Sökning: "student"

Hittade 995 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet student.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-20Genetic engineering in cyanobacteria (Master thesis work at KTH 30hp) (inaktivt)
2012-02-27Bionanocomposite Aerogels (inaktivt)
2012-02-27Thesis project Volvo Aero (inaktivt)
2012-02-23Systemutveckling .NET (inaktivt)
2012-02-22Master Thesis Log analysis tool (inaktivt)
2012-02-13Validation of Traffic Impact Model using Air Quality Data (inaktivt)
2012-02-13In the Field of Avionics Engineering (inaktivt)
2012-02-08Short Pulse Excitation in a Reverberation Chamber (inaktivt)
2012-01-31Master thesis project “Characterization of enzyme sensitive responsive hydrogel/lipid system for triggered release“ (inaktivt)
2012-01-30Routing in disruption tolerant networks (inaktivt)
2012-01-27Aurenav Internship Program (inaktivt)
2012-01-27Master Thesis: Tool Integration with SOA, MDD and Java Development (inaktivt)
2012-01-16Internship in IT consulting (inaktivt)
2012-01-16Study and development of event triggered single burst power cells (inaktivt)
2012-01-16Investigation of Wideband Radio Transmitters and Receivers for Localization (inaktivt)
2012-01-16An algorithm for finding minimal load interruption costs (inaktivt)
2012-01-10Livscykelanalyser och estimeringar på minskade koldioxidutsläpp vid omställning till Beat- produkter inom offentlig sektor (inaktivt)
2012-01-09Biomass Combustion in Fluidized Bed: Emissions (Master Thesis- 5/6 months- FRANCE) (inaktivt)
2012-01-09Biomass Combustion in Fluidized Bed- (Master Thesis- 5/6 months- FRANCE) (inaktivt)
2012-01-09Research within Machine Learning and Big Data analysis. (inaktivt)
2011-12-21Intelligent Algorithms for Damage Detection in Bridges using Wireless Sensor Networks (inaktivt)
2011-12-19New technologies to study the brain - Optogenetics (inaktivt)
2011-12-19New study on socio-economic impact of fibre-to-the-home (inaktivt)
2011-12-12Thesis Proposal: Visualisation Tool for Sensor Data Fusion for Volvo Technology Corporation (inaktivt)
2011-12-12proof-of-concept study: DSP algorithm development for detection of wheel defects on freight trains. (inaktivt)
2011-12-05Implementation and Evaluation of Datagram Transport Layer Security (DTLS) for the Android Operating System (inaktivt)
2011-12-05Design and Implementation of Intrusion Detection/Prevention System for the IP-Connected Internet of Things (inaktivt)
2011-12-05Environmental costs – how do we get the right price? (inaktivt)
2011-12-05How do companies work with tomorrows cost regarding the environment? (inaktivt)
2011-11-25Ny miljöutredning med fokus på indirekta miljöaspekter (inaktivt)
2011-11-24Uppströmsarbete i Eskilstuna för renare vatten och slam (inaktivt)
2011-11-23Control of footstep sounds using real-time motion caption (inaktivt)
2011-11-23Examensarbete: Modellering av svängningar i noshjul (inaktivt)
2011-11-23Software tool for the real-time generation and control of footstep sounds (inaktivt)
2011-11-23Sound feedback for improving energy consumption in marathon running (inaktivt)
2011-11-23Sound feedback for the optimization of performance in running (inaktivt)
2011-11-22Mobile Location Based Services (inaktivt)
2011-11-21Modellering av vindkraftverk (inaktivt)
2011-11-21Risk and reliability optimization with storage and distributed generation (inaktivt)
2011-11-17Marketing / Finance thesis to international company in Uppsala (inaktivt)
2011-11-15Strategi för hållbar utveckling (inaktivt)
2011-11-10Modulerad switchfrekvens i radarkraft (inaktivt)
2011-11-08Cluster analysis for patterns of temporal association in Uppsala (inaktivt)
2011-11-08Prognostik för elkraftsystem i tunga fordon (inaktivt)
2011-11-08Vi söker en student med inriktning mot produktutveckling som vill göra examensarbete hos oss. (inaktivt)
2011-11-08Vi söker en student med inriktning mot beräkning och analys som vill göra examensarbete hos oss. (inaktivt)
2011-11-04Wear Model for Teeth and Segments (Wear Parts) (inaktivt)
2011-11-04Elkraft – Modellering, simulering, mätning (inaktivt)
2011-11-04Dense 3D reconstruction master thesis (inaktivt)
2011-11-04Utveckling av simulatorplattform (inaktivt)
2011-11-04Modellering av superkritiska ångsystem (inaktivt)
2011-11-04Nytt operatörsgränssnitt (inaktivt)
2011-11-01Inköpsstrategi för Korsnäs MRO-artiklar (inaktivt)
2011-11-01Stress and Fatigue Analysis of a Demining UAV (inaktivt)
2011-10-31Examensarbete- Minska leveransförseningar pga vinterklimat, fokus tjälproblematik (inaktivt)
2011-10-28Thesis project/Student assignment: Moments within production of hinges IKEA Components AB, Älmhult (inaktivt)
2011-10-273D-geometri i bränslesystemmodeller (inaktivt)
2011-10-25Thesis work - Development of chromatographic screening methods for a deeper understanding of ligand-serum protein interactions in Drug Discovery. Location AstraZeneca Mölndal. (inaktivt)
2011-10-24Energiåtervinning i radarsystem (inaktivt)
2011-10-24Process technology to turn peepoos, single use toilets, into fertiliser (inaktivt)
2011-10-17ChIP-Enrich: a tool to visualize, analyze and report-locus driven approaches of ChIP-Seq data. A Web-Resource. (inaktivt)
2011-10-17ChIP-Enrich: Explore, Analyze and Report-locus driven approaches of ChIP-Seq data. (inaktivt)
2011-10-10Rättsutredning av grundläggande behov inom assistansen (inaktivt)
2011-10-06Modelling of asymmetric solar wind-magnetosphere coupling (inaktivt)
2011-10-05sponsored thesis: Game Development (inaktivt)
2011-10-05Nämndernas policies, riktlinjer och handlingsplaner viktiga styrdokument eller hyllvärmare? (inaktivt)
2011-10-03Iphone applikation (inaktivt)
2011-09-27Elever och äldreomsorg (inaktivt)
2011-09-15Livscykelsunderhållsplanering för hållbara bostäder (inaktivt)
2011-09-12Vidareutveckling av portföljoptimerare (inaktivt)
2011-09-07Information och kommunikation, behov av kommunikationsplan och strategi för användandet av sociala medier (inaktivt)
2011-08-29VoIP solutions in Axis network cameras (inaktivt)
2011-08-29Green Product Design (inaktivt)
2011-08-29Image Processing Algorithms (inaktivt)
2011-08-23sponsored project: "Non-contact high voltage and high current measurements" (inaktivt)
2011-08-22Which system solution should be chosen at a future electrification of the roads for electric lorries? (inaktivt)
2011-08-22sponsored project: "Pre-study: solid-state power transformer" (inaktivt)
2011-08-22Frequency response analysis (FRA) on rotating machines (generators and motors) (inaktivt)
2011-08-15Master of Science Thesis: Modeling Software Development Tool Chains (inaktivt)
2011-08-12Master thesis opportunity in Social Sustainability (inaktivt)
2011-08-08Sport, Finance and Graphical Design interested IT Student for GUI Design Thesis. (inaktivt)
2011-08-08Sport, Finance and System Development interested students for System Design and Architecture Thesis Assignment. (inaktivt)
2011-08-08Produktinnehåll och ekotoxikologisk undersökning (inaktivt)
2011-08-03Improving thermal modeling of power transformers (inaktivt)
2011-07-28Säkra molntjänster (inaktivt)
2011-07-22Master thesis in the field of model-based development of automotive embedded systems (inaktivt)
2011-07-19Kopia av Characterization of spruce bark polysaccharides (inaktivt)
2011-07-12One common system, compence development (inaktivt)
2011-07-12NEXT GENERATION 3D MULTIVIEW VIDEO CODING (inaktivt)
2011-07-12NEXT GENERATION OPTIMIZED VIDEO CODING (inaktivt)
2011-07-12NEXT GENERATION SCALABLE VIDEO CODING (inaktivt)
2011-07-11Göra metod och information tillgänglig genom IT-lösningar (inaktivt)
2011-07-11Goda exempel och information för hållbar upphandling (inaktivt)
2011-07-08A karaoke game (inaktivt)
2011-07-06Master thesis work in Stem Cell Engineering (inaktivt)
2011-07-04Environmental costs in public procurement (inaktivt)
2011-07-01Workplace Interventions on HIV - Issues for Research (inaktivt)
2011-07-01Controlled HVDC feeder in railway power supply systems (inaktivt)
2011-06-29Ubiquitous laboratory (UbLab) (inaktivt)
2011-06-28Simulatorkommunikation (inaktivt)
2011-06-23Kartläggning av miljöarbete i kommunen (inaktivt)
2011-06-23Golfens miljöpåverkan (inaktivt)
2011-06-19Development and commercialization of HaloPlex PCR for next-generation DNA sequencing (inaktivt)
2011-06-19Host genetics in JCV and EBV infection (inaktivt)
2011-06-15Kemikaliehantering på flygplats (inaktivt)
2011-06-09Thesis project: Analyze laws and standards for product development and product requirements IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2011-05-30Studie kring alternativ: fogning av koppargavel mot kopparrör (inaktivt)
2011-05-30Computational 3D image analysis of the actin filament structure (inaktivt)
2011-05-30Avgångsorsaker bland TM-personal (inaktivt)
2011-05-26Miljökonsultbranschen idag och imorgon (inaktivt)
2011-05-23In-cylinder combustion simulation using CFD (inaktivt)
2011-05-17Power quality analysis in the 130 KV connection of an 110 MW wind farm (inaktivt)
2011-05-11iOS-utvecklare sökes till musikbolag! (inaktivt)
2011-05-09Kommunikationslösning för ekologiska lantbrukare (inaktivt)
2011-05-09Modellering och reglering av en kokarvattenreaktor (inaktivt)
2011-05-09Modellering av fastbränslepanna (inaktivt)
2011-05-09Design av operatörsgränssnitt (inaktivt)
2011-05-04Modeling surface roughness in radiative transfer (inaktivt)
2011-05-02Hållbart ledarskap (inaktivt)
2011-04-29Master Thesis proposal - SKF Group Manufacturing Development Centre (inaktivt)
2011-04-28Identification of the arthritis regulating gene in APLEC (inaktivt)
2011-04-28Epigenetic regulation of experimental arthritis (inaktivt)
2011-04-21Thesis project/ Student assignment: Surface and mechanical definition- a quality project IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2011-04-12Modellering av vindkraftverk (inaktivt)
2011-04-11Thesis: The influence of surface roughness on the corrosion resistance of stainless steel. (inaktivt)
2011-04-08Avfallshantering på Sahlgrenska Universitetssjukhus (inaktivt)
2011-04-04Categorization of electronics and software suppliers / products (inaktivt)
