Sökning: "samverkan,"

Hittade 255 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet samverkan,.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-22Ändrings- och tilläggsarbeten i entreprenader, orsaker och hur de kunnat minimeras (inaktivt)
2012-02-22Effekter av utökad samverkan mellan beställare och entreprenörer i projekt och norra länken (inaktivt)
2012-02-06Utveckling av mjukvara för automatisk elektronisk klådregistrering (inaktivt)
2012-02-06Skapa on-line fortbildning för lärare i kemipedagogik baserat på existerande bild och videomaterial (inaktivt)
2012-01-26Förbättra effekten av konserverande ämnen genom inkapsling (2 examensarbeten) (inaktivt)
2012-01-09Programutveckling och analys av bilddata inom medicinsk radiologi (inaktivt)
2011-12-27Vattenåtervinning för framtidens bostadsområde (inaktivt)
2011-11-22"Facebook" för organisationer (inaktivt)
2011-11-08Vi söker en industridesignstudent som vill göra examensarbete hos oss. (inaktivt)
2011-11-08Vi söker en student med inriktning mot produktutveckling som vill göra examensarbete hos oss. (inaktivt)
2011-11-08Vi söker en student med inriktning mot beräkning och analys som vill göra examensarbete hos oss. (inaktivt)
2011-10-06Uppföljning av verksamhet inom LärCentrum (inaktivt)
2011-09-20Utvärdering av mötesplatser/biblioteksfilialer (inaktivt)
2011-08-17Språkteknologi för kvalitetsutveckling och medicinsk forskning (inaktivt)
2011-08-12Vattenplanering och VA-planering – nulägesbeskrivning och behov för Stockholms läns kommuner (inaktivt)
2011-07-11Göra metod och information tillgänglig genom IT-lösningar (inaktivt)
2011-07-11Goda exempel och information för hållbar upphandling (inaktivt)
2011-07-01Förbättra effekten av konserverande ämnen (inaktivt)
2011-06-27Livscykelanalys på metod för att hantera förorenat sediment (inaktivt)
2011-04-14Metod för inventering av förorenade områden - gemensam strategi i Östersjöregionen (inaktivt)
2011-03-04IT och verksamhetsutveckling inom Research & Development (inaktivt)
2011-01-24Metoder för analys och förädling av 3D-laserdata och bilder (inaktivt)
2011-01-21Kooperation/Kooperativt företagande som lösning på framtidens välfärd? (inaktivt)
2011-01-17Projektutvecklare/utvärderare till Krearum (inaktivt)
2011-01-05Utfasning och riskminskning av farliga kemikalier (inaktivt)
2010-12-22Begränsad kemikaliestrategi för Göteborgs universitet (inaktivt)
2010-12-08Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2010-11-23Status och åtgärdstakt för enskilda avlopp i länder kring Östersjön (inaktivt)
2010-11-15Industridesigner, examensarbete (inaktivt)
2010-10-27Kostnadseffektiv hantering av växtnäring genom uppströmsarbete – pilotstudie i livsmedelsindustri och detaljhandel (inaktivt)
2010-10-27Nutrient footprint – bedömning av livsmedelsproduktionens dolda miljöpåverkan (inaktivt)
2010-10-19Stratsys behöver exjobbare som brinner för systemutveckling och vill utveckla "Facebook" för organisationer (inaktivt)
2010-10-14Typbyggnader och energieffektiviseringsåtgärder i Dalarnas byggnadsbestånd (inaktivt)
2010-09-07Kommunikationsstrategi för Samordningsförbundet i Trelleborg (inaktivt)
2010-08-24Rättsliga aspekter på offentlig-privat samverkan inom informationsbearbetning. (inaktivt)
2010-08-23Kooperativ företagssamverkan – ett sätt att förbättra verksamheten i det enskilda företaget? (inaktivt)
2010-08-23Kooperativt företagande (inaktivt)
2010-07-01Energismarta vägar – Utveckling av metod för energioptimering i vägprojekt (inaktivt)
2010-07-01Begränsad kemikaliestrategi (inaktivt)
