Sökning: "studie-"

Hittade 377 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet studie-.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-28Connection between Test results, field quality issues and maintains (inaktivt)
2012-02-13Hur påverkar vindkraftsetablering en bygd? En studie om sysselsättning och ekonomiska effekter på lokal nivå. (inaktivt)
2011-12-02Förstudie kring autonoma fordon (inaktivt)
2011-12-01Uppföljning av lokala Miljömål (inaktivt)
2011-11-24Appar och sociala medier (1-2 pers) (inaktivt)
2011-11-21Teoretisk och praktisk studie av ny vågkraftteknik VT 2012 (inaktivt)
2011-11-14Konsekvenser och inverkan av bredbandig STAP (inaktivt)
2011-11-14Framtagande av elektronikbox för kommunikation från elektriska mätinstrument (inaktivt)
2011-11-08Varför flyttar människor? En studie om flyttrender och faktorer. (inaktivt)
2011-10-28Mekansika egenskaper hos korroderad polypropen (inaktivt)
2011-10-06Uppföljning av verksamhet inom LärCentrum (inaktivt)
2011-09-12Kartläggning av mikrobiologisk kontamination (inaktivt)
2011-08-26Hälsofrämjande ledarskap (inaktivt)
2011-08-18D-vitamin av konstgjort solljus (inaktivt)
2011-06-23Alkoholens roll i tonåren (inaktivt)
2011-06-19Världens roligaste tenta (15 eller 30 Hp exjobb) (inaktivt)
2011-06-17Utveckling av system mellan smartphone och web (2 pers) (inaktivt)
2011-05-30Studie kring alternativ: fogning av koppargavel mot kopparrör (inaktivt)
2011-04-26Teoretisk och praktisk studie av ny vågkraftteknik HT 2011 (inaktivt)
2011-04-20Miljöutredning (inaktivt)
2011-04-19Drogförebyggande arbete (inaktivt)
2011-03-28Oförstörande provning in-line - Säkerställande av produktionskvalliten vid gjutning av cylinderhuvuden - (inaktivt)
2011-03-23Ekonomisk målstyrning i ett företag som satsar på Lean (inaktivt)
2011-03-15Studie av olika tillsatsämnens effekt på stålets strukturstabilitet (inaktivt)
2011-03-14Hur påverkar datorer i undervisningen barnen? (inaktivt)
2011-03-14Hur tänker lärare kring måluppfyllelse? (inaktivt)
2011-02-23Regionaltågets effekter på Vingåker (inaktivt)
2011-02-23Karakterisering av SCR-katalysatorers termiska materialegenskaper (inaktivt)
2011-02-15Studie för utvärdering av effekten av att träna fokusering med Mindball Trainer, produkten som du styr med dina hjärnvågor (inaktivt)
2011-02-10Utvärdering av BIH installation av golvvärme i flerbostadshus (inaktivt)
2011-02-07Trajektoriereglering för hinderundvikande (inaktivt)
2011-01-24Metoder för analys och förädling av 3D-laserdata och bilder (inaktivt)
2011-01-12Examensarbete inom Change Management (inaktivt)
2011-01-05Kvalitetsförbättring Metallurgy (inaktivt)
2011-01-05Utfasning och riskminskning av farliga kemikalier (inaktivt)
2010-12-26Utveckling av Android miljö och applikation (inaktivt)
2010-12-22Begränsad kemikaliestrategi för Göteborgs universitet (inaktivt)
2010-12-15Applikation för testning och analys av kognitiva funktioner, loggning av miljöfaktorer och biodata (inaktivt)
2010-12-08Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2010-12-03Studie av Winter-Kennedy metoden för flödesmätning i vattenturbiner (inaktivt)
2010-11-08Utvärdering av immunterapi i en musmodell för Parkinsons sjukdom och andra Lewykroppssjukdomar (inaktivt)
2010-10-08En vecka utan lastbilar i Helsingborg (inaktivt)
2010-10-07Ungdomsmottagningen på nätet: remediering av designkvaliteter (inaktivt)
2010-10-07Högskolan Kristianstads LärandeResursCentrum söker studenter i biblioteks- och informationsvetenskap som i sitt examensarbete kan utvärdera högskolans arbete med informationskompetens. (inaktivt)
2010-10-04Examensarbete om branschorganisationers samhällspåverkan (inaktivt)
2010-10-04Uppsatsstudenter inbjudes att delta i Forensic-projekt (inaktivt)
2010-09-30Tågstoppets effekter för Vingåker (inaktivt)
2010-09-22Efterpolering av minireningsverk (inaktivt)
2010-09-16Utvärdering av projektet "Teknik för flickor" (inaktivt)