2011-03-31Skyddsnivåer på Kungälvs vattendrag (inaktivt)
2011-03-30En maskindatabas för hela kedjan (inaktivt)
2011-03-30Exjobb inom kultur, ledarskap o medarbetarskap (inaktivt)
2011-03-25Air quality visualization for underground mine automation (inaktivt)
2011-03-25GUI for mobile assets tracking in underground mines (inaktivt)
2011-03-25Communication and instrumentation GUI for underground mine automation (inaktivt)
2011-03-25Spatial data model & GUI for underground mine automation (inaktivt)
2011-03-24Examensarbete inom ergonomi till OfficeGame - en tävling i friskvård (inaktivt)
2011-03-24Kreativt Examensarbete Animering/Visualisering (inaktivt)
2011-03-22Master Thesis: Scalable Data Collection from Mobile Sensor Nodes (inaktivt)
2011-03-21Relationen mellan uppfångningen av radionuklider och mängden nederbörd, 2011 (inaktivt)
2011-03-21Lean administration - tydliga flöden på kontoret (inaktivt)
2011-03-16Human-Robot Dialog for Scene Understanding (inaktivt)
2011-03-10Patent licensiering och intrång undersökning / Patent licensing and infringement investigation (inaktivt)
2011-03-09Socio-economic impact of fibre-to-the-home (inaktivt)
2011-03-09Impact of solar storms on power grid (other than transformers) (inaktivt)
2011-03-09Integration of a novel sensor design within a power component (inaktivt)
2011-03-09Fast short-circuit handling (inaktivt)
2011-03-09Cloud Management Software that supports Scalable Resource Allocation (inaktivt)
2011-03-09Comparison and Evaluation of Opensource Cloud Management Software (inaktivt)
2011-03-08Anpassad LCC och LCA mall (inaktivt)
2011-03-08Utvärderingsmetoder för hållbarhetsarbete (inaktivt)
2011-03-03Utveckling av mobiltelefonapplikation för insamling av kostdata (inaktivt)
2011-02-23Regionaltågets effekter på Vingåker (inaktivt)
2011-02-23Control of animal behavior using optogenetics and development of new equipment (inaktivt)
2011-02-23Control of animal behavior using optogenetics and development of new equipment (inaktivt)
2011-02-23Optogenetic and genetic dissection of the limbic system (inaktivt)
2011-02-22Utvärdera hiv-prevetiv och stärkande gruppintervention för unga hbt-personer (inaktivt)
2011-02-15Produktkalkylering/prissättning (inaktivt)
2011-02-14Optimering baserad på Information Entropi / Optimization based on Information Entropy (inaktivt)
2011-02-11Verksamhetsstyrning och intern kommunikation (inaktivt)
2011-02-11Innovative and Process Oriented Inventory Management System (inaktivt)
2011-02-10Cloud Computing (inaktivt)
2011-02-07Ska företag vara familjära? (inaktivt)
2011-02-07Ett företags goda rykte - vad säger det? (inaktivt)
2011-02-07Berätta det som är bra! Friskfaktorer vill vi ha ... (inaktivt)
2011-02-07Kan Du anpassa information till barn och unga med funktionsnedsättningar? (inaktivt)
2011-02-02Porting Linux to a Hypervisor Based Embedded System (inaktivt)
2011-01-19Sensor Network Optimizations Using Software Defined Radio Techniques (inaktivt)
2011-01-17Development and comparison of analytical methods for the quantification of residual host cell DNA (inaktivt)
2011-01-13Secure IPv6 in Industrial Wireless Sensor Networks (inaktivt)
2011-01-13Vikten av rätt verifieringsinformation i kontrakt (inaktivt)
2011-01-12Machine learning under high intra-class variation with applications to visual object detection (inaktivt)
2011-01-04Visualization of travel patterns (Theis proj 5) (inaktivt)
2011-01-04Real-time visualization of a simulated heart model (Theis proj 1) (inaktivt)
2010-12-22Stödsystem till Nethouse Dalarnas utbildningspolicy (inaktivt)
2010-12-22Attityder till småskaligt producerad energi (inaktivt)
2010-12-22HPLC analysis of oxidation products in polyunsaturated triglyceride oils (inaktivt)
2010-12-22Determination of furan fatty acids in natural triglyceride oils (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom grafisk design för användarvänlighet (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom kultur- och ekonomisk geografi (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete/Praktik inom CAD-konstruktion (inaktivt)
2010-12-15Kommunikationsstrategi (inaktivt)
2010-12-13Routing Metrics for Low Power and Lossy Networks (inaktivt)
2010-12-10Enskilda avlopp i väntan på kommunal VA-anslutning (inaktivt)
2010-12-08Indikatorer för hållbart samhällsbyggande (inaktivt)
2010-12-08Goda exeple på hållbart samhällsbyggande (inaktivt)
2010-12-08Analys av omega-3 fettsyror och vitamin D i siklöja för framtida innovativ fiskprodukt med mervärde. (inaktivt)
2010-12-07Kraftverkssimulator - turbindynamik (inaktivt)
2010-12-06Bootstrapping - undersökning av alternativa vägar till kapital (inaktivt)
2010-11-30Mobile Application Recommender Thesis (inaktivt)
2010-11-25Environmental Catalysis - Catalyst design (inaktivt)
2010-11-25Objective Evaluation of 3D Video Quality (inaktivt)
2010-11-23Tag fram lock dagvatten, vatten, avlopp i plast (inaktivt)
2010-11-22Metod för vattenflödesmätning (inaktivt)
2010-11-22Thesis work: Design and development of the vigor wave energy converter prototype (inaktivt)
2010-11-22Thesis work: Analysis of the vigor wave energy converter prototype (inaktivt)
2010-11-15Master Thesis project: Subtransmission reliability study using PSS/E (inaktivt)
2010-11-10Energiåtervinning i Radarsystem (inaktivt)
2010-11-10Master thesis: IP landscaping in relation to communication standards (inaktivt)
2010-11-10Nanomaterial i konstruktionen (inaktivt)
2010-11-10Development of graphene-based transparent conductive nanocomposite (inaktivt)
2010-11-08Arbetsmetodik för hållbar maskindesign (inaktivt)
2010-11-07Metodikutveckling provning av avgaskemiska förlopp (inaktivt)
2010-10-19Particle contamination in lubricating oils (Master’s Thesis, 30 hp) (inaktivt)
2010-10-18Thesis work - Analysis of transgenic mouse models of inflammation (inaktivt)
2010-10-13Multi-path communications using names. (inaktivt)
2010-10-08Gene networks and systems biology (inaktivt)
2010-10-08Vibration Stability for Components (inaktivt)
2010-10-07Mjukvara för inbyggt system – högpresterande instrument för flödesmätning (inaktivt)
2010-10-07Nanocellulose films and coatings (inaktivt)
2010-10-04Praktikant till Sveriges ambassad i Kuala Lumpur (inaktivt)
2010-10-04Driver Behavior Model Estimation (inaktivt)
2010-10-04Examensarbete om branschorganisationers samhällspåverkan (inaktivt)
2010-09-30Tågstoppets effekter för Vingåker (inaktivt)
2010-09-27Novel surface modification approaches for the production of renewable starch-based barrier coatings (inaktivt)
2010-09-27Porting Linux to a Hypervisor Based Embedded System (inaktivt)
2010-09-23Embedded software for precision flow metering instrument (inaktivt)
2010-09-23How could a commercial BI solution, i.e. QlikView, be used together with a proprietary business application written in .Net and M-SQL? (inaktivt)
2010-09-20Utveckling av multifunktionella förgrenade organiska nanomaterial (inaktivt)
2010-09-20MASTER THESIS PROJECT: “THE OH LINE SAG DEPENDENCE ON WEATHER PARAMETERS AND LINE CURRENT” (inaktivt)
2010-09-20Evaluation of Volvo Packaging Footprint (inaktivt)
2010-09-16Indoor Positioning using Fused Information from Wireless Sensor Networks (inaktivt)
2010-09-16Does the cannabinoid receptor ligand hemopressin induce cell death in lymphoma? (inaktivt)
2010-09-10Modellering av ångsidan i kokarvattenreaktor (inaktivt)
2010-09-08Development and characterization of a hydrocolloid/nanoparticle system for a triggered release (inaktivt)
2010-09-07Re-making a distribution channel (inaktivt)
2010-09-07X-jobbare inom ekonomi, handel el.dyl. (inaktivt)
2010-09-07Virtuella arbetsmetoder (inaktivt)
2010-09-07Market study for an energy saving solution in ventilation (inaktivt)
2010-09-06MSc. thesis in EnergyEngineering: "A Parametric Study to Investigate One Dimensional Design of a High Pressure Industrial Gas Turbine" (inaktivt)
2010-09-06Exjobb inom projektstyrning/systemutveckling! (inaktivt)
2010-09-02Master Thesis: An analysis of mobile packet data traffic for modeling of evolving 3G and 4G service load (inaktivt)
2010-08-26Thesis work: Design and optimization of the SeaTwirl 1:50 prototype. (inaktivt)
2010-08-26Thesis work: 1:500 scale test of the SeaTwirl technology. (inaktivt)
2010-08-23Thesis work: Analysis of the economics in a new energy innovation. (inaktivt)
2010-08-20Thesis project/ Student assignment: Service level Classification IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2010-08-16Green coatings (inaktivt)
2010-08-16Development of Artificial Ribonucleases (inaktivt)
2010-08-11Vattenflödesförändringar vid anläggande av stenpir (inaktivt)
2010-08-11Hur uppfattas miljöarbetet? (inaktivt)
2010-08-11HD video transmission over fiber and power line (inaktivt)
2010-08-10New internship position for Programmers in Uppsala - fall 2010 (inaktivt)
2010-08-02Novel surface modification approaches for the production of renewable starch-based barrier coatings (inaktivt)
2010-08-02Examensarbete inom Marknadsföring (inaktivt)
2010-07-09Thesis project/ Student assignment: Cost Analyzes Appliances IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2010-07-06Thesis work - Optimisation of study design and statistical analysis of cardiovascular and electrophysiological parameters (inaktivt)
2010-07-06Implementation of Active Steering with Superposition of Torque (inaktivt)
2010-06-30Vad kostar det att få bort skräpet från det offentliga rummet? (inaktivt)
2010-06-30Life cycle assessment of plastic from wood (inaktivt)
2010-06-23Design of a mobile application for control of charging and visualisation of energy consumption for electric cars (inaktivt)
2010-06-23Design of a user friendly charging cable for electric cars (inaktivt)
2010-06-23Master thesis in gene technology at KTH: Development of a specialized cell (inaktivt)
2010-06-23Framtagande av handlingsplan för 20% energireduktion i större BRF (inaktivt)
2010-06-18Misa AB – Strategisk marknadsföring av personer med funktionshinder? Hur mycket kan vi sänka fördomarna hos arbetsgivare gentemot personer med intellektuella funktionshinder beroende på hur vi marknadsför individerna? (inaktivt)
