Sökning: "produkt utveckling"

Hittade 117 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet produkt utveckling.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-28Effektivare test genom ”Classification tree” metoden (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera testramverket Sikuli (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera testramverket/produktfamiljen Selenium (inaktivt)
2012-02-13Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2011-12-30Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2011-12-01Användarpanel med interface (inaktivt)
2011-11-21Kvalitetssäkrad och standardiserad kabelövergång för ny kontaktdonsserie (inaktivt)
2011-10-24Modularitet för Saab EDS markprodukter (inaktivt)
2011-10-17Analys och utveckling av mobilt tidsystem för Android eller iPhone (inaktivt)
2011-09-07Premium prissättning reservdelar (inaktivt)
2011-06-19Utveckling av applikation för mobiltelefon (inaktivt)
2011-04-19Utveckling och design av hemsida (inaktivt)
2011-04-14Utveckling av Trafikverkets trafikinformation gällande järnväg i mobil (inaktivt)
2011-03-28Livscykelanalys av golvmaterial och utveckling av kriterier för miljömärkning (inaktivt)
2011-03-17LCA av professionellt pulvermaskindiskmedel (inaktivt)
2011-03-08Anpassad LCC och LCA mall (inaktivt)
2010-12-30Avancerad weblösning (inaktivt)
2010-12-22Attityder till småskaligt producerad energi (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete/Praktik inom CAD-konstruktion (inaktivt)
2010-12-01Cybercom är ett konsultföretag inriktat på avancerade IT- och telekomlösningar som skapar affärsvärde för kunder genom att leverera kostnadseffektiva lösningar av högsta kvalitet. Med global leveranskapacitet stärker Cybercom sina kunder. (inaktivt)
2010-11-16Automotive Cockpit Design (inaktivt)
2010-10-27Kostnadseffektiv hantering av växtnäring genom uppströmsarbete – pilotstudie i livsmedelsindustri och detaljhandel (inaktivt)
2010-07-01Energismarta vägar – Utveckling av metod för energioptimering i vägprojekt (inaktivt)
2010-06-01Hantverkares attityder till miljö och hållbarhet (inaktivt)
2010-05-19Utveckling av målpositioneringsutrustning (inaktivt)
2010-03-18Exjobb på Riksbyggen – miljömässig ombyggnad av bostadshus (inaktivt)
2010-02-22CE-märkning av programvara för vården (inaktivt)
2010-02-12Produktutveckling (inaktivt)
2010-02-01Införande av moduluppbyggda konstruktioner (inaktivt)
2009-04-03Utveckling och genomförande av omvärldsanalys i naturläkemedelsbranschen. (inaktivt)
2009-01-21Utveckling av ny hemsida (inaktivt)
2008-06-16Utveckling och genomförande av en arbetsprocess för omvärldsanalys i naturläkemedelsbranschen (inaktivt)
2008-05-30Marknadsanalys och identifiering av kundsegment för kommersialisering av forskningsresultat inom biotech/functional food (inaktivt)
2008-05-30Utveckling och konstruktion av endoskopisk haptisk utrustning (inaktivt)
2008-05-30Utveckling och omkonstruktion av två 3-DOF haptiska device till ett 6-DOF device (inaktivt)
2008-04-29ASP.NET 2.0 kursanmälningssystem (inaktivt)
2008-04-02GIS-presentation av plog och saltrutter (inaktivt)
2008-02-13Produktutveckling av Somnus (inaktivt)
2008-01-29Värdering av IT-säkerhet (inaktivt)
2008-01-29Demonstrator för tjänstebaserade krisledningssystem (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-11-22Formuleringsutveckling av proteinläkemedel (inaktivt)
2007-10-22Examensarbeten inom styrsystem för säkerhetskritiska x-by-wire applikationer-CEDES-projektet (inaktivt)
2007-10-18Friidrotten i Norr organiserar för framtiden (inaktivt)
2007-09-04Utveckling av datorspel/motionsprodukt (inaktivt)
2007-08-13Utveckling och lansering av ny produktgrupp - Internationell marknadsföring och försäljning. (inaktivt)
2007-08-11Utveckling av datorspel/motionsprodukt (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-27Utveckling av webbplats (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-05-11Utveckling av miljömässigt hållbara plantager (inaktivt)
2007-04-16Skapa en komplett affärsplan för lansering av produkter inom värmeöverföring (inaktivt)
2007-04-16Materialutveckling hos Brotonic (AP) (inaktivt)
2007-04-16Utveckling av Supply Micro (AP) (inaktivt)
2007-04-02”Vision system” för kvalitetssäkring i produktion (aw) (inaktivt)
2007-03-15Utveckling av datorspel/motionsprodukt (inaktivt)
2007-03-14Förbättrad Nagios Agent för Unix/Linux (inaktivt)
2007-02-13Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2007-02-12Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) 2007 (inaktivt)