2010-06-28Strategi för omarbetad mötes- och respolicy inom Länsstyrelsen Västra Götalands län. (inaktivt)
2010-04-29Uthållig hantering av förorenade sediment i Östersjön - Livscykelanalys av muddringsteknik (inaktivt)
2010-04-28Förorenade sediment i Östersjön – vad krävs för att de ska kunna hanteras på ett uthålligt sätt? (inaktivt)
2010-04-22Utveckla anhörigstödet för anhöriga som hjälper och vårdar närstående över 65 år med annat modersmål än svenska (inaktivt)
2010-04-07Turbinsimulering (inaktivt)
2010-03-11Hälsa och andra sociala aspekter i miljöbedömningar – fallstudie av muddringsarbeten i hamnar (inaktivt)
2010-03-11Muddring och hantering av förorenade sediment - En jämförelse mellan nordisk lagstiftning och policy (inaktivt)
2010-03-11Hantering av förorenade sediment – en undersökning av aktörer och policys på national och transnationell nivå (inaktivt)
2010-03-09Muddring och hantering av förorenade sediment i Östersjön – nationella hållbarhetskriterier i tex Tyskland, Finland, Litauen och Polen (inaktivt)
2010-03-05Kylsystemets värmetransporter i Scania dieselmotorer (inaktivt)
2010-02-18Hemsida och grafisk profil för Johan Solar Energy (inaktivt)
2010-02-18Design och tillverkningsmetod av solparabol (inaktivt)
2010-02-02Skapa en social mötesplats för entreprenörer och investerare (inaktivt)
2010-01-27Simuleringsmodell för analys av värmetransporter i Scania dieselmotorer (inaktivt)
2010-01-25Water footprint – för att överblicka ett företags vattenanvändning (inaktivt)
2010-01-12Upphandling av Utförandeentreprenad i Samverkan (inaktivt)
2009-12-04Utveckling av verktyg för uppströmsarbete (inaktivt)
2009-11-25Miljösmarta lättfyllnadsmaterial i geokonstruktioner för väg (inaktivt)
2009-11-24Handlingsplaner för miljömål (inaktivt)
2009-08-03Samband mellan etablerandet av samordningsförbund och ökad partsamverkan (inaktivt)
2009-02-13Stresshantering och kommunikationseffektivisering (inaktivt)
2008-11-11Entreprenöriellt lärande i lärarutbildning (inaktivt)
2008-11-11Skola-Arbetslivsamverkan ur ett entreprenöriellt förhållningssätt! (inaktivt)
2008-08-15Utvärdering av anhörigstöd i samverkan 2007 (inaktivt)
2008-08-13Utvärdering av fritidsgårdar i Skövde (inaktivt)
2008-06-16Framväxt av samverkan mellan olika myndigheter (inaktivt)
2008-06-16Förändring på ett stadsbibliotek (inaktivt)
2008-05-30BET-projekt läsåret 2007-2008: Examensarbeten i ny form genom samverkan med företag och organisationer (inaktivt)
2008-05-30DEPONERING AV RENA OCH FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT TILL HAVS ELLER PÅ LAND, MILJÖSYSTEMANALYS (inaktivt)
2008-05-30STABILISERING OCH SOLIDIFIERING AV FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT, MILJÖSYSTEMANALYS (inaktivt)
2008-05-30Materialförsörjning i framtidens Stockholm (inaktivt)
2008-05-14Multikriterieanalys som beslutsstöd för att hantera förorenade muddermassor (inaktivt)
2008-05-12En omvärldssimulator för CEDES (inaktivt)
2008-04-16STABILISERING OCH SOLIDIFIERING AV FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT, BESTÄNDIGHET/NEDBRYTNING (inaktivt)
2008-04-01Tools for simulation of color in digital prints (inaktivt)
2008-02-08RESAM - vad betyder det för kunden? Samverkan inom offentlig sektor (inaktivt)
2008-01-29Demonstrator för tjänstebaserade krisledningssystem (inaktivt)
2008-01-16Kundundersökning samt förändringsförslag till avance.nu (AP) (inaktivt)
2008-01-11Multikriteriaanalys för hantering av förorenade sediment och muddermassor. (inaktivt)
2007-12-03INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN UTLYSES TILL HÖSTEN 2008 (inaktivt)