2010-06-17Fast Encoding of H.264 HD Video (inaktivt)
2010-06-16Analys av prediktiva faktorer för fonders framtida avkastning (inaktivt)
2010-06-10Kan vi minska Knarket på krogen? (inaktivt)
2010-06-10Åldring av SCR katalysatorer (inaktivt)
2010-06-09Design and implementation of a GPS map-matching algorithm (inaktivt)
2010-06-07Thesis work - Analysis of transgenic mouse models of inflammation (inaktivt)
2010-06-02The influence of emulsifiers on fat bloom development on chocolate (inaktivt)
2010-06-01Hantverkares attityder till miljö och hållbarhet (inaktivt)
2010-05-31Beräkning av transient sotflöde (inaktivt)
2010-05-31Bootstrapping (inaktivt)
2010-05-31Thesis project: Energy mapping – best practice IKEA Components AB, Älmhult (inaktivt)
2010-05-31Thesis project: KPIs for Sustainability IKEA Components AB, Älmhult (inaktivt)
2010-05-26Katalytisk förbränning och reformering i fordon (inaktivt)
2010-05-26Miljövinster med tilläggsisolering (inaktivt)
2010-05-24Rapport om ungdomars livsvillkor - LUPP (Lokal Uppföljning av ungdomspolitiken) Kungsbacka kommun (inaktivt)
2010-05-24Mechanical/Thermal design for Veo+ mobile projector platform (inaktivt)
2010-05-24Analyze Supplier Cluster development potentials and define implementation steps (inaktivt)
2010-05-21Mobile Application Recommender (inaktivt)
2010-05-21New technique to determine mass transport in soft biomaterials (inaktivt)
2010-05-21Thesis: User Profile Anonymization (inaktivt)
2010-05-18Utvärdering av en verksamhet som använda sig av det , för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Timebanking” (inaktivt)
2010-05-17Optimisation of a polysaccharide base system for triggered release applications (inaktivt)
2010-05-12Thesis work - Reaction Phenotyping of Human Sulfotransferases (SULT) (inaktivt)
2010-05-11Automatic Information Quality and Style Checking System (inaktivt)
2010-05-10Process and machine capability studies in heat treatment/automotive industry (inaktivt)
2010-05-07Design of optical waveguide for biosensor (inaktivt)
2010-05-04Master Project Epigenetic Changes in Alzheimer’s disease (inaktivt)
2010-05-04Structured 2D/3D material using DNA as building blocks (inaktivt)
2010-05-04Immunoregulatory effects of stromal cells from placenta (inaktivt)
2010-05-04Energy efficient Air Condition for heavy trucks (inaktivt)
2010-05-04How do medium size Content Providers deliver their content? (inaktivt)
2010-05-03Model based methods for improved maintainability and safety (inaktivt)
2010-04-27Internship position for programmers in Uppsala (inaktivt)
2010-04-26Programming Diabetes Data Management System Software (inaktivt)
2010-04-26Implementation and evaluation of retransmissions schemes in LTE (inaktivt)
2010-04-23Åldring av SCR katalysatorer (inaktivt)
2010-04-21Product Service System within Integrated Logistic Support (inaktivt)
2010-04-14Driver behavior model estimation (inaktivt)
2010-04-14Multiple target detection in Wall Penetrating UWB Radar (inaktivt)
2010-04-14Radio Resource Management for M2M communication in LTE (inaktivt)
2010-04-12Improvement of a HW simulator to a faster and more versatile tool (inaktivt)
2010-04-07Turbinsimulering (inaktivt)
2010-04-07Modellering av värmetransport (inaktivt)
2010-04-07Webbaserat kart- och dokumentationssystem för Internetförbindelser (inaktivt)
2010-04-07Examensarbete inom Värmebehandlingscentrum: Studie av karbonitrerade och sätthärdade komponenters utmattningshållfasthet (inaktivt)
2010-04-06Energiutredning av produktionsanläggning (inaktivt)
2010-03-31Examensarbete – Plattform för övning av IT-försvar (inaktivt)
2010-03-31Master Thesis — Evaluation of 4G mobile broadband network (inaktivt)
2010-03-30Design and mechanical properties of ultra light-weight nanocellulose foams (inaktivt)
2010-03-30Novel nanocellulose films and coatings (inaktivt)
2010-03-22Identifiering och utvärdering av nyckelparametrar för gassensorers tillämpning inom läckageanalys. (inaktivt)
2010-03-22Semantic Interoperability of Electronic Health Record Systems (inaktivt)
2010-03-22Solar energy for rural areas of developing countries (inaktivt)
2010-03-18PHP baserad kalender server (inaktivt)
2010-03-16Do I know this place? - Novelty Detection for Visual Place Classification (inaktivt)
2010-03-16Implementation of a Robot Localization and Mapping Strategy within a Cognitive Architecture (inaktivt)
2010-03-15Technology development and application for next-generation sequencing of cancer (inaktivt)
2010-03-15Bioinformatics of Next Generation Targeted Re-sequencing Design and Analysis (inaktivt)
2010-03-15Simulation model for 2 phase pipe flow (inaktivt)
2010-03-11Kundtillfredsställelse (inaktivt)
2010-03-08Projekt jämställdhetsintegrering i SDF Majorna söker kartläggning inom myndighetsutövning. (inaktivt)
2010-03-01Realistic 3D – applications, algorithms, and analysis (inaktivt)
2010-03-01Examensarbete om statistik inom godstransporter och logistik (inaktivt)
2010-02-26Visualisera rekreationsområde (inaktivt)
2010-02-17Internship/Examensarbete/Paris (inaktivt)
2010-02-16Yoga och smärta (fibromyalgi) (inaktivt)
2010-02-16Metal-Organic Frameworks (MOFs) A one year diploma work (master student) in collaboration with YKI, Institute for Surface Chemistry and Stockholm University (inaktivt)
2010-02-15Purchasing routines in Swedish Kommuner and Landsting (inaktivt)
2010-02-15Searching for a master thesis student for a system modeling project in SystemC (inaktivt)
2010-02-12Wind Power Gearbox Reliability (inaktivt)
2010-02-12Produktutveckling (inaktivt)
2010-02-10Optimizing the ForSyDe simulations in Haskell (inaktivt)
2010-02-09Konflikter mellan cyklister och cyklister samt cyklister och gående (inaktivt)
2010-02-09A MATLAB/Simulink implmentation of the ForSyDe methodology (inaktivt)
2010-02-05Marketing research ergonomic computer accessories (inaktivt)
2010-02-04Re-making a distribution channel (inaktivt)
2010-02-04Optimizing work station set up without sacrificing ergonomics (inaktivt)
2010-02-04Networking Wireless Sensors Using Smart Antennas (inaktivt)
2010-02-02Android Phone Integration (inaktivt)
2010-02-01Thesis - Mobile Real-Time Web (inaktivt)
2010-01-28PROGRAMMERING AV ADAPTIV SOLFÖLJARE TILL KONCENTRERANDE SOLENERGISYSTEM (inaktivt)
2010-01-26DESIGN AND PROGRAMMING OF AN ADAPTIVE SOLAR TRACKER (inaktivt)
2010-01-25Optimizing x-ray spectrum shape for different clinical computed tomography imaging tasks (inaktivt)
2010-01-22Kopia av Omarbetning av hemsida (inaktivt)
2010-01-18Digital footprint analysis (inaktivt)
2010-01-18Omarbetning av hemsida (inaktivt)
2010-01-13Examensarbete inom ”case-mix-problematik” på OmVård.se (inaktivt)
2010-01-11Miljöbrons effekter (inaktivt)
2010-01-08Kartläggning av nya behov inom IT-stöd för transportsektorn (inaktivt)
2010-01-08Master thesis, biosensor technology for pyruvate sensing (30p) (inaktivt)
2010-01-07SOLENERGI MÄTTEKNIK OCH PRODUKTUTVECKLING (inaktivt)
2010-01-07PROVNING AV SOLCELLER OCH UTVECKLING AV INKAPSLINGAR (inaktivt)
2009-12-22Materialhantering på byggarbetsplatsen (inaktivt)
2009-12-18Study of Odometry Solutions for Railway Applications (inaktivt)
2009-12-18Study of Odometry Solutions for Railway Applications (inaktivt)
2009-12-15Intern miljökommunikation (inaktivt)
2009-12-10Faktorer vid val av kontorslokal (inaktivt)
2009-12-09Marketing and business development (inaktivt)
2009-12-09Thesis work - Modelling hydrodynamic effects on drug dissolution and deaggregation of low soluble drug particles in the small intestine (inaktivt)
2009-12-04Utveckling av formstabila superabsorberande hydrogeler (30 hp) (inaktivt)
2009-12-03Utveckling av hydrogelselektroder (30 hp) (inaktivt)
2009-12-03Utveckling av formstabila superabsorberande hydrogeler (30 hp) (inaktivt)
2009-12-03Utveckling av formstabila superabsorberande hydrogeler (30 hp) (inaktivt)
2009-12-03Marknadsundersökning (Top of Mind) (inaktivt)
2009-12-02Design and implementation of a wireless communication monitor based on software-defined radio (inaktivt)
2009-12-01Ex-jobb: Beräkning parasollfotsvikter (inaktivt)
2009-11-27Efficiency of drilling rotations in finite shell elements (inaktivt)
2009-11-26Minskad energi- och vattenförbrukning (inaktivt)
2009-11-25Effekterna av marknadsföring genom flera kanaler samtidigt (inaktivt)
2009-11-25Dansa ABC , neutralt ur ett genusperspektiv? (inaktivt)
2009-11-24Handlingsplaner för miljömål (inaktivt)
2009-11-19Effekterna av marknadsföring genom flera kanaler samtidigt (inaktivt)
2009-11-17Studier av ett proteinläkemedels post-translationella modifieringar (inaktivt)
2009-08-21Analys av nya marknader (inaktivt)
2009-08-13Lönekartläggning (inaktivt)
2009-08-11Programmering av adaptiv solföljning till unik koncentrerande solfångare (inaktivt)
2009-08-10Modellering av vindkraftverk (inaktivt)
2009-08-10Användbarhetstestning med ögonrörelsemätning (inaktivt)
2009-08-06Epidemiological study - Infectious diseases contracted abroad compared with unique Swedish travel data (inaktivt)
2009-07-23Examensarbete i ämnet bioenergimarknader (inaktivt)
2009-06-29Internationell miljörätt (inaktivt)
2009-06-29Miljö- och Naturvårdsplan (inaktivt)
2009-06-22Lean och layout (inaktivt)
2009-06-02Bioinformatics software (inaktivt)
2009-05-26Varför är en rondell en investering medan utbildning är en kostnad? (inaktivt)
2009-05-15LCA of Electronic Control Unit at Autoliv (inaktivt)
2009-03-24Livscykelanalys av däck (inaktivt)
2009-03-04Global marknadsundersökning inom konsumentelektronik (inaktivt)
2009-02-26Miljöutredning (inaktivt)
2009-02-24Time-Resolved Laue Diffraction of a Bacterial Reaction Center (inaktivt)
2009-02-23Vilken roll kan och ska etiska riktlinjer och gemensamma värderingar spela i en hel bransch? Fallstudie svensk bussbransch. (inaktivt)
2009-02-13Stresshantering och kommunikationseffektivisering (inaktivt)
2009-02-13Utvärdera/undersöka effekterna av ett science center (inaktivt)
2009-01-13Undersökning av diskriminering i Stockholms stad (inaktivt)
2008-11-04Enterprise Architecture Analysis - Development of a Java based assessment tool (inaktivt)
