Sökning: "plus 1 metoden"

Hittade 193 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet plus 1 metoden.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-15Examensjobb på område flygteknik, flygutprovning (inaktivt)
2012-03-01Examensarbete: Tillämpa Lean accounting inom Saab Aeronautics (inaktivt)
2012-02-28Modellbaserad testning i Försäkringskassan IT:s dagliga testverksamhet (inaktivt)
2012-02-28Effektivare test genom ”Classification tree” metoden (inaktivt)
2012-01-09Utveckling av metoder för att maximera kundtillfredsställelsen med nya produkter (inaktivt)
2011-12-12Framtagning av “personas” för analys av Reumatologiska klinikens (Karolinska Universitetssjukhuset) patientunderlag. Fokus på variabler relaterade till patientmedverkan (provtagning, mottagningsbesök, delaktighet, eget ansvar, etc). (inaktivt)
2011-11-18Hygienisering av toalettvatten (inaktivt)
2011-10-28Utmattningsberäkning av svets med hjälp av Power Spectral Density (inaktivt)
2011-10-10Detektion av bakterier med UV-fluorescens (inaktivt)
2011-10-03Viktigt och spännande exjobb inom urban hydrologi! (inaktivt)
2011-09-20Utveckling av ett automatiserat hörseltest för spädbarn i samarbete med Stockholms universitet, Karolinska Universitetssjukhuset och Tobii Technologies (inaktivt)
2011-09-01Automattest i finansbranschen (inaktivt)
2011-07-12Consequential LCC för hantering av förorenade sediment (inaktivt)
2011-07-11Göra metod och information tillgänglig genom IT-lösningar (inaktivt)
2011-07-11Goda exempel och information för hållbar upphandling (inaktivt)
2011-06-27Livscykelanalys på metod för att hantera förorenat sediment (inaktivt)
2011-06-19Inverkan av alternativa bränslen på SCR-kemin (inaktivt)
2011-06-19Vidareutveckling av ett automatiserat hörseltest för spädbarn: Metodutveckling och kodjustering (inaktivt)
2011-04-14Uppföljning av implementering av mål och mått för natur och kultur i Grundpaket Drift (inaktivt)
2011-04-04Styrning av flödessystem (inaktivt)
2011-03-23Kontextstyrd tröskling och bildfiltrering för optimal OCR (inaktivt)
2011-03-08Vattenrening vid tillverkning av textilier (inaktivt)
2011-03-08Anpassad LCC och LCA mall (inaktivt)
2011-03-07Oljedegradering för moderna motoroljor (inaktivt)
2011-03-03Utveckling av mobiltelefonapplikation för insamling av kostdata (inaktivt)
2011-02-23Karakterisering av SCR-katalysatorers termiska materialegenskaper (inaktivt)
2011-02-22Utvärdera hiv-prevetiv och stärkande gruppintervention för unga hbt-personer (inaktivt)
2011-02-15Vattenanalys (inaktivt)
2011-02-07Var med och utveckla en ny metod socioekonomiska bokslut (inaktivt)
2011-02-02Examensarbete – Syntetisk organisk kemi (inaktivt)
2011-01-26Europeiska flyktingfonden - sammanställning av utvärderingar (inaktivt)
2011-01-19Användbarhetsutvärdering av Nationella Exjobb-poolen (inaktivt)
2011-01-18iPHONE som sensor för vägytemätning (utveckling av en app för ojämnhetsmätning av väg) (inaktivt)
2011-01-17Metodutveckling och jämförelse av analysmetoder för kvantifiering av värdcells DNA (inaktivt)
2010-12-15Kalibreringsverktyg för Barkhausenmätningar på kamaxlar (inaktivt)
2010-12-15Frikoppla test från verksamhetskunskap (inaktivt)
2010-12-03Studie av Winter-Kennedy metoden för flödesmätning i vattenturbiner (inaktivt)