2007-11-13Socialförvaltningen i Borlänge inbjuder till uppsatsskrivning! (inaktivt)
2007-10-22Examensarbeten inom styrsystem för säkerhetskritiska x-by-wire applikationer-CEDES-projektet (inaktivt)
2007-10-18Friidrotten i Norr organiserar för framtiden (inaktivt)
2007-10-18Användbarhet - Roomservice hotellsystem (inaktivt)
2007-09-21Effektivisering av IT inom offentlig sektor – Konsolidering av myndighetsgemensamma IT-tjänster (inaktivt)
2007-09-21Livstecken - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings universitet (inaktivt)
2007-09-21Lyftkläder - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings Universitet (inaktivt)
2007-09-21Reselift - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings universitet (inaktivt)
2007-09-21Kartläggning av temperaturgradienter i svenska betongvägar (inaktivt)
2007-08-30Utveckling av webb-baserad sälj och support tjänst (inaktivt)
2007-08-20Stresshantering och kommunikationseffektivisering (inaktivt)
2007-08-17Hur kan samverkan mellan företag i nätverk vidareutvecklas? ¿ Fallstudie av ett företagarnätverk inom träbranschen i östra Värmland (inaktivt)
2007-08-17Hur attraktiva är företagena i nätverket The paper province, bland studenter? (inaktivt)
2007-06-25Marknadsplan (inaktivt)
2007-06-12Sex- och Samlevnadsundervisningen i skolan (inaktivt)
2007-06-12Skola-Arbetslivsamverkan ur ett entreprenöriellt förhållningssätt! (aw) (inaktivt)
2007-05-31Utvärdering av Familjecentralen Nyckelspiken i Bengtsfors kommun (inaktivt)
2007-05-22Miljökommunikation i Kooperativa företag (inaktivt)
2007-05-22Automatisering av funktionstester för en webbplattform för poker (inaktivt)
2007-05-15Tillståndsbaserat underhåll för UTEK (aw) (inaktivt)
2007-04-23Klimatpåverkan (inaktivt)
2007-04-20Hur påverkar förändringen av infrasturktur? Åsby Trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-11BET-projekt: Examensarbeten i ny form genom samverkan med företag och organisationer (inaktivt)
2007-04-11Utveckling av Utepedagogik Sverige AB´s datastruktur samt hemsida (inaktivt)
2007-04-11Optimeringsmodeller för sökmotorsmarknadsföring (inaktivt)
2007-04-04Examensarbete/C/D-uppsats: Attityd till Skinnskatteberg (FP) (inaktivt)
2007-04-04Examensarbete/C/D-uppsats: Marknadsplan för Skinnskatteberg (FP) (inaktivt)
2007-04-04Examensarbete/C/D-uppsats: Nyhetsbrev till utflyttade ifrån Skinnskatteberg och andra externa intressenter (FP) (inaktivt)
2007-04-04Examensarbete/C/D-uppsats: Informationsbladet 0222:an (inaktivt)
2007-04-04INBILDNING 3:Marknadsundersökning/marknadsföring gällande INBILDNING - en humanistisk uppfinning samt den facklitterära skönboken Frågan är JA (inaktivt)
2007-04-04INBILDNING 2:INBILDNING - Att öka kompetensen att bruka sin förmåga (inaktivt)
2007-04-04INBILDNING 1: HUR SER EN INBILDANDE HEMSIDA UT? (inaktivt)
2007-04-04Lagring av kemisk massa Inaktivering av retentionsmedel (inaktivt)
2007-04-04Studenters erfarenheter av utlandsstudier (inaktivt)
2007-04-04Säffle Åmål som etableringsregion (inaktivt)
2007-04-02Flera uppsatser inom vård & hälsovetenskap (aw) (inaktivt)
2007-04-02Att locka utländska turister till gästhamn & hamncafé (aw) (inaktivt)
2007-04-02Logistikflöde i produktion för takstolar och väggmoduler (aw) (inaktivt)
2007-04-02”Vision system” för kvalitetssäkring i produktion (aw) (inaktivt)
2007-04-02Inredning och rumslig utformning i anrikt brukshotell (aw) (inaktivt)
2007-04-02Brukshotell med nya målgrupper i sikte (aw) (inaktivt)
2007-03-28Uppföljning av projekten inom landsbygdsutvecklingsprogrammet (2003-2005) (inaktivt)