2008-10-13Släppfilm/Ytbehandling (inaktivt)
2008-09-30Bio-booze boosting - Improving bio-ethanol fermentation by enzymatic pretreatment (inaktivt)
2008-08-13Marketing survey, Europe (inaktivt)
2008-06-02Gränsland- ett upplevelseområde för alla människor- utifrån egna förutsättningar (Sandviken) (inaktivt)
2008-05-30Peer-to-Peer system (inaktivt)
2008-05-30Chemical communication underground - host-finding in nematodes (inaktivt)
2008-05-30Chemical communication underground - host-finding in nematodes (inaktivt)
2008-05-30Study of physical properties of till using georadar (inaktivt)
2008-05-30Test of image analysis parameters (inaktivt)
2008-05-30Till genesis (inaktivt)
2008-05-30Total size, shape and surface texture analysis of till with different boulder size and frequencey (inaktivt)
2008-05-30Los Angeles Test of aggregate material evaluated with image analysis (inaktivt)
2008-05-30Image analysis study of the size, shape and surface-texture distributions of genetically different glacial deposits (inaktivt)
2008-05-30Image analysis study of the size, shape and surface-texture distributions of genetically different glacial deposits (inaktivt)
2008-05-30Thin section analysis of microstructures of till boulders compared to Los Angeles Values (inaktivt)
2008-05-30Comparison between the mineralogical compositions of the fines (clay to sand fractions) of till and crushed bedrock (inaktivt)
2008-05-30Total size distribution of coarse clastic sediment (inaktivt)
2008-05-30Image and lazar analysis of fine gravel (inaktivt)
2008-05-30A comparison between the mineral composition of till matrix and the fines produced by the Los Angeles Drum test of till clasts (inaktivt)
2008-05-30Determination of geophysical properties of till based on integrated geophysics (inaktivt)
2008-05-30BET-projekt läsåret 2007-2008: Examensarbeten i ny form genom samverkan med företag och organisationer (inaktivt)
2008-05-30Development of a virtual 3D environment and user inteface implemented in a surgical VR-simulator (inaktivt)
2008-05-30Test of image analysis parameters and particle morphology (inaktivt)
2008-05-30Technology development for high throughput comparative genomic analysis of copy number variations (inaktivt)
2008-05-30Framtagning av energiincitamentavtal (inaktivt)
2008-05-30Olfaktometer styrning (inaktivt)
2008-05-30Processing and mechanical properties of novel wood fiber reinforced cellular composites (inaktivt)
2008-05-30Generation and transport of UWB radio signals over a FTTH optical link (inaktivt)
2008-05-30Improved pixel prediction for video coding (inaktivt)
2008-05-30IKEA- Framtagning av utbildningsmaterial (inaktivt)
2008-05-30Industrial MSc-thesis in web-mining and artificial intelligence (inaktivt)
2008-05-30Effekt på lastkurvan i ett lokalt elnät av omfattande konverteringar till fjärr- respektive bergvärme i småhus – en jämförande teknisk analys (inaktivt)
2008-05-30Surface Modification of Inorganic Nanoparticles (inaktivt)
2008-05-30Inventering av förväntningar, drivkrafter, motstånd och hinder inför hälsosatsning inom transportsektorn – en kvalitativ studie med fokusgrupper (inaktivt)
2008-05-30Pilottest av webb-baserad livsstilsenkät inom transportsektorn (inaktivt)
2008-05-30New types of biodegradable polymers and nanocellulose for modification of wood fibers: Effects on barrier properties against oil/grease and on paper strength properties (inaktivt)
2008-05-30Examensarbete i teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära – energilagring Diploma work in the area of energy storage (inaktivt)
2008-05-30Analysis of neuronal circuits controlling locomotion in mice mutant for the axon guidance receptor EphA4 (inaktivt)
2008-05-30Vision-based Recognition, Categorization and Semantic Labeling of Places for Mobile Robots (inaktivt)
2008-05-30Evaluation of relevance and family-friendliness for a number of selected search engines (inaktivt)
2008-05-30Surface Modification of Inorganic Nanoparticles (inaktivt)
2008-05-30Industrial MSc-thesis in Computer Vision, 4-6 months (inaktivt)
2008-05-30Medicinsk molekylär imaging baserad på masspektrometri (inaktivt)
2008-05-30Investigation of novel on-chip antennas for wireless applications and miniaturized radar sensors (inaktivt)
2008-05-30Enterprise Architecture Modeling – Case Studies of Change Project Costs (inaktivt)
2008-05-30Thesis title on Ericsson: Signal/control interface characterization concerning EMC in Radio Base Station (inaktivt)
2008-05-30Polymer Optical Fiber link (inaktivt)
2008-05-30Polymerteknologi ”Självsmörjande material” (inaktivt)
2008-05-30En analys metod för genomtryck för Offset tryck/Characterization of print through in Offset (inaktivt)
2008-05-22Peptide-protein interactions (inaktivt)
2008-05-06Simultaneous starch saccharification and yeast biomass production (inaktivt)
2008-04-09Graphics programming projects for visualization on 3D display (inaktivt)
2008-03-27Exjobb i Kina, Thailand och Singapore inom miljöanpassad produktutveckling (inaktivt)
2008-03-04Market survey – automatic gas supply (inaktivt)
2008-02-26Gene Regulation by p73 (inaktivt)
2008-02-21Thesis project for engineers and economists: Learning curves for Biomass Gasification (inaktivt)
2008-02-18IKEA - Jämställdhetsplan (inaktivt)
2008-02-13Produktutveckling av Somnus (inaktivt)
2008-02-13Vindkraft – en ny marknad för Inspecta? (inaktivt)
2008-02-07Utvärdering av arbetstidssystem (inaktivt)
2008-02-06Ecological studies on tardigrades (Björndjur) (inaktivt)
2008-02-06The role of DNA damage and repair in desiccation-tolerant tardigrades (Björndjur) (inaktivt)
2008-02-06Utvärdera/undersöka effekterna av ett science center (inaktivt)
2008-02-04Vill du hjälpa oss att styra mot en effektivare kommunal utförarförvaltning? (inaktivt)
2008-01-30Sammanställning av information och framtagning av handbok (inaktivt)
2008-01-25Examensarbete inom produktutveckling (inaktivt)
2008-01-22Verifiering av AUTOSAR Basic Software Module. (inaktivt)
2008-01-21Molekylär karaktärisering av allergi-framkallande IgE (inaktivt)
2008-01-21Projekt ”Ny i Sverige”- ett projekt kring social mobilisering och frivilligt socialt arbete i Svenska kyrkans förortsförsamlingar i Göteborg. (inaktivt)
2008-01-21Projekt ”Ny i Sverige” - om social mobilisering och frivilligt socialt arbete Angereds, Bergsjöns, Biskopsgårdens samt Gunnareds församlingar, Svenska kyrkan i Göteborg. (inaktivt)
2008-01-18Analys av informationsarbetet på ett Europa Direkt-kontor (inaktivt)
2008-01-18Arbetsmiljön på vårdcentral (inaktivt)
2008-01-18Laminering av solceller för solföljande, koncentrerande solcellssystem (inaktivt)
2008-01-17Utveckling av spackel för trä (inaktivt)
2008-01-11Inventera, analysera och bedöma Göteborgs universitets godstransporter ur ett miljöperspektiv (inaktivt)
2008-01-11Fuel efficiency improvements in AWD-system (inaktivt)
2008-01-07Control and system evaluation of a hydraulic linear actuator (inaktivt)
2008-01-04Master Thesis Work on Alternative Fuels for Internal Combustion Engines (inaktivt)
2007-12-27Programvara för optimering av en biokemisk process (inaktivt)
2007-12-21Comparing two techniques for measuring the electric field in a high-power pulsed magnetron. (inaktivt)
2007-12-18 Recycling of passenger car tyres and plastics (three projects) (inaktivt)
2007-12-18Modelling and identification for physical analysis in thermonuclear fusion (inaktivt)
2007-12-17Three master theses available: Recycling of passenger car tyres and plastics (inaktivt)
2007-12-14Research Project in developmental neurobiology (inaktivt)
2007-12-10Research Project in developmental neurobiology (inaktivt)
2007-12-07Utveckling av designverktyg i .Net med inbyggd hantering av/export till formaten PDF, PS, XPS, PNG, APP. (inaktivt)
2007-11-27Miljöarbete i ett finans- och tjänsteföretag (inaktivt)
2007-11-27Kopia av Miljöarbete i ett finans- och tjänsteföretag (inaktivt)
2007-11-22Formuleringsutveckling av proteinläkemedel (inaktivt)
2007-11-22IKEA - Internkommunikation (inaktivt)
2007-11-19Front-end development (inaktivt)
2007-11-19Webbutveckling (inaktivt)
2007-11-13Praktisk studie på mjukvaruprogam för personer med funktionshinder (inaktivt)
2007-11-13Characterization of on-chip inductors and power transformers (inaktivt)
2007-11-06Modellbaserad felinjicering i MATLAB/Simulink (inaktivt)
2007-11-05Supportsystem för ärendehantering – från behov till drift (inaktivt)
2007-10-22Vidareutveckling av tegelmuseum (kr) (inaktivt)
2007-10-22Modellbaserad felinjicering och formell verifiering i verktyget SCADE (inaktivt)
2007-10-22Development of sustainable fillers in paper (inaktivt)
2007-10-18Uppföljning Ökad fysisk aktivitet (inaktivt)
2007-10-18 Hur minimerar man personalomsättningen i en ständigt föränderlig CRM-verksamhet? (inaktivt)
2007-10-18Användande av kulturbyggnader i turistiskt syfte (inaktivt)
2007-10-18Import från låglöneländer till Logosol – hot eller möjlighet? (inaktivt)
2007-10-18Öka produktionen på Solosågen! (inaktivt)
2007-10-18Revolutionerande maskin för träbearbetning (inaktivt)
2007-10-18Sustainable Development - hur ska Cardo Group arbeta med miljö, etik och mångfald i framtiden? (ref 2006002) (inaktivt)
2007-10-18Internet annonsering och webstatistik i offensiv marknadsföring (inaktivt)
2007-10-18Produktutveckling hos Logosol (inaktivt)
2007-10-17Trädplantering i stadsmiljö (inaktivt)
2007-10-17Characterization of novel cell cycle genes in archaea (inaktivt)
2007-10-09Cloning, expression, cellcultivation and purification of a mutant of the enzyme human arylsulfatase A (hASA) (inaktivt)
2007-10-08Litet handelsbolag i modebranschen skall göra en affärsplan som mynnar ut i en konkret handlingsplan (inaktivt)
2007-10-05Fylgia - Quality-oriented software development (inaktivt)
2007-10-02Search Engine Thesaurus - Master Thesis at SixSteps AB (inaktivt)
2007-09-26Lantbruksdata - en pionjär inom data på 60-talet (AP) (inaktivt)
2007-09-26Längs ån – Eskilstunaåns betydelse ur ett näringslivsperspektiv (AP) (inaktivt)
2007-09-26Hur marknadsför företag sina produkter? – En jämförelse mellan dåtid och nutid. (AP) (inaktivt)