2010-11-26Standardisering av utgasningsprov för lasersystem (inaktivt)
2010-11-22Metod för vattenflödesmätning (inaktivt)
2010-11-19Profilering & simulering av HMI (Human Machine Interface) (inaktivt)
2010-11-08Arbetsmetodik för hållbar maskindesign (inaktivt)
2010-10-15Livsmedelsverkets mikrobiologiska enhet söker en examensarbetare till projektet ”Validering av metod för att detektion och isolering av VTEC i livsmedel”. (inaktivt)
2010-10-15Utmaning för kemist eller biolog (inaktivt)
2010-09-23Effektivisering av extrahering av data vid digital restaurering (inaktivt)
2010-09-14Internationalisering och utveckling av vingårds e-handelsplattform (inaktivt)
2010-08-20Optimering och kvalitetssäkring av informationsflöde (inaktivt)
2010-06-09Analytisk Kemi, Glykoler i vatten (inaktivt)
2010-06-09Studie av Winter-Kennedy metoden för flödesmätning i vattenturbiner. (inaktivt)
2010-05-25Kemin bakom framtidens avgasrening (inaktivt)
2010-05-18Utveckling av fotvolumeter (inaktivt)
2010-04-20Utveckla metod för utmattningsbedömning med FEM (inaktivt)
2010-03-22Identifiering och utvärdering av nyckelparametrar för gassensorers tillämpning inom läckageanalys. (inaktivt)
2010-03-08Uppdatering av miljöutredning och metod för värdering av miljöaspekter. (inaktivt)
2010-02-22Utveckling av testmetod och applikation för mätning av eye-tracker prestanda (inaktivt)
2010-02-22Utveckling av testmetod och applikation för mätning av eye-tracker prestanda (inaktivt)
2010-02-16Yoga och smärta (fibromyalgi) (inaktivt)
2010-01-26Experimentell studie av interaktionen mellan luftflöde och ureaspray (inaktivt)
2010-01-19Droppstorleksmätning av ureaspray (inaktivt)
2009-11-25Beräkningsmetoder för splinesförband (inaktivt)
2009-11-25IT LEAN Assessment – skapa en utvärdering för att avgöra möjligheterna till effektivisering med LEAN inom en IT organisation (inaktivt)
2009-01-13Undersökning av diskriminering i Stockholms stad (inaktivt)
2009-01-12Fotvolumetri (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-05-30Paradigmskifte! (inaktivt)
2008-05-30Behov och marknadsanalys av minimalinvasiv frakturbehandling (inaktivt)
2008-05-30IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2008-05-30Programutvecklare sökes (inaktivt)
2008-04-29Dynamiskt Stabilitetssystem (inaktivt)
2008-04-29Beräkningsprogram för livslängdsberäkningar från trådtöjningsmätningar (inaktivt)
2008-03-14Utvärdering av hälsobefrämjande trädgårdsprojekt i SDF Tynnered (inaktivt)
2008-02-08Utveckla metod för marknadsanalyser av svensk industrimarknad (inaktivt)
2008-01-29Stabilisering av förorenade muddermassor med alternativa material (inaktivt)
2008-01-21Molecular fingerprinting of bacterial communities in paper mills: Impact of biocides on community pattern and analytical method (inaktivt)
2008-01-17Mätning av andningsfrekvens med hjälp av EKG (inaktivt)
2008-01-17Kopia av Mätning av andningsfrekvens med hjälp av EKG (inaktivt)
2008-01-17H2AX-metoden för mätning av DNA-skador efter exponering för joniserande strålning (inaktivt)
2007-12-06Automatisk matchning och tracking av speciella objekt i IR-bilder med objektmodellering och lärande system (inaktivt)
2007-10-02IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2007-09-24Vad får företagen ut av projektet Open Up? Finns det samhällsekonomiska vinster. (inaktivt)
