Sökning: "programvaror"

Hittade 61 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet programvaror.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-04Analys av avkastning och vinster med ny teknik på pappersbruk (inaktivt)
2011-06-28C2 simulator till markstation för obemannade farkoster (inaktivt)
2010-11-02Signalanalys inom framtidens mätteknik. (inaktivt)
2010-11-01Bevarande av Vattenfalls historiska minne i en digital värld (inaktivt)
2010-10-28Vidareutveckla rutiner för PSPP (inaktivt)
2010-08-27Utveckling av produktionsmiljö för direktiva publikationer inom flygområdet (inaktivt)
2010-08-25Implementering av en enkel iPad app för en motionscykel (inaktivt)
2010-08-25Undersökning och analys av spelmotorer till iPad (inaktivt)
2010-07-29Virtualiseringsprogramvara på klientdatorer för systemutveckling (inaktivt)
2010-05-21Kravspecificering och uppsättning av arkitektur för CAD/PLM-support (inaktivt)
2010-03-01Certifikathantering över DNS (inaktivt)
2010-03-01Administration av DNSSEC (inaktivt)
2010-02-12Självinducerade oscillationer i våta kopplingar (inaktivt)
2008-07-10Web-portal till USource (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-05-30Virtuellt Whiteboard - Utvecklingsprojekt i Java (inaktivt)
2007-10-22Examensarbeten inom styrsystem för säkerhetskritiska x-by-wire applikationer-CEDES-projektet (inaktivt)
2007-09-04Utveckling av datorspel/motionsprodukt (inaktivt)
2007-09-04Programvara för fysisk aktivitet (inaktivt)
2007-08-13Programvara för fysisk aktivitet (inaktivt)
2007-08-11Utveckling av datorspel/motionsprodukt (inaktivt)
2007-08-10Programvara och för fysisk aktivitet (inaktivt)
2007-04-23Vidareutveckling av avancerad hemsida för Stockholms Skridskoseglarklubb. Arbetet består i såväl analys, förslag, systemutformning samt programmering. (inaktivt)
2007-03-15Utveckling av datorspel/motionsprodukt (inaktivt)
2007-03-12Datorgrafik (inaktivt)
2007-03-12Programvara och algoritmer för fysisk aktivitet (inaktivt)
2007-02-13Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2007-01-08Medicinsk signalbehandling inom diabetes typ 1 (inaktivt)
2006-12-19Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2006-12-19Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2006-12-14Är du intresserad av träning och datorspel? (inaktivt)
2006-08-25Identifiering av oskyddade datastrukturer (inaktivt)
2006-05-29Design av accelerometer med integrerad MEMS givare (inaktivt)
2006-05-16Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2006-05-09Interaktionsdesign (inaktivt)
2006-05-07Accelerometer baserad på MEMS givare (inaktivt)
2006-01-30Gränssnitt Dali (inaktivt)
2006-01-20Programvaror i säkerhetskritiska system. (inaktivt)
2005-12-08Marknadsstrategi - VR-läsare för infrastruktur (inaktivt)
2005-12-07Examensarbeten inom mobil digitalteknik för affärssystem (inaktivt)
2005-10-22Utforming av programvara/datorspel för motion (inaktivt)
2005-09-07Identifiering av oskyddade datastrukturer (inaktivt)
2005-08-29Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2005-08-15Utforming av programvara/datorspel för motion (inaktivt)
2005-04-14Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2005-01-12Kvalitetssystem (inaktivt)
2004-10-25Strategisk struktur för Intranet (Ljusdal 39) (inaktivt)
2004-10-22Ny metodik för säkerhetsanalys av vägbanors ojämnheter. (inaktivt)
2004-10-07Bestämning av kompenseringsfaktorer (k-faktorer) vid plåtbockning, företrädesvis för aluminiumlegerade plåtmaterial. (inaktivt)
2004-10-04Mätmetoder för undersökning av överstyrning hos accelerometrar. (inaktivt)
2004-10-01Framtagning av metoder för mätning av överstyrning hos piezoelektriska accelerometrar (aw) (inaktivt)
2004-09-21Metod för utveckling av Internetbaserade pilotsystem (inaktivt)
2004-06-24Webbdesigner till omfattande projekt för kvinnojour (inaktivt)
2004-03-30Spårbarhetssystem och generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2004-03-19Applikationsutveckling till 3D CAD (Gävle) (inaktivt)
2004-01-09IT-Strategi (inaktivt)
2003-08-18Implementering av ett objektorienterat webbaserat forum (inaktivt)
2003-05-20Nyutveckling och implementering av supporthanteringssystem (inaktivt)
2003-02-28Analys av inverkan av svetsreparationer på komplexa stålgjutgods m a p utmattningshållfasthet (inaktivt)
2003-02-19Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2002-10-09Analys av kupévibrationer i modeller av ambulansbilar (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.