Sökning: "sweden, usa"

Hittade 15 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet sweden, usa.

Inkom Exjobbsförslag
2012-02-15Low-friction coating on NDE probes (inaktivt)
2010-10-07Estimation of Key Product Qualities (inaktivt)
2010-04-21Product Service System within Integrated Logistic Support (inaktivt)
2010-04-07Perfusion by ATF filtration system in Chinese Hamster Ovary cell cultivation (inaktivt)
2010-01-08Master thesis, biosensor technology for pyruvate sensing (30p) (inaktivt)
2009-06-01Study of the perfusion by ATF filtration system for perfusion and total medium change of a Chinese Hamster Ovary cell cultivation (inaktivt)
2009-02-273D geometry sweep in Unigraphics/NX (inaktivt)
2008-07-07Volvo CE AB Hauler & Lauder Business Line (kr) (inaktivt)
2008-05-30Miljövänligare tvätt i Europa - vägen framåt (inaktivt)
2008-01-08Using Model or Data Driven design to improve automatic testing. (inaktivt)
2007-05-21Available position for Master Thesis work in the area of Windows Mobile for Smartphones (inaktivt)
2005-11-28Thesis work description. Software metrics and improved testing process (aw) (inaktivt)
2005-11-16Improved Testing Strategy for .Net-development (AW) (inaktivt)
2004-09-07Akzo Nobel (inaktivt)
2003-01-16Agile - det moderna synsättet för mjukvaruutveckling eller ren anarki - konceptbeskrivning. (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.