2007-09-24Utveckling av en passiv 3D-skanner för rekonstruktion av 3D-modell av objekt från en sekvens av IR-bilder (inaktivt)
2007-09-04Hur skall eleverna bli trygga i att de verkligen lär sig genom PBL? (inaktivt)
2007-08-27Ett riktigt ingenjörsprojekt! (inaktivt)
2007-08-16Oxidativ stress och uppkomst av neurodegenerativa/neuropsykiatriska sjukdomar (inaktivt)
2007-08-16Studie av möjlighet till ny relativ metod för flödesbestämning inom vattenkraft Ämnesområde: Vattenkraft, Produktionsplanering (inaktivt)
2007-06-13INTRACYTOPLASMIC SPERM-INJECTION BY ELECTROPORATION (inaktivt)
2007-06-04Semi-analytisk lösning av initialvärdesproblem (inaktivt)
2007-06-04Utveckling av metod för lösning av parameterberoende initialvärdesproblem (inaktivt)
2007-06-04Rayleigh -Taylor-instabiliteten i nytt ljus (inaktivt)
2007-05-25Mönsterigenkänning - Spännande examensarbete i Hultsfred (TH 10) (inaktivt)
2007-04-23Hur kan MUISK - Musik i verksamheten bli ett verktyg som berikar förskolans verksamhet? (inaktivt)
2007-04-23Hur kan personalen använda sig av empatisk kommunikation och giraffspråket och på så sätt förbättra kommunikationen med barnen? (inaktivt)
2007-04-20Densitetsbestämning med optisk metod (inaktivt)
2007-03-28Vad är det som möjliggör diskriminering i Östersunds kommun? (inaktivt)
2007-03-28Beräknig av spänningstreaxlighet (constraint) vid sprickspetsen m h a finita element metoder (inaktivt)
2007-03-21Utvärdering av informationssäkerhet - utveckling av ett Java-baserat verktygsstöd (inaktivt)
2007-02-22Hur söker företag affärspartners utomlands? – Verksamhetsanalys Chamber Trade Business to Business AB (inaktivt)
2007-02-15Hur kan (förskole)barn/elever fotografera sig till en bättre förståelse av sin omvärld? (inaktivt)
2007-02-05Eco-efficiency (inaktivt)
2007-01-22Hårdvaruaccess och verifiering av device-modeller i en fullsystemsimulator (inaktivt)
2007-01-12Ex-jobb på GE Healthcare, Chemical Synthesis & Chemical Characterisation (inaktivt)
2007-01-08Utveckling av korrelationstracker för följning av rörliga objekt i IR-bilder (inaktivt)
2006-12-18Marknadsföring av Top Performance - personlig utveckling (aw) (inaktivt)
2006-12-18Omvärldsanalys/marknadsundersökning åt Björnborgens Kursgård AB (AP) (inaktivt)
2006-10-31IT-management och kostnader för IT (inaktivt)
2006-10-30Miljömässig användning av skogsbränsleaska (inaktivt)
2006-10-11Mönsterigenkänning - Spännande examensarbete i Hultsfred (TH 10) (inaktivt)
2006-10-11Marknadsanalys för unik ytbehandlingsmetod av titan (Ljusdal 73) (inaktivt)
2006-10-02Onlineapplikation för dataanalys (inaktivt)
2006-10-02Biogasutvinning vid rötning av matavfall i labbskala (inaktivt)
2006-09-27Hur kan giraffspråket användas i kommunikationen mellan lärare/barn och föräldrar? (inaktivt)
2006-09-27Hur kan MUISK - Musik inför skolstarten - berika förskolans verksamhet? (inaktivt)
2006-08-25Hårdvaruaccess och verifiering av device modeller i en full-system simulator (inaktivt)
2006-08-22Detektering av trötthet hos lastbilsförare (inaktivt)
2006-08-02Utveckling och utvärdering av phage-display baserat vaccin mot prostatacancer (inaktivt)
2006-05-09Kontaktförbindningar på räls (inaktivt)
