Sökning: "specifikation it"

Hittade 53 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet specifikation it.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-20Rätt avlopp på rätt plats (inaktivt)
2011-11-23Power booster för ankarspel (inaktivt)
2011-10-24Alternativ testmetod för minsprängning (inaktivt)
2011-10-14Användbarhets analys av applikation ParameterSettingModule (inaktivt)
2011-10-14Utredning av arkitektur för ParameterSettingModule (inaktivt)
2011-03-03Utveckling av program för visualisering av båtmaster (inaktivt)
2011-02-07Utveckling av testmetodik och testprogram för funktionstest av elektroniska styrenheter (ECU’er) för buss och lastbil (inaktivt)
2011-02-01Tidsredovisningssystem (inaktivt)
2011-01-13Utveckling av ett modulsystem till en fritidsbåt för att skapa flexibla möjligheter för matlagning och toalett besök. (inaktivt)
2010-12-30Mobila lösningar (inaktivt)
2010-12-22Stödsystem till Nethouse Dalarnas utbildningspolicy (inaktivt)
2010-11-30Cybercom är ett konsultföretag inriktat på avancerade IT- och telekomlösningar som skapar affärsvärde för kunder genom att leverera kostnadseffektiva lösningar av högsta kvalitet. (inaktivt)
2010-11-18Generera AUTOSAR från Mecel Populus HMI mjukvara (inaktivt)
2010-11-10Life Cycle Cost Model (inaktivt)
2010-11-10Alternativ minsprängningsmetod (inaktivt)
2010-10-07Webbutveckling med geografisk positionering (inaktivt)
2010-09-06Utveckling av autonom GPRS baserad väderstation för användning inom halkbekämpning (inaktivt)
2010-03-09Extremt energisnålt och säkert trådlöst miljömätsystem (inaktivt)
2010-03-05Optimerad signal för omgivningstemperatur på tunga fordon (inaktivt)
2010-03-05Avancerade webbutvecklingsuppdrag (inaktivt)
2010-02-17Utökad monitorering av Fleet Management System i realtid (inaktivt)
2010-01-04Utvärdera hur Silverlight kan komma att påverka framtidens GUI (inaktivt)
2009-08-03Omvärldsbevakning via RSS (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av turneringsfunktion för spelcommunity (inaktivt)
2008-02-09Kopia av LightScan - ett verktyg för positionsbestämning för rörliga sökare (givare) vid provning och mätning (inaktivt)
2008-01-21Skapande av Schemaprogram för tematiskt arbete (inaktivt)
2007-12-13Konfiguration av kontrollutrustning med hjälp av IEC 61850 (inaktivt)
2007-04-25Marknadsundersökning - internationell marknadsföring av Göteborgs universitet (inaktivt)
2007-03-22Vi gör Web 2.0 i mobilen och är på jakt efter dig! Java Programmering/systemutveckling och design. (inaktivt)
2007-03-05Höghastighetsväxlar (el- och turbinmotorer (inaktivt)
2007-02-23LightScan - ett verktyg för positionsbestämning för rörliga sökare (givare) vid provning och mätning (inaktivt)
2007-01-23Redovisningssystem för inköp och hantering av fasta bränslen (Ljusdal 63) (inaktivt)
2006-10-11Konstruktion av en ny typ av maskin för bearbetning av tunna board-material (Ljusdal 56) (inaktivt)
2006-10-02Frasidentifikation i stora datamängder (inaktivt)
2006-10-02Onlineapplikation för dataanalys (inaktivt)
2006-09-18Databas för uppmätta värden. Access i båda riktningar över Internet. Tonvikt på ett väl utformat användargränssnitt. (inaktivt)
2006-09-08Länkanalys som sökmotoralgoritm (inaktivt)
2006-06-19Automatisk identifiering av ämneskategorier (inaktivt)
2006-06-19Utveckling av Flash-tolk (inaktivt)
2006-03-06Utveckling av ny Nagios agent för Windows (inaktivt)
2006-02-13LightScan - ett verktyg för positionsbestämning för rörliga sökare (givare) vid provning och mätning (inaktivt)
2005-05-12Utveckling och specifikation av produktionstestsystem för kretskort (inaktivt)
2005-01-04Schaberoscillator (inaktivt)
2004-09-22Processutveckling av ett materialkoncept - från idé till process i lärande projektledarskap (inaktivt)
2004-04-13Användargränssnitt (GUI) och kommunikationsgränssnitt för handdator med Linux som operativsystem (inaktivt)
2004-02-27C-programmering av mikroprocessor med stöd för Bluetooth och flashminne (inaktivt)
2003-08-30UML 2.0 och OSE (inaktivt)
2003-05-27Legeringsdesign av kopparlod med optimerade mekaniska egenskaper (inaktivt)
2003-04-04Undervattensgenerering (inaktivt)
2002-11-27Fiberoptisk kommunikation (inaktivt)
2002-11-11Standardriggning i fleroperationsmaskiner (inaktivt)
2002-10-25Bygg-KMA (inaktivt)
2002-10-25Systemering och kravspec sökes till Metis Teknik & Miljö (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.