Sökning: "sverige och polen"

Hittade 25 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet sverige och polen.


Inkom Exjobbsförslag
2011-04-14Metod för inventering av förorenade områden - gemensam strategi i Östersjöregionen (inaktivt)
2009-06-29Internationell miljörätt (inaktivt)
2008-04-10Effektivare våtmark (inaktivt)
2008-01-29Stabilisering av förorenade muddermassor med alternativa material (inaktivt)
2007-09-25On-Line Navigation på Windows Automotive (inaktivt)
2007-09-04Windows Embedded på OMAP plattform (inaktivt)
2007-04-16ROBOJ - ROBotstyrning Järnflöde fragg, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-16MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-01-12Markstabilisering med alternativa material (inaktivt)
2006-12-01MARE - MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2006-05-18Marknadsanalys i Polen (JH 08) (inaktivt)
2005-10-25Att undersöka och dokumentera energisparfunktionerna hos en nyutvecklad värmeväxlare i flerbostadshus (inaktivt)
2005-10-03Test av olika träslag i västkustklimat (inaktivt)
2004-11-26Nyttjande av restprodukter i Polen (inaktivt)
2004-10-19Tribologi - uppskatta nötningstal i smorda kontakter (inaktivt)
2004-10-13Effekter för koldioxidutsläppen från värmesystem (inaktivt)
2004-09-15Differentiera olika flödesprocesser (JJ) (inaktivt)
2004-06-01Blyfri process för avancerad elektronikproduktion (inaktivt)
2004-03-17Designregler för mönsterkortstillverkning (inaktivt)
2004-02-02Smörjmedelskemi - korrosionsfenomen i syntetiska smörjmedel (inaktivt)
2003-05-19Genomföra en omvärldsanalys åt ett företaget som arbetar med metallbearbetning (inaktivt)
2003-04-16Riskanalys av tillverkningsprocess (inaktivt)
2003-03-07Differentiera olika flödesprocesser (inaktivt)
2003-03-05Kvalitetssäkring (inaktivt)
2003-01-08Differentiera olika flödesprocesser (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.