2010-09-03Design av modulärt insteg för Scania LowEntry (inaktivt)
2010-08-31Tjänsteutveckling och IT (tjänster som använder augemented reality) (inaktivt)
2010-08-31Vattensäkerhet på bostadskajer - hur arbetar kommunerna med sitt anläggningsansvar ur ett juridiskt perspektiv? (inaktivt)
2010-08-19Jämförande LCA på vattenreningsprodukten Solvatten och alternativa metoder/ Comparative LCA of the water treatment device Solvatten and alternative methods (inaktivt)
2010-07-07Mikrober istället för kemikalier? (inaktivt)
2010-07-01Begränsad kemikaliestrategi (inaktivt)
2010-06-30Vad kostar det att få bort skräpet från det offentliga rummet? (inaktivt)
2010-06-30Examensarbete inom mikrovågsteknik; GaN drivförstärkare (inaktivt)
2010-06-18Misa AB – Strategisk marknadsföring av personer med funktionshinder? Hur mycket kan vi sänka fördomarna hos arbetsgivare gentemot personer med intellektuella funktionshinder beroende på hur vi marknadsför individerna? (inaktivt)
2010-06-18Algoritmer för att bedöma förarens förutseendeförmåga i trafiken (inaktivt)
2010-06-09Studie av Winter-Kennedy metoden för flödesmätning i vattenturbiner. (inaktivt)
2010-06-08Metoder för att studera mobiltelefonanvändning i hemmet - en förstudie (inaktivt)
2010-06-08Empowerment - ger det nåt? - en studie om brukarinflytande på Aktivitetshuset Gunnareds Gård (inaktivt)
2010-05-26Utveckling av webbapplikation för simulering med 3D grafik och interaktion (inaktivt)
2010-05-18Värderas olika lärarkategorier rätt i grundskolan? (inaktivt)
2010-05-12Spegelglas i plast (inaktivt)
2010-05-11Jämförande LCA på vattenreningsprodukten Solvatten och alternativa metoder (inaktivt)
2010-05-04Examensarbete - en studie av process och förslag på förbättringar (inaktivt)
2010-04-22Utvärdering - Hur väl fungerar undervisningsdelen i praon? (inaktivt)
2010-04-20Teoretisk och praktisk studie av ny vågkraftteknik (inaktivt)
2010-04-14Studier av mitokondriefunktion i fibroblaster från ApoE3/4 bärare med en lång poly-T variant i TOMM40 genen. (inaktivt)
2010-04-07Examensarbete inom Värmebehandlingscentrum: Studie av karbonitrerade och sätthärdade komponenters utmattningshållfasthet (inaktivt)
2010-04-06Företagarnas syn på livsmedelskontrollen (inaktivt)
2010-04-06Utveckla och portera mobiltelefon applikationer för olika mobiltelefon plattformar och vidare även evaluering av det kompletta systemets funktioner med game och web server funktionalitet. (inaktivt)
2010-04-06Utvärdera RFID readers och RFID tags för mobila applikationer med avseende på användbarhet, säkerhet och strömförbrukning. Studera vissa scenarion med flera samexisterande radiolösningar. (inaktivt)
2010-03-22Identifiering och utvärdering av nyckelparametrar för gassensorers tillämpning inom läckageanalys. (inaktivt)
2010-03-22Marknadsundersökning smyckesanvändning (inaktivt)
2010-03-19Psykologisk profil på oseriösa köpare bedragare och skojare. (inaktivt)
2010-03-18Studie av NoSQL-databaser (inaktivt)
2010-03-12Färdtjänst och kollektivtrafik (inaktivt)
2010-02-23Ny intagsledning för råvatten till Hässlö vattenverk (inaktivt)
2010-02-19Studie av olika svetsmetoders inverkan på provbarheten med ultraljudsteknik (inaktivt)
2010-02-16Yoga och smärta (fibromyalgi) (inaktivt)
2010-01-26Experimentell studie av interaktionen mellan luftflöde och ureaspray (inaktivt)
2010-01-18”Open innovation” – en modell för utvecklingsarbete (inaktivt)
2010-01-13Musikundervisning i kulturskolan - en kvantitativ studie om trender och elevantal (inaktivt)
2010-01-08Patientnärmare vård (inaktivt)
2009-12-16Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2009-12-07Kan artificiellt solljus förbättra stämningsläget för vinterdeprimerade? (inaktivt)
2009-12-07Kan artificiellt solljus ge en förbättring vid psoriasis? (inaktivt)
2009-12-02Kopia av Mall för att finna kundmålgrupp flör reklam / marknadsföring (inaktivt)
2009-11-17Hälsoekonomisk studie för tekniska hjälpmedel (inaktivt)
