Sökning: "resultat fokus"

Hittade 48 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet resultat fokus.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-22Smörjfilmsberäkning i kuggväxlar (inaktivt)
2011-12-27Vattenåtervinning för framtidens bostadsområde (inaktivt)
2011-12-21"Gröna" fasader och tak (inaktivt)
2011-12-05Plantskolor och bekämpningsmedel- examensarbete med många möjligheter (inaktivt)
2011-11-24Spårbarhet av installerade plastgolv (inaktivt)
2011-11-23Analysmetoder för bearbetningsgrad (inaktivt)
2011-11-23Biopolymerer för kalandrering (inaktivt)
2011-11-23Certifiering av kartongprodukt enligt Cradle to Cradle (inaktivt)
2011-11-23Demonterbart plastgolv (inaktivt)
2011-11-23Design av miljövänliga fartyg för återvinning (inaktivt)
2011-11-23Energiinriktad processoptimering (inaktivt)
2011-11-23Ersättning av fossila bränslen i värmeproduktion (inaktivt)
2011-11-23Maximerad styvhet för kartong (inaktivt)
2011-11-21Verktyg för planering och uppföljning av projekt inom motorutveckling (inaktivt)
2011-11-14Utvärdering och utveckling av principer för mobila annonssystem med extremt hög transaktionsvolym (inaktivt)
2011-10-31Examensarbete- Minska leveransförseningar pga vinterklimat, fokus tjälproblematik (inaktivt)
2011-10-27Förstudie: Potential för förbättring av materialförsörjning i exploateringsområden - en aktörsstudie (inaktivt)
2011-10-27Jämförelse av olika certifierings system för ”Hållbart byggande” samt analys av deras räckvidd, inkl önskvärda och oönskade konsekvenser, för uppfyllelse av målet God bebyggd miljö och andra samhälleliga mål (inaktivt)
2011-09-27Övergång till ”Grön betong” – marknadspotential och drivkrafter (inaktivt)
2011-01-28Vilken köttproduktion är giftigast ur ett livscykelperspektiv? (inaktivt)
2010-11-02Mekaniska egenskaper hos nioblegerat gråjärn (inaktivt)
2010-10-07Magister examen, Utveckling och verifiering av ny filtermaterial (inaktivt)
2010-05-26Miljövinster med tilläggsisolering (inaktivt)
2010-02-25Livscykelanalys/Carbon footprint av panncentral (inaktivt)
2010-01-08Produktutveckling av designidé hos Interactive Institute (inaktivt)
2008-01-22Framtidens uthålliga avloppssystem (inaktivt)
2007-09-21Bioinformatiska studier av allergikers immunsvar för identifiering av samvariation mellan olika allergener (inaktivt)
2007-08-17Hur attraktiva är företagena i nätverket The paper province, bland studenter? (inaktivt)
2007-05-22Automatisering av funktionstester för en webbplattform för poker (inaktivt)
2007-05-14Överföring av WAMPS till webapplikation kopplad mot databas (inaktivt)
2007-04-04Lagring av kemisk massa Inaktivering av retentionsmedel (inaktivt)
2007-03-12Utvärdering av utvärdering (inaktivt)
2006-12-13Framtidens uthålliga avloppssystem (inaktivt)
2006-12-11Ta fram en modell för att identifiera ett företags identitet, värderingar och budskap (ke) (inaktivt)
2006-12-11Ta fram en modell för moduluppbyggda tjänster med tillhörande prissättning (ke) (inaktivt)
2006-11-16Ta fram en mjukvaruplattform för tjänsten ”Hälsobokslut” (ke) (inaktivt)
2006-11-16Hur kan Funova ekonomi, som liten byrå, utnyttja sina styrkor för att nå en bredare marknad? (ke) (inaktivt)
2006-08-27Miljöbedömningssystem, väg- och anläggningsmaterial (inaktivt)
2006-05-31Utveckling av websida och webshop (inaktivt)
2006-05-02Restmaterial - ett ekonomiskt perspektiv (inaktivt)
2006-02-22Förbättra precisionen i simulering av minneselektronik (inaktivt)
2005-12-22Lagring av kemisk massa ¿ Inaktivering av retentionsmedel (inaktivt)
2005-11-30Risker i tekniska system, ytvatten som skyddsobjekt (inaktivt)
2005-11-10Utvärdering av samarbetesprojekt mellan idrottsföreningar och skolan med syftet är att öka ungdomarnas idrottsutövande (inaktivt)
2005-06-30Systematiskt förbättringsarbete(Hofors) (inaktivt)
2005-01-11Risker i tekniska system, emissioner från väg- och bankonstruktioner (inaktivt)
2004-02-10Beräkningsmodeller för längsgående krafter i spår (inaktivt)
2003-06-13Planeringsprocessen i ett kommunikations- och maktperspektiv (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.