Sökning: "resultatet av"

Hittade 390 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet resultatet av.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-21Validering av en ny metod för att mäta fysisk aktivitet (Masteruppsats, 30-40 veckor) (inaktivt)
2012-03-20Gör exjobb om BI i en spännande bransch (inaktivt)
2012-02-10Energianalys (inaktivt)
2012-02-08Saltvatteninträngning i Haninge skärgård (inaktivt)
2012-01-26Kontroll av zinkskikt på monterat räckesmaterial (inaktivt)
2012-01-26Scania gemensam produktbeskrivning – ett stöd för ett integrerat produktutvecklingsarbete (inaktivt)
2012-01-13Social media as content discovery engine for IPTV Video-on-demand (inaktivt)
2011-12-28Hur uppfattas Trafikverkets närvaro på Facebook? (inaktivt)
2011-12-13Limbeläggning av stålplåt (inaktivt)
2011-11-23Certifiering av kartongprodukt enligt Cradle to Cradle (inaktivt)
2011-11-15Utvärdering av klassificeringsverktyg för omklassning av rödfyrshögar (inaktivt)
2011-11-14Framtagande av elektronikbox för kommunikation från elektriska mätinstrument (inaktivt)
2011-10-28Utmattningsberäkning av svets med hjälp av Power Spectral Density (inaktivt)
2011-10-24Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2011-10-14Examensarbete strukturteknik: Utveckling av metodik för koppling mellan lokal och global FEM (inaktivt)
2011-09-19Minska mil i bil - vilka åtgärder kan hjälpa oss? (inaktivt)
2011-09-07Premium prissättning reservdelar (inaktivt)
2011-09-05Volvo IT - attraktiv arbetsplats ur ett arbetsmiljöperspektiv (inaktivt)
2011-08-18Utvecklas efterfrågan på ekologiska kläder, skor och inredning? (inaktivt)
2011-08-12Examensarbete - Styrsystem (inaktivt)
2011-06-29Vill du hjälpa oss att utveckla vår webbkommunikation? (inaktivt)
2011-06-27Examensarbete inom bransch analys och marknadsintervjuer (inaktivt)
2011-06-27Livscykelanalys på metod för att hantera förorenat sediment (inaktivt)
2011-06-23Kartläggning av miljöarbete i kommunen (inaktivt)
2011-06-19Utveckling av spelledningsapplikation (inaktivt)
2011-06-15Kemikaliehantering på flygplats (inaktivt)
2011-05-23Intranät med Microsoft SharePoint (inaktivt)
2011-04-14GIS Drift och Underhåll - Ett system för att hjälpa drift och underhållspersonal i vardagen. (inaktivt)
2011-04-14Samhällsekonomisk analys av klimatanpassning för vägar (inaktivt)
2011-04-12Multicoreprogrammering med OpenCL (inaktivt)
2011-04-08Säkerhetsutvärdering med verktyget ”Enterprise Architecture Analysis Tool” (inaktivt)
2011-03-23Automatisk klassificering av handskrivna ordobjekt (inaktivt)
2011-03-23Kontextstyrd tröskling och bildfiltrering för optimal OCR (inaktivt)
2011-03-17LCA av professionellt pulvermaskindiskmedel (inaktivt)
2011-03-15Radikalt förkortad bromssträcka (inaktivt)
2011-02-02Avloppsinventering och åtgärdsförslag (inaktivt)
2011-01-27Utveckling av spelledningsapplikation (inaktivt)
2011-01-11Applikationsutveckling i tillväxtföretag (inaktivt)
2011-01-10Modifiering av radialfläkt för möjlighet att öka fläktens prestanda i form av ökat totaltryck. (inaktivt)
2011-01-05Inventering förorenad mark träramsfabrik (inaktivt)
2010-12-08Goda exeple på hållbart samhällsbyggande (inaktivt)
2010-12-06Bootstrapping - undersökning av alternativa vägar till kapital (inaktivt)
2010-11-23Landsbyggds företagets klimatpåverkan ur ett besöks näringsperspektiv. (inaktivt)
2010-11-23Status och åtgärdstakt för enskilda avlopp i länder kring Östersjön (inaktivt)
2010-11-19Profilering & simulering av HMI (Human Machine Interface) (inaktivt)
2010-11-10HÅLLBAR HANTERING AV BOTTENASKA FRÅN AVFALLSFÖRBRÄNNING, OMVÄRLDSANALYS – KLIMAT OCH ENERGIPOTENTIAL (inaktivt)
2010-11-10Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2010-11-04Miljöutredning Grön IT på Försäkringskassan (inaktivt)
2010-10-19Verksamhetsutveckling utifrån ett processperspektiv (inaktivt)
