Sökning: "plus,minus, gånger"

Hittade 85 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet plus,minus, gånger.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-06Realisering av Space-Time Adaptive Processing i FPGA (inaktivt)
2011-12-02Förstudie kring autonoma fordon (inaktivt)
2011-11-02Bränslebesparande AC-funktion för bussar (inaktivt)
2011-10-28Utmattningsberäkning av svets med hjälp av Power Spectral Density (inaktivt)
2011-10-05Nämndernas policies, riktlinjer och handlingsplaner viktiga styrdokument eller hyllvärmare? (inaktivt)
2011-08-22Estimering av produkters nyckelkvaliteter (inaktivt)
2011-07-11SME och varumärken - är varumärken bara till för stora aktörer? (inaktivt)
2011-06-29Börsföretag nyckeltal för ledningslöner (inaktivt)
2011-06-27Frisörers perception av risker i arbetsmiljön (inaktivt)
2011-03-29Examensarbete, teoretisk bakgrund och provning av elstängsel i jordbruksmiljö (inaktivt)
2011-02-15Vattenanalys (inaktivt)
2011-02-15Kartläggning av lunchpriser i Europa (inaktivt)
2010-11-15Tryckt media till kommunens invånare (inaktivt)
2010-11-15Utveckla en webbutik inom bokhandel (inaktivt)
2010-11-04Miljöutredning Grön IT på Försäkringskassan (inaktivt)
2010-11-03A(temp) verklig och schablonmässig (inaktivt)
2010-10-27Kostnadseffektiv hantering av växtnäring genom uppströmsarbete – pilotstudie i livsmedelsindustri och detaljhandel (inaktivt)
2010-10-27Nutrient footprint – bedömning av livsmedelsproduktionens dolda miljöpåverkan (inaktivt)
2010-10-04Målgruppsanalys (inaktivt)
2010-09-07Kommunicerande ekolod för förbättring av sjökort (inaktivt)
2010-03-25Miljövinster genom effektivare transporter (inaktivt)
2010-03-05Kan Sverige minska klimatpåverkan från deponier? (inaktivt)
2010-03-01Grammatiskt stöd vid utformning av tekniska texter (inaktivt)
2010-02-24Går det att utveckla Laxön? (inaktivt)
2010-01-25Water footprint – för att överblicka ett företags vattenanvändning (inaktivt)
2010-01-22Miljöpåverkan i samband med användande av lastpallar (inaktivt)
2009-11-26Minskad energi- och vattenförbrukning (inaktivt)
2008-12-08Behövs förskoleklassen? Hur går det för barn som börjar skolan vid 6 års ålder? (inaktivt)
2008-06-16Utvärdering av Återvinningscentraler, Örebro kommun (inaktivt)
2008-05-30Marknadsanalys och identifiering av kundsegment för kommersialisering av forskningsresultat inom biotech/functional food (inaktivt)
2008-01-16Kundundersökning samt förändringsförslag till avance.nu (AP) (inaktivt)
2008-01-15Utvärdering av forskningsmagasin (inaktivt)
2007-10-31Design av kommersiell information med hänsyn till målgrupp, användningsområde och media.(aw) (inaktivt)
2007-10-18Kartläggning av könsdiskriminering och diskriminering på grund av sexuell läggning i Östersunds kommun. (inaktivt)
2007-10-18Utforma mätteknik för hälsa och mående (Hudiksvall) (inaktivt)
2007-09-12Examensarbete på 3! Prestandaoptimeringar av faktureringsprocessen (inaktivt)
2007-06-13Utvärdering av kompostteater (inaktivt)
2007-05-07Kunddatabas (inaktivt)
2007-04-16Affärsnytta av simulering (inaktivt)
2007-04-04.NET utvecklat statistik verktyg (inaktivt)
2007-03-28Omorganisation ur ett medarbetarperspektiv (inaktivt)
2007-03-16VGIS stipendie till examensarbete inom GIS med anknytning till Västerbotten (inaktivt)
2007-03-13Studie av återvätning vid vakuumavvattning (inaktivt)
2007-03-05Utvärdering av projektet RUN vars syfte är att motverka övervikt och inaktivitet bland barn på Hisingen. (inaktivt)
2007-03-01Biogasinmatning på gasnätet - säkerställande av korrekt propandosering (inaktivt)
2007-02-19Ny layout av tidningen Månadens Företag (inaktivt)
2007-01-25Marknadskoncept för tidningen Go Retro (AP) (inaktivt)
2007-01-08Examensarbeten och forskarstudier inom krafthalvledarkomponenter i kiselkarbid (inaktivt)
2007-01-08Ny layout av tidningen Månadens Företag (inaktivt)
2007-01-03Modernt företag med traditionell marknad vill utveckla marknadskanaler via webben (Sandviken) (inaktivt)
2006-12-20Förenklad fysikimiterande modell för fågelfjädrar vid 3D-animation (inaktivt)
2006-11-22Läsarundersökning (inaktivt)
2006-11-21Utveckling av hemsida hos Dataliner AB (AP) (inaktivt)
2006-10-13Analys av enkätsvar gällande ungdommar (inaktivt)
2006-09-18Affärsnytta av simulering (inaktivt)
2006-04-10Modernt företag med traditionell marknad vill utveckla marknadskanaler via webben (Sandviken) (inaktivt)
2006-04-07Barnsäkerhet - Skaderisk för barn i bakåtvända och framåtvända bilbarnstolar (inaktivt)
2006-03-27Energianalys Nossebro reningsverk (inaktivt)
2006-02-27Utföra enkät inom Osunda Relationskontakter mellan vårdare och intagna (inaktivt)
2006-01-303D-GIS: Återkoppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2006-01-263D-GIS: Återkopppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2005-11-23Marknadsanalys (inaktivt)
2005-11-23Kundmätning (inaktivt)
2005-11-20En marknadsundersökning och en konkurrentanalys för Impera Kommunikation AB (inaktivt)
2005-11-09Energianalys Nossebro reningsverk (inaktivt)
2005-10-19Inkjettryckning i hög hastighet på newsprint, tidningspapper (inaktivt)
2005-03-10Ythärdade verktyg för extrudering av aluminiumprofiler (inaktivt)
2005-02-223D-GIS: Återkoppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2005-01-11Utvärdera projektet - Levande värderingar (Hudiksvall) (inaktivt)
2004-11-30Marknadskommunikation för produkt med stora miljöfördelar (inaktivt)
2004-10-19Genetiska variationer i androgenmetabolismen (inaktivt)
2004-04-13Elektrokemisk syntes av pentazolatjon (N5-) (inaktivt)
2004-03-16Kunddatabas (inaktivt)
2004-03-16Kundmätning (inaktivt)
2004-03-16Marknadsanalys (inaktivt)
2004-02-24Designa och ta fram en prototyp (inaktivt)
2004-02-16Optimering av insättning (Hofors) (inaktivt)
2003-07-16Fortlevnad av projekt (inaktivt)
2003-06-19Sveriges vägmärken (inaktivt)
2003-05-13Felhantering och loggning i EJB (inaktivt)
2003-04-04Undervattensgenerering (inaktivt)
2003-02-06Syntes och karaktärisering av pentazoler (inaktivt)
2003-01-16Agile - det moderna synsättet för mjukvaruutveckling eller ren anarki - konceptbeskrivning. (inaktivt)
2002-11-21Transaktionshantering i Enterprise Java Beans (inaktivt)
2002-10-16Analys-EU-omvärldsbevakning för Västmanland (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.