2009-07-06Vattensäkerhet på bostadskajer - hur arbetar kommunerna med sitt anläggningsansvar, ur ett juridiskt perspektiv? (inaktivt)
2009-06-02Kopia av Utveckling av plattform för bildbehandling inom livsvetenskaperna baserad på open source - Implementering/studie: Alternativ interaktion med biologisk data (inaktivt)
2009-05-08Solcellsutveckling i Sverige (inaktivt)
2009-05-05Hur påverkas pilfinkarnas överlevnad av föräldrarnas genetiska likhet? (inaktivt)
2009-02-13Studie på hur pensionärernas behov i bostadsfrågor ser ut i framtiden (inaktivt)
2008-12-09Kopia av Kopia av Analys av laser- och bilddata för tillämpningar inom natur och miljö (inaktivt)
2008-10-23Hur når man den unga målgruppen? - En studie om unga konsumenters inställning till reklam och marknadsföring (inaktivt)
2008-09-12In- och utflyttning i ett 20-årigt perspektiv – en komparativ studie (Ljusdal) (inaktivt)
2008-09-12Kombitransporter inom skogsindustrin (Ljusdal) (inaktivt)
2008-07-10Gävle Cityfest ur ett samhällsekonomiskt perspektiv (Gävle) (inaktivt)
2008-06-16Examensarbete för SISU Idrottsutbildarna (inaktivt)
2008-06-16IT-säkerhet: Hur medvetandegör företag anställda om vikten av informationssäkerhet? (inaktivt)
2008-06-16Statistikredovisning för stiftelse Actíva (inaktivt)
2008-06-16Har bakterier förmåga att påverka uttrycket av Anti Mülleriskt hormon hos zebrafisk? (inaktivt)
2008-06-02Studier av redoxproteiner i cancerceller med fokus på reglering av thioredoxin reduktas (inaktivt)
2008-05-30Inventering av förväntningar, drivkrafter, motstånd och hinder inför hälsosatsning inom transportsektorn – en kvalitativ studie med fokusgrupper (inaktivt)
2008-05-30En värld full av dating? En studie om ungdomars inställning till datingsiter på nätet (inaktivt)
2008-05-30Examensarbete inom keramiska material (inaktivt)
2008-05-30Förgasning - en teknik för ökad elproduktion med svåreldade bränslen? (inaktivt)
2008-05-16Designens betydelse/vikt för byggnation av Garden Center. Hur upplever kunden olika Garden Center-design? (inaktivt)
2008-03-20Marknadsföra reklam med reklam – en dubbelbottnad utmaning? (Ljusdal) (inaktivt)
2008-01-17Rotary i tiden! (kr) (inaktivt)
2008-01-17Storleksindelning av personbilar (inaktivt)
2007-11-13Praktisk studie på mjukvaruprogam för personer med funktionshinder (inaktivt)
2007-10-24Klassmorfars sociala betydelse (inaktivt)
2007-10-24Marknad och klimat för solenergisystem (inaktivt)
2007-10-22Studie kring uppbyggnad av webbsidor för Vingaker Energetic Science Park (kr) (inaktivt)
2007-10-22TPU på ABB Cewe-Control - Fallstudie av implementering på pilotavsnitt (inaktivt)
2007-10-22TPU på ABB Cewe-Control - Fallstudie av implementering på pilotavsnitt (inaktivt)
2007-10-18 Hur minimerar man personalomsättningen i en ständigt föränderlig CRM-verksamhet? (inaktivt)
2007-10-18Areella bisysslor (inaktivt)
2007-10-18Inventering av Affärsänglar i Stockholmsregionen och i Västernorrland (inaktivt)
2007-10-18Utforma mätteknik för hälsa och mående (Hudiksvall) (inaktivt)
2007-10-18MARKNADSSTRATEGIER HOS TILLVERKARE AV UTRUSTNING FÖR DIGITALTRYCK (inaktivt)
2007-09-25On-Line Navigation på Windows Automotive (inaktivt)
2007-09-21Studie av småbarnsgrupp med okonventionellt arbetssätt vid förskola i Nyköping (inaktivt)
2007-09-21Biokeramer för dentala och ortopediska implantat (inaktivt)
2007-09-20Miljö-övervakning av radioaktiva ämnen i Uppland, Gästrikland, Ångermanland och Jämntland. Effekter av Tjernobylolyckan år 2007 (Ca 2-3 vecka består av resor) (inaktivt)
2007-09-12Hur påverkar fastighetsstrukturer effektiviteten i skogsbruket? (inaktivt)
2007-09-06Samhällsnytta - alternativ latrinbehandlingmetod (TH 05) (inaktivt)
2007-09-04Windows Embedded på OMAP plattform (inaktivt)
2007-08-31WM-data söker exjobbare till Göteborg inom Business Intelligence (inaktivt)
2007-08-23Kartering, modellering och simulering för ny indunstning (inaktivt)
2007-08-17Turistbyråns interna arbete (inaktivt)
