Sökning: "svenska universitet"

Hittade 49 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet svenska universitet.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-07Marknadsutveckling för ekolog-konsulter (inaktivt)
2012-01-27Avancerad scenarioanalys för ambulansplanering (inaktivt)
2011-12-27Vattenåtervinning för framtidens bostadsområde (inaktivt)
2011-11-10Studentuppsats: Kundbeteende Analys IKEA Svenska Försäljnings AB, Service Office, Helsingborg Utförs på varuhusen i Malmö, Helsingborg eller Göteborg (inaktivt)
2011-06-28Skriv En Bild (Write A Picture) - grafiskt stöd för textförståelse och inlärning (inaktivt)
2011-04-05Civilsamhällets historieskrivning (inaktivt)
2011-03-29Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2010-11-25Synen på den egna historien i ideella organisationer (inaktivt)
2010-10-04Praktikant till Sveriges ambassad i Kuala Lumpur (inaktivt)
2010-06-17Nordiske cykelbyer (inaktivt)
2010-06-02Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2010-04-08Energibesparande åtgärder i lackeringsföretag (inaktivt)
2009-06-17Energi- och klimatsmarta vägar (inaktivt)
2009-06-17Kostnadseffektiva förstärkningsåtgärder för tjälskadade vägar (inaktivt)
2009-03-19Pressinfo till tysktalande om vetenskapliga rön (inaktivt)
2009-03-12Rovdjurskostnader i Sverige (inaktivt)
2009-02-20Kartläggning av svensk kompetens inom Materials Science (inaktivt)
2008-05-30Databaslager för openEHR-patientjournaler (inaktivt)
2008-05-30BET-projekt läsåret 2007-2008: Examensarbeten i ny form genom samverkan med företag och organisationer (inaktivt)
2008-05-30Marknadsanalys och identifiering av kundsegment för kommersialisering av forskningsresultat inom biotech/functional food (inaktivt)
2008-05-30Framtagandet av representativa testnät för svenska eldistributionsnät – Ett samarbete mellan industrin, myndighet och KTH (inaktivt)
2008-01-29Värdering av IT-säkerhet (inaktivt)
2008-01-29Demonstrator för tjänstebaserade krisledningssystem (inaktivt)
2007-10-24Databaslager för openEHR-patientjournaler (inaktivt)
2007-10-24Databaslager för openEHR-patientjournaler (inaktivt)
2007-09-21Regional riskanalys av askanvändning (inaktivt)
2007-09-07Marknadsundersökning - Rambölls arbetsgivarmärke bland studenter (inaktivt)
2007-06-20Medier, mänskliga rättigheter och funktionshinder (inaktivt)
2007-04-25Marknadsundersökning - internationell marknadsföring av Göteborgs universitet (inaktivt)
2007-04-17Viskatalog (TH 03) (inaktivt)
2007-04-04Anpassa fabrik till ökenlandskap (inaktivt)
2007-03-28Utvärdering av kvalitén i gymnasial vuxenutbildning. (inaktivt)
2007-03-01Uppsatser - juridiska frågor gällande poker! (inaktivt)
2006-12-20Kompetenser, arbetsområden och karriärmöjligheter för studenter med mastersexamen i filosofi? (inaktivt)
2006-11-13Industriell automation, industriell IT och Standard (aw) (inaktivt)
2006-10-18Göteborgs universitet: Kompetenser, arbetsområden och karriärmöjligheter för studenter med mastersexamen i filosofi? (inaktivt)
2006-10-03Databas för Svenskt Rockarkiv (TH 03) (inaktivt)
2006-08-24Bilkörning och kognition (inaktivt)
2006-08-02Affärsnyttan med Intranät idag - hur mäts den, vilka möjligheter finns till förbättringar? (inaktivt)
2005-09-20Ett Vinnovafinansierat forskningsprojekt om e-tjänster och mobila tjänster för studenter (inaktivt)
2005-09-13Patientjournalportal för patienter (inaktivt)
2005-06-02Hur säljer man på bästa sätt magisteruppsatser? (inaktivt)
2005-04-20Hitta former och innehåll för att producera Sveriges bästa och bredaste studentsajt - Mr Map ­ Studentsajt (inaktivt)
2004-09-14Teknikhistorien och kvinnor (inaktivt)
2004-02-10Beräkningsmodeller för längsgående krafter i spår (inaktivt)
2004-02-10Stomljud och stomvibrationer (inaktivt)
2004-02-09Spänningskvalité i tunnelbanenätet (inaktivt)
2004-01-26Inkjettryck ¿ växelverkan tryckfärg/papper (inaktivt)
2003-04-04Vattenkraftens potentiella uppgradering (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.