Sökning: "sjukdom, E"

Hittade 54 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet sjukdom, E.


Inkom Exjobbsförslag
2011-12-12Framtagning av “personas” för analys av Reumatologiska klinikens (Karolinska Universitetssjukhuset) patientunderlag. Fokus på variabler relaterade till patientmedverkan (provtagning, mottagningsbesök, delaktighet, eget ansvar, etc). (inaktivt)
2011-10-14Betydelsen av självantigen vid artrit (inaktivt)
2011-06-19Stressfaktorers betydelse för Listeria monocytogenes lag-fas i livsmedel (inaktivt)
2011-04-21Alzheimerforskning – Transgena djurmodeller (inaktivt)
2011-02-07Regenerativa Mekanismer i Alzheimer’s Sjukdom (inaktivt)
2011-02-02Examensarbete – Syntetisk organisk kemi (inaktivt)
2010-11-08Utvärdering av immunterapi i en musmodell för Parkinsons sjukdom och andra Lewykroppssjukdomar (inaktivt)
2010-09-28Co-Kristallisering av ”Malariaporinen” för Strukturbaserad Läkemedelsdesign (inaktivt)
2010-05-31Examensarbete - studier av diet och motions inverkan på utveckling av fetma/fysiologiska avvikelser (inaktivt)
2010-05-28Karakterisering av redoxenzymer i neurodegenerativa sjukdomar (inaktivt)
2010-05-04Projektarbete Epigenetiska förändringar vid Alzheimer’s sjukdom (inaktivt)
2010-04-14Studier av mitokondriefunktion i fibroblaster från ApoE3/4 bärare med en lång poly-T variant i TOMM40 genen. (inaktivt)
2008-12-17Studier av gamma-sekretas, ett proteinkomplex involverat i Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2008-12-08Studier av Parkinsons Sjukdom i genetiska cellmodeller (inaktivt)
2008-06-16Aktivering av transkriptionsfaktorer som reglerar inflammation och autoimmunitet (inaktivt)
2008-05-30Betydelse av kolesterol och rubbningar i lipid metabolism för neurolgiska sjukdomar och Alzheimers sjukdom: från molekyl till behandling (inaktivt)
2008-05-30Studier av specifika nervcellskretsar i hjärnan av relevans för schizofreni och Parkinsons sjukdom (inaktivt)
2008-05-30Medicinsk molekylär imaging baserad på masspektrometri (inaktivt)
2008-04-17Molekylära signaler som reglerar specificitet i nervkretsbildning (inaktivt)
2007-10-30Bioinformatics - Connect a commercial Electronic Lab Notebook to an existing Discovery Database (inaktivt)
2007-10-24Antikroppar som nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2007-09-20EFFEKTEN AV ECSTASY PÅ ODLADE HJÄRNCELLER (inaktivt)
2007-08-16Oxidativ stress och uppkomst av neurodegenerativa/neuropsykiatriska sjukdomar (inaktivt)
2007-06-16Neuronala nätverk inblandade i schizofreni (aw) (inaktivt)
2007-04-16Basallergi som orsak till kronisk sjukdom www.motkroniskabesvar.se (inaktivt)
2007-03-20Optimization and validation of a Sandwich ELISA for detection of Streptococcus equi subspecies equi (inaktivt)
2007-02-01Analys av genuttryck vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2007-01-23Marknadsundersökning, Turism för personer med funktionshinder (inaktivt)
2007-01-23Informationsfilm om VH assistans (inaktivt)
2007-01-22Celldödsmekanismer i Alzheimers sjukdom: Studier av γ-sekretasaktivitet i apoptotiska celler (inaktivt)
2007-01-04Matematisk modellering av dopamin-modulering av arbetsminnes-relaterad hjärnaktivitet (inaktivt)
2006-12-19Ekomistyrning, analys av VH assistans (inaktivt)
2006-12-19Ekomistyrning, analys av VH assistans (inaktivt)
2006-12-11Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-11-17Kalibreringsprogram för ögonrörelsemätningar (inaktivt)
2006-11-15Medicinsk molekylär imaging baserad på masspektrometri (inaktivt)
2006-10-31LXR signalering i det metabola syndrom och diabetes (inaktivt)
2006-10-02In vitro studier av tau-mutationer som orsakar frontotemporal demens (inaktivt)
2006-10-02Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-08-21Studier av gamma-sekretas, ett proteinkomplex involverat i Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2006-05-15Identifiering av nya biomarkörer med SELDI-masspektrometri (inaktivt)
2006-03-09Framtagning av ett journalsystem med databas (inaktivt)
2006-03-06Vilka positiva effekter av offentligt skyddade anställningar ur samhällsekonomiskt och individuellt rehabiliterande perspektiv? (inaktivt)
2006-01-04Transgena möss med inducerbart, vävnadsspecifikt uttryck av dynorfin ¿ en modell för en mekanism vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2005-12-16Kvalitetsarbete i ett etablerat norrlandsföretag! (inaktivt)
2005-11-24Molekylära mekanismer vid Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar (inaktivt)
2005-06-08Hjärtats tolerans för syrebrist: ett försvar mot sjukdom (flera exjobb) (inaktivt)
2004-10-19Transgena möss med inducerbart, vävnadsspecifikt uttryck av dynorfin ¿ en modell för en mekanism vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2004-03-18Beta amyloider och Alzheimer¿s sjukdom (inaktivt)
2003-09-04Utveckling av nya behandlingsstrategier för Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2003-07-30Reglering av lipoxygenas i vissa lymfomceller (inaktivt)
2003-04-04Utveckling av elektronisk tidrapportering (inaktivt)
2003-01-20Studier av proteiner som interagerar med Presenilin 1, en gen muterad i familjär Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2002-11-07Schemaläggnings program för yttre tjänst på Internationella biblioteket (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.