2007-09-25Examensarbete 20 p – Kartläggning av Astra Techs utsläpp av klimatpåverkande gaser (inaktivt)
2007-09-21CERN Technical Student Programme in Engineering, Computing and Applied Science (inaktivt)
2007-09-21Cellular Radio System Simulator Optimization (inaktivt)
2007-09-21X-jobb 20p (30hp): Miniatyrisering av en Spin-Dependent Tunnelling Three-Axial Magnetometer för rymdtillämpningar på ÅSTC, Uppsala Universitet (inaktivt)
2007-09-21Video encoder quantization optimization (inaktivt)
2007-09-21Vibration measurements for alarm systems (inaktivt)
2007-09-21Ionosond design and implementation (inaktivt)
2007-09-21Video decoder concealment (inaktivt)
2007-09-21Processing and characterization of materials sensitive to ambient oxygen concentration for application in field effect based oxygen sensor devices (inaktivt)
2007-09-21Development of solid-state catalytic filters for enhancement of the performance of field effect based gas sensors (inaktivt)
2007-09-20Chemcial characterisation of novel starch-based materials for packaging (inaktivt)
2007-09-19Marknadsundersökning för FMLS lokalförening i Kungsbacka. (FMLS=föreningen för funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter) (inaktivt)
2007-09-19Analys och utveckling av befintligt system för beställning av vitvaruprodukter över Internet. (inaktivt)
2007-09-18IKEA - Utvärdering av arbetsmiljöprojekt (inaktivt)
2007-09-18LED and fluorescent lamps in signs and general lighting. (inaktivt)
2007-09-18Capacitive measurement method on fluorescent lamps. (inaktivt)
2007-09-14Ex-job at IKEA: Research into environmentally friendly pesticide. (inaktivt)
2007-09-14Utveckla IT-användningen i undervisningen skolår 7-9 (inaktivt)
2007-09-06Diploma Work – Synthesis of rapid curing silicone materials for use in wound healing (inaktivt)
2007-09-03Mechanical Engineering Thesis Writting/Internship (inaktivt)
2007-08-31Utveckling av Viktoriaparken och Botaniska Trädgården (inaktivt)
2007-08-30Utveckling av webb-baserad sälj och support tjänst (inaktivt)
2007-08-29REACH - Hur påverkar den nya kemikalielagstiftningen Erasteel Kloster AB? (inaktivt)
2007-08-24Mywidz are seeking student(s) for the thesis “Online Viral Marketing for mobile service” (inaktivt)
2007-08-23Effekt av konvertering till fjärr- respektive bergvärme i småhus – en jämförande konsekvensanalys (aw) (inaktivt)
2007-08-20Stresshantering och kommunikationseffektivisering (inaktivt)
2007-08-16Ny typ av spelklient för internetbaserat spel om pengar! (inaktivt)
2007-08-16Microfabricated cell culture devices for evaluation of drug candidates (inaktivt)
2007-08-16Webbdesign/front-end development (inaktivt)
2007-08-16Applicering av visuellt interaktiv fuktighetssensor i papper (inaktivt)
2007-08-09Global Thesis project: eCollaboration strategy for IT Services in AstraZeneca (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-07-19Företagsvärdering av Online Communities & Social Networks (inaktivt)
2007-07-19Competitive Analysis (inaktivt)
2007-07-19Ergonomic Market Survey (inaktivt)
2007-07-19Creation of Educational ergonomic online video (inaktivt)
2007-07-19Online Educational program for ergonomic products (inaktivt)
2007-07-19Experimental investigation of a novel mode-locked laser design (inaktivt)
2007-07-18Examensarbete inom området test av elmotorer m.m. ALL-TEST - tekniska mätinstrument (inaktivt)
2007-07-18Examensarbete inom området test av elmotorer m.m. 20 p. Ämne: ALL-TEST. Tekniska mätinstrument. (inaktivt)
2007-07-09Äldreomsorgens kommande omsorgsbehov (inaktivt)
2007-07-06Ergonomic Theoretical Study (inaktivt)
2007-07-06Negative index materials (inaktivt)
2007-07-06Photonic Crystals (inaktivt)
2007-07-04Regulatory requirements in Japan for Medical Devices (inaktivt)
2007-06-30Ex-jobb i aluminiumbranschen (inaktivt)
2007-06-28Reklamfilm - ska användas rullande i butik (inaktivt)
2007-06-25Design and Implementation of Bluetooth algorithms (inaktivt)
2007-06-20Attraktiv livsmiljö - vilken betydelse har sociala faktorer? (inaktivt)
2007-06-18Byggande av databas / webshop för Launch Design Partner (inaktivt)
2007-06-16Utvärdering av ett entreprenörskapsprojekt (AP) (inaktivt)
2007-06-14Applying Knowledge Based Engineering to manage Aftermarket requirements (inaktivt)
2007-06-13Utvärdering av kompostteater (inaktivt)
2007-06-04Barns tidiga lärande (BTL) – en longitudinell studie i förskolan (inaktivt)
2007-06-04Vindkraft (inaktivt)
2007-06-04Utvärdering av metoder att göra löstagbara nanofilmer (inaktivt)
2007-06-04Databas - ett delprojekt i en kvalitetsstudie för läkemedelsindustri inom ramen för BET-projekt (inaktivt)
2007-06-04Effektiv modularisering av elsystem (inaktivt)
2007-05-31CAD Human Modeling in Production Ergonomics (inaktivt)
2007-05-31Evaluation and implementation of mathematical models for train diagnostics (aw) (inaktivt)
2007-05-31Innovativ medialogistik med hjälp av handdatorer och streckkoder, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (inaktivt)
2007-05-31Investigation of different methodologies for exposing a secure scripting environment in a Microsoft .Net based web application (inaktivt)
2007-05-31Investigation of software architectures for development of web clients (inaktivt)
2007-05-31Investigation of packages for graphics rendering for a web server based application (inaktivt)
2007-05-31Visual Analytics of hierarchical data (inaktivt)
2007-05-31Visual Analytics of live data combined with historical data (inaktivt)
2007-05-31Visual Analytics of unstructured data (inaktivt)
2007-05-30Presentation och analys av prestanda hos komplexa realtidssystem (KR) (inaktivt)
2007-05-30Master Thesis/projects in Bioenergy (inaktivt)
2007-05-29Modelling of RF-design at board level for Assisted Global Positioning System (AGPS) (inaktivt)
2007-05-29Define and develop of software tools for system verification (inaktivt)
2007-05-24Livscykelinventering (LCI) (inaktivt)
2007-05-22Automatisering av funktionstester för en webbplattform för poker (inaktivt)
2007-05-22Security Evaluation of ’Single Sign-On’ Solution (inaktivt)
2007-05-22Characterisation of intermediates involved in the biosynthesis of ochratoxin A by Penicillium verrucosum (inaktivt)
2007-05-22Alternaria species and other moulds infecting Swedish grain at harvest (inaktivt)
2007-05-15Interactive visual analysis of time based network data (inaktivt)
2007-05-15Define and develop of software tools for system verification (inaktivt)
2007-05-15Application layer based dynamic load balancing for web server applications (inaktivt)
2007-05-14Spelutveckling (inaktivt)
2007-05-14Visuell fuktighetssensor med hjälp av kemi och nanoteknik (inaktivt)
2007-05-14IKEA, Ex-jobb - Framtagning av utbildningsmaterial (inaktivt)
2007-05-14Marknads- och teknikanalys av en ny produkt till golfbranchen (inaktivt)
2007-05-13UE Feedback Optimisation in HSDPA (inaktivt)
2007-05-13WCDMA Uplink Enhancement with Time Division Multiplexing (inaktivt)
2007-05-11Logistik och flöde i cementfabrik (inaktivt)
2007-05-11From Particles to High-Performance Cutting Tools – The Optimization of Industry Scale Powder Processing (aw) (inaktivt)
2007-05-11Inactivation of pathogens in toilet waste (inaktivt)
2007-05-10Inredning av lekhall på förskola (inaktivt)
2007-05-08Programmering av IRB 140 (inaktivt)
2007-05-08Utveckla Dalénium med nya experiment eller nya teman (inaktivt)
2007-05-02Biogas residues as fertilizers – effects on plant growth, soil microbiology, and emission of green house gases (inaktivt)
2007-04-27Atherosclerosis an amyloid disease? (inaktivt)
2007-04-26Inlärningskurva för deltagare på topprepsklätterkurser inomhus över ett kontra två tillfällen. (inaktivt)
2007-04-25Beräkningssystem kreditrisker (inaktivt)
2007-04-20Inohusslalom i getberget vid Sveriges mittpunkt, omvärldsanalys (inaktivt)
2007-04-20Marknadsunderslökning - Åsby hem & trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-20Varumärket Åsby hem & trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-20Arbetsflöden och logistik på Åsby Hem & trädgård Trädgård (aw) (inaktivt)
2007-04-20Informationshantering på Åsby & Trädgård (aw) (inaktivt)
2007-04-20Hälsoutvärdering av Åsby Hem & Trädgård (aw) (inaktivt)
2007-04-20Rumslig gestaltning av Åsby hem & trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-20Marknadsbearbetning för Åsby Hem & Trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-20Affärsdatasystem till Åsby Hem & Trädgård (aw) (inaktivt)
2007-04-20Expansion och utvidgad affärsverksamhet för Åsby Hem & Trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-20Förvärvande av annan verksamhet Åsby hem & trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-20Kedjesammanslagning – Åsby Hem & Trädgrård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-20Kommunala relationer – Åsby Hem & Trädgård (aw) (inaktivt)
2007-04-20Hur påverkar förändringen av infrasturktur? Åsby Trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-20Turistområde i utveckling Turistområde i utveckling - Åsby hem & trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-20En idrottsklubb i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-16Optimering av pay-per-click funktion (inaktivt)
2007-04-16GreenIT skall bli klimatneutral (inaktivt)
2007-04-16Köpbeteende och ljudmiljö i shoppingcentrum (inaktivt)
2007-04-16Diagnostics Structural Algorithms using RODON (inaktivt)
2007-04-16Diagnostics Structural Algorithms using RODON (inaktivt)
2007-04-11BET-projekt: Examensarbeten i ny form genom samverkan med företag och organisationer (inaktivt)
2007-04-11Transboundary River Basin Data and Information in support of WFD implementation: The cases of Daugava and Nemunas River basins (inaktivt)
2007-04-11PhD Scholarship in fixed and wireless unified signal transport (inaktivt)
2007-04-04Capacitive measurement method on fluorescent lamps (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av Vikingainspirerad marknadsplats (AP) (inaktivt)
2007-04-04Marknadsföring av Skogens Konung i Europa (AP) (inaktivt)