2007-08-17Hur kan samverkan mellan företag i nätverk vidareutvecklas? ¿ Fallstudie av ett företagarnätverk inom träbranschen i östra Värmland (inaktivt)
2007-08-16Förändringar av åkerstrukturer i jordbrukslandskapet och dess inverkan på växters artrikedom (inaktivt)
2007-08-16Studie av möjlighet till ny relativ metod för flödesbestämning inom vattenkraft Ämnesområde: Vattenkraft, Produktionsplanering (inaktivt)
2007-08-02Userstudy, spring 2007 - studie av användare (inaktivt)
2007-07-03Vad tjänar ett företag in på att ha frisk personal? (aw) (inaktivt)
2007-06-30Ensilagets fiberkvalitet & inverkan på utveckling av spensugning och andra onormala beteenden hos mjölkraskvigor (inaktivt)
2007-06-20Attraktiv livsmiljö - vilken betydelse har sociala faktorer? (inaktivt)
2007-06-12Sex- och Samlevnadsundervisningen i skolan (inaktivt)
2007-06-04Barns tidiga lärande (BTL) – en longitudinell studie i förskolan (inaktivt)
2007-05-31Elektromekanisk bildstabilisering för IR-kamera (inaktivt)
2007-05-31Miljö- och marknadsekonomiskt korrekta alternativ för värme- & kylproduktion (aw) (inaktivt)
2007-05-11Examensarbete om semantisk wiki (inaktivt)
2007-04-16Optimering av pay-per-click funktion (inaktivt)
2007-04-16Arbetsmiljö vid insamling av källsorterat matavfall, litteraturstudie och fältstudie (inaktivt)
2007-04-16MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-11Utveckling av Utepedagogik Sverige AB´s datastruktur samt hemsida (inaktivt)
2007-04-04INBILDNING 2:INBILDNING - Att öka kompetensen att bruka sin förmåga (inaktivt)
2007-04-04Fördjupning av flyttstudie i Torsby kommun (inaktivt)
2007-04-04En studie i att exportera svenskt livsmedel inom EU (inaktivt)
2007-03-29Bostadsanpassningsbidrag (inaktivt)
2007-03-27Livscykelanalys och jämförande studie av Oatly havredryck (inaktivt)
2007-03-13Studie av återvätning vid vakuumavvattning (inaktivt)
2007-03-02Marknad och klimat för solenergisystem (inaktivt)
2007-03-01Rekrytering av personal (inaktivt)
2007-02-23Resultatuppföljning av tidsplanering och tidsanvändning inom hemtjänsten (inaktivt)
2007-02-12Examensarbete/C/D-uppsats: Marknadsbedömning av utomhusreklam (FP) (inaktivt)
2007-02-05Eco-efficiency (inaktivt)
2007-02-01Analys av genuttryck vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2007-01-29Gör ditt examensarbete hos Metso i Sundsvall! (inaktivt)
2007-01-23Vad är det bästa sättet att göra gränssnitt för mobila javaklienter? (inaktivt)
2007-01-22Användning av utvärderingsresultat - en studie av utvärderingsverksamheten vid några statliga myndigheter (inaktivt)
2007-01-22Celldödsmekanismer i Alzheimers sjukdom: Studier av γ-sekretasaktivitet i apoptotiska celler (inaktivt)
2007-01-12Arbetsmiljö vid insamling av källsorterat matavfall, litteraturstudie och fältstudie (inaktivt)
2006-12-21Prevention av levercancer vid kronisk leversjukdom (inaktivt)
2006-12-20Att flyga SpaceShip 2 med rymdturister genom norrskenet från Kiruna. Space Radiation effects on suborbital space tourists above Kiruna (inaktivt)
2006-12-19Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2006-12-19Storleksindelning av personbilar (inaktivt)
2006-12-19Studie av bilhandelns trafikgenerering - fokus på samordnad privat fordonsmarknad (inaktivt)
2006-12-19Studie av bilhandelns trafikgenerering - fokus på samordnad privat fordonsmarknad (inaktivt)
2006-12-19Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2006-12-04Hyresgästföreningen och omvärlden; en studie i omvärldsanalys gällande Hyresgästföreningens renommé och påverkansmöjligheter i framtiden (inaktivt)
2006-12-04Förtroendevaldas uppdrag i Hyresgästföreningen; en studie om måluppfyllelse utifrån stadgar med fokus på organisationsstrukturer och organisationskultur (inaktivt)
2006-12-01MARE - MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2006-11-29Studie av arbetssätt och arbetsmetoder (fenomenografi) i det professionella arbetet med att utreda/kartlägga en persons arbetsförmåga (inaktivt)