2010-10-07Simuleringsbaserad social nätverksanalys med osäkra data (inaktivt)
2010-09-22Datorbaserat testsystem för mätning av antenndiagram (inaktivt)
2010-09-20Undersökning av energiaspekter i bäddprojekt (inaktivt)
2010-09-13Android-applikation för daglig tillsyn av lastbilar (inaktivt)
2010-09-01Miljöutrednin för olika förvatningar i Lysekils kommun (inaktivt)
2010-08-31Vattensäkerhet på bostadskajer - hur arbetar kommunerna med sitt anläggningsansvar ur ett juridiskt perspektiv? (inaktivt)
2010-08-24Design och konstruktion av signalgenerator (inaktivt)
2010-07-08Utredning av energikostnader och -system på Havets Hus (inaktivt)
2010-06-17Nordiske cykelbyer (inaktivt)
2010-05-31Bootstrapping (inaktivt)
2010-05-31Konstruktion och produktionssättning av innovativ projektionsduk (inaktivt)
2010-05-26Miljövinster med tilläggsisolering (inaktivt)
2010-05-19Datorbaserat testsystem för mätning av antenndiagram (inaktivt)
2010-05-19Simulering av prestanda för RF-mottagare (inaktivt)
2010-05-06Kartor med utökad energiinformation - Ur både ett makro- och mikroperspektiv, från 2D till 3D (inaktivt)
2010-04-29Simuleringsbaserad social nätverksanalys med osäkra data (inaktivt)
2010-04-23Optimering av insugskanal med hjälp av datorsimulering (inaktivt)
2010-04-12PERFORMANCE AND QUALITY MEASURMENT ALGORITHM (inaktivt)
2010-04-09Undersökning av energiaspekter i bäddprojekt (inaktivt)
2010-04-07Riskhantering av kritiska infrastrukturtjänster (inaktivt)
2010-04-07Examensarbete inom Värmebehandlingscentrum: Studie av karbonitrerade och sätthärdade komponenters utmattningshållfasthet (inaktivt)
2010-03-19Psykologisk profil på oseriösa köpare bedragare och skojare. (inaktivt)
2010-03-11Kundtillfredsställelse (inaktivt)
2010-03-09Extremt energisnålt och säkert trådlöst miljömätsystem (inaktivt)
2010-03-08Säkrare Kontaktuppgifter (inaktivt)
2010-03-05Kan Sverige minska klimatpåverkan från deponier? (inaktivt)
2010-02-26Visualisera rekreationsområde (inaktivt)
2010-02-24Tillskottsvatten i ledningsnät. (inaktivt)
2010-02-09HJÄLP OSS MÄTA ANTALET BESÖKARE OCH EFFEKTEN AV ETT AV MELLANSVERIGES STÖRSTA EVENEMANG (inaktivt)
2010-02-04Energikartläggning/-optimering på Havets Hus (inaktivt)
2010-02-04Modelling and control design for a semi active vehicle damper (inaktivt)
2010-01-27Reklamfinansiering av befintliga externa betaltjänster via sms. (inaktivt)
2010-01-13En kvalitativ utvärdering av Seconden -en verksamhet för arbetsökande personer som uppbär ekonomiskt bistånd (inaktivt)
2010-01-12Upphandling av Utförandeentreprenad i Samverkan (inaktivt)
2010-01-11Miljöbrons effekter (inaktivt)
2010-01-07Vilka faktorer gör Uddevalla till en attraktiv inflyttningskommun? (inaktivt)
2009-12-16Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2009-12-15Automatiserad analys av dynamiska förlopp för inbyggda system på helfordonssimulator (inaktivt)
2009-12-15Bli en del av Svensk Alarm när du framgånsrikt utvecklar vår hemsida till att generera försäljning! (inaktivt)
2009-12-14Strategi för analys av användande och ROI av virtuella tjänster (inaktivt)
2009-12-10Designa kontorslokaler! (inaktivt)
2009-12-01Uppsats/Exjobb: Effekt eller ingen effekt- Har friskvårdscoachningen haft effekt på livsstilen? (inaktivt)
2009-11-30Avloppsinventering och åtgärdsförslag (inaktivt)
2009-11-27Examensarbete inom kärnkraftssäkerhet och PSA (inaktivt)
2009-11-25IT LEAN Assessment – skapa en utvärdering för att avgöra möjligheterna till effektivisering med LEAN inom en IT organisation (inaktivt)
2009-07-06Vattensäkerhet på bostadskajer - hur arbetar kommunerna med sitt anläggningsansvar, ur ett juridiskt perspektiv? (inaktivt)
2009-06-25Examensarbete:Virtuell systemmodellering (inaktivt)
2009-05-26Val av assistanssamordnare (inaktivt)
2009-04-03Utveckling och genomförande av omvärldsanalys i naturläkemedelsbranschen. (inaktivt)