2007-04-04Examensarbete/C/D-uppsats: Nyhetsbrev till utflyttade ifrån Skinnskatteberg och andra externa intressenter (FP) (inaktivt)
2007-04-04C/D-uppsats: Marknadsföring i Kulturens tecken (AP) (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av Baggbrobygden (AP) (inaktivt)
2007-04-04Modellering (inaktivt)
2007-04-04Affärsplan / Marknadsplan (inaktivt)
2007-04-04Effektiv kundkontakt och försäljning med Internet och video (inaktivt)
2007-04-04Functional genomics of organisms from the third kingdom of life. (inaktivt)
2007-04-03Examensarbete inom projektet Aiai - utveckling av ett system som syftar till att underlätta för funktionshindrade (inaktivt)
2007-04-03AERODYNAMIC EXPERT SYSTEM (inaktivt)
2007-04-03Marknadsundersökning för Karmansbo Herrgård (AP) (inaktivt)
2007-04-03Marknadsplan åt Karmansbo Herrgård (AP) (inaktivt)
2007-04-03Innovativa idéer åt Karmansbo Herrgård (AP) (inaktivt)
2007-04-03Marknadsplan åt Utgårds Hantverkshus (AP) (inaktivt)
2007-04-03Marknadsanalys/undersökning av skuminjektorer vid livsmedelstillverkning (inaktivt)
2007-03-29Microbial population dynamics in fermented pig feed (inaktivt)
2007-03-28Organisationsutveckling (inaktivt)
2007-03-28Vad är det som möjliggör diskriminering i Östersunds kommun? (inaktivt)
2007-03-28Inomhusslalom i Getberget vid Sveriges mittpunkt, Marknadsundersökning (inaktivt)
2007-03-28A team member to develop a performance test tool (inaktivt)
2007-03-22IKEA: Research into environmentally friendly pesticide (inaktivt)
2007-03-19Structural determination of enzymes important in bio-fuel production (inaktivt)
2007-03-16Utveckling av befintligt kvalitetssystem på Electrolux Filter AB (inaktivt)
2007-03-16Atherosclerosis an amyloid disease? (inaktivt)
2007-03-16VGIS stipendie till examensarbete inom GIS med anknytning till Västerbotten (inaktivt)
2007-03-15Hantering av Gröna växter i försörjningskedjan inom IKEA (inaktivt)
2007-03-14Kartläggning och utvärdering av insatsen kontaktperson (inaktivt)
2007-03-12Monitoring yeast- lactic acid bacteria in industrial ethanol production: Development of molecular quantification methods (inaktivt)
2007-03-12Enzymatic pre-treatment of cellulose rich feedstock used for large-scale production of biogas used as bio-fuel (inaktivt)
2007-03-12Enzyme mining from biogas sludge - A metaproteome approach (inaktivt)
2007-03-07Miljöhus Lindholmen – miljövärdering av nästan 10 års förvaltning (inaktivt)
2007-03-07Fate of plant pathogens during production of biogas as biofuel (inaktivt)
2007-03-07Biomedical products from fungi grown on bioethanol by-products (inaktivt)
2007-03-07New ”green” uses of by-products from bio-ethanol production (inaktivt)
2007-03-07Microbial community profiling and biocontrol of storage pathogens on sugarbeets (inaktivt)
2007-03-05Ny videocommunitytjänst (inaktivt)
2007-03-05Master Thesis in the Online Gaming Industry (inaktivt)
2007-03-05Datasystem med Gis-koppling (Gävle) (inaktivt)
2007-03-01Process and tools for market-driven software product planning (inaktivt)
2007-03-01Inköpsrutiner för timmer och sågad trävara (inaktivt)
2007-03-01Master Thesis at Nanoradio AB in Kista (inaktivt)
2007-03-01Examensarbete/C/D-uppsats: Utnyttjande av marknadskanaler och framtagande av lämplig Marketing Mix för företag inom stålbranschen. (FP) (inaktivt)
2007-03-01Hur fungerar ett projekt? (inaktivt)
2007-03-01Internationell Marknadsföring - Exportplan/Marknadsplan (inaktivt)
2007-02-19Var med och utveckla framtidens dynamiska farthinder (inaktivt)
2007-02-13Hur ändrar vi attityder till företagande? (inaktivt)
2007-02-12Examensarbete/C/D-uppsats: Marknadsföring av kulturkvarteret Täljstenen i Sala (AW) (inaktivt)
2007-02-10Examensarbete/C/D-uppsats: Rehabilitering av personal (FP) (inaktivt)
2007-02-09Marknadsanalys - Internationell E-handel (inaktivt)
2007-02-09Image Transfer System (Software) (inaktivt)
2007-02-06SELDI MS data analysis in cancer proteomics (inaktivt)
2007-02-05E-handel & E-marketing (inaktivt)
2007-02-05Utveckling av hemsida (inaktivt)
2007-02-02Inköpsstruktur och kvalitetsklassning av timmer. (inaktivt)
2007-02-01Develop Mobile and PC Community Portals using the latest technology (inaktivt)
2007-01-31Development of standardized built-in GSM antenna for non handset products (inaktivt)
2007-01-25Development of measurement system for small antennas (inaktivt)
2007-01-23Sandvik söker examensarbetare (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-23Marknadsundersökning, Turism för personer med funktionshinder (inaktivt)
2007-01-23Informationsfilm om VH assistans (inaktivt)
2007-01-22Developing the next generation sensor tool for medical imaging (inaktivt)
2007-01-22Språkanayls & textbearbetning (inaktivt)
2007-01-22Optimizing digital breast tomosynthesis (inaktivt)
2007-01-20Utvärdering av programflödesanalys för WCET-beräkningar vid Volvo Construction Equipment (aw) (inaktivt)
2007-01-18Bibliografi - en uppgift till blivande journalist eller författare (inaktivt)
2007-01-18Environmental Implications of Logistics at SKF (inaktivt)
2007-01-17Internationell etablering? (inaktivt)
2007-01-16Med full delaktighet för människor med funktionshinder - vid möte med polisen i stockholm (inaktivt)
2007-01-12Non-PSNR optimized video coding for H.264 (inaktivt)
2007-01-12Browser-based Mobile TV (inaktivt)
2007-01-08Renovering av en klassisk T-23 bucket Hot rod från Hollywood byggd 1964 (inaktivt)
2007-01-08Multimedia services development based on web2.0 (inaktivt)
2007-01-04Användning av nya medier för distribution av produktinformation (gh) (inaktivt)
2007-01-04(GH) Informativ design på användarmanualer och produktbeskrivningar (inaktivt)
2007-01-04Användning av nya medier för distribution av produktinformation (aw) (inaktivt)
2007-01-04 Informativ design på användarmanualer och produktbeskrivningar (aw) (inaktivt)
2007-01-03Controlled active mass for offices with god thermal comfort and low environmental impact (inaktivt)
2007-01-03Produktutveckling av en ny tjänst relaterad till Telecom (FP/AP) (inaktivt)
2007-01-03Examensarbete/C/D-uppsats: Produktutveckling av en ny produkt inom belysning (FP/AP) (inaktivt)
2007-01-03Examensarbete/C/D-uppsats:Utveckling av verksamhet inom Internetförsäljning (FP/AP) (inaktivt)
2007-01-02WHYDAN och AcademiaLive söker framtidens IT-utvecklare för JAVA projekt (inaktivt)
2006-12-22Webbprojekt: Imagine – En hållbar väg (inaktivt)
2006-12-21A Prototype of a VoIP/PSTN Gateway on the basis of RFC 3398 (inaktivt)
2006-12-21Study of the Development and Performance of FPGA-based Communication Applications (inaktivt)
2006-12-21Market analysis and study of Swedish market for dry fruit products (inaktivt)
2006-12-20IT Governance på Swedbank/Föreningssparbanken (inaktivt)
2006-12-20Att flyga SpaceShip 2 med rymdturister genom norrskenet från Kiruna. Space Radiation effects on suborbital space tourists above Kiruna (inaktivt)
2006-12-19Ink-jet printing of color optical filters for LCD applications (inaktivt)
2006-12-19Ekomistyrning, analys av VH assistans (inaktivt)
2006-12-19Marknadsstrategi upplevelseindustri (inaktivt)
2006-12-19Ekomistyrning, analys av VH assistans (inaktivt)
2006-12-19Varför är en rondell en investering medan utbildning är en kostnad? (inaktivt)
2006-12-14Deriving Quality of Service Agreements based on Business Process Key Performance Indicators (inaktivt)
2006-12-14Video encoder quantization optimization (inaktivt)
2006-12-14Effektivare truckkörning vid Setra Trävaror AB Horndal Sågverk (inaktivt)
2006-12-13Experimental testing of an ion fraction meter (inaktivt)
2006-12-08Sustainability Assessment of Business Travels at SKF (inaktivt)
2006-12-06Nytt web-baserat läromedel (inaktivt)
2006-11-21Implementering av nya tjänster (inaktivt)
2006-11-15Medicinsk molekylär imaging baserad på masspektrometri (inaktivt)
2006-11-13Rumslig gestaltning av utställningshall respektive uterum (aw) (inaktivt)
2006-11-13Undervisningsteknik på Gröna Kunskapshuset (aw) (inaktivt)
2006-11-13Examensarbete/C/D-uppsats: Undervisningsteknik på Gröna Kunskapshuset (FP) (inaktivt)
2006-11-13Examensarbete/C/D-uppsats: Rumslig gestaltning av utställningshall respektive uterum (FP) (inaktivt)
2006-11-13Utredning på Junilistans kansli i Bryssel (aw) (inaktivt)
2006-11-03Byggandet av ett investmentbolag med gott hjärta (inaktivt)
2006-11-02Webbapplikation för hantering av testprocess (inaktivt)
2006-11-01Om näringsbelastning, reglering av vattendrag, grundvattenpåverkan m fl exjobb inom miljö i Marks kommun (inaktivt)
2006-11-01ÖSTERVÅLA UTVECKLINGSRÅD ¿ Framtagande av marknads- och utvecklingsplan. (FP) (inaktivt)
2006-11-01Examensarbete/C/D-uppsats: Historiebeskrivning av anrikt tryckeri (FP) (inaktivt)
2006-10-31Master thesis partner wanted - Mechanical engineering at Volvo AB (inaktivt)
2006-10-31Static analysis of xtUML models (inaktivt)
2006-10-30Energipriskalkylator på Internet (inaktivt)
2006-10-25Analys, design, implementation och testning av digitala filter i micro- controller. (inaktivt)
2006-10-20Mätverktyg av ledningsgrupp - Dill World AB (inaktivt)
2006-10-20Konkurrent/Kund analys - Dill World AB (inaktivt)
2006-10-13Utformande av kreativ miljö till ett konferensrum (inaktivt)
2006-10-11Miljöpolicy gällande Ljudnivåer (Ljusdal 14) (inaktivt)
2006-10-05Presentations film/CD om verksamheten (inaktivt)
2006-10-03Analysis, design, implementation and testing of digital filters in microcontrollers (inaktivt)
2006-10-03Energioptimering av kombinerade kontors- och bostadshus i en blandstad (inaktivt)
2006-10-02Vill du skriva en uppsats om klienter på socialkontor som får extra stöd att söka jobb? (inaktivt)
2006-10-02Research project about recycling technology for nutrients from households - 4 students (inaktivt)
2006-10-01Internationell marknadsföring - Exportplan/marknadsplan (Lämpligt för 1-2st studenter) (inaktivt)
2006-09-26Examensarbete i Molekylär Genetik (inaktivt)
2006-09-25Post-transcriptional gene silencing - RNAi (inaktivt)
2006-09-21Locust demonstrator (inaktivt)
2006-09-18Må bra-utredning (inaktivt)
2006-09-18Utveckla hemsida som del i marknadsföring (inaktivt)
2006-09-18Integration of data sources in bioinformatics: Exploration of possibilities to join data sources (inaktivt)