2006-11-22Tillämpning av NLP (Natural Language Processing) i Web 2.0 Internet tjänst. (inaktivt)
2006-11-21Magnettåg till Örebro! En studie för Handelskammaren Mälardalen (inaktivt)
2006-11-10Vad säger din marknadskommunikation om ditt företag egentligen? GH (inaktivt)
2006-11-03Byggandet av ett investmentbolag med gott hjärta (inaktivt)
2006-11-02Hur utvecklas jämställdhetsarbetet på Skoghalls Bruk (inaktivt)
2006-10-18En kritisk studie av Nyköpings affärscentrum med utgångspunkt från den utländske besökaren (inaktivt)
2006-10-16Ensilagets fiberkvalitet ¿ inverkan på utveckling av spensugning och andra onormala beteenden hos mjölkraskvigor (inaktivt)
2006-10-13Cannabis till köttdjur (inaktivt)
2006-10-13Kokvigeproduktion ¿ en fältstudie (inaktivt)
2006-10-11Talsyntes baserat på open source (Ljusdal 71) (inaktivt)
2006-10-02In vitro studier av tau-mutationer som orsakar frontotemporal demens (inaktivt)
2006-09-28Utvärdering av tillverkningsmetoder för kompositmaterial inom marinindustrin (inaktivt)
2006-09-04Modellering och utvärdering av regleralgoritmer för skruvdragning (inaktivt)
2006-08-31Företagssamverkan som ett affärsutvecklingsverktyg - Ett sätt att öka intäkter/sänka kostnader i företagandet? (inaktivt)
2006-08-31Miljögeokemisk studie av årsvarvigt sediment (inaktivt)
2006-08-29Produktutveckling i flytande CO2 (inaktivt)
2006-08-10Exjobb för SISU - idrottsrörelsens stödorganisation i Örebro län (inaktivt)
2006-08-02Biokeramer för dentala och ortopediska implantat (inaktivt)
2006-08-02Överförbara krafter mellan vals och pappersbana vid olika hastigheter och slip (inaktivt)
2006-08-02Optimerad svetsning genom simulering av inträngning och förbandsgeometri (inaktivt)
2006-07-03Modellering och utvärdering av regleralgoritmer för skruvdragning (inaktivt)
2006-06-27Vätgasgenerering små bränsleceller (inaktivt)
2006-06-20Information Worker - Dokument- och projekthanteringssystem (inaktivt)
2006-06-20Modellering av vattenbalansen i ett avverkat N-gödslingsförsök i Härjedalen (inaktivt)
2006-06-20Studie av OWL-baserad översättning av EMS data till IEC 61970-301 i ABBs SPIDER system (inaktivt)
2006-06-20Urban studie om sponsorbidrag (inaktivt)
2006-06-16Funktionell utvärdering av ABB Network Managements systempark (inaktivt)
2006-05-23Leva och bo i Sverige eller Norge -ekonomisk jämförelse av 2 familjer på var sin sida gränsen. (inaktivt)
2006-05-16Examensarbeten inom området värdering av IT-säkerhetsnivåer (inaktivt)
2006-05-053 exjobb: Success Stories inom jämställdhet, Hur blir jämställdhet en del av verksamheten samt Finansiärers påverkan i innovationsföretag (inaktivt)
2006-03-20Stad och land i samverkan (TH 03) (inaktivt)
2006-03-06Lärararbetslag, likvärdig betygssättning och elevinflytande på gymnasium i Trollhättan (inaktivt)
2006-02-241-2 exjobbare sökes för analys av designprinciper för rendering av mobila webbsidor (inaktivt)
2006-02-21Ta fram en webbplats där användaren, genom övning, har en möjlighet att förbättra sig och få ett konkurrenskraftigt resultat på SAT-provet (inaktivt)
2006-02-15Digitaltryck av läkemedelsförpackningar - en studie av ett nytt affärskoncept (inaktivt)
2006-02-08Analys och presentation av stora XML-filer. (inaktivt)
2006-01-27Överförbara krafter mellan vals och pappersbana vid olika hastigheter och slip (inaktivt)
2006-01-20Företagssamverkan - ett sätt att öka intäkter/sänka kostnader i företagandet (inaktivt)
2006-01-18Analys av EEG-data vid kognitiv träning (inaktivt)
2006-01-04Glansvariationer vid elektrofotografiskt tryck (inaktivt)
2005-12-02Utveckling av applikation för automatisk datahantering (inaktivt)
2005-11-15Utveckling av metod för Spin Coating av Blu-Ray skivor; experimentell del (inaktivt)
2005-11-07Bakgrund till flickors val av industriteknisk utbildning vid Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium (inaktivt)
