Sökning: "polymer material"

Hittade 34 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet polymer material.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-31Master thesis project “Characterization of enzyme sensitive responsive hydrogel/lipid system for triggered release“ (inaktivt)
2010-11-23Possibilities to apply nanotechnology to improve PEX pipe properties (inaktivt)
2010-11-17New opportunities based on PE-Xa material properties (inaktivt)
2010-10-07Nanocellulose films and coatings (inaktivt)
2010-09-20Utveckling av multifunktionella förgrenade organiska nanomaterial (inaktivt)
2010-09-07High Tg polymeric materials for heated microfluidic systems (inaktivt)
2010-03-22Possibiities to apply nanotechnology to improve PEX pipe properties (inaktivt)
2009-12-21Development of piezo electric polymer fibrers (inaktivt)
2008-05-30Modelling of the folding of thin-film space structures (inaktivt)
2008-05-30Processing and mechanical properties of novel wood fiber reinforced cellular composites (inaktivt)
2008-01-23Pre-drying of polymers (inaktivt)
2008-01-21Evaluation of the welding properties of the surface layer on extruded polyethylene (inaktivt)
2008-01-18Material Development Anorganic Composite Material (inaktivt)
2008-01-16Optimering av torkprocessen för funktionellt förpackningsmaterial (inaktivt)
2007-12-13Functional Nanofibers and Nanostructures (inaktivt)
2007-12-13Kopia av Functional Nanofibers and Nanostructures (inaktivt)
2007-12-13Kopia av Kopia av Functional Nanofibers and Nanostructures (inaktivt)
2007-11-22Functional Nanofibers and Nanostructures (inaktivt)
2007-09-21Post-consumer tyre granulation: products and applications (inaktivt)
2007-09-20Effektivisering av bestrykningsprocess för funktionellt förpackningsmaterial (inaktivt)
2007-08-07New extraordinary methods for simulation of Brownian motion in biological gels (inaktivt)
2007-04-23Functional Nanofibers and Nanostructures (inaktivt)
2007-03-01Modifiering av polymera material med superkritisk koldioxid (inaktivt)
2006-11-02Functional Nanofibers and Nanostructures (inaktivt)
2006-07-03Simulation of Brownian motion in biopolymer gels (inaktivt)
2006-04-24Biosensorer baserade på FET sensorer av breda bandgaps material (inaktivt)
2005-01-17Investigating the effect of magnetized fuel cell cathodes for improved oxygen reduction (inaktivt)
2004-06-21Adhesionsmekanismer mellan papper-polymer (inaktivt)
2004-01-07Enhanced swelling before bleaching (inaktivt)
2003-09-17Characterization of the process of electrochemical patterning (inaktivt)
2003-08-22Characterization of an electrochemical transistor (inaktivt)
2003-04-09Investigation of catalysts based on non-noble metals for polymer electrolyte fuel cells (inaktivt)
2003-02-19New polymer foam materials and their applications (inaktivt)
2003-01-20Karaktärisering av litiumbatterier (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.