2006-09-18Integration of data sources in bioinformatics: Use of knowledge bases for query rewriting (inaktivt)
2006-09-13Development of measurement method, 10-20p. (inaktivt)
2006-09-04Chemical precipitation of black water from Skogaberg (inaktivt)
2006-09-04Utveckling av spackel för trä (inaktivt)
2006-08-31Företagssamverkan som ett affärsutvecklingsverktyg - Ett sätt att öka intäkter/sänka kostnader i företagandet? (inaktivt)
2006-08-30Design och grafik av användargränssnitt i system - nystartat företag söker student med kreativ förmåga (inaktivt)
2006-08-25Precise and controlled delivery of liquids for miniturized drug delivery applications (inaktivt)
2006-08-24Marknadsundersökning: Nya marknader och tillämpningar för temperaturkontroll med lågemissiv färg (inaktivt)
2006-08-21Examensarbete i Molekylär Genetik (inaktivt)
2006-08-16Evaluating the business models and commercial potential of a technology for trusted electronic service environments (inaktivt)
2006-08-14Marknadsföring av utbildning (Gävle) (inaktivt)
2006-08-10Utveckling av hemsida samt e-handel åt Drängahuset i Tomasbo AB (AP) (inaktivt)
2006-08-07Nytt marknadsföringskoncept för underhållsfria fönster (inaktivt)
2006-07-18Beräkning av Diagnoser i Distribuerade System i Scania Lastbil (inaktivt)
2006-07-03RFIC Design of SiGe 4 channel 80GHz Mixer (inaktivt)
2006-07-03Vad vill kunden ha av en lokal optiker? (aw) (inaktivt)
2006-06-15Examensarbete/C/D-uppsats: Affärsutveckling av Gröna Kunskapshuset(FP) (inaktivt)
2006-05-24RFIC-design of 40GHz Multiplier and Buffers (inaktivt)
2006-05-22MIMO for Mobile Broadband: Modelling and Performance Analysis (inaktivt)
2006-05-22Voice-over-IP for Mobile Broadband: Modelling and Performance Analysis (inaktivt)
2006-05-22Examensarbete - Förpackningsdirektivet (inaktivt)
2006-05-22Evaluation & Validation of CIP (Cleaning–In–Place) systems against the Kraft Foods Global Sanitation Policies in the Kraft Foods Marabou Confectionery plant (inaktivt)
2006-05-09Analysis of oxidative DNA damage (inaktivt)
2006-05-09Databas säljstöd - till salu register och kundregister (inaktivt)
2006-05-09CleverLearning söker exjobbare inriktning datavetenskap (inaktivt)
2006-05-03Re-Design and Evaluation of the User Interface of a Meal Planning System (inaktivt)
2006-04-21Infrastructures for System Intelligence (inaktivt)
2006-04-21Online ¿ What Open Source Alternatives are there ¿ an Evaluation and Test (inaktivt)
2006-04-21Animations as Carriers of Knowledge (inaktivt)
2006-04-21Designing Interfaces for Complex System Intelligence (inaktivt)
2006-04-21Study of Standards and Implementation of Organizations Security Policy Documents (inaktivt)
2006-04-21Literature Study and Evaluation of Standards for Computer Security System (inaktivt)
2006-04-21Implementation of a Simple System for Real-Time Security Monitoring of Computers and Networks (inaktivt)
2006-04-21Educating Using Online Training ¿ a Novel Approach to PBL (inaktivt)
2006-04-21Educating Technicians ¿ How to Educate Specialists (inaktivt)
2006-04-18Attityder till IKEA:s formgivning (AP) (inaktivt)
2006-04-11Prototype development of new chart plotting technology (inaktivt)
2006-04-05Detail study of a dynamic module for Affordable Reconfigurable Tooling (inaktivt)
2006-03-24Statistiska metoder med Bayesianupdating (inaktivt)
2006-03-23Webbdesignkunnig student sökes för webb-baserad verksamhetsutveckling (inaktivt)
2006-03-23Genusteoretisk analys av flickors och pojkars prestationer i åk 8-9 (inaktivt)
2006-03-20Kulturprojektet Playmo söker student med kunskaper inom hemsideproduktion och streaming av video (inaktivt)
2006-03-20Dela upp företaget (inaktivt)
2006-03-13EnterCard Sverige AB söker en student för examensarbete inom process- & informationslogistik (inaktivt)
2006-03-09Framtagning av ett journalsystem med databas (inaktivt)
2006-03-06Design and Implementation of a Security Policy in a Distributed System (inaktivt)
2006-02-27Utvärdering av kampanjen Rädda Vasaloppet (inaktivt)
2006-02-17ALLMÄNBILDNING - KUNSKAP ELLER VÄRDELÖST VETANDE? (inaktivt)
2006-02-15Utveckla nytt affärssystem (inaktivt)
2006-02-14Development of a production environment tool for the routine analysis of Drug-Event associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2006-02-13Tolkning och fördjupning i gymnasieelevers attityder - Västsvenska Industri- och Handelskammaren (inaktivt)
2006-02-06Hur har Hälsosatsningen uppfattats och förståtts bland de kommunanställda? (inaktivt)
2006-02-02Utveckling av webbsida och framtagning av informationsmaterial (fp) (inaktivt)
2006-01-31Evaluation & Validation of the Marabou Food Safety Hazard Analysis against Kraft Foods Global HACCP requirements (inaktivt)
2006-01-20Marknadsundersökning/konkurrentanalys för FG Nordic AB (inaktivt)
2006-01-20Företagssamverkan - ett sätt att öka intäkter/sänka kostnader i företagandet (inaktivt)
2006-01-18Short-lived states as bottle necks in small chemical reactions (inaktivt)
2006-01-18Med full delaktighet för människor med funktionshinder - vid möte med polisen i Stockholm (inaktivt)
2006-01-04Intelligent dynamics processor for voice recordings (inaktivt)
2006-01-04Exchange student projects at University of Colorado in Boulder, USA (inaktivt)
2005-12-16Kvalitetsarbete i ett etablerat norrlandsföretag! (inaktivt)
2005-11-30Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2005-11-25Om näringsbelastning, läkemedelsrester, reglering av vattendrag med flera exjobb inom miljö finns i Marks kommun (inaktivt)
2005-11-24Finite element modelling of mechanical properties of geometrically characterized wood fibres (inaktivt)
2005-11-17Kan ett projekt bidra till vidgade vyer hos företag? Utvärdering av projektet Nordanstig - Världens Plats!(Nordanstig) (inaktivt)
2005-11-15We look for students with good ideas on how ICT (mobile telephony and Internet) can help development in developing countries. (inaktivt)
2005-11-10Utreda resultat från recipientprovtagning vid Västerås flygplats (aw) (inaktivt)
2005-11-07Automatic Service Information Generator (inaktivt)
2005-10-20Bildanalys av strömavtagare (inaktivt)
2005-10-18Förbättring av kommunikationen och ledtiderna vid förändring av affärssystem (inaktivt)
2005-10-13Kan ett projekt bidra till vidgade vyer hos företag? Utvärdering av projektet ¿Nordanstig Världens Plats! (inaktivt)
2005-10-06Software Engineering processen applicerad på utveckling av Webb applikationer (inaktivt)
2005-10-06Är du kunnig och vill bli bäst på: optimeringsteknik, beräkningsteknik och datateknik. (inaktivt)
2005-09-30Förvaltningsutveckling i Tynnered med avseende på miljöarbetet (inaktivt)
2005-09-29Sponsorship. A win-win game. (inaktivt)
2005-09-22Arbete med nytt underlag för Natur och kulturvårdsprogram för Göteborgs Stad (inaktivt)
2005-09-20Ett Vinnovafinansierat forskningsprojekt om e-tjänster och mobila tjänster för studenter (inaktivt)
2005-09-14Hur slussar vi deltagare i en relevant utbildning alternativt arbete? (inaktivt)
2005-09-14Utvärdering av Industriprojekt Fryken (inaktivt)
2005-09-07Fault Detection in Optical Network & Fault Recovery in IP-over WDM Network (inaktivt)
2005-09-07Fault Detection in Optical Network & Fault Recovery in IP-over WDM Network (inaktivt)
2005-09-02Optimera lagerhållningen på Thorsman Växjö. (inaktivt)
2005-08-24Utvärdering av ett Worst Case Execution Time (WCET)-verktyg inom grundutbildning (aw) (inaktivt)
2005-08-16Development and commercial evaluation of trust mechanisms for large electronic service architechtures (inaktivt)
2005-08-15Förbättring av den interna logistiken på Fosie Mekaniska AB, Malmö. (inaktivt)
2005-08-08Implementation of an embedded Linux framework combining a multimedia acccelerator with an OMAP application processor (inaktivt)
2005-06-29Sitescanner, webbövervakning (inaktivt)
2005-06-29Utforma Kvalitets- och miljöarbetet vid ett multinationellt företag (inaktivt)
2005-06-17Modelling of an electric antenna for a Mercury orbiting spacecraft (inaktivt)
2005-06-16Kundundersökning Posten - miljö och kvalitet (inaktivt)
2005-06-15Computational mapping of protease binding sites (inaktivt)
2005-06-08CORBA/JAVA xDSL-system interface (inaktivt)
2005-06-08Webbaserat verksamhetsutvecklingssystem (inaktivt)
2005-06-08Hjärtats tolerans för syrebrist: ett försvar mot sjukdom (flera exjobb) (inaktivt)
2005-05-24Lokala prisjämförelser (inaktivt)
2005-05-24Databas för brandservice företag gärna med mobil koppling (inaktivt)
2005-05-18Översyn av hemsida (inaktivt)
2005-05-13Market study: Services related to industrial gas supply in the pharmaceutical production (inaktivt)
2005-05-11Mother ship for start-up companies (inaktivt)
2005-05-10IPTV och Video on Demand ¿ en Demoplattform (english will follow) (inaktivt)
2005-05-10IPTV och Video on Demand ¿ en Demoplattform (english will follow) (inaktivt)
2005-05-09Utvärdering av testverktyg för B2B-lösningar (inaktivt)
2005-05-09Forskningsprojekt om återföring av näringsämnen i avloppsvatten till jordbruk (inaktivt)
2005-05-02lk (inaktivt)
2005-04-28An XML-based database of molecular pathways. (inaktivt)
2005-04-25Tolkning och fördjupning i gymnasieelevers attityder - Västsvenska Industri- och Handelskammaren (inaktivt)
2005-04-21Processutvärdering av Peer Help Programme på Göteborgs universitet (inaktivt)
2005-04-20Mervärdet av att bo i trähus! - En undersökning av boendeupplevelsen i Sundsvalls Inre Hamn (inaktivt)
2005-04-20Hitta former och innehåll för att producera Sveriges bästa och bredaste studentsajt - Mr Map ­ Studentsajt (inaktivt)
2005-04-15Automatiserad testning av system för tunna klienter (inaktivt)
2005-04-13Elektronikkonstruktion av styrenhet till entrégrind (inaktivt)
2005-04-06Web publication tool with high usability/Webbaserat publiceringsverktyg med användarvänlighet i fokus (inaktivt)
2005-04-03Risks of salinisation in soil when using urine as a fertilizer in an arid climate ¿ a comparative study between two (or three) West African Countries (inaktivt)
