Sökning: "statistik arbete"

Hittade 27 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet statistik arbete.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-27Underhållssystem för järnvägsfordon (inaktivt)
2011-11-21Applikation inom internetbaserad reklam (inaktivt)
2011-09-20Analys av elkonsumenters intresse av förbrukningsflexibiliet (demand-response) - en enkät och intervjustudie (inaktivt)
2011-02-23Regionaltågets effekter på Vingåker (inaktivt)
2010-09-30Tågstoppets effekter för Vingåker (inaktivt)
2010-06-21Gapminder för skattepengar - ett arbete för demokratisering (inaktivt)
2010-04-09Utvärdering av Brottsförebyggande Rådet i Kungsbacka (inaktivt)
2010-03-01Examensarbete om statistik inom godstransporter och logistik (inaktivt)
2010-03-01Analys av data från Hälsoläget-mätningar (inaktivt)
2008-06-16Varför flyttar människor från Askersund? (inaktivt)
2008-01-16En tillgänglig socialförvaltning - delprojekt tjänsteresor (GH) (inaktivt)
2007-06-04IPTV analysator (inaktivt)
2007-04-16Branschundersökning kring informationssäkerhet (inaktivt)
2007-04-16Optimering av pay-per-click funktion (inaktivt)
2006-06-16Vem flyttar från Askersunds kommun? (inaktivt)
2006-04-28Utveckling av integrationsprogramvara (inaktivt)
2006-02-13Tolkning och fördjupning i gymnasieelevers attityder - Västsvenska Industri- och Handelskammaren (inaktivt)
2006-01-20Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2005-04-25Tolkning och fördjupning i gymnasieelevers attityder - Västsvenska Industri- och Handelskammaren (inaktivt)
2004-06-18Uppdrag - livslångt lärande - effekt av pedagogik (aw) (inaktivt)
2004-06-17Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-05-11Vem flyttar till Askersunds kommun (inaktivt)
2004-03-17Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-03-09Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-02-10Framtidens identifikationssystem (inaktivt)
2004-01-12Vem flyttar till Askersunds kommun (inaktivt)
2003-12-12Utvecklingen av färdtjänsten i Gävle kommun med betoning på ekonomin (Gävle) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.