2009-03-19Pressinfo till tysktalande om vetenskapliga rön (inaktivt)
2009-02-20Minskad energikonsumtion (inaktivt)
2009-02-20Bildsegmentering av rörliga föremål (inaktivt)
2009-02-18Återigenkänning i kameranätverk (inaktivt)
2009-01-16Kvalitetssäkring av strategisk teamutveckling (inaktivt)
2008-09-15Kunskaper i tyska för internationell marknadsanalys (inaktivt)
2008-07-10Byggnader och miljö - Miljövärdera två svenska fastigheter (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-06-16Utveckling och genomförande av en arbetsprocess för omvärldsanalys i naturläkemedelsbranschen (inaktivt)
2008-06-16Programmering för testutrustning av borrande skruv (inaktivt)
2008-06-16Plus-tjänstprojektet och dess betydelse för kunden (inaktivt)
2008-05-30Materialförsörjningsplaner (inaktivt)
2008-05-30Statistikverktyg för e-handelssystem (inaktivt)
2008-05-30Undersökning av svetskvalitet i befintlig produktion (inaktivt)
2008-05-30Spring-utvärdering (inaktivt)
2008-05-30Tillämpningsområden för integration mellan affärssystem, mobila lösningar och portaler (inaktivt)
2008-05-30Programutvecklare sökes (inaktivt)
2008-05-30Odling av jäst med trähydrolysat som huvudsaklig kolkälla (inaktivt)
2008-04-29Beräkningsprogram för livslängdsberäkningar från trådtöjningsmätningar (inaktivt)
2008-04-29Examensarbete inom Ringhals AB, 20 poäng,Granskning av kvalitetssystem (inaktivt)
2008-04-07Produktutveckling, konstruktion för ökad användarvänlighet (inaktivt)
2008-03-19IKEA - ANALYS AV BRÄNNBART AVFALL (inaktivt)
2008-02-19Strandbete och ytvattenpåverkan - litteraturstudie. (inaktivt)
2008-02-06STÖTFÖRLOPP OCH SKADEMEKANISK ANALYS AV HÖGHÅLLFAST STÅL, 2 KOPPLADE EXJOBB (inaktivt)
2008-01-30Marknadsundersökning - behov av Miljötaxi (inaktivt)
2008-01-18Ta fram en verklighetsbaserad konkurrent och marknadsanalys samt marknadföringsplan för/på i första hand den svenska marknaden (inaktivt)
2008-01-04Oberoende undersökning av Skaraborgs regementes roll i Skövde Beskrivning av regementet (inaktivt)
2007-12-07Inventering av installerade absorptionskylmaskiner – drifterfarenheter och argument för inköp (inaktivt)
2007-12-05Odling av jäst med trähydrolysat som huvudsaklig kolkälla (inaktivt)
2007-11-22IKEA - Internkommunikation (inaktivt)
2007-11-13Sociala patent och innovationer (inaktivt)
2007-11-13Socialförvaltningen i Borlänge inbjuder till uppsatsskrivning! (inaktivt)
2007-10-24Systeminventering logistikstöd (inaktivt)
2007-10-24Uppskattning av samåkningsgrad (inaktivt)
2007-10-24Inventering av bokningssystem för bilpooler (inaktivt)
2007-10-22Undersökning av hälsofrämjande egenskaper i vårt produktsortiment (inaktivt)
2007-10-22TPU på ABB Cewe-Control - Fallstudie av implementering på pilotavsnitt (inaktivt)
2007-10-22TPU på ABB Cewe-Control - Fallstudie av implementering på pilotavsnitt (inaktivt)
2007-10-22Framgångsrika visionsarbeten där visionen fick genomslag. Goda exempel på utvecklingsarbeten i världen och en analys av processer och resultat (aw) (inaktivt)
2007-10-18Enkät till ungdomar angående idrottsaktiviteter (inaktivt)
2007-10-18Sustainable Development - hur ska Cardo Group arbeta med miljö, etik och mångfald i framtiden? (ref 2006002) (inaktivt)
2007-10-05Utveckling av Webbshop – www.kokslust.nu (inaktivt)
2007-09-25Designing and Implementing a Federated Enterprise Search Solution (inaktivt)
2007-09-24Avvikelsehantering i en administrativ verksamhet (inaktivt)
2007-09-24Avvikelsehantering i en tjänstebaserad verksamhet (inaktivt)
2007-09-24Vad får företagen ut av projektet Open Up? Finns det samhällsekonomiska vinster. (inaktivt)
2007-09-21Webb- och databasutveckling - Internettjänst för juridisk rådgivning (inaktivt)
2007-09-21Utarbetande och genomförande av strategi för att införa Windows Workflow Foundation som ärendehanteringsmotor i en generell, webbaserad ärendehanteringsprodukt (inaktivt)