2007-03-28Samverkan mellan Jämtländska företag för att nå nya internationella marknader (inaktivt)
2007-03-21Utvärdering av informationssäkerhet - utveckling av ett Java-baserat verktygsstöd (inaktivt)
2007-03-16Samverkanslösning kring distansutbildning (inaktivt)
2007-03-12Experimentell design vid bioteknisk processutsutveckling: Installation, kvalificering och användning av multi-fermentorsystem (inaktivt)
2007-03-01Rekrytering av personal (inaktivt)
2007-02-28Utvärdering av mångfald i Arbetslivet (aw) (inaktivt)
2007-02-13Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2007-02-06Marknadsföring/upplevelse av hantverk och design under fyra sekel (Aw) (inaktivt)
2007-01-23Dubbelriktad kommunikation - insamlig av information/data via fasta nät (Ljusdal 59) (inaktivt)
2007-01-22Automatiserade processer inom IT-drift (inaktivt)
2006-12-19Utvärdering på företag av psykosocial checklista (inaktivt)
2006-12-19Ekonomiska effekter (inaktivt)
2006-12-11Professionell och kommersiell – kan idrottsföreningar i kooperativ öka den kommersiella försäljningsvolymen? (AP) (inaktivt)
2006-11-29Marknadsundersökning åt Lärmaksi Utbildning AB (AP) (inaktivt)
2006-11-23Kartläggning av villkoren för mindre företag i allmänhet och av möjligheter och svårigheter för tillväxt i synnerhet i Bollnäs kommun. (Bollnäs) (inaktivt)
2006-11-10Rehabilitering (inaktivt)
2006-10-11Utveckling av ett on-line spel inom fiske (Ljusdal 68) (inaktivt)
2006-10-10Modellbaserad utveckling av membership-protokoll i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-09-18Kunskapsbaserad utveckling utanför de stora tillväxtregionerna (Ljusdal 51) (inaktivt)
2006-09-11Ny affärsidé för ICA supermarket? (Aw) (inaktivt)
2006-09-05Implementation av membership protokoll i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-09-04Modellering och utvärdering av regleralgoritmer för skruvdragning (inaktivt)
2006-08-31Företagssamverkan som ett affärsutvecklingsverktyg - Ett sätt att öka intäkter/sänka kostnader i företagandet? (inaktivt)
2006-08-10Logistikflöden i transporter och byggservice (aw) (inaktivt)
2006-06-16Tillståndsbaserat underhåll (aw) (inaktivt)
2006-06-15Utredning av dagvattenrening (aw) (inaktivt)
2006-06-08Samverkan kring internationella satsningar (inaktivt)
2006-06-07Utveckling från EU Mål 2 projekt till självständig näringslivsorganisation (inaktivt)
2006-05-16Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2006-05-16Examensarbeten inom området värdering av IT-säkerhetsnivåer (inaktivt)
2006-05-09Databas säljstöd - till salu register och kundregister (inaktivt)
2006-05-05Slussen - beskrivning och utvärdering av ett arbetsmarknadsprojekt (inaktivt)
2006-05-02Bildbaserad uppdatering för generisk delning av verktyg (inaktivt)
2006-04-11Spacemanagment på ICA supermarket (aw) (inaktivt)
2006-04-03Arbetsflöde, logistik och organisation I butik (aw) (inaktivt)
2006-04-02Utveckling av centrumhandel (aw) (inaktivt)
2006-03-20Stad och land i samverkan (TH 03) (inaktivt)
2006-02-28Översiktlig bedömning av järnvägars barriärpotential för vilt (inaktivt)
2006-02-23Uthålliga små avlopp - Kretsloppsanpassade filterbäddar (inaktivt)
2006-01-20Företagssamverkan - ett sätt att öka intäkter/sänka kostnader i företagandet (inaktivt)
2006-01-18Effekt av fiberns ytladdningstäthet på papperskemiska enhetsoperationer (inaktivt)
2006-01-18Finita elementsimulering av duktila brott i verktygsstål (inaktivt)
2006-01-18Finita element simulering av utmattning i lasersvetsade fordon (inaktivt)
2006-01-17Vill du göra exjobb vid Köpings kommun? (aw) (inaktivt)
