Sökning: "svenska marknaden"

Hittade 107 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet svenska marknaden.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-07Marknadsutveckling för ekolog-konsulter (inaktivt)
2012-02-13Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2012-02-13Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementera ett proof-of-concept. (inaktivt)
2012-02-13Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementering av ett proof-of-concept (inaktivt)
2011-12-30Examensarbete: Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementera ett proof-of-concept. (inaktivt)
2011-12-30Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2011-10-20Planeringsverktyg för läger "Camp Design Tool" (inaktivt)
2011-04-26Planeringsverktyg för läger "Camp Design Tool" (inaktivt)
2011-03-29Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2011-03-21Akupunktur & TCM (inaktivt)
2011-03-14Grafisk profil till ett befintligt företag samt dess Webbshop (inaktivt)
2011-01-17Vem dricker kaffe? Och hur kan man öka attraktionen för yngre att använda automater? (inaktivt)
2010-12-22Hur löser vi vår tillverkning och logistik vid en framtida expansion? (inaktivt)
2010-11-30OPTIMERING AV ETT HYDROTERMISKT KRAFTSYSTEM (inaktivt)
2010-10-08Kopia av Pensionsmyndigheten - Exjobb med fokus på Utvärdering och val av Krav- och testverktyg (inaktivt)
2010-09-07Uppförande marknadsplan (inaktivt)
2010-07-08Filtreringsteknik av hydraulolja inom vattenkraften (inaktivt)
2010-06-02Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2010-03-01Administration av DNSSEC (inaktivt)
2010-02-12Produktutveckling (inaktivt)
2010-02-10Kvalitetstester (inaktivt)
2010-01-26Hur ser svenska marknaden på internetmarknadsföring idag och i framtiden? (inaktivt)
2010-01-20Marknadsföring av ett nytt fossilfritt bränsle – bio-DME (inaktivt)
2009-02-13Hemsida (inaktivt)
2009-02-13Internationell marknadskommunikation (inaktivt)
2009-02-13Internationell Marknadsstrategi - Affärsplan (inaktivt)
2008-06-16IT-ess sökes för utveckling av applikation i WinForms .NET (inaktivt)
2008-05-30Marknadsanalys och identifiering av kundsegment för kommersialisering av forskningsresultat inom biotech/functional food (inaktivt)
2008-05-30Exjobb på DesignGlas Larm - utveckling av larmteknik i fönster (inaktivt)
2008-05-30Medicinsk teknik: Från innovation till klinisk nytta inom kardiologi (inaktivt)
2008-05-26Medicinsk teknik: Från innovation till klinisk nytta (inaktivt)
2008-03-17Teknisk Internationalisering/Lokalisering av generell workflowprodukt (inaktivt)
2008-02-08Utveckla metod för marknadsanalyser av svensk industrimarknad (inaktivt)
2008-01-31Analys av SAS Sveriges Punktlighet - påverkande faktorer (inaktivt)
2008-01-18Ta fram en verklighetsbaserad konkurrent och marknadsanalys samt marknadföringsplan för/på i första hand den svenska marknaden (inaktivt)
2008-01-16Marknadsanalys – Kartlägga behovet av en översättningsbyrå i Västeråsregionen (ke) (inaktivt)
2008-01-08Marknadsanalys- Wedins skor (inaktivt)
2007-11-27Marknadsanalys, Wedins (inaktivt)
2007-11-26Strategi för lansering och marknadsföring av italienska kvalitetsprodukter (inaktivt)
2007-11-21NFC i säkerhetssystem och för passerkontroll (inaktivt)
2007-09-07Marknadsundersökning - Rambölls arbetsgivarmärke bland studenter (inaktivt)
2007-08-13Utveckling och lansering av ny produktgrupp - Internationell marknadsföring och försäljning. (inaktivt)
2007-07-09Marknadsföring och utveckling av elektriska solceller - är det rätt i tiden? (inaktivt)
2007-06-28Reklamfilm - ska användas rullande i butik (inaktivt)
2007-06-04Ledarskap på svenska – balanserade styrkort i vår kultur (ke) (inaktivt)
2007-05-22Automatisering av funktionstester för en webbplattform för poker (inaktivt)
2007-05-07Kunddatabas (inaktivt)
2007-04-04Anpassa fabrik till ökenlandskap (inaktivt)
2007-04-04En studie i att exportera svenskt livsmedel inom EU (inaktivt)
2007-04-03Marknadsundersökning för Karmansbo Herrgård (AP) (inaktivt)
2007-03-29Från varu- till tjänsteproduktion. Nya affärsområden? (67) (inaktivt)
