Sökning: "projektledning projekt"

Hittade 22 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet projektledning projekt.


Inkom Exjobbsförslag
2011-07-11Göra metod och information tillgänglig genom IT-lösningar (inaktivt)
2011-07-11Goda exempel och information för hållbar upphandling (inaktivt)
2011-01-27Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2011-01-27Applikationer (appar) för verksamhetssystem i offentlig miljö (inaktivt)
2011-01-24Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2008-09-02Framtagning av en projekthandbok för genomdrivning av tekniskaprojekt (inaktivt)
2008-05-30Internetbaserade samarbetsverktyg (inaktivt)
2007-12-05BET-PROJEKT; Examensarbetet där Näringsliv möter Akademi (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-06-16Utvärdering av ett entreprenörskapsprojekt (AP) (inaktivt)
2007-05-08Projektledning och personlig effektivitet online (inaktivt)
2007-03-01Hur fungerar ett projekt? (inaktivt)
2007-03-01Internationell Marknadsföring - Exportplan/Marknadsplan (inaktivt)
2007-02-05Examensarbete inom projektledning, IT och kommunikation (inaktivt)
2006-11-16Ta fram en mjukvaruplattform för tjänsten ”Hälsobokslut” (ke) (inaktivt)
2006-11-16Hur kan Funova ekonomi, som liten byrå, utnyttja sina styrkor för att nå en bredare marknad? (ke) (inaktivt)
2006-10-01Internationell marknadsföring - Exportplan/marknadsplan (Lämpligt för 1-2st studenter) (inaktivt)
2006-06-20Information Worker - Dokument- och projekthanteringssystem (inaktivt)
2006-04-17Logistik på teckenspråk (inaktivt)
2005-09-26Partnering - nytt sätt att driva byggprojekt (inaktivt)
2003-01-05IT-stöd i fastighetsprojekt (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.