2007-09-21Utveckling av ett lärande system för detektion och identifiering av gas i IR-bilder (inaktivt)
2007-09-21Hållfasthetsanalys av flexibel monteringsfixtur för flygplansmontering (inaktivt)
2007-09-21SOQPSK-algoritmer för modulation och demodulation i FPGA (inaktivt)
2007-09-18IKEA - Utvärdering av arbetsmiljöprojekt (inaktivt)
2007-09-06Metodstudie samt konstruktion av en balkvändare för hantering av tunga balkar (TH 02) (inaktivt)
2007-08-20Webbutveckling i start-up (inaktivt)
2007-08-16Analys och effektivisering av de tekniska installationerna i en livsmedelsbutik (inaktivt)
2007-08-16Marknadsundersökning: Vattensäkerhet i större kommuner - Hur säkerställer man uthålliga rutiner för anläggningars säkerhet vid vatten? (inaktivt)
2007-08-13Utveckling och lansering av ny produktgrupp - Internationell marknadsföring och försäljning. (inaktivt)
2007-08-11Produktivitetsmått i en myndighet (inaktivt)
2007-08-11Granskning av Vägverkets språk - förstår kunden vad vi säger? (inaktivt)
2007-07-02Hållfasthetsanalys av flexibel monteringsfixtur för flygplansmontering (inaktivt)
2007-06-08Krav på indata för styrning av ett fordon med framförhållning med mål att reducera bränsleförbrukningen (inaktivt)
2007-05-30Presentation och analys av prestanda hos komplexa realtidssystem (KR) (inaktivt)
2007-05-22Miljökommunikation i Kooperativa företag (inaktivt)
2007-05-14Mätning av pappersegenskaper genom bildbehandling (inaktivt)
2007-05-11Utveckla och genomföra en arbetsprocess för omvärdsanalys, i naturläkemedelsbranschen (inaktivt)
2007-05-11Utveckling av miljömässigt hållbara plantager (inaktivt)
2007-05-11Produktionsutveckling (inaktivt)
2007-04-23Hur kan MUISK - Musik i verksamheten bli ett verktyg som berikar förskolans verksamhet? (inaktivt)
2007-04-23Hur kan personalen använda sig av empatisk kommunikation och giraffspråket och på så sätt förbättra kommunikationen med barnen? (inaktivt)
2007-04-20Kedjesammanslagning – Åsby Hem & Trädgrård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-20Kommunala relationer – Åsby Hem & Trädgård (aw) (inaktivt)
2007-04-17Konstruktion av borrautomat (TH 02) (inaktivt)
2007-04-16Affärsnytta av simulering (inaktivt)
2007-04-16Förfina beräkningsmodell på minneselektronik med avseende på mjuka fel (inaktivt)
2007-04-16Användarinterface mot provplattform för strålningstester av minneselektronik (inaktivt)
2007-04-04Utvärdering av treårigt EU-projekt, intervjuer, foto, sammanställningar mm (inaktivt)
2007-04-04Undersökning om diskriminering mot etniska grupper (inaktivt)
2007-04-04En studie i att exportera svenskt livsmedel inom EU (inaktivt)
2007-03-29Bostadsanpassningsbidrag (inaktivt)
2007-03-28Omorganisation ur ett medarbetarperspektiv (inaktivt)
2007-03-28Uppföljning av befintliga och potentiella kundrelationer (inaktivt)
2007-03-20Metodstudie samt konstruktion av kringutrustning för en slipmaskin (TH 02) (inaktivt)
2007-03-16Oberoende undersökning av Skaraborgs regementes roll i Skövde (inaktivt)
2007-03-16VGIS stipendie till examensarbete inom GIS med anknytning till Västerbotten (inaktivt)
2007-03-09Praktisk webb-baserad varumärkesutveckling (inaktivt)
2007-03-01Internationell Marknadsföring - Exportplan/Marknadsplan (inaktivt)
2007-02-23Marknadsundersökning (inaktivt)
2007-02-22Hur söker företag affärspartners utomlands? – Verksamhetsanalys Chamber Trade Business to Business AB (inaktivt)
2007-02-22Uppföljning av ett Utvecklingsprogram (AP) (inaktivt)
2007-02-13Hur ändrar vi attityder till företagande? (inaktivt)
2007-02-12Marknadsundersökning VVSsiffror.se Sveriges enda finansiella omvärldsanalys för VVS-branschen (aw) (inaktivt)
2007-02-12Arosstudion - Att marknadsföra en taltidning, hur ser framtiden ut? (aw) (inaktivt)