2007-02-12Examensarbete/C/D-uppsats: Marknadsbedömning av utomhusreklam (FP) (inaktivt)
2007-02-12Ny Portal för Sverige (aw) (inaktivt)
2007-01-04Livscykelkostnad (Sandviken) (inaktivt)
2006-11-21Utveckling av hemsida hos Dataliner AB (AP) (inaktivt)
2006-11-07Software Fabriken behöver en marknadsplan! Möjlighet till anställning finns. (ke) (inaktivt)
2006-11-01Strategi för lansering och marknadsföring av italienska kvalitetsprodukter (inaktivt)
2006-08-14Marknadsundersökning inom emballage (inaktivt)
2006-07-03Hur skall en bra företagshälsovård se ut? (fp) (inaktivt)
2006-06-16Undersökning av nya marknader (inaktivt)
2006-03-23Webbdesignkunnig student sökes för webb-baserad verksamhetsutveckling (inaktivt)
2006-01-20Marknadsundersökning/konkurrentanalys för FG Nordic AB (inaktivt)
2005-11-23Marknadsanalys (inaktivt)
2005-11-23Kundmätning (inaktivt)
2005-11-14Produktflödesanalys, tids- och kostnadsberäkning åt PaperPak Sweden AB (inaktivt)
2005-10-27Införande av generellt språkstöd i ett webbaserat ärendehanteringssystem (inaktivt)
2005-08-16Analys av optimeringsmetod vid automatisk schemaläggning (inaktivt)
2005-01-31Marknadsanalys - försäljning direkt tll slutkund eller via återförsäljarled?(aw) (inaktivt)
2005-01-19Attityder till digitalt mobilt spelande (inaktivt)
2004-11-12Marknadsanalys Den svenska marknaden för Dieselmotorer (inaktivt)
2004-10-04Logistik (inaktivt)
2004-08-30Översyn av marknadsföringsbehov för resp. restaurang inom ISS Support Service. Region Storkund (inaktivt)
2004-07-07Marknadsundersökning av ny förpackningsprodukt (inaktivt)
2004-06-30Livscykelkostnad med miljövänlig byggnadsisolering (Sandviken) (inaktivt)
2004-06-08Utvärdering av minimalsmörjningsteknikens tillämpning vid svarvning (Gävle) (inaktivt)
2004-06-07Marknadsanalys / Marknadsföring - Flytande livsmedel (Ockelbo) (inaktivt)
2004-04-30Avvikelse av försäljning av hundprodukter i Norge (TH 05) (inaktivt)
2004-04-16Business Angel Analysis ¿ examensprojekt med personlig coach (inaktivt)
2004-04-13Kartläggning av stödsystem för Bredband (inaktivt)
2004-03-16Kunddatabas (inaktivt)
2004-03-16Kundmätning (inaktivt)
2004-03-16Marknadsanalys (inaktivt)
2004-03-16Solcellsdriven fläkt ska lanseras i Europa genom utveckling av ny webb-tjänst. (inaktivt)
2004-03-16Solcellsdriven fläkt ska lanseras i Europa genom utveckling av ny webb-tjänst. (inaktivt)
2004-02-24Designa och ta fram en prototyp (inaktivt)
2004-02-17Marknadsundersökning av ny förpackningsprodukt (inaktivt)
2004-02-10Riskanalys inom IT-projekt (inaktivt)
2004-01-30Marknadsundersökning - Stora Emballage (Ockelbo) (inaktivt)
2004-01-29Marknadsundersökning - Stora Emballage (Ockelbo) (inaktivt)
2004-01-07Produktionsteknisk utredning inom Coop Sverige AB om effektiv wellåtervinning (inaktivt)
2003-09-30Marknadsanalys samt marknadsundersökning (inaktivt)
2003-09-17Franchise (inaktivt)
2003-05-16Avvikelse av försäljning av hundprodukter i Norge (TH 05) (inaktivt)
2003-05-07Utvärdering av minimalsmörjningsteknikens tillämpning vid svarvning (Gävle) (inaktivt)
2003-04-09Framtida kvalitetssäkrning (inaktivt)
2003-04-04Europeisk marknadsplan för M2M-företag (inaktivt)
2003-04-04Intrum Justitia Sverige AB önskar genomföra en marknadsundersökning inom outsourcing av ekonomitjänster (inaktivt)
2003-03-10Marknadsundersökning på snickerifabrik (JH 07) (inaktivt)
2003-02-20Marknadsundersökning för ny produkt (inaktivt)
2003-02-18Livscykelkostnad med miljövänlig byggnadsisolering (Sandviken) (inaktivt)
2003-02-18Livscykelkostnad med miljövänlig byggnadsisolering (Sandviken) (inaktivt)
2003-02-17Datorbaserade beslutsstöd - Knowledge Management (KM)(04) (inaktivt)
2003-01-05Analys av spårväxelkorsningar (inaktivt)
2002-12-13Marknadsundersökning - Stora Emballage (Ockelbo) (inaktivt)
2002-11-19Marknadsundersökning - Special fönster (Lingbo) (inaktivt)
2002-11-18Marknadsanalys - Betongprodukter för byggmarknaden (Ockelbo) (inaktivt)
2002-11-13Integrera och utveckla databas (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.