2005-10-27Utveckling av metod för Spin Coating av Blu-Ray skivor; numerisk del (inaktivt)
2005-10-17Ledarskap ¿ en jämförande studie av Beblin, Myers- Briggs och LSI (Sundsvall) (inaktivt)
2005-10-07Modellering av dynamisk tryckgivare (inaktivt)
2005-09-26Från idé till inflyttning (inaktivt)
2005-09-20Ensilagets fiberkvalitet ¿ inverkan på utveckling av spensugning och andra onormala beteenden hos mjölkraskvigor (inaktivt)
2005-09-16Ensilagets fiberkvalitet ¿ inverkan på utveckling av spensugning och andra onormala beteenden hos mjölkraskvigor (inaktivt)
2005-08-29BNP eller DI vid framtagning av kalkylvärden (inaktivt)
2005-08-15Idébanken.se - problem finner lösning på Internet (inaktivt)
2005-05-13Examensarbeten i Framtidsdalen Demoprojekt Borlänge våren 2005 (inaktivt)
2005-05-12Vad är trygghet? (Gävle) (inaktivt)
2005-05-12Hjälper utbildning? Empirisk studie (Gävle) (inaktivt)
2005-05-12Nya yrkesroller inom vård och omsorg (Gävle) (inaktivt)
2005-04-28Metod/Apparat för spädning av pappersmassa (inaktivt)
2005-04-27Kartläggning och beskrivning av deponeringsverksamhet 1945-1972 på industrideponi Gräsötippen, fastigheten Sjötullen 1:42 i Köpings kommun. (aw) (inaktivt)
2005-04-26Användarstudie av trädnavigeringsverktyg (inaktivt)
2005-04-14Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2005-03-23BNP eller DI vid framtagning av kalkylvärden (inaktivt)
2005-03-21Studie av bilhandelns trafikgenerering - fokus på samordnad privat fordonsmarknad (inaktivt)
2005-03-17Stad och land i samverkan (TH 03) (inaktivt)
2005-03-15Analys av bristfälligt medlemsengagemang - Ett kommunikationsproblem? (inaktivt)
2005-03-11Återvinning i KF-butikerna ¿ miljömässiga och ekonomiska vinster (inaktivt)
2005-03-11Miljöbelastningsberäkning på byggmaterial (inaktivt)
2005-03-10Energilösningar på Norra Älvstranden (inaktivt)
2005-02-24Småskalig odling och livsmedelsproduktion i Bråbygden (JH 03) (inaktivt)
2005-02-08Automatisk identifiering av kärnbränsle med bildbehandling (inaktivt)
2005-01-20Studieresultat och arbetsformer i grundskolan (11) (inaktivt)
2005-01-19Jämställdhet i Sveriges rockigaste kommun (TH 10) (inaktivt)
2005-01-12Modellering av verktygstemperaturer och termiska effekter vid torr skärande bearbetning (inaktivt)
2005-01-11Centralisera eller decentralisera IT? (inaktivt)
2005-01-11Fallstudier utförda objekt (med alternativa material) (inaktivt)
2005-01-11Utvärdera projektet - Levande värderingar (Hudiksvall) (inaktivt)
2004-12-22Studie av analytisk metod för lösning av fysikaliska initialvärdesproblem (inaktivt)
2004-12-08Fördjupning av flyttstudie i Torsby kommun (inaktivt)
2004-12-08Förenklad exponeringsbedömning av kemikalier med hjälp av uppskattad ¿intake fraction (inaktivt)
2004-11-26Nyttjande av restprodukter i Polen (inaktivt)
2004-11-04¿Frisk utan vård?¿ ¿ En utvärdering av utbildningen Mat- och friskvård (inaktivt)
2004-10-28Utvärdering av SMS-tjänster (inaktivt)
2004-10-25Jämställdhet i Sveriges rockigaste kommun (TH 10) (inaktivt)
2004-10-08Nordens bäst belägna ort för varudistribution (aw) (inaktivt)
2004-10-06Jämföra textilt presentpapper med traditionellt (inaktivt)
2004-09-30Miljöpåverkan kring stora evenemang (inaktivt)
2004-09-22Processutveckling av ett materialkoncept - från idé till process i lärande projektledarskap (inaktivt)
2004-09-14Trådlös överföring av mätsignaler (inaktivt)
2004-09-02Kartläggning av cykelhjälmsanvändandet hos barn i olika åldrar (inaktivt)
2004-09-01Säkerhet i en distribuerad nätverksmiljö (inaktivt)
2004-08-27Quality of Service - Kvalitet på tjänster i en distribuerad nätverksmiljö (inaktivt)
2004-05-25Personalekonomi (Hofors) (inaktivt)
2004-05-12Mäta effekten av musikvibrationer både psykiska & kroppsliga (inaktivt)
2004-05-03Läcker kod - designregler - en praktiskt studie av estetik/kvalité (inaktivt)
2004-05-03Läcker kod - designregler - en praktiskt studie av estetik/kvalité (inaktivt)
2004-04-30Naturgeografisk påverkan av område kring herrgård (JH 03) (inaktivt)