2007-02-09Trace av Linux nätverksstack i TCP/IP-nätverk (inaktivt)
2007-02-09Användarinterface mot provplattform för strålningstester av minneselektronik (inaktivt)
2007-02-08Marknadsanalys. (Stadium) (inaktivt)
2007-02-02Vatten och sanitet i peri-urbana områden (inaktivt)
2007-02-02Miljöplanering hos Care of Haus (AP) (inaktivt)
2007-02-02Miljöplanering för reklambyrå. (AP) (inaktivt)
2007-01-31Utarbetande och genomförande av strategi för att införa Windows Workflow Foundation som ärendehanteringsmotor i en generell, webbaserad ärendehanteringsprodukt (inaktivt)
2007-01-31Industriell marknadsföring av bro och vägräcken (aw) (inaktivt)
2007-01-26Produktutveckling (inaktivt)
2007-01-25Marknadskoncept för tidningen Go Retro (AP) (inaktivt)
2007-01-23Affärsutveckling - fastighetsförvaltningsbranschen (inaktivt)
2007-01-23Redovisningssystem för inköp och hantering av fasta bränslen (Ljusdal 63) (inaktivt)
2007-01-23Dubbelriktad kommunikation - insamlig av information/data via fasta nät (Ljusdal 59) (inaktivt)
2007-01-152 dagars forum med inriktning på audiovisuell teknik! (aw) (inaktivt)
2007-01-08Digital marknadsföring för webb-butik inom design (inaktivt)
2007-01-03Förstudie kring ett 2 dagars forum med inriktning på audiovisuell teknik! (aw) (inaktivt)
2006-12-22Krav på indata för styrning av ett fordon med framförhållning med mål att reducera bränsleförbrukningen (inaktivt)
2006-12-20IT Governance på Swedbank/Föreningssparbanken (inaktivt)
2006-12-19Utveckling av förstudierapporter (inaktivt)
2006-12-13Materialförsörjningsplaner (inaktivt)
2006-12-07System eller kultur, ett modernt ledningssystem (inaktivt)
2006-11-30Marknads- och affärsplan (inaktivt)
2006-11-17Kalibreringsprogram för ögonrörelsemätningar (inaktivt)
2006-11-16En bättre bild av reklammarknadens omsättning (aw) (inaktivt)
2006-11-13Ett projekt vid Affärsområdet Energi, Katrineholm Energi AB. (inaktivt)
2006-11-10Kartläggning av aktörer inom Designad kommunikation i Mälardalen GH (inaktivt)
2006-10-30Miljömässig användning av skogsbränsleaska (inaktivt)
2006-10-30Kompetensförsörjning, styrning och uppföljning av processen (inaktivt)
2006-10-26Plus-tjänstprojekten- vad har det betytt för kunden? (inaktivt)
2006-10-23Värdeflödesanalys samt optimering av flöden vid skärmtillverking (TH 02) (inaktivt)
2006-10-20Mätverktyg av ledningsgrupp - Dill World AB (inaktivt)
2006-10-20Konkurrent/Kund analys - Dill World AB (inaktivt)
2006-10-18Attitydundersökning (inaktivt)
2006-10-18Marknadsundersökning på ett real case (aw) (inaktivt)
2006-10-02Utforska en ny generation solfångar-system: optimera utformningen av tunnfilmssolceller för koncentrerat ljus (inaktivt)
2006-10-02Vill du skriva en uppsats om klienter på socialkontor som får extra stöd att söka jobb? (inaktivt)
2006-10-02Omvärldsanalys för ny medicinteknisk utrustning (inaktivt)
2006-10-01Internationell marknadsföring - Exportplan/marknadsplan (Lämpligt för 1-2st studenter) (inaktivt)
2006-09-18Affärsnytta av simulering (inaktivt)
2006-09-04Tryck på mikrolinser för 3-D och vinkelberoende bildsekvenser (inaktivt)
2006-09-04Elektronisk dokumentinläsning (inaktivt)
2006-08-31Företagssamverkan som ett affärsutvecklingsverktyg - Ett sätt att öka intäkter/sänka kostnader i företagandet? (inaktivt)
2006-08-30Marknadsanalys och strategi för nya marknader (inaktivt)
2006-08-25Trace av Linux nätverksstack i TCP/IP-nätverk (inaktivt)
2006-08-17Simulering av hydrauloljans kylning i lagertruckar (inaktivt)
2006-08-07Vilka faktorer hindrar en person från att välja cykeln som färdmedel (inaktivt)
2006-08-02Skogstrafik och vattenvägar (inaktivt)
2006-06-19Undersökning samt implementering av ett webbsystem. (inaktivt)
2006-06-16Undersökning av nya marknader (inaktivt)
2006-06-15Utredning av dagvattenrening (aw) (inaktivt)
2006-06-08Utvärdering och uppföljning av dialogbaserad styrning (inaktivt)