2005-03-31Methods to control for confounding variables in screening for associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2005-03-31Methods to control for confounding variables in screening for associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2005-03-31Marknadsstrategi upplevelseindustri (inaktivt)
2005-03-21Våra vägmiljöer och deras kulturvärden (inaktivt)
2005-03-14Marknadsanalys gällande låsanordningar på inomhusbad (gh) (inaktivt)
2005-03-10A relational database for molecular pathways based on XML-data. (inaktivt)
2005-02-19Marknadsundersökning CNC Maskiner, skärandebearbetning, i Sverige (aw) (inaktivt)
2005-02-14Modellbygge - Bly/Syra batterier (inaktivt)
2005-02-09Observatörer för differential-algebraiska modeller (inaktivt)
2005-02-02Branschanalys inför miljöutbildning (inaktivt)
2005-02-02Utvärdering av Statisk Tidsanalys för CC-Systems AB (Eng: Evaluation of Static Timing Analysis for CC-Systems AB) (aw) (inaktivt)
2005-01-31Porting a WCET analysis tool to Hitachi H8 and Lego Mindstorms. (aw) (inaktivt)
2005-01-20Effekter av medarbetarenkät inom Göteborgs stad (inaktivt)
2005-01-19Intern kommunikationsstrategi för Göteborg Postterminal (inaktivt)
2005-01-19Design and Implementation of a Laboratory Information Management System (LIMS) (inaktivt)
2005-01-17Investigating the effect of magnetized fuel cell cathodes for improved oxygen reduction (inaktivt)
2005-01-12Protection of digital content using tamper-resistant hardware (inaktivt)
2005-01-12Läsvärdesundersökningar/målgruppsanalyser samt teknisk lösning till enkätverktyg på tidningsförlag (inaktivt)
2005-01-11Kvalitet vid simulering (inaktivt)
2004-12-22MPEG Decoder (inaktivt)
2004-12-20Utvärdering av tretimmarsverksamhet för barn till föräldralediga (inaktivt)
2004-12-16Design and Implementation of a Laboratory Information Management System (LIMS) (inaktivt)
2004-12-15Nytt marknadsföringskoncept för underhållsfria fönster (inaktivt)
2004-12-09Methods to control for confounding variables in screening for associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2004-12-07Interntförsäljning och kundkommunikation hos Logosol (inaktivt)
2004-12-01Kloning och uttryck av det cellcykel-relaterade proteinet Mus81 (inaktivt)
2004-12-01Visualisering på internet av dockning av molekyler (inaktivt)
2004-12-01Analys av korrelationen mellan NMR-kemiska skift och rotationsvinklar i proteiner (inaktivt)
2004-11-30Video encoder algorithm design (inaktivt)
2004-11-29Development project: Restaurant automation - SKF AB (inaktivt)
2004-11-15Kartläggning och analys av Gävle Energis logistikprocesser (Gävle) (inaktivt)
2004-11-12Methods to control for confounding variables in screening for associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2004-11-02Marknadsundersökning av Intellectual Property-komponenter för konstruktion av System-on-chip (aw) (inaktivt)
2004-11-01Varför är en rondell en investering medan utbildning är en kostnad? (inaktivt)
2004-10-15Förväntningar kontra faktisk upplevelse - en undersökning av kundtillfredsställelse bland Valfjällets besökare (inaktivt)
2004-10-11Marknadsundersökning för Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2004-10-07Integration mellan ett säljstödssystem och ett simuleringsverktyg (inaktivt)
2004-09-22Koncentrering av källsorterad humanurin (inaktivt)
2004-09-20Företagsetablering i Litauen (inaktivt)
2004-09-20Analys av marknad kopplat till produktdesign (jj) (inaktivt)
2004-09-07Akzo Nobel (inaktivt)
2004-09-03Genusperspektiv - hur förhåller vi pedagoger oss till flickor respektive pojkar? (inaktivt)
2004-08-31Low-resistivity contacts of carbon nanotube (CNT)/transition metals for CNT-based nanoelectronics (inaktivt)
2004-07-02Dokumenstyrningssystem på intranät (inaktivt)
2004-06-29Microarray-based functional genomics investigations of organisms from the third kingdom of life. (inaktivt)
2004-06-18Monte Carlo simulation of the light scattering from a network of paper fibres (inaktivt)
2004-06-07Miljöpolicy gällande Ljudnivåer (Ljusdal 14) (inaktivt)
2004-05-28Entreprenörskapsexjobb från SAAB- Marknadsanalys och affärsplan (inaktivt)
2004-05-28Effektiv marknadsföring (inaktivt)
2004-05-10Nanophysics: Optical absorption in semiconductor quantum wire waveguide (inaktivt)
2004-05-10Examensarbete inom logistik, production management till Saint-Gobain, Eslöv. (inaktivt)
2004-05-10Swedish Text-to-Speech Synthesis (inaktivt)
2004-05-07Förslag till personalhandbok (inaktivt)
2004-04-30Naturgeografisk påverkan av område kring herrgård (JH 03) (inaktivt)
2004-04-30Tegnérs brev- analys mm (JH 03) (inaktivt)
2004-04-30Accuracy of Duct Flow Calculations (inaktivt)
2004-04-29Management of soil and water resources, India (inaktivt)
2004-04-20Flow analysis of tangential fan (inaktivt)
2004-04-19Marknadsundersökning CNC Maskiner, skärandebearbetning, i Sverige (aw) (inaktivt)
2004-04-13Marknadsanalys och affärsplan (JJ) (inaktivt)
2004-04-13Loop Qualification for Broadband Access (inaktivt)
2004-04-13Examensarbete i kompilatorteknik: Effektiv kompilering av C till bytekod (inaktivt)
2004-04-01Naturgeografisk påverkan av område kring herrgård (JH 03) (inaktivt)
2004-04-01Tegnérs brev- analys mm (JH 03) (inaktivt)
2004-03-31Differentialgeometriska verktyg inom diagnos (inaktivt)
2004-03-26Consequences of global warming on plant biochemistry in European shrublands (inaktivt)
2004-03-17Marknadsanalys och introduktion av patentsökt utcheckningsmetod för större hotell (inaktivt)
2004-03-05Atherosclerosis an amyloid disease? (inaktivt)
2004-03-04Blev vår skola bättre efter organisationsförändringen? (inaktivt)
2004-02-10Beräkningsmodeller för längsgående krafter i spår (inaktivt)
2004-02-10Stomljud och stomvibrationer (inaktivt)
2004-02-09Spänningskvalité i tunnelbanenätet (inaktivt)
2004-02-06The effect of freeze-drying and granulation on the swelling properties of polymers (inaktivt)
2004-02-03JLabGrid - Grid Computing in Intranets (inaktivt)
2004-02-02Nätnyttomodellens ekonomiska konsekvenser (inaktivt)
2004-02-02Validation of experimental electron density measurements in fusion plasmas using laser techniques (interferometry and photon-electron scattering) (inaktivt)
2004-02-02Identification and development of dipeptide ligands (inaktivt)
2004-01-26Företagande, regional utveckling samt attityder mot entreprenörer (Gävle) (inaktivt)
2003-12-17Database system for storage and analysis of neural stem cell data (inaktivt)
2003-12-15Verksamhetsutveckling / utvärdering (inaktivt)
2003-12-15Scientific Visualisation with Haptics using VTK and Reachin API (inaktivt)
2003-12-15Analysera händelser mellan företag och människor i ett miljönätverk (inaktivt)
2003-12-04Devising strategies to treat genetic diseases with cell penetrating peptides (inaktivt)
2003-11-28RSV - metodbeskrivningar och modeller för utvärderingar för användbarhet samt tester av lämlighet av modellerna. (inaktivt)
2003-11-14Pegylation of proteins: investigation of coupling techniques (inaktivt)
2003-11-14The effect of viral clearance techniques on protein quality (inaktivt)
2003-10-29Experimental measurements of energy confinement time in fusion plasmas (inaktivt)
2003-10-06Jämför ekologiska och konventionella gödningsmedel (inaktivt)
2003-09-30Rigid Body Collision in a Haptic Environment (inaktivt)
2003-09-17Exjobbs at Laboratory of Communication Networks, IMIT, KTH (inaktivt)
2003-09-17Ribonucleotide reductase database (inaktivt)
2003-09-17The biogenesis of membrane proteins in the endoplasmic reticulum (inaktivt)
2003-09-17MICROMACHINED AND ENCAPSULATED CORIOLIS MASS FLOW SENSOR IN SILICON (inaktivt)
2003-09-15Testkör ny lågtemperaturteknik (inaktivt)
2003-09-11Utredning och framtagning av befattningsbeskrivningar för personal (inaktivt)
2003-08-13Analys av marknad kopplat till produktdesign (jj) (inaktivt)
2003-07-21Functional genomics of organisms from the third kingdom of life. (inaktivt)
2003-06-13Automation (inaktivt)
2003-06-12Kvalitets och miljöcertifiering enligt ISO-standard av ambulanshelikopterverksamhet (54) (inaktivt)
2003-05-27Management of soil and water resources, India (inaktivt)
2003-05-21Impact of the amyloid in atherosclerotic plaques (inaktivt)
2003-05-15Unikt modelleringstillfälle i form av examensarbete på AstraZeneca ¿ Höstterminen 2003 (inaktivt)
2003-04-29Functional genomics of a hyperthermophile from the third kingdom of life (inaktivt)
2003-04-23Sprängstoff för grävande student - Betydelsen av samverkan i utbildningen.(Gävle) (inaktivt)
2003-04-09Investigation of catalysts based on non-noble metals for polymer electrolyte fuel cells (inaktivt)
2003-03-26MDI-exjobb om design av mjukvara för barn (inaktivt)
2003-03-17Att kartlägga och utvärdera ett definierat kundområde (inaktivt)
2003-03-11Naturgeografisk påverkan av område kring herrgård (JH 03) (inaktivt)
2003-03-11Tegnérs brev- analys mm (JH 03) (inaktivt)
2003-03-05Produktutveckling och anpassning av en mindre modell av släpvagn (inaktivt)
2003-02-24Pulskraft: snabbladdning och marxkoppling (inaktivt)
2003-02-20Företagets hastighetsmätare - information på intranät för beslutsstöd och analys av nuläget (Ovanåker) (inaktivt)
2003-02-07Jämför gammal gödningsmetod mot ny (inaktivt)
2003-02-06Logistik i bredbandsprojekt (inaktivt)
2003-01-30The effect of fire on the microbial activity and nutrient availability in Dipterocarp rainforest and Acacia plantations (Sabah, Malaysia). (inaktivt)
2003-01-20Genus- och ett mångfaldsperspektiv på studentsituationen vid Odontologiska Institutionen, KI (inaktivt)
2003-01-07Verksamhetsanalys av Utvecklingsbutiken - En dörr in (inaktivt)
2003-01-07Use and function of a viral translation enhancer (inaktivt)
2002-12-19Utveckling av interaktiv hemsida (inaktivt)
2002-11-27Undersökning av intern logistik (inaktivt)
2002-11-27Grundläggande marknadsundersökning (inaktivt)
2002-11-27Rekonstruera hemsida för Premec Industries AB (inaktivt)
2002-11-27Rekonstruera hemsida för Premec Industries AB (inaktivt)
2002-11-27Utveckla nya biverksamheter i äldre såg- och kvarnmiljö (inaktivt)
2002-10-15Utveckling av naturslinga (SA 03) (inaktivt)
2002-10-08Varför så hög personalomsättning? (KA 02) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.