2004-04-30Historisk beskrivning av kulturmiljö (JH 03) (inaktivt)
2004-04-02Region of Interest definition i bilder för analys av Eye-Tracking Data (inaktivt)
2004-04-01Naturgeografisk påverkan av område kring herrgård (JH 03) (inaktivt)
2004-04-01Historisk beskrivning av kulturmiljö (JH 03) (inaktivt)
2004-03-29Utveckla användargränssnitt för små skärmar genom studie och/eller programmering (inaktivt)
2004-03-26Miljö-övervakning av radioaktiva ämnen i jordbruket. (inaktivt)
2004-03-25Studie av vikariers erfarenheter (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Teoretisk studie om kontinuitet (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Vad är trygghet? Studie med djupintervjuer (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kompetensanalys. Vilken kunskap behövs och vilken kunskap finns? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Riktad dagverksamhet ¿ kvalitet eller kvantitet. Empirisk studie (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kvalitetsnivå vid hemtjänst. Empirisk studie (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Uppföljning av Kvalitid (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Nya yrkesroller inom äldreomsorgen (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Nya yrkesroller inom handikappomsorgen (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Utvärdering av samverkan i Demensteamet (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Utvärdering av samverkan (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Personalundersökningar (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kundundersökningar (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Mykorrhizans inverkan på upptag av radiocesium i olika lantbruksväxter. (inaktivt)
2004-03-18Sexuell läggning (inaktivt)
2004-03-18Studie av magnetohydrodynamiska moder i fusionsplasma med ledande skal (inaktivt)
2004-03-17Utveckla en hastighetsmätare för pneumatiska cylindrar (inaktivt)
2004-03-15Analys av korttidssjukfrånvaro inom callcenterbranschen (Ljusdal 8) (inaktivt)
2004-03-08Studie av G.729 talkodaralgoritm (inaktivt)
2004-03-05Comparison between data and simulation of high energy collisions with bottom-quark pairs (inaktivt)
2004-02-16Kartläggning av nyföretagandets omfattning samt faktorer som påverkar viljan att starta eget företag i Mölndals kommun (inaktivt)
2004-02-02Modellering av dynamisk tryckgivare (inaktivt)
2004-02-02Alternativa uppvärmningsmetoder i bindningsmaskin (inaktivt)
2004-01-26En studie av vad Kärrtorps invånare tycker om sitt centrum (inaktivt)
2004-01-26Avfallshantering och sopbeteende (Gävle) (inaktivt)
2004-01-26Förslag till exjobb om avfallsbeteende och sopbeteende inom företag/organisation (Gävle) (inaktivt)
2004-01-07Examensarbete sensorteknik/Thesis work in sensor technology (inaktivt)
2004-01-07Studie av stötprofilers inre struktur (inaktivt)
2003-12-18Studie- och yrkesorientering i en föränderlig värld (29) (inaktivt)
2003-12-12Jämförande studie av behandlingsresultat (Ljusdal 5) (inaktivt)
2003-12-11Marknadundersökning/utveckling av möbelförsäljningen i Tibro. (inaktivt)
2003-11-24Analysera nyttjandegraden och hitta förbättringar på maskiner och robotar (inaktivt)
2003-11-14Kvalitetstestbädd för mjukvara till set-top-box (inaktivt)
2003-11-14Distributionsplattform och affärsmodell för Video on Demand (inaktivt)
2003-11-14Automatisering av patentprocess i snabbväxande företag (inaktivt)
2003-11-14Digital-TV-licens i det markbundna nätet (inaktivt)
2003-11-14Zappa med mobilen (inaktivt)
2003-11-14Autentifiering (transparent tjänsteanvändning) (inaktivt)
2003-11-14Mobiltelefoner för set-top-boxar (inaktivt)
2003-11-14Home spot roaming (inaktivt)
2003-11-11Lag och ordning i online-dataspel (inaktivt)
2003-10-27Produktion, upphandling och transport av avancerade set-top-boxar (inaktivt)
2003-10-27Ekonomistyrningsmodell för snabbväxande företag (inaktivt)
