Sökning: "planering av projekt"

Hittade 25 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet planering av projekt.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-27Avancerad scenarioanalys för ambulansplanering (inaktivt)
2011-11-21Verktyg för planering och uppföljning av projekt inom motorutveckling (inaktivt)
2011-11-17Examensarbete i Göteborg: Mobilitet i hållbar stadsutveckling (inaktivt)
2011-10-27Förstudie: Potential för förbättring av materialförsörjning i exploateringsområden - en aktörsstudie (inaktivt)
2011-10-27Kvalitativ kartläggning av omfattning och möjligheter för kommuner att öka konkurrens och kostnadseffektivitet A) i bygg- och anläggningsupphandlingar och/eller B) genom agerande i plan- och exploateringsprocesser. (inaktivt)
2011-05-02Hållbart ledarskap (inaktivt)
2011-02-23Karakterisering av SCR-katalysatorers termiska materialegenskaper (inaktivt)
2011-02-23Utveckling av applikation (inaktivt)
2010-05-26Mat, bränslen och fibrer utifrån ett hållbarhetsperspektiv (inaktivt)
2008-05-30Skapa en virtuell resebyrå/resesite (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av innovativt verktyg (inaktivt)
2008-04-24Karaktärisering av receptorproteinet EphA4 i neuronala kretsar (inaktivt)
2008-01-14Energieffektivisering (inaktivt)
2008-01-07Examensarbete inom .Net i Indien (inaktivt)
2007-11-19Front-end development (inaktivt)
2007-09-21Neurala nätverk i ryggmärgen (inaktivt)
2007-06-16Neuronala nätverk inblandade i schizofreni (aw) (inaktivt)
2007-05-08Projektledning och personlig effektivitet online (inaktivt)
2007-04-03Utveckling av Maskinprojektet– en mötesplats för internationell scenkonst (AP) (inaktivt)
2007-03-28Organisationsutveckling (inaktivt)
2006-03-31Ta fram underlag för beslut om nytt reningsverk (inaktivt)
2004-12-15Områdesutveckling i Örebro kommun - samverkan för levande bostadsområden (inaktivt)
2004-03-25Hydro N-Sensor i tillämpning - växtskyddsinsatser (inaktivt)
2002-11-18Expo & Eventdesign Projekt Monter (inaktivt)
2002-11-13Expo & Eventdesign Projekt Lekhörn (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.