2006-05-31Utveckling av websida och webshop (inaktivt)
2006-05-16Kostnads och lönsamhetsanalys vid introduktion av nya produkter (aw) (inaktivt)
2006-05-10Hållbar regional utveckling (UK 04) (inaktivt)
2006-05-04Uppföljning samt framtagning av förslag på energieffektivisering i vår tillverkningsprocess. (Aw) (inaktivt)
2006-05-04Uppföljning samt framtagning av förslag på energieffektivisering i vår tillverkningsprocess. (Aw) (inaktivt)
2006-05-02Reklam på cykeltaxi (inaktivt)
2006-04-18Marknadsundersökning av trender inom beslutsstöd (Business Intelligence) i Sverige 2006. (inaktivt)
2006-03-23Webbdesignkunnig student sökes för webb-baserad verksamhetsutveckling (inaktivt)
2006-03-07Hur ska en ny gemensam företagskultur skapas i samband med en fusion? (inaktivt)
2006-03-02Framtagning av kompletta processer för tim-takt underhåll av järnvägsfordon. (inaktivt)
2006-02-23Uthålliga avlopp i omvandlingsområden i Värmdö kommun (inaktivt)
2006-02-23Förpackningar och transporter (inaktivt)
2006-02-13Tolkning och fördjupning i gymnasieelevers attityder - Västsvenska Industri- och Handelskammaren (inaktivt)
2006-02-08Användbarhet vid kiosk-bokning och incheckning (inaktivt)
2006-01-20IKEA: Kompetenseffekter ¿ Självstyrt lärande (inaktivt)
2006-01-20Företagssamverkan - ett sätt att öka intäkter/sänka kostnader i företagandet (inaktivt)
2006-01-18Hur upplevs Arkenbutikernas butikskoncept av kunderna? (inaktivt)
2006-01-05IKEA: Kompetenseffekter - Kunskapsmätning (inaktivt)
2006-01-04Experimentellt examensarbete i elektrisk mätteknik/teoretisk elektroteknik/elektrokemi (inaktivt)
2005-11-30Marknadsundersökning av TV-utbud (aw) (inaktivt)
2005-11-29Krav på maskinutrustning för optimerad Tillgänglighet (inaktivt)
2005-11-28Marknadsundersökning - Kontorsvatten (JJ) (inaktivt)
2005-11-17Behovsstyrd resursplanering (inaktivt)
2005-11-15Kundprojekt Internetsurfning (inaktivt)
2005-11-15Att som första utbildningsbolag utveckla en metod för fastställande av kompetensbristkostnader (inaktivt)
2005-10-27Införande av generellt språkstöd i ett webbaserat ärendehanteringssystem (inaktivt)
2005-09-26Partnering - nytt sätt att driva byggprojekt (inaktivt)
2005-09-20Orderstopptidens påverkan på logistikkostnaden (inaktivt)
2005-09-14Utvärdering/uppföljning av kommunens lokala kollektivavtal tecknat utifrån ÖLA 00 (inaktivt)
2005-09-13Hydrogeologiskt fältförsök och modellering: Förbättrad avgränsning av skyddsområden för grundvattentäkter (inaktivt)
2005-09-07Radonmätningar och analys (inaktivt)
2005-09-07Implementation av standardbaserat databasinterface för SCADA System (inaktivt)
2005-09-07Trace av Linux nätverksstack i TCP/IP-nätverk (inaktivt)
2005-09-07Metodutveckling av kulörmatchningsprocessen för effektkulörer (inaktivt)
2005-06-27Utveckling av jordmätsond (inaktivt)
2005-06-27Det levande mötet - affärsutveckling (inaktivt)
2005-06-08Testing av en ny metod för ventilation av husgrunder (inaktivt)
2005-06-01Skapa en automatiserad tillverkningsprocess med tyngpunkt på arbetsmiljö, effektivitet och kvalitet (inaktivt)
2005-05-16Teoretisk elektroteknik: demonstrationsmodul för modanpassningsmetoden tillämpad på vågledare (inaktivt)
2005-05-12Kartläggning av effektiviteten hos kommunikationen inom företag och organisationer (inaktivt)
2005-05-11KOSTNADSREDUKTION INTERNA PRODUKTER (inaktivt)
2005-04-25Tolkning och fördjupning i gymnasieelevers attityder - Västsvenska Industri- och Handelskammaren (inaktivt)
2005-04-22Utveckling av tjänsteportal för Telematik (inaktivt)
2005-04-213D-modell av filmade rörledningar (Gävle) (inaktivt)
2005-04-20Mätmodeller för kostnadseffektivitet i systemutveckling (inaktivt)
2005-04-20En kvalitetsmodell för outputgranskning - algoritmer som behövs för statistikprogrammering (inaktivt)
