Sökning: "revision C-uppsats"

Hittade 17 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet revision C-uppsats.


Inkom Exjobbsförslag
2011-05-17Power quality analysis in the 130 KV connection of an 110 MW wind farm (inaktivt)
2010-11-15Master Thesis project: Subtransmission reliability study using PSS/E (inaktivt)
2010-09-20MASTER THESIS PROJECT: “THE OH LINE SAG DEPENDENCE ON WEATHER PARAMETERS AND LINE CURRENT” (inaktivt)
2009-07-13Implementation av webbaserat kvalitetssystem. (inaktivt)
2007-09-21Kontroll över administratörskonton - Finns det en praktisk lösning på problemet? (inaktivt)
2007-02-15Transportrevision (inaktivt)
2007-01-31Implementering av ledningssystem (aw) (inaktivt)
2006-05-22Utveckling av systemstöd för revision och ärendehantering (inaktivt)
2005-11-30Intern miljörevision på Länsstyerlsen Örebro län (aw) (inaktivt)
2005-11-28Thesis work description. Software metrics and improved testing process (aw) (inaktivt)
2005-05-11Mätsystem för utvärdering av IT-outsourcing/insourcing (inaktivt)
2005-01-12Marknads- och attitydundersökning inom elektronikindustrin gällande utbildningsbehov och val av utbildningsanordnare (inaktivt)
2004-12-08Auktoriserad revisor, ett skrå som överlevt för länge? (37) (inaktivt)
2004-02-06Produktinriktad applikationsutveckling i .NET (Visual Basic) inom Health&Fitness-området (inaktivt)
2003-11-10Auktoriserad revisor, ett skrå som överlevt för länge? (37) (inaktivt)
2003-01-22Praktisk tillämpning av chemiska kunskaper (inaktivt)
2003-01-16Agile - det moderna synsättet för mjukvaruutveckling eller ren anarki - konceptbeskrivning. (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.