2006-05-02Avtrycksmetoden - parametrisk lösning av initialvärdesproblem (inaktivt)
2006-04-03Konstruktion av jonbytarhållare samt dimensionering av jonbytarmetod för fram-ställning av miljövänlig lösning som tar bort svampar, alger mm från målade ytor. (inaktivt)
2006-04-02Marknadsplan för Nya Lapphyttan (jj) (inaktivt)
2006-04-02Omvärldsanalys - Nya Lapphyttan(jj) (inaktivt)
2006-03-28Igensättning vattenskrubber vid uppgradering av biogas till fordonsbränsle (inaktivt)
2005-12-20Quality-projektet: Gruppdynamik, rekrytering och marknadsföring inom innovationssystemet i Västra Götaland (inaktivt)
2005-12-16Optimerande attitydreglering för små autonoma flygplan. (Optimizing control for MAV banking using variometer) (inaktivt)
2005-11-30Marknadsundersökning av TV-utbud (aw) (inaktivt)
2005-11-28Utveckling av arbetsmodell för mätning och uppföljning (jj). (inaktivt)
2005-11-28Budgetering och framtagning av lönsamhetskalkyler (jj) (inaktivt)
2005-10-19Utvärdering av ny metod för att med röntgen bestämma fukthalt i råvara (inaktivt)
2005-09-29Affärsänglar och regionala investeringar (inaktivt)
2005-09-07Röntgenanalys av träprodukter (inaktivt)
2005-09-07Hårdvaruaccess och verifiering av device modeller i en full-system simulator (inaktivt)
2005-09-02Optimera lagerhållningen på Thorsman Växjö. (inaktivt)
2005-08-16Analys av optimeringsmetod vid automatisk schemaläggning (inaktivt)
2005-06-27Utveckling av jordmätsond (inaktivt)
2005-06-08Testing av en ny metod för ventilation av husgrunder (inaktivt)
2005-05-23Unscented kalman filter (UKF) - exjobb inom reglerteknik (inaktivt)
2005-05-16Teoretisk elektroteknik: demonstrationsmodul för modanpassningsmetoden tillämpad på vågledare (inaktivt)
2005-05-11Resursområdesanalys (inaktivt)
2005-04-21Processutvärdering av Peer Help Programme på Göteborgs universitet (inaktivt)
2005-04-15Utveckling av metod och verktyg för värdering av IT-säkerhetsnivåer (inaktivt)
2005-04-061.Polymersystem för slow release av anti foulingsubstanser i båtbottenfärger. 2.Test av olika substanser avseende settling av cypridlarver mfl förslag (inaktivt)
2005-04-01Produktionsteknik och automatisering på företag ARHO Mekan AB (inaktivt)
2005-03-22Utvärdering av ¿ Arbetsplatsförlagd utbildning i Sollefteå¿ (inaktivt)
2005-02-02Utvärdering av Statisk Tidsanalys för CC-Systems AB (Eng: Evaluation of Static Timing Analysis for CC-Systems AB) (aw) (inaktivt)
2005-01-25Hur omvärlden ser på Framtidshyttans verksamhet och dess utbud (jj) (inaktivt)
2005-01-24Livscykelanalys av biotekniska rengöringsmedel - från vassle till förslag på metoder för avfallshantering (inaktivt)
2005-01-24Tillståndsbaserat underhåll (inaktivt)
2005-01-19Simulering av elektrisk partiell urladdning med Finita Element Metoden (FEM) (inaktivt)
2005-01-19Utveckling av experimentell metod för bestämning av den kritiska stelningshastigheten för peritektiska stål (inaktivt)
2005-01-03Utvärdering av olika stabilisatorer för rekombinanta proteinläkemedel med hjälp av en spektrometrisk metod (inaktivt)
2004-12-22Studie av analytisk metod för lösning av fysikaliska initialvärdesproblem (inaktivt)
2004-12-08Förenklad exponeringsbedömning av kemikalier med hjälp av uppskattad ¿intake fraction (inaktivt)