2007-02-12Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) 2006 (inaktivt)
2007-02-12Hur ser vår personalvård ut? Undrar Sala- Heby Energi AB (SHEAB) (inaktivt)
2007-02-05Eco-efficiency (inaktivt)
2007-01-22Design och utveckling av tjänstekonfigurator (inaktivt)
2006-12-14Är du intresserad av träning och datorspel? (inaktivt)
2006-11-14Återföring av erfarenhet - Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw 2006) (inaktivt)
2006-11-13Tillståndsbaserat underhåll igår, nu och i framtiden (aw) (inaktivt)
2006-09-05Utveckling av kundanpassad webblösning (inaktivt)
2006-09-04Skapa en komplett affärsplan för lansering av produkter inom värmeöverföring (inaktivt)
2006-08-18Programmering av biotekniskt analysinstrument (inaktivt)
2006-08-02Utveckling och utvärdering av phage-display baserat vaccin mot prostatacancer (inaktivt)
2006-06-15Examensarbete/C/D-uppsats: Logistikflöden och utveckling av industrifastighet: (aw) (inaktivt)
2006-05-16Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2006-04-24Förstudie och test av navigation/positioneringsystem för robot (inaktivt)
2006-03-06Utveckling av ny Nagios agent för Windows (inaktivt)
2006-03-01Nagios Agent för Windows (inaktivt)
2006-01-20Programvaror i säkerhetskritiska system. (inaktivt)
2006-01-04Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) 2005 (inaktivt)
2005-12-07Utveckling av digitalt optiskt system för medicinteknisk produkt (inaktivt)
2005-11-17Marknadsanalys och teknikutveckling för förbättrad marknadspositionering (Söderhamn) (inaktivt)
2005-09-19Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) (inaktivt)
2005-08-29Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2005-08-15Utveckling av grafikmotor (inaktivt)
2005-08-15Ekonomiska aspekter av funktionshindrade IT-användares medverkan i produktutveckling (inaktivt)
2005-06-08Konvertering från en C-ISAM-databas (key indexed files) till annan databastyp i speditionssystem (inaktivt)
2005-03-23Utveckling av grafikmotor (inaktivt)
2005-03-01Utveckling av nätverkskommunikation för datorspel (inaktivt)
2005-03-01Utveckling av grafikmotor (inaktivt)
2005-02-07Utveckling av en ny produkt (inaktivt)
2005-01-24Livscykelanalys av biotekniska rengöringsmedel - från vassle till förslag på metoder för avfallshantering (inaktivt)
2005-01-11Marknadsanalys (inaktivt)
2004-11-30Marknadskommunikation för produkt med stora miljöfördelar (inaktivt)
2004-11-19Livscykelanalys av biotekniska rengöringsmedel - från vassle till örslag på metoder för avfallshantering (inaktivt)
2004-09-01Examensarbete inom Java / SQL? (inaktivt)
2004-08-31Vinkelgivare i säkerhetskritiska applikationer (inaktivt)
2004-07-07IR-kamerasystem för studier av skadade leder (inaktivt)
2004-06-01Blyfri process för avancerad elektronikproduktion (inaktivt)
2004-06-01Marknadsanalys (inaktivt)
2004-04-07Programvaruutveckling till USB I/O enhet (aw) (inaktivt)
2004-03-29Utveckla användargränssnitt för små skärmar genom studie och/eller programmering (inaktivt)
2004-03-10Uppbyggnad av databas för Kvalitetsvärdering av produkt i löpande produktion (inaktivt)
2004-03-05Utveckling i Java för en spännande produkt (inaktivt)
2004-02-16Marknadsundersökning för ett informationscenter i stora butikskedjor. (inaktivt)
2003-12-08Kvalitetsdokumentation av tillverkningsprocess (jj) (inaktivt)
2003-10-27Ekonomistyrningsmodell för snabbväxande företag (inaktivt)
2003-10-20Kvalitetsdokumentation av tillverkningsprocess (inaktivt)
2003-10-10Kvalitetsdokumentation av tillverkningsprocess (inaktivt)
2003-10-08Utveckling av ögonstyrningstillämpning (inaktivt)
2003-09-17Utveckling av ett test för diagnos av tandlossning. (inaktivt)
2003-09-16Utvärdering och utveckling av innovativ kolfiberarmering ¿ högpresterande applikationer (inaktivt)
2003-09-15Single-Sign-On och säkerhet i komplexa systemmiljöer (inaktivt)
2003-09-03Utveckling av funktion o design (JH 04) (inaktivt)
2003-08-07Verifiering av ytpreparationer för studier av membranbundna proteiner - samarbete Chalmers, Layerlab och AstraZeneca. (inaktivt)
2003-06-04Utvärdering av ytpreparationer för proteinetstudier, i ett samarbete mellan universitet och industri (inaktivt)
2003-04-01Spårmärkning av artiklar via Internet (inaktivt)
2003-03-27Automatiserad testning av Simics distributionspaket (inaktivt)
2003-02-01Utveckling av elektronikprodukt (inaktivt)
2002-11-07M2M: Produktutveckling och konstruktion av adapter (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.