Sökning: "stroke-patienter"

Hittade 12 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet stroke-patienter.

Inkom Exjobbsförslag
2012-01-05Kroppens försvarssystem mot blodproppar vid hjärtinfarkt (inaktivt)
2011-12-19MASTER THESIS PROJECT (30hp) IN PRECLINICAL STROKE (inaktivt)
2010-11-01MASTER THESIS PROJECT (30hp) IN PRECLINICAL STROKE at KISÖS (inaktivt)
2009-12-07Master thesis: 3D Parameterized FEM Modelling of a Piston Ring in a Marine Diesel Engine (inaktivt)
2009-11-30Neuroprotective strategies for the treatment of the neurological complications of diabetes (inaktivt)
2008-05-30Betydelse av kolesterol och rubbningar i lipid metabolism för neurolgiska sjukdomar och Alzheimers sjukdom: från molekyl till behandling (inaktivt)
2006-05-15Identifiering av nya biomarkörer med SELDI-masspektrometri (inaktivt)
2005-06-17Brush Painting Algorithms (inaktivt)
2004-02-02Analys av protein-protein-interaktioner för glutamatreceptorer med jäst-två-hybrid teknik (inaktivt)
2004-02-02Analys av protein-protein-interaktioner för glutamatreceptorer med jäst-två-hybrid teknik (inaktivt)
2003-12-17Database system for storage and analysis of neural stem cell data (inaktivt)
2003-04-29Interaktioner mellan glutamatreceptorer och intracellulära proteiner i nervceller (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.