosurgery (inaktivt)
2011-06-29Development of clinical research computing environment (inaktivt)
2011-02-25Innovative IT System for HIV clinics in developing countries (inaktivt)
2011-02-24Innovative IT System for maternity clinics in developing countries (inaktivt)
2011-02-11Innovative and Process Oriented Inventory Management System (inaktivt)
2011-01-12Skriv affärsplan och delta i Venture Cup (inaktivt)
2011-01-04Real-time visualization of a simulated heart model (Theis proj 1) (inaktivt)
2011-01-03Cluster analysis for patterns of temporal association (inaktivt)
2010-11-08Water content quantification from Medical Images (inaktivt)
2010-05-03Semantic Interoperability of Electronic Health Record Systems (inaktivt)
2010-03-22Semantic Interoperability of Electronic Health Record Systems (inaktivt)
2010-02-02Exploration of indoor positioning for hospitals (inaktivt)
2010-01-25Characterization of mammographic images from a signal processing point of view (inaktivt)
2010-01-25Optimizing x-ray spectrum shape for different clinical computed tomography imaging tasks (inaktivt)
2010-01-08Master thesis, biosensor technology for pyruvate sensing (30p) (inaktivt)
2009-11-30PATIENT -COMMUNITY (inaktivt)
2009-07-08Echocardiography reporting system (inaktivt)
2007-09-06Utveckling av nytt styrsystem för ytkemisk analysutrustning. Framtagning av ny programvara och interface för Ellipsometer (inaktivt)
2007-08-27Design and Implementation of a Patient Database to Support a Cancer Research Project (inaktivt)
2007-05-31Innovativ medialogistik med hjälp av handdatorer och streckkoder, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (inaktivt)
2007-01-22Nitric oxide dependent mechanisms in the urogenital tract (inaktivt)
2006-11-17Degree Projects related to Life Sciences (including Biomedical informatics) (inaktivt)
2006-01-30Prissättningsstrategier - reservdelar och eftermarknad (inaktivt)
2004-03-25Nya yrkesroller inom äldreomsorgen (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Nya yrkesroller inom handikappomsorgen (Gävle) (inaktivt)
2003-12-04Devising strategies to treat genetic diseases with cell penetrating peptides (inaktivt)
2003-11-18Patientjournalsystem med SNOMED CT (inaktivt)
2003-01-20Quantitative Trait Analysis in the Genetics of Complex Human Diseases (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.