Sökning: "provén"

Hittade 29 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet provén.


Inkom Exjobbsförslag
2011-10-24Alternativ testmetod för minsprängning (inaktivt)
2011-08-03Improving thermal modeling of power transformers (inaktivt)
2011-01-12Machine learning under high intra-class variation with applications to visual object detection (inaktivt)
2011-01-11Short-time overloading of power transformers (inaktivt)
2010-11-10Alternativ minsprängningsmetod (inaktivt)
2010-09-21Exjobb på NASDAQ OMX (inaktivt)
2010-06-07Konstruktion och strömningsvisualisering i motorlik flödesrigg (inaktivt)
2010-05-12Spegelglas i plast (inaktivt)
2010-04-20Utveckla metod för utmattningsbedömning med FEM (inaktivt)
2010-02-11Machine Learning: Improved Photo Tagging with Relevance Feedback (inaktivt)
2009-12-18Study of Odometry Solutions for Railway Applications (inaktivt)
2009-12-18Study of Odometry Solutions for Railway Applications (inaktivt)
2008-05-30Image analysis study of the size, shape and surface-texture distributions of genetically different glacial deposits (inaktivt)
2008-03-27Exjobb i Kina, Thailand och Singapore inom miljöanpassad produktutveckling (inaktivt)
2007-09-21Processing and characterization of materials sensitive to ambient oxygen concentration for application in field effect based oxygen sensor devices (inaktivt)
2007-09-21Development of solid-state catalytic filters for enhancement of the performance of field effect based gas sensors (inaktivt)
2007-05-21Available position for Master Thesis work in the area of Windows Mobile for Smartphones (inaktivt)
2007-05-13UE Feedback Optimisation in HSDPA (inaktivt)
2007-04-16Diagnostics Structural Algorithms using RODON (inaktivt)
2007-03-16Investigation of automatic verification of distributed databases at MOBEON (inaktivt)
2006-11-23Sources and distribution of arsenic in the Red River delta aquifers, Hanoi, Vietnam (inaktivt)
2006-10-27Implementation of a tool for formal verification of C programs (inaktivt)
2006-08-31Miljögeokemisk studie av årsvarvigt sediment (inaktivt)
2006-08-15Multiplayer casual gaming for IPTV (inaktivt)
2006-02-06Analysis and Implementation of a Data Collection Tool for use in live experiments (inaktivt)
2006-01-30Sources and distribution of ammonium in the Red River delta aquifers by isotope studies (inaktivt)
2003-11-14The effect of viral clearance techniques on protein quality (inaktivt)
2003-01-09Välordnade nanokompositer ¿ syntes, karakterisering och funktionalisering av nya hybridmaterial (inaktivt)
2003-01-07Use and function of a viral translation enhancer (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.