Sökning: "sju p:na"

Hittade 46 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet sju p:na.


Inkom Exjobbsförslag
2011-10-20Landsbygdsutveckling (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom grafisk design för användarvänlighet (inaktivt)
2010-06-10Miljöutredning för storkök (inaktivt)
2010-04-14Studier av mitokondriefunktion i fibroblaster från ApoE3/4 bärare med en lång poly-T variant i TOMM40 genen. (inaktivt)
2010-02-12Produktutveckling (inaktivt)
2010-01-07Användbarhetsutvärdering av ett simuleringsspel för förståelse av energianvändning i hemmet (kr) (inaktivt)
2009-12-07Värdering av bostäder enligt Göteborgs stads program för miljöanpassat byggande (inaktivt)
2008-06-16Vad blir konsekvenserna av allmänreparatörernas sammanslagning? (inaktivt)
2008-06-16Entreprenörskap i skolan (inaktivt)
2008-05-30Datoriserad registrering och analys av fysisk aktivitet (inaktivt)
2008-02-18IKEA - Jämställdhetsplan (inaktivt)
2008-01-21Projekt ”Ny i Sverige”- ett projekt kring social mobilisering och frivilligt socialt arbete i Svenska kyrkans förortsförsamlingar i Göteborg. (inaktivt)
2008-01-21Projekt ”Ny i Sverige” - om social mobilisering och frivilligt socialt arbete Angereds, Bergsjöns, Biskopsgårdens samt Gunnareds församlingar, Svenska kyrkan i Göteborg. (inaktivt)
2007-09-10Examensarbete – Hantering av tungolja vid Karlshamnsverket (inaktivt)
2007-06-05Entreprenörskap i skolan (Askersund) (inaktivt)
2007-03-05Utvärdering av projektet RUN vars syfte är att motverka övervikt och inaktivitet bland barn på Hisingen. (inaktivt)
2007-02-22Hur söker företag affärspartners utomlands? – Verksamhetsanalys Chamber Trade Business to Business AB (inaktivt)
2006-11-21Hur får man lärare och elever att lära sig mer om hushållsapparaters elförbrukning med hjälp av ett datorspel? (kr) (inaktivt)
2006-10-31Dynamisk data populering av SVG (Scalable Vector Graphics) (inaktivt)
2006-06-20Barnasinne - ett reggio i Bergslagen (inaktivt)
2006-05-15Utvärdering av Resursskolan i Backa (inaktivt)
2006-05-10Styrning av Paternosterverk (JH 09) (inaktivt)
2005-11-23Utveckling av biobränsleeldat småskaligt värmekraftverk, ångdrivet. (inaktivt)
2005-03-14Vad avgör valet av gymnasieskola och program för elev i årskurs 9 i Göteborg? (inaktivt)
2005-02-14Modellbygge - Bly/Syra batterier (inaktivt)
2004-12-15Områdesutveckling i Örebro kommun - samverkan för levande bostadsområden (inaktivt)
2004-12-14Utveckling av katalogiserings- och lagersystem samt utvärdering av mjukvaruanvändning för ändamålet (Söderhamn) (inaktivt)
2004-12-06Modellbygge - Bly/syra batterier (inaktivt)
2004-12-06Walkie - förarmiljö (inaktivt)
2004-12-06Lastkontroll - Dynamisk stabilitets bedömning (inaktivt)
2004-11-09Ytkemiska studier av dynamik och struktur hos skum (inaktivt)
2004-07-01Högtemperaturkorrosion av Fe- och Ni-bas legeringar i ångatmosfär (inaktivt)
2004-04-20BARNASINNE - ett initierande i skapandets förunderliga möjlighet till frigörelse av känsla och tanke. Ett reggio i Bergslagen. (inaktivt)
2004-03-17Utvärderingar av Frölundagymnasiets studieprogram (inaktivt)
2004-01-28Var tar eleverna vägen efter avslutade studier på Frölundagymnasiet? (inaktivt)
2004-01-16Utveckling av värmetunnelsmodul (aw) (inaktivt)
2003-12-12Utvecklingen av färdtjänsten i Gävle kommun med betoning på ekonomin (Gävle) (inaktivt)
2003-10-10Miljöcertifiering och utveckling av arbetsrutiner (inaktivt)
2003-09-22Logistik. Intern logistik skall kartläggas; syftet är att definiera flaskhalsar och hitta förbättringsåtgärder. (inaktivt)
2003-09-03Konstruktion/produktionsteknik (JH 02) (inaktivt)
2003-09-03Inre logistik (JH 02) (inaktivt)
2003-07-16Fortlevnad av projekt (inaktivt)
2003-06-13Spriten och politiken: Svensk sprittillverkning under 1800-talets senare del (inaktivt)
2003-03-27Utveckling av kabelklippare (JH 01) (inaktivt)
2003-03-10Marknadsundersökning på snickerifabrik (JH 07) (inaktivt)
2003-02-17Varumärkesidentitet på snickerifabrik (JH 07) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.