2005-04-07Vad har det ekonomiska stödet från Vägverkets Skyltfond, för trafiksäkerhetsprojekt, resulterat i? (inaktivt)
2005-04-06Generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2005-03-31Miljöbedömning av ett bostadshus i Hammarby Sjöstad, Stockholm (Gävle) (inaktivt)
2005-03-31Framtidens bibliotek (Ljusdal 66) (inaktivt)
2005-03-31Telemetri i sektioneringsfrånskiljare (Ljusdal 58) (inaktivt)
2005-03-21Reducering av partikelhalten i luften vid vissa trafikplatser (inaktivt)
2005-03-10Examensarbete inom området skiktbeläggning (Plasma och ytbeläggningsfysik) vid Linköpings Universitet och Sandvik Toolings F&U-enhet i Stockholm. (inaktivt)
2005-03-07IT Infrastructure Library (ITIL) för snabbväxande svenskt programvaruföretag (inaktivt)
2005-03-02Vidareutveckling av en webbaserad plattform för elektronisk ärendehantering (workflow) (inaktivt)
2005-02-02Utvärdering av Statisk Tidsanalys för CC-Systems AB (Eng: Evaluation of Static Timing Analysis for CC-Systems AB) (aw) (inaktivt)
2005-01-31Marknadsundersökning för planerad start av friskvårdsföretag i Västerås (aw) (inaktivt)
2005-01-31Utveckla rening av styren med hjälp av joniseringsteknik (jj) (inaktivt)
2005-01-26Backup & Storage Solutions for Wireless Devices (inaktivt)
2005-01-11ECO-scarcity, kritiska ämnen i en region (inaktivt)
2004-12-29Framtidens bibliotek (Ljusdal 4) (inaktivt)
2004-12-03Det levande mötet - affärsutveckling (inaktivt)
2004-11-30Universal Telematics Gateway (inaktivt)
2004-11-26Utreda miljö och marknadsekonomiska förutsättningar för en alternativ ekologisk nedbrytbar produkt för avisning och snöröjning. (33) (inaktivt)
2004-11-05Examensarbete inom Telecom & programmering 20 poäng (inaktivt)
2004-11-04Konverterare från ReadSoft Forms dataformat till Prifloat. (inaktivt)
2004-10-22Implementation av seriella interface i VHDL (inaktivt)
2004-10-12Miljösystemanalys för utnyttjande av askor (inaktivt)
2004-10-04En förskola där barnens behov och inte schema styr - hur blir resultatet (inaktivt)
2004-09-27Layoutförändring bearbetning (inaktivt)
2004-09-27Optimering av substrat och kolloider för proteinstudier med SERS (Surface Enhanced Raman Spectroscopy) (inaktivt)
2004-09-22Utvärdering av skolplanen i Eda kommun (inaktivt)
2004-09-20Vilken information skickar Örebro kommun ut till målgruppen företag och vilka informations behov har företagen i Örebro? En informationsanalys. (inaktivt)
2004-09-02Hushållens kemikalieanvändning (inaktivt)
2004-08-11ExJobb på SMHI: Meteorologiska objekt (inaktivt)
2004-07-02Kundupplevelseundersökning / Ekonomisk utvärdering (inaktivt)
2004-06-18Design av webbaserad träningsdatabas (inaktivt)
2004-06-03Motorstyrning under realtidsoperativsystem (inaktivt)
2004-05-18Webbaserat frågesystem för kartläggning av en individs och grupps kulturkarta (inaktivt)
2004-05-03Hur tar kommunen tillvara på de utvärderingar som görs? (inaktivt)
2004-04-30Marknadsföring till egna kommuninnevånare (JH 03) (inaktivt)
2004-04-19Optimerad vägprojektering, ett sätt att få rätt kvalitet på vägen (inaktivt)
2004-04-15Marknadsföringsdesign, fotografiska bilder för export (inaktivt)
2004-04-13Trace av Linux nätverksstack i TCP/IP-nätverk (inaktivt)
2004-04-01Marknadsföring till egna kommuninnevånare (JH 03) (inaktivt)
2004-03-30Utvidgning av webbaserat workflowsystem med inköpsmodul (2 pers.) (inaktivt)
2004-03-30Spårbarhetssystem och generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2004-03-29Konvertering och uppgradering av diabetessimulator till onlineversion (inaktivt)
2004-03-10Uppbyggnad av databas för Kvalitetsvärdering av produkt i löpande produktion (inaktivt)
2004-02-18Nöjda kunder i tjänsteverksamheter (Ljusdal 32) (inaktivt)
2004-02-10Beräkningsmodeller för längsgående krafter i spår (inaktivt)
2004-02-10Beräkningsmodeller för längsgående krafter i spår (inaktivt)
2004-02-10Stomljud och stomvibrationer (inaktivt)