2004-11-19Livscykelanalys av biotekniska rengöringsmedel - från vassle till örslag på metoder för avfallshantering (inaktivt)
2004-11-15Säker text i IP-telefoni (inaktivt)
2004-10-19Genetiska variationer i androgenmetabolismen (inaktivt)
2004-10-19Utveckling och användning av nya metoder inom kvantitativ hälsoriskbedömning (inaktivt)
2004-10-12Miljösystemanalys för utnyttjande av askor (inaktivt)
2004-09-21Metod för utveckling av Internetbaserade pilotsystem (inaktivt)
2004-09-01Omvärldsanalys - Nya Lapphyttan(jj) (inaktivt)
2004-09-01Marknadsplan för Nya Lapphyttan (jj) (inaktivt)
2004-08-11Distribuerad simuleringsarkitektur för datorbaserad samverkan (inaktivt)
2004-07-09Marknadsundersökning (inaktivt)
2004-07-023D-visualisering av enstaka moln (inaktivt)
2004-06-21Adhesionsmekanismer mellan papper-polymer (inaktivt)
2004-06-04Robotstyrning med hjälp av metoden sliding mode control (SMC) (inaktivt)
2004-06-01Differentialgeometriska verktyg inom diagnos (inaktivt)
2004-05-17Attitydundersökning (inaktivt)
2004-05-12Mäta effekten av musikvibrationer både psykiska & kroppsliga (inaktivt)
2004-05-04Expo & Eventdesign (aw) (inaktivt)
2004-04-28Modellbaserad diagnos av Scania lastbilsmotor (inaktivt)
2004-04-19Optimization of phage display selection methods for Affibody® molecules (inaktivt)
2004-03-31Differentialgeometriska verktyg inom diagnos (inaktivt)
2004-03-26IT och medicinsk teknik vid hjärtsvikt Utveckling av teknikstöd för vård av hjärtsviktspatienter i hemmet (inaktivt)
2004-03-26Gas in vitro metoden för att bättre beskriva den kemiska sammansättningen i Grovfoder (inaktivt)
2004-03-26Förökning av barrträd via somatisk embryogenes (inaktivt)
2004-02-06Identifiering av polära läkemedelsmetaboliter med hjälp av LC-SPE-NMR (inaktivt)
2004-02-06Peptide mapping by capillary/standard LC/MS and multivariate analysis (inaktivt)
2004-02-02On-line mätning av bränsleflöde och bränslefraktion (inaktivt)
2004-01-23Budgetering och framtagning av lönsamhetskalkyler (jj) (inaktivt)
2004-01-07Matematisk analys för värdering av kampanjer för turism (inaktivt)
2003-12-10Värmebehandling av grönsaksfrön mot utsädesburna växtsjukdomar (inaktivt)
2003-11-03Förbättrad kontroll av alkydoljeemulsioner (inaktivt)
2003-09-18Utveckling av en ny generell metod för kemisk ytanalys med GD-OES (inaktivt)
2003-09-15Testkör ny lågtemperaturteknik (inaktivt)
2003-07-02Vägvisning/skyltning på sjukhus/universitet/högskolor/stora kontor - en analys av tidsvinster. (inaktivt)
2003-06-26Nytt nyckeltal vid företagsvärdering (inaktivt)
2003-05-27Bestämning av hörnkrympning för rostfria stål (inaktivt)
2003-04-25Hållfasthetsberäkning/Konstruktion (Sandviken) (inaktivt)
2003-04-23Kvalitetscertifiering av kemiföretag (TH 11) (inaktivt)
2003-04-04Genetiska variationer i androgen metaboliserande enzymer och deras betydelse i doping analyser. (inaktivt)
2003-02-14Utveckling av mätmetod för färgflammighet i tryck (inaktivt)
2003-02-03Attityd undersökning angående droger och folkhälsa (inaktivt)
2003-01-20Finita-element beräkningar, lättviktsbilar (inaktivt)
2002-10-30Förbättrad signalanalys vid gasutbytesmätningar med turbulenta flödes-metoden (Ockelbo) (inaktivt)
2002-10-24Metodutveckling för bestämning av smälthastighet för gjutslagger (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.