2003-10-27Betalningsmodell och betalningslösning för interaktivt innehåll (inaktivt)
2003-10-27Marknadsföring och distribution av avancerade set-top-boxar (inaktivt)
2003-10-27Strategier för värdeskapande och lärande i snabbväxande organisation (inaktivt)
2003-10-27Home Gateway Services Platform (inaktivt)
2003-10-27IP-telefoni i mobiltelefonen (inaktivt)
2003-10-27Soft Conditional Access (inaktivt)
2003-10-21Automatisering av EU-bidragsprocess i snabbväxande företag (inaktivt)
2003-10-21Webmail till TV:n (inaktivt)
2003-10-20Nordens bäst belägna ort för varudistribution (inaktivt)
2003-10-09Erfarenhetsåterföring i tillståndsbaserat underhåll - beteendevetenskap (inaktivt)
2003-10-07Examensarbeten inom Datateknik (inaktivt)
2003-09-16Stadsanalyser (inaktivt)
2003-07-04Skogstorparens liv och leverne (JH 03) (inaktivt)
2003-07-01Överföring av pumploggar via mobilnätet till en central databas (inaktivt)
2003-06-26Pulverfärgers mekaniska egenskaper (inaktivt)
2003-06-13Bilddatabas/webcrawler (inaktivt)
2003-06-13Att utvidga stadskärnan (inaktivt)
2003-04-22Pilot studie om förändrad skolstruktur och skolorganisation i Ockelbo (inaktivt)
2003-04-15Processutveckling av ett materialkoncept - från idé till process i lärande projektledarskap (inaktivt)
2003-04-04Vattenkraftens potentiella uppgradering (inaktivt)
2003-03-11Skogstorparens liv och leverne (JH 03) (inaktivt)
2003-03-11Naturgeografisk påverkan av område kring herrgård (JH 03) (inaktivt)
2003-03-11Historisk beskrivning av kulturmiljö (JH 03) (inaktivt)
2003-03-03Utvärdering av samverkan i Demensteamet (Gävle) (inaktivt)
2003-02-28Utvecklingstendenser i flygmediabranschen (inaktivt)
2003-02-25Miljöpåverkan av förädlad potatis, Livscykelanalys (LCA) (inaktivt)
2003-02-19Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2003-02-18Boendes konsumtionsmönster av dricksvatten ¿ vilket och varför? (inaktivt)
2003-02-03Attityd undersökning angående droger och folkhälsa (inaktivt)
2003-02-03Studie av förändrade beteenden till följd av mitträcke. (inaktivt)
2003-02-03Bärighetsproblematik på det lågtrafikerade vägnätet (inaktivt)
2003-01-30Sjöfartens utveckling i Sverige- en fråga om kunskap? (inaktivt)
2003-01-29IT och GIS som stöd för skogsnäringen (Ljusdal 2) (inaktivt)
2003-01-28Riskanalys av dammexplosionsrisker vid Kraft Foods Upplands Väsby anläggning (inaktivt)
2003-01-27Studie av konduktiviteten hos elektriskt ledande polymerer (inaktivt)
2003-01-27Studie av Sveriges fordonspark utifrån de typfordon som används vid vägutformning (inaktivt)
2003-01-22Företagares drivkrafter och samhällets hinder eller stöd. (Gävle) (inaktivt)
2003-01-20Karaktärisering av litiumbatterier (inaktivt)
2003-01-20Modellering av litiumbatterier (inaktivt)
2003-01-20Studie av katalysatormaterial för direktmetanolbränslecellen (DMFC) (inaktivt)
2003-01-05Nytt produktionsadministrativt system (inaktivt)
2003-01-03Studie av ett bränslecells- och solcellsbaserat energisystem (inaktivt)
2003-01-02Svetsning av belagd plåt (inaktivt)
2003-01-02Sammanfogning höghållfasta stål (inaktivt)
2003-01-02Högproduktiv MAG-svetsning med dubbeltråd - en processutvärdering (inaktivt)
2003-01-02Svetsdefekter vid högproduktiv svetsning (inaktivt)
2002-12-05Svetsdefekter, högproduktiv svetsning (inaktivt)
2002-12-05Högroduktiv MAG-svetsning (inaktivt)
2002-12-05Högproduktiv sammanfogning av höghållfasta stål (inaktivt)
2002-12-05Studie av automatiskt beräknade inköpskvantiteter kontra manuellt genomförda (inaktivt)
2002-11-25Parkering med ny teknik i Gävle (inaktivt)
2002-11-086000 bilar med Intellegent Stöd för Anpassning av hastighet (ISA) (inaktivt)
2002-10-31Öka verkningsgraden på företagets reningsanläggning genom minskad mängd avloppsvatten innehållande fett (inaktivt)
2002-10-28IKEA - fysisk arbetsmiljö (inaktivt)
2002-10-09Analys av kupévibrationer i modeller av ambulansbilar (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.