2004-02-10Stomljud och stomvibrationer (inaktivt)
2004-02-10Utreda marknadsekonomiska förutsättningar för en alternativ ekologisk nedbrytbar produkt för avisning och snöröjning. (33) (inaktivt)
2004-02-10Trace av Linux nätverksstack i TCP/IP-nätverk (inaktivt)
2004-02-09Spänningskvalité i tunnelbanenätet (inaktivt)
2004-02-09Spänningskvalité i tunnelbanenätet (inaktivt)
2004-02-02Kritisk analys av effekter av kriscentrum för män ur ett feministiskt perspektiv (inaktivt)
2004-01-27Effektivare logistik genom förbättrad styrning och hantering av emballage inom SAS Component, Logistics (inaktivt)
2004-01-27Utvärdering av Sveriges största permanenta miljöutställning på Ekocentrum (inaktivt)
2004-01-07Produktionsteknisk utredning inom Coop Sverige AB om effektiv wellåtervinning (inaktivt)
2003-12-18Integration av skola och barnomsorg (22) (inaktivt)
2003-12-11Inställningar/Skydd/Bilstolar (inaktivt)
2003-12-11Alternativa koncept idéer för förbättring (inaktivt)
2003-12-11Layout (inaktivt)
2003-12-11Lagerkostnader (inaktivt)
2003-12-11Processutveckling (inaktivt)
2003-12-11Utveckling av unika beräkningsmodeller för egenskaps-/funktionsprovning (inaktivt)
2003-12-02Utreda miljö och marknadsekonomiska förutsättningar för en alternativ ekologisk nedbrytbar produkt för avisning och snöröjning. (33) (inaktivt)
2003-11-17Craftsmanship (inaktivt)
2003-11-13Effektivt bibliotek (inaktivt)
2003-11-12IT Marknadsundersökning (inaktivt)
2003-10-20Utveckla rening av styren med hjälp av joniseringsteknik (inaktivt)
2003-10-16Logistikprojekt på ICA MENY (inaktivt)
2003-10-08Styrning av kornstorlek och mekaniska egenskaper på varmvalsad rostfri valstråd (inaktivt)
2003-10-08Optimering (inaktivt)
2003-10-08Utveckling av logistik (inaktivt)
2003-10-07Framtidens bibliotek (Ljusdal 4) (inaktivt)
2003-09-10Inmatningsmodul i Java (inaktivt)
2003-06-13Lungfysiologisk mätning, medicintekniskt exjobb på Siemens-Elema (inaktivt)
2003-05-15Unikt modelleringstillfälle i form av examensarbete på AstraZeneca ¿ Höstterminen 2003 (inaktivt)
2003-04-30Produktkalkylering inom avfallshantering (JH 03) (inaktivt)
2003-04-15Processutveckling av ett materialkoncept - från idé till process i lärande projektledarskap (inaktivt)
2003-04-15Framtida kravsättning för delkomponenter (inaktivt)
2003-04-02Life Cycle Assessment (LCA) på kemiföretag (inaktivt)
2003-03-27Utvärdering av vår emballagehantering (inaktivt)
2003-03-24Design av databasprototyp för ärendehantering i nödsituationer (inaktivt)
2003-03-11Marknadsföring till egna kommuninnevånare (JH 03) (inaktivt)
2003-03-11Produktkalkylering inom avfallshantering (JH 03) (inaktivt)
2003-02-18Nyttoberäkning av trafikinformation (inaktivt)
2003-02-14Optimerad vägprojektering, ett sätt att få rätt kvalitet på vägen (inaktivt)
2003-02-06Logistik i bredbandsprojekt (inaktivt)
2003-02-03Examensarbete i datavetenskap (inaktivt)
2003-02-03Attityd undersökning angående droger och folkhälsa (inaktivt)
2003-02-03Marknadsundersökning av kundupplevd produkt/tjänstekvalitet och affärsrelation (inaktivt)
2003-01-24Översättning av turistinformation (inaktivt)
2003-01-20Modernt & effektivt bibliotek (inaktivt)
2003-01-09Marknadsundersökning (inaktivt)
2003-01-05Spänningskvalité i tunnelbanenätet (inaktivt)
2003-01-05Prissättning av kommersiella lokaler i tunnelbanestationer (inaktivt)
2003-01-05Nya 3G tjänster inom SL (inaktivt)
2002-12-02Implementation av automatiserat testsystem för DSL (inaktivt)
2002-11-22Packsal i LEGO (inaktivt)
2002-11-21Transaktionshantering i Enterprise Java Beans (inaktivt)
2002-11-21Kryptering i WebLogic server (inaktivt)
2002-11-11Kluster i WebLogic server (inaktivt)
2002-10-28IKEA - fysisk arbetsmiljö (inaktivt)
2002-10-25Programutveckling med grafik och beräkningar (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.