Sökning: "problem design"

Hittade 77 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet problem design.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-15Service exchange web platform (inaktivt)
2012-01-30Routing in disruption tolerant networks (inaktivt)
2012-01-30Analysis and Refinement of Snow Removal Invention (inaktivt)
2011-11-23Control of footstep sounds using real-time motion caption (inaktivt)
2011-11-23Software tool for the real-time generation and control of footstep sounds (inaktivt)
2011-11-23Sound feedback for improving energy consumption in marathon running (inaktivt)
2011-11-23Sound feedback for the optimization of performance in running (inaktivt)
2011-10-05Design av ljudinteraktion för krävande situationer – tillämpning för MDI (inaktivt)
2011-08-29Mobile surveillance for vehicles (inaktivt)
2011-08-22Research Master’s Thesis Projects in Theoretical Computer Science (inaktivt)
2011-08-22sponsored project: "Pre-study: solid-state power transformer" (inaktivt)
2011-07-12Medium Access Control for Wireless Sensor Actuator Networks (inaktivt)
2011-05-11Strategi för avkopplingskondensationer (inaktivt)
2011-03-16Human-Robot Dialog for Scene Understanding (inaktivt)
2011-01-17Development and comparison of analytical methods for the quantification of residual host cell DNA (inaktivt)
2010-12-15RF-baserad skogsbrandsdetektering (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom grafisk design för användarvänlighet (inaktivt)
2010-11-02Bygge av testrigg för utveckling av framtidens mätteknik. Vill du vara med och utveckla framtidens mätutrustning? (inaktivt)
2010-08-11Designing validation experiment(s) (inaktivt)
2010-06-30Gateway with dual homing (inaktivt)
2010-06-23Design of a mobile application for control of charging and visualisation of energy consumption for electric cars (inaktivt)
2010-06-23Design of a user friendly charging cable for electric cars (inaktivt)
2010-06-09Design and implementation of a GPS map-matching algorithm (inaktivt)
2010-05-07Design of optical waveguide for biosensor (inaktivt)
2010-02-04Networking Wireless Sensors Using Smart Antennas (inaktivt)
2010-01-28Mixing for enhanced biogas production (inaktivt)
2010-01-26DESIGN AND PROGRAMMING OF AN ADAPTIVE SOLAR TRACKER (inaktivt)
2010-01-11Anpassning av mätutrustning för industriella applikationer (inaktivt)
2010-01-11Bygge av testrigg för utveckling av framtidens mätteknik (inaktivt)
2009-12-08Design and Implementation of WirelessHART sub-system on a System-on-Chip radio (inaktivt)
2009-11-25Beräkningsmetoder för splinesförband (inaktivt)
2009-08-21Att vidareutveckla en utrustning som används för avgasning och filtrering av rörledningssystem. (inaktivt)
2009-05-12Automatiserad lösning för effektiv bäddning inom vården (inaktivt)
2008-12-09Programutveckling mobiltelefon (inaktivt)
2008-05-30M.Sc. Thesis in Solid Mechanics-Packaging Technology (inaktivt)
2008-05-30Design and implementation of control methods for active feedback stabilization of resistive wall modes in the EXTRAP T2R reversed field pinch (inaktivt)
2008-05-30BET-projekt läsåret 2007-2008: Examensarbeten i ny form genom samverkan med företag och organisationer (inaktivt)
2008-05-30Multilateral Trading Facility - Design and Development of Database Architecture (inaktivt)
2008-05-30Security Metrics and Security Indicators - specifically for mobile phones, infrastructure, services and applications (inaktivt)
2008-04-02GIS-presentation av plog och saltrutter (inaktivt)
2008-03-13Generic Technology söker examensarbetare inom nätverksanalys (inaktivt)
2007-12-19Förbättring av mätutrustning för minneselektronik. Inriktning: Kommandoenheten (inaktivt)
2007-12-12Hästar, veterinärer och IT (inaktivt)
2007-12-05BET-PROJEKT; Examensarbetet där Näringsliv möter Akademi (inaktivt)
2007-12-02Open source Java mjukvaruutveckling (inaktivt)
2007-10-16Utveckla och designa en latrin i ett nytt material(Reboard) för användning i bland annat katastrofdrabbade områden (inaktivt)
2007-09-25Rapporteringssystem för mobiltelefon (inaktivt)
2007-08-27Design and Implementation of a Patient Database to Support a Cancer Research Project (inaktivt)
2007-08-16Design av ett användarvänligt gränsnitt för hantering av olika typer av kundserviceärenden (inaktivt)
2007-06-19Skapande av Wikipedialiknande webbsite för aerodynamik och flygplansdesign (aw) (inaktivt)
2007-06-15Modularization of routing protocols (inaktivt)
2007-06-15Network systems interconnection (inaktivt)
2007-04-16IDA-exjobb: A study of explanation facilities for a meal planning system and the relation to trust (inaktivt)
2007-04-03AERODYNAMIC EXPERT SYSTEM (inaktivt)
2006-12-21A Prototype of a VoIP/PSTN Gateway on the basis of RFC 3398 (inaktivt)
2006-12-21Study of the Development and Performance of FPGA-based Communication Applications (inaktivt)
2006-11-23Utvärdering och utveckling av algoritmer för katalogimport med tunga prestandakrav (inaktivt)
2006-10-27Symbolic Fault Injection (inaktivt)
2006-09-04Tryck på mikrolinser för 3-D och vinkelberoende bildsekvenser (inaktivt)
2006-08-25Precise and controlled delivery of liquids for miniturized drug delivery applications (inaktivt)
2006-05-03Re-Design and Evaluation of the User Interface of a Meal Planning System (inaktivt)
2005-09-07Fault Detection in Optical Network & Fault Recovery in IP-over WDM Network (inaktivt)
2005-08-29Bygg och forma samhället för dagens krav! -Infrastrukturprojekt på Tekniska kontoret, Lidingö Stad (inaktivt)
2005-06-29Design of an experimental device to form paper sheets - Making sheets with reproducible defects in fibre orientation (inaktivt)
2005-06-08Konvertering från en C-ISAM-databas (key indexed files) till annan databastyp i speditionssystem (inaktivt)
2005-05-11KOSTNADSREDUKTION INTERNA PRODUKTER (inaktivt)
2005-05-02System för storleksoptimering av återanvändbar J2ME-kod  (inaktivt)
2005-04-25IDA-exjobb: A design space analysis of user interfaces for a meal planning system for elderly (inaktivt)
2005-02-07Practical Application of Mathematical Modelling On the copper-base heat exchanger design (gh) (inaktivt)
2005-01-24Design and implementation of a constraint satisfaction algorithm for meal planning (inaktivt)
2004-11-30Video encoder algorithm design (inaktivt)
2004-09-09Klassificering av komponenter (inaktivt)
2004-08-09ATT ANVÄNDA DATORMANIKINER - SIMULERING FÖR ATT ELIMINERA TEKNISKA OCH ERGONOMISKA PROBLEM (inaktivt)
2004-05-03Läcker kod - designregler - en praktiskt studie av estetik/kvalité (inaktivt)
2004-03-17Designregler för mönsterkortstillverkning (inaktivt)
2004-01-07Master thesis on interfaces to mathematics (inaktivt)
2002-11-18Modellera webbgränssnitt för kalkylprogram (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.