Sökning: "skatta"

Hittade 28 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet skatta.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-22Smörjfilmsberäkning i kuggväxlar (inaktivt)
2012-01-27Avancerad scenarioanalys för ambulansplanering (inaktivt)
2012-01-04Examensarbete Nordea Rating våren 2012/ hösten 2013 (inaktivt)
2011-10-13Klassificera flygande objekt med hjälp av kinematik (inaktivt)
2011-08-03Fordonsmodell för realtidsberäkning av energiförbrukning (inaktivt)
2010-10-22Lutningsskattning genom simulering (inaktivt)
2010-05-31Beräkning av transient sotflöde (inaktivt)
2010-01-28Friktionsskattning (inaktivt)
2009-12-16Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2009-12-02Hur kan ett företags CSR satsning påverka företagets lönsamhet och varumärke? (inaktivt)
2008-12-09Kopia av Kopia av Analys av laser- och bilddata för tillämpningar inom natur och miljö (inaktivt)
2008-05-30IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2008-05-30Automatisering/förenkling av mätsystem (inaktivt)
2007-10-02IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2007-09-21Analys av laser- och bilddata för skogliga tillämpningar. (inaktivt)
2007-08-13Metod för framtagning av godstidsvärde (inaktivt)
2007-07-06Automatisering/förenkling av mätsystem (inaktivt)
2007-06-08Krav på indata för styrning av ett fordon med framförhållning med mål att reducera bränsleförbrukningen (inaktivt)
2007-04-16BILDFÖRBÄTTRING ÖVER EN BILDSEKVENS (inaktivt)
2006-12-22Krav på indata för styrning av ett fordon med framförhållning med mål att reducera bränsleförbrukningen (inaktivt)
2006-12-04Estimering av tyngdpunktshöjd (inaktivt)
2006-04-19Test och utvärdering av bränslecellsbussar inom demonstrations- och utvärderingsprojektet CUTE (Clean Urban Transport for Europe) (inaktivt)
2005-02-09Observatörer för differential-algebraiska modeller (inaktivt)
2004-09-01Fotonekonomi och dynamik i multispektralt IR-system med tvåtonsmodulering (inaktivt)
2004-04-01Utveckling av mätmetod för variation i tryck (inaktivt)
2003-07-01Överföring av pumploggar via mobilnätet till en central databas (inaktivt)
2003-02-18Utnyttjande av information ur trafikregistret för trafikanalyser och trafikprognoser (inaktivt)
2003-02-14Utveckling av mätmetod för färgflammighet i tryck (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.