2006-01-09Utvärdering av samverkansprojektet Utresan (aw) (inaktivt)
2005-12-22Lagring av kemisk massa ¿ Inaktivering av retentionsmedel (inaktivt)
2005-12-02Värdering av spillvärme (Gävle) (inaktivt)
2005-11-23En kartläggning av företagen i Bollnäs Kommun. Deras behov av stöd, service och samverkan. (Bollnäs) (inaktivt)
2005-11-23Utveckling av biobränsleeldat småskaligt värmekraftverk, ångdrivet. (inaktivt)
2005-11-15Utvärdering av uthålliga avloppssystem med URWARE - modellen (inaktivt)
2005-11-10Utvärdering av samarbetesprojekt mellan idrottsföreningar och skolan med syftet är att öka ungdomarnas idrottsutövande (inaktivt)
2005-09-14Utvärdering av Industriprojekt Fryken (inaktivt)
2005-08-24Produktutveckling/design (inaktivt)
2005-08-03Mikroelektronik: Lågtemperaturmätningar på avancerade MOS-transistorer (inaktivt)
2005-07-05Industriell ekonomi, ergonomi, logistik & produktion (aw) (inaktivt)
2005-05-12Utvärdering av samverkan (Gävle) (inaktivt)
2005-04-27Kommunikationsmedel för datorbaserad distribuerad samverkan (inaktivt)
2005-04-25Tillståndsbaserat Underhåll (aw) (inaktivt)
2005-04-21Utvärdering av USU (Ovanåker) (inaktivt)
2005-03-29Energiutvecklingsmöjligheter för Ljusdals idrottsplats (Ljusdal 22) (inaktivt)
2005-03-22Utvärdering av ¿ Arbetsplatsförlagd utbildning i Sollefteå¿ (inaktivt)
2005-03-17Stad och land i samverkan (TH 03) (inaktivt)
2005-03-14Nulägesbeskrivning och strategisk plan för att främja boende och näringsliv (aw) (inaktivt)
2005-03-14Tillståndsbaserat underhåll (aw) (inaktivt)
2005-02-07Framställning av en informationsfilm (aw) (inaktivt)
2005-01-31 Navet - Kartläggning av utbildningsstatus - markndsundersökning (aw) (inaktivt)
2005-01-12Informativ rastplats Kalklinbanan vid Hjälmaren gh (inaktivt)
2005-01-10Utredning av arbete vid Måleriverkstad (aw) (inaktivt)
2004-12-15Områdesutveckling i Örebro kommun - samverkan för levande bostadsområden (inaktivt)
2004-10-19Smalbandig multispektral avbildning med ett smalbandigt IR-filter (inaktivt)
2004-10-15Förväntningar kontra faktisk upplevelse - en undersökning av kundtillfredsställelse bland Valfjällets besökare (inaktivt)
2004-08-11Distribuerad simuleringsarkitektur för datorbaserad samverkan (inaktivt)
2004-06-14Utveckla framtida försvarets logistikstöd (inaktivt)
2004-06-02Demodulation av multipla tvåtonsmodulerade signaler (inaktivt)
2004-05-25Smalbandig multispektral avbildning med ett smalbandigt IR-filter (inaktivt)
2004-05-14Marknadsplan (inaktivt)
2004-04-19Infrastruktur och transportprojekt, Utvärdering av Mål 1-projekt Kombiterminalen (inaktivt)
2004-04-19EXAMENSARBETE - TILLSTÅNDBASERAT UNDERHÅLL (aw) (inaktivt)
2004-04-13Affärsplan samt utveckling av ny Website (inaktivt)
2004-03-29Läsarundersökning av Vasalöparen (inaktivt)
2004-03-29Målgruppsanalyser för befintliga och potentiella besökare till Vasaloppskommunerna (inaktivt)
2004-03-25Fungerar kontaktpersonssystemet enligt LSS? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kontaktperson som LSS-insats (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Studie av vikariers erfarenheter (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Möjligheter och utnyttjande av fritidsaktiviteter (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Personlig assistans Att arbeta i annans hem (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Tjänstekonstruktion (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Förbättringar eller bara förändringar? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kundundersökning om kontinuitet (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Teoretisk studie om kontinuitet (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Vad är trygghet? Studie med djupintervjuer (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Hjälper utbildning? Empirisk intervjustudie (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kompetensanalys. Vilken kunskap behövs och vilken kunskap finns? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Riktad dagverksamhet ¿ kvalitet eller kvantitet. Empirisk studie (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kvalitetsnivå vid hemtjänst. Empirisk studie (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Uppföljning av Kvalitid (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Hur vill ungdomar bo? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Att arbeta i annans hem (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Nya yrkesroller inom äldreomsorgen (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Nya yrkesroller inom handikappomsorgen (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Utvärdering av samverkan i Demensteamet (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Utvärdering av samverkan (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Personalundersökningar (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kundundersökningar (Gävle) (inaktivt)
2004-03-11Fältregistrering av lastbilspassager (Ljusdal 42) (inaktivt)
2004-03-02Lokaler för småindustrier ¿ ett försummat område i arbetet med hållbart byggande. (inaktivt)
2004-02-09Spänningskvalité i tunnelbanenätet (inaktivt)
2004-01-27Fältregistrering av lastbilspassager (Ljusdal 21) (inaktivt)
2004-01-26Företagande, regional utveckling samt attityder mot entreprenörer (Gävle) (inaktivt)
2004-01-07Marknadsundersökning för Swedish Aerospace and Defence SMEs, (SADS) en branschgrupp inom Teknikföretagen (inaktivt)
2004-01-07Finita elementsimulering av utmattningsprestanda hos fogar i lättviktsbilar (inaktivt)
2003-12-18Utbildning och näringsliv i samverkan (16) (inaktivt)
2003-12-17Utvärdering av USU. (Ovanåker) (inaktivt)
2003-12-15Analysera händelser mellan företag och människor i ett miljönätverk (inaktivt)
2003-11-14Dokumentation och utvärdering av riktat föräldrastöd till pappor (inaktivt)
2003-11-12Initiering av VisionOrsa (inaktivt)
2003-11-12Marknadsföringsperspektiv för hur ett IT-företag kan utvecklas (inaktivt)
2003-11-12Dala Pronet & IT-företag, hur kan de samverkan i norra Dalaregionen? (inaktivt)
2003-11-12Undersökning av bredband i glesbygd (inaktivt)
2003-11-12IT Marknadsundersökning (inaktivt)
2003-09-17Examensarbete inom informationsteknologi (inaktivt)
2003-09-17Examensarbete inom informationsteknologi (inaktivt)
2003-08-15Industrins, lantbrukets och turismens betydelse för ekonomin i Hedemora kommun (inaktivt)
2003-06-13Att förstärka stadsdelscentrum (inaktivt)
2003-04-24J2ME-klient för Instant Messaging (inaktivt)
2003-04-23Sprängstoff för grävande student - Betydelsen av samverkan i utbildningen.(Gävle) (inaktivt)
2003-04-22Uppföljning och utvärdering av Utvecklingsplanen Hudiksvalls kommun. (Hudiksvall) (inaktivt)
2003-04-01Utveckling av abonnerad e-posttidning (inaktivt)
2003-03-03Utvärdering av samverkan i Demensteamet (Gävle) (inaktivt)
2003-02-25Hjul- och rälsslitage (inaktivt)
2003-02-25Hjul- och rälsslitage (inaktivt)
2003-02-11Inertial Navigation System (INS) i flygplan (inaktivt)
2003-01-05Spänningskvalité i tunnelbanenätet (inaktivt)
2002-11-27Utveckla nya biverksamheter i äldre